Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portál CI: prezentace projektu

1,355 views

Published on

Závěrečná prezentace projektu z Aplikačního semináře. MZK Brno 23.9.2009

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portál CI: prezentace projektu

 1. 1. Portál Competitive Intelligence www.portalci.cz
 2. 2. Realizátoři projektu <ul><li>Bc. Martin Čech, DiS. </li></ul><ul><li>Bc. Kateřina Byloková, DiS. </li></ul><ul><li>Bc. Gabriela Masaříková, DiS. </li></ul><ul><li>Bc. Alena Sedláčková </li></ul><ul><li>Bc. Martina Stroupková </li></ul>
 3. 3. Zdůvodnění realizace <ul><li>Neexistence uceleného a pravidelně aktualizovaného zdroje informací z oblasti CI v českém prostředí </li></ul><ul><li>Neexistence jednotného přístupu k souhrnným informacím, aktualitám…z oblasti CI </li></ul><ul><li>Obecně nízké povědomí o CI v ČR </li></ul>
 4. 4. Cíl projektu <ul><li>Vytvořit odborný portál </li></ul><ul><li>Volně přístupný </li></ul><ul><li>Zpřístupnit informace o aktuálních otázkách a dění v oboru </li></ul><ul><li>Propojit cílové skupiny </li></ul>
 5. 5. Cílové skupiny <ul><li>Studenti </li></ul><ul><li>Profesionálové CI </li></ul><ul><li>Podnikatelé </li></ul>
 6. 6. Realizace projektu <ul><li>Analýza problematiky CI </li></ul><ul><li>12/08 - 01/09 – obsahová architektura portálu, grafická podoba </li></ul><ul><li>01/09 - 03/09 – tvorba webových stránek, příprava pilotních textů </li></ul><ul><li>04/09 – 05/09 – naplňování portálu </li></ul><ul><li>06/09 – konečná redaktorská úprava </li></ul>
 7. 8. Portál CI <ul><li>www.portalci.cz </li></ul><ul><li>Redakční systém WordPress </li></ul><ul><li>Zkušební provoz – 1. červen 2009 </li></ul><ul><li>Oficiální spuštění – 1. červenec 2009 </li></ul><ul><li>3 sekce – Student, Profesionál, Podnikatel </li></ul><ul><li>Aktualizace obsahu </li></ul>
 8. 9. Struktura portálu
 9. 10. PR aktivity <ul><li>Realizace s ohledem na cílové skupiny </li></ul><ul><li>Studenti – Facebook, spolupráce s univerzitami </li></ul><ul><li>Profesionálové – osobní kontakt </li></ul><ul><li>Podnikatelé – registrace v oborových katalozích, databázích apod. </li></ul>
 10. 11. Facebook
 11. 12. Ukázka registrace v katalozích
 12. 13. Ukázka registrace v katalozích
 13. 14. Rozpočet projektu <ul><li>15 000,- Kč tvorba webových stránek </li></ul><ul><li>5 000,- Kč webhosting, doména </li></ul>
 14. 15. Monitorovací indikátory 1/6 <ul><li>1. Vymezený počet přístupů na stránky portálu (100 přístupů za měsíc) – splněno </li></ul><ul><li>červen </li></ul>
 15. 16. Monitorovací indikátory 2/6 <ul><li>červenec </li></ul>
 16. 17. Monitorovací indikátory 3/6 <ul><li>srpen </li></ul>
 17. 18. Monitorovací indikátory 4/6 <ul><li>2. Pravidelná aktualizace obsahu (min. 1x do týdne) – splněno </li></ul><ul><li>3. Stanovený počet zveřejněných odborných článků a příspěvků (min. 35 za rok) – splněno </li></ul><ul><li>4. Stanovené množství poradenských služeb – zatím nerealizováno </li></ul><ul><li>5. Bohatá architektura portálu se stanoveným počtem rubrik (min. 10 podstránek) – splněno </li></ul>
 18. 19. Monitorovací indikátory 5/6 <ul><li>6. Měřitelné výsledky spolupráce subjektů cílových skupin (realizace min. 2 participačních projektů) – realizace v budoucnu </li></ul><ul><li>- Ing. Tomáš Vejlupek – prezentace projektů CI, zejména VŠE Praha </li></ul><ul><li>- Mgr. Petr Šmejkal – zapojení studentů při aktualizaci portálu </li></ul><ul><li>- Tovek – umísťování nabídek na pracovní příležitosti </li></ul>
