Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Autortiesības un     plaģiātismsLiene Kursiša10.bLīvānu 1. vidusskola07.03.2013
Autortiesības Autortiesības ir autorapersonisko nemantisko unmantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālodarbu tā...
Autortiesības apliecina to, ka autora radītais  darbs pieder viņam un dod tiesības  pieprasīt autorības atzīšanu, tiesī...
Autortiesības tiek dalītas personiskajās un        mantiskajās. Tās visas ir tiesības, kas pieder vienīgi     ...
•autorības atzīšana,Personiskās jeb   •darba izziņošanas un publicēšanas  morālās     dienas noteikšanas tiesības,...
Personiskās tiesības uz mūžu mūžiemapliecina darba piederību autoram un tā       "varu" pār to. Personiskās tiesības...
Mantiskās tiesības attiecas uz darbu kā  tirgus preci - tās ir tiesības savu darbu  pārdot, iznomāt, dāvināt, pieprasīt ...
Autortiesību aizsardzība LatvijāLatvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Aut...
Biedrība veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai  nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtuie...
AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā  4600 Latvijas autoru un vairāk nekā 4miljonus ārvalstu autoru un administrē viņu      ...
AKKA/LAA ir multirepertuāra autortiesībuorganizācija – tā pārstāv muzikālo, literāro,dramatisko, vizuālo un audiovizuālo d...
Biedrība īsteno daudzo autoru mantiskās tiesības attiecībā uz ļoti daudziem viņu   darbiem daudzos izmantojuma  veido...
AKKA/LAA administrē autoru mantiskās tiesības kolektīvā pārvaldījumā šādos     darbu lietojuma veidos:muzikālo, liter...
AKKA/LAA arī  • iekasē atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām un materiālajiem   nesējiem un sadala to au...
Jāpiezīmē, ka Latvijas Autortiesību  likums, kas stājies spēkā pirms diviem   gadiem, atbilst ES standartiem un galven...
Plaģiātisms  Plaģiāts jeb plaģiātisms ir apzināta vaineapzināta sveša darba vai idejas pilnīga vai daļēja piesavināšanās,...
Par plaģiātu uzskata arī gadījumu, kad darba autors ir neskaidri vai nekorektinorādīts vai kad nav veiktas visas vajadzīg...
Plaģiāts var izpausties divās formās: valodā un informācijā. Abas formas ir nopietns pārkāpums: pirmā bez atļaujas piesav...
Valodas plaģiāts izpaužas, piemēram,gadījumos, kad darba autors gan norāda, no kurienes ņemta ideja, uz kuru tas atsauca...
Plaģiāts var izpausties pat šķietamos  sīkumos – nelietojot pēdiņas, kad tiek citēts kāds avots, imitējot pārstāstu, kaut...
Plaģiāts var būt gan nolaidība, gan tīša darbība labuma iegūšanai, izmantojot citu   cilvēku darbus un pienācīgi uz tiem...
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Autortiesības un plaģiātisms

1,102 views

Published on

Autortiesības un plaģiātisms

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Autortiesības un plaģiātisms

