Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program LTP-workshopu

150 views

Published on

Program LTP-workshopu, který proběhl 1. 12. 2015 v Národním archivu ČR, jako závěrečná událost projektu LTP-pilot.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program LTP-workshopu

  1. 1.     Digitální archivace v ČR     Workshop k výsledkům projektu LTP‐pilot1       a digital‐preservation aktivitám v ČR    Datum    1. prosince 2015  Místo    Národní archiv ČR, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec    Program  09:30 – 10:00  Prezentace účastníků  10:00 – 10:20  Představení projektu LTP‐pilot a systému Archivematica      Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita  10:20 – 10:40  Zkušenosti se systémem Archivematica. Možnosti a omezení systému      Marek Melichar, Univerzita Karlova v Praze  10:40 – 11:00  Systémový pohled na open‐source software Archivematica      Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita  11:00 – 11:20  Napojení systému Archivematica na úložiště CESNET      Michal Růžička, Masarykova univerzita  11:20 – 11:40  Archivematica a standardy      Andrea Miranda, Univerzita Karlova v Praze  11:40 – 11:50  Uchování digitálních dat na filmu (sponzor – Ateliéry Bonton Zlín)  11:50 – 12:00  ODA – Optical Disc Archive (sponzor – Sony Europe)  12:00 – 13:00  Přestávka na oběd  13:00 – 13:20  Archivematica – zahraniční projekty a aktivity      Zdeněk Hruška, Moravská zemská knihovna v Brně  13:20 – 14:00  Ukázka systému Archivematica  Michal Konečný, Masarykova univerzita  14:00 – 14:20  Využití systému Archivematica v Národním digitálním archivu  Zbyšek Stodůlka, Národní archiv  14:20 – 14:40  Projektový záměr ArcLib (NAKI II), ProArc – proof of concept  Martin Lhoták, Knihovna AV ČR  14:40 – 14:50  Sponzorská prezentace – INCAD Praha  14:50 – 15:15  Přestávka na kávu  15:15 – 15:45  Řešení pro dlouhodobou digitální archivaci v Národní knihovně ČR  15:45 – 16:15  Centrálny dátový archív SR – přístupy a zkušenosti  16:15 – 16:45  Panelová diskuse k digitální archivaci v ČR  16:45  Závěr workshopu                                                               1  „Pilotní projekt pro low‐barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP‐pilot)“ realizovaný Ústavem  výpočetní techniky Masarykovy univerzity a Moravskou zemskou knihovnou v Brně s finanční podporou Fondu  rozvoje CESNET (číslo projektu 516R1/2014). 

×