 19. 20. Monitorovací indikátory 6/6 <ul><li>7. Partnerské zapojení v projektu (min. 5 partnerů) – zatím nesplněno </li></ul><ul><li>- Ernst&Young </li></ul><ul><li>- KISK </li></ul><ul><li>- Tovek </li></ul>
 20. 21. Udržitelnost projektu <ul><li>Pravidelná aktualizace obsahu </li></ul><ul><li>Rozvoj spolupráce s odborníky </li></ul><ul><li>Rozvoj partnerských vztahů </li></ul><ul><li>Propagační aktivity </li></ul>
 21. 22. Spolupráce s Tovek <ul><li>1) umisťování nabídek na pracovní příležitosti v rámci CI projektů, kam nabízíme naše řešení, a naopak posuzování nabídek na pracovní příležitosti v  oblasti CI v kontextu potřeb našich zákazníků. </li></ul><ul><li>2) prezentace výsledků různých projektů CI, které děláme ve spolupráci se školami (zejména VŠE Praha) a obecně publikování různých prezentací a článků, které v souvislosti s CI vytváříme. </li></ul><ul><li>3) využití PCI k obnovení spolupráce se SCIP.ORG. V současné době je česká komunita ve statutu &quot;inactive&quot;: http://www.scip.org/content.cfm?itemnumber=2232&navItemNumber=2235. V rámci toho vytvořit seznam lidí, kteří se v ČR chtějí profilovat v různých oblastech CI (pokud se stanou členy SCIP, mohou získat přístup k seznamu jejich členů a k dalším zdrojům SCIP). K tomu by jako vzájemné sdílený odkaz (mezi PCI a SCIP mohly sloužit stránky SCIP-CZECH.CZ) </li></ul>
 22. 23. Nezávislé hodnocení portálu 1/3 <ul><li>Mgr. Petr Šmejkal – SWOT analýza </li></ul><ul><li>S </li></ul><ul><li>- po zániku SCIP je to jediný počin, který má tendenci byt kontinuální. Ostatní akce jsou většinou jen jednorázovky </li></ul><ul><li>- kvalitní a přehledný web, odborné sekce, přehledný design </li></ul><ul><li>- rychlý přehled o dění kolem CI </li></ul><ul><li>W </li></ul><ul><li>- stale ještě málo obsahu </li></ul><ul><li>- nikdo o portálu poradně neví </li></ul>
 23. 24. Nezávislé hodnocení portálu 2/3 <ul><li>O </li></ul><ul><li>- s více autory by byla možnost mít vetší záběr, lepší aktualizace a i vice sekci zpracovaných vice do hloubky </li></ul><ul><li>- využít portál jako sjednocující platformu pro lidi z různých skupin (ex scip, univerzity...), ať už k využívání, tak hlavně k publikováni </li></ul><ul><li>- mapovat a komentovat situaci v ČR </li></ul><ul><li>- podílet se na konferencích (půjdete na Inforum?) </li></ul><ul><li>- přitáhnout renomované přispěvatele </li></ul><ul><li>T </li></ul><ul><li>- ze nebude mít návaznost (dojdou lidi, peníze, ... ) </li></ul><ul><li>- (po)mala aktualizace </li></ul><ul><li>- mala propagace (jen živý a navštěvovaný web má cenu držet) </li></ul>
 24. 25. Nezávislé hodnocení portálu 3/3 <ul><li>Ing. Tomáš Vejlupek: </li></ul><ul><li>Projekt &quot;Portál CI&quot; je pro mne osobně velkým zadostiučiněním. </li></ul><ul><li>O popularizaci tématu CI jsem se u nás snažil od roku 1999 a velmi intenzivně pak v letech 2005-2008, kdy jsem se skupinou dalších vizionářů (Prof. Zdeněk Molnár, Doc. Richard Papík, Ing. Ivan Špingl, Ing. Mlan Marek) založili SCIP-CZECH, jako afilaci celosvětové organizace Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP). </li></ul><ul><li>Portál CI je svojí strukturou i formou velmi zdařilý a věřím, že stejně tak se bude vyvíjet i jeho obsah s tím, jak bude růst komunita studentů, kteří v oboru CI ucítí svojí příležitost, komunita profesionálů, kteří mají v oboru CI co nabídnout, a komunita podnikatelů, kteří si uvědomí nezbytnost profese CI pro svůj úspěch. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Děkujeme za pozornost. </li></ul>

×