 1. 1. Autortiesības un plaģiātismsLiene Kursiša10.bLīvānu 1. vidusskola07.03.2013
 2. 2. Autortiesības Autortiesības ir autorapersonisko nemantisko unmantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālodarbu tā materiālajā formā.
 3. 3. Autortiesības apliecina to, ka autora radītais darbs pieder viņam un dod tiesības pieprasīt autorības atzīšanu, tiesības pieprasīt un saņemt atlīdzību par darba izmantošanu.
 4. 4. Autortiesības tiek dalītas personiskajās un mantiskajās. Tās visas ir tiesības, kas pieder vienīgi autoram.
 5. 5. •autorības atzīšana,Personiskās jeb •darba izziņošanas un publicēšanas morālās dienas noteikšanas tiesības, •darba neaizskaramības un autortiesības atsaukšanas tiesības. • tiesības izziņot un publicēt darbu,Mantiskās jeb • atļaut izmantot un par to saņemtekonomiskās atlīdzību.autortiesības
 6. 6. Personiskās tiesības uz mūžu mūžiemapliecina darba piederību autoram un tā "varu" pār to. Personiskās tiesības nav atsavināmas,pārdodamas vai dāvināmas, tikai daļu no tām var mantot.
 7. 7. Mantiskās tiesības attiecas uz darbu kā tirgus preci - tās ir tiesības savu darbu pārdot, iznomāt, dāvināt, pieprasīt un saņemt autoratlīdzību. Arī mantiskās tiesības sākotnēji piederautoram, bet tās drīkst pārdot, dāvināt u.t.t.
 8. 8. Autortiesību aizsardzība LatvijāLatvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības.
 9. 9. Biedrība veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtuiespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to autoratlīdzību.
 10. 10. AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 4600 Latvijas autoru un vairāk nekā 4miljonus ārvalstu autoru un administrē viņu tiesības mūsu valstī.
 11. 11. AKKA/LAA ir multirepertuāra autortiesībuorganizācija – tā pārstāv muzikālo, literāro,dramatisko, vizuālo un audiovizuālo darbu repertuārus.
 12. 12. Biedrība īsteno daudzo autoru mantiskās tiesības attiecībā uz ļoti daudziem viņu darbiem daudzos izmantojuma veidos, kolektīvi pārvaldot autoru mantiskās tiesības un realizējot tās.
 13. 13. AKKA/LAA administrē autoru mantiskās tiesības kolektīvā pārvaldījumā šādos darbu lietojuma veidos:muzikālo, literāro, dramatisko, muzikālidramatisko un horeogrāfisko, vizuālo unaudiovizuālo darbu publicēšana, publisksizpildījums, publiskošana internetā u.t.t.
 14. 14. AKKA/LAA arī • iekasē atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām un materiālajiem nesējiem un sadala to autortiesību un blakustiesību īpašniekiem, • sadala atlīdzību par darbu publisko patapinājumu,• administrē vizuālo darbu tālākpārdošanu.
 15. 15. Jāpiezīmē, ka Latvijas Autortiesību likums, kas stājies spēkā pirms diviem gadiem, atbilst ES standartiem un galvenajām pasaules intelektuālā īpašumaaizsardzības un izmantošanas konvencijām.
 16. 16. Plaģiātisms Plaģiāts jeb plaģiātisms ir apzināta vaineapzināta sveša darba vai idejas pilnīga vai daļēja piesavināšanās, uzdodot to par savu un nenorādot patieso autoru. Autortiesību pārkāpums.
 17. 17. Par plaģiātu uzskata arī gadījumu, kad darba autors ir neskaidri vai nekorektinorādīts vai kad nav veiktas visas vajadzīgās formālās darbības darba izstādīšanai, pārpublicēšanai vai pavairošanai.
 18. 18. Plaģiāts var izpausties divās formās: valodā un informācijā. Abas formas ir nopietns pārkāpums: pirmā bez atļaujas piesavinās autora izvēlētos vārdus, otra – autora idejas un informāciju.
 19. 19. Valodas plaģiāts izpaužas, piemēram,gadījumos, kad darba autors gan norāda, no kurienes ņemta ideja, uz kuru tas atsaucas, taču šī ideja nav pārstāstīta saviem vārdiem, un atsauce arī nav noformēta kā citāts.
 20. 20. Plaģiāts var izpausties pat šķietamos sīkumos – nelietojot pēdiņas, kad tiek citēts kāds avots, imitējot pārstāstu, kaut patiesībā tiek pārkopēts citāts, nenorādotizmantoto avotu, pārņemot kādu ideju bez attiecīgas norādes.
 21. 21. Plaģiāts var būt gan nolaidība, gan tīša darbība labuma iegūšanai, izmantojot citu cilvēku darbus un pienācīgi uz tiem neatsaucoties.Ja plaģiāts tiek konstatēts, vairs nav svarīgi, vai apsūdzētais šādas darbības ir veicis apzināti vai neapzināti.
 22. 22. Paldies par uzmanību!

×