Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miroslav Bartošek - Úvod k workshopu, projekt LTP-pilot a Archivematica

1,109 views

Published on

Úvodní prezentace k LTP-workshopu, seznámení účastníků s projektem LTP-pilot a open source LTP systémem Archivematica, který byl v rámci projektu testován.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miroslav Bartošek - Úvod k workshopu, projekt LTP-pilot a Archivematica

 1. 1. LTP-pilot Výsledky projektu, Archivematica  úvod Miroslav Bartošek Ústav výpočetní techniky MU Projekt LTP-pilot Masarykova univerzitaLTP-workshop, Praha 1.12.2015
 2. 2. Obsah prezentace 1. Digital preservation a LTP-pilot 2. Archivematica  úvodní seznámení
 3. 3. 1. Digital Preservation a LTP-pilot
 4. 4. Digital Preservation Digital information is forever. It doesn’t deteriorate and requires little in the way of material media. Andy Grove, Intel Corp. Digital information lasts forever  or five years, whichever comes first. Jeff Rothenberg, RAND, 1995 4/20
 5. 5. Digital Preservation Velké paměťové instituce o Rozsáhlé zdroje o Mandát o Velká (a drahá) řešení Běžné instituce o Rostoucí potřeba začít to „nějak“ řešit o Velká vstupní bariéra o Omezené zdroje a podpora vedení POWRR o Preserving Digital Objects With Restricted Resources 5/20
 6. 6. Projekt LTP-pilot ● Pilotní implementace a ověření nízkobariérového přístupu k LTP prostřednictvím systému o Fond rozvoje CESNET o Realizace 2014/09  2015/10 DP  LTP  (Dlouhodobá) digitální archivace/ochrana 6/20
 7. 7. Cíle projektu 1. Prozkoumat možnosti, nároky a omezení systému Archivematica 2. Navrhnout optimální propojení Archivematica s úložnou infrastrukturou CESNET 3. Ověřit použitelnost systému Archivematica pro ukládání, správu a logickou dlouhodobou ochranu vybraných typů dokumentů a sbírek 4. Simulovat události, které se vyskytují během životního cyklu archivovaných dat a které ohrožují dostupnost, použitelnost obsahu, autenticitu a integritu dat 5. Vytvořit základní dokumentaci pro správce systému a kurátory digitálních dat 7/20
 8. 8. o Miroslav Bartošek (MU) o Vlastimil Krejčíř (MU) o Michal Růžička (MU) o Lukáš Hejtmánek (MU) o Pavla Rychtářová (MZK) o Petr Žabička (MZK) o Daniel Sečík (MZK) o Jan Hutař (Archives NZ) o Marek Melichar (UK) o Andrea Miranda (UK) o Rudolf Vohnout (JČU) o Michal Konečný (MU) o Zdeněk Hruška (MZK, MU) Realizační tým – Masarykova univerzita – ÚVT MU – Moravská zemská knihovna – Karlova univerzita – Jihočeská univerzita – Archives New Zealand 8/20 6 pracovních skupin: Systém a vývoj, Storage, Uživatelské scénáře, Kurátoři dat, Standardy, Publicita
 9. 9. Výstupy projektu 1. Zhodnocení systému Archivematica 2. Dokumentace k systému Archivematica 3. Informační materiály k LTP 4. Osvěta a podpora budování komunity http://ltp-portal.cz http://digitalpreservation.cz (není výstupem projektu) … Závěrečná zpráva (FR CESNET) 9/20
 10. 10. Textové výstupy (19/431) 10/20
 11. 11. Cíle LTP-workshopu 1. Prezentace výsledků LTP-pilot o Archivematica o Zjištění, zkušenosti a doporučení 2. Podpora budování komunity o Setkání a seznámení zájemců (z různých oblastí) o Info o dalších významných aktivitách 3. Jak dál? o Diskuse o Možnosti širší spolupráce v LTP? 11/20
 12. 12. 2. Archivematica  úvodní představení
 13. 13. Archivematica o Bezplatný open-source SW na podporu LTP  Vývoj od 2008  Aktuální verze 1.4 (2015/05) o Artefactual Systems Inc. (Kanada)  www.archivematica.org o Impuls vzniku  Poptávka po nízkonákladovém řešení  Velké množství open-source nástrojů pro LTP  Propojit nástroje do „pragmatického řešení“ dle OAIS o Spolupráce a uživatelé  UNESCO, Archiv města Vancouver, MMF  univerzity, knihovny, archivy…  Python, AGPL 3.0 14/20
 14. 14. Archivematica o Realizace základních funkcí LTP-archivu  Nesnaží se řešit vše  integrace s dalšími systémy organizace  Základem je příjem/zpracování dat a vytvoření kvalitních AIP o Best Practices  formátově orientované postupy  FPR, Format Policy Register  Kontrola a normalizace dat na vstupu o Technologie mikroslužeb  Dílčí navazující kroky zpracování  Začlenění vybraných nástrojů  Řetězení mikroslužeb do pracovních postupů (funkce OAIS) o Dashboard  řídicí webová aplikace 15/20
 15. 15. a OAIS 1. Transfer příprava dat ─> SIP 2. Ingest zpracování ─> AIP, DIP 3. Archival Storage Storage Service ─> úložiště 4. Data Mngmt minimální 5. Preservation Planning FPR 6. Administration minimálni 7. Access AtoM, externí systémy 16/20
 16. 16. Archivematica 17/20
 17. 17. Archivematica
 18. 18.  shrnutí o Aktivně rozvíjený bezplatný open-source LTP-systém  Rostoucí komunita uživatelů  Vývojový plán, wish-list, sponzorovaný vývoj  Ne vždy potřebný stupeň zralosti, nedostatečná dokumentace o Důraz na počáteční fáze LTP-cyklu, nepodporuje celý OAIS (zatím??)  Nezbytná integrace do širšího prostředí instituce  Chybí propracovanější funkcionalita pro administraci, plánování, … o Využití Best Practices a zkušeností LTP-komunity  Otevřené nástroje, formátové knihovny, standardy o Perspektivní architektura  Mikroslužby, potenciální flexibilita a přizpůsobitelnost  Zatím ale technicky obtížné (pokus-omyl) o Snížení vstupní bariéry pro institucionální LTP  Není to zadarmo (netriviální úsilí, silná IT podpora) o Digital Preservation As a Service  Arkivum, Archives Direct 19/20
 19. 19. FI MU 2014 M.Bartošek - Digitální knihovny 20

×