Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Michal Růžička - Napojení systému Archivematica na úložiště CESNET

1,069 views

Published on

Ochraně dat na bit-level úrovni v rámci datového úložiště CESNETu a možnosti napojení systému Archivematicy s infrastrukturou CESNET se věnuje prezentace Michala Růžičky.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Michal Růžička - Napojení systému Archivematica na úložiště CESNET

 1. 1. Napojení systému Archivematica na úložiště CESNET Michal Růžička ÚVT MU Projekt LTP PILOT Masarykova univerzitaV Praze dne 1. 12. 2015
 2. 2. Osnova • Strategie bit-level ochrany dat. • Infrastruktura úložišť CESNET. • Architektura ukládání dat v Archivematica. • Kontrola integrity.
 3. 3. Dlouhodobá bitová ochrana dat • Data ochraňuje před ztrátou a • nekontrolovanou změnou • z důvodu chyby (lidské, software, hardware, …) • nebo cílené zlovolné manipulace.
 4. 4. Strategie bit-level ochrany dat • Bil-level ochrana dat replikací na • technologicky, • logicky a • geograficky oddělené lokality. • Kontrola konzistence dat • v rámci jedné lokality a • mezi lokalitami.
 5. 5. Infrastruktura úložišť CESNET Geograficky oddělená nezávislá datová centra.
 6. 6. Infrastruktura úložišť CESNET HSM – Hierarchical Storage Management. Z hlediska uživatele je přístup k datům transparentní.
 7. 7. Architektura systému Archivematica z hlediska ukládání dat • Systém Archivematica není monolitický softwarový celek. • Archivematica Dashboard. • Archivematica MCP. • Archivematica Storage Service. • Gearman Job Server. • …
 8. 8. Architektura systému Archivematica z hlediska ukládání dat • Archivematica Storage Service se stará o ukládání dat. • Může běžet na jiném serveru než Archivematica MCP. • Může obsluhovat více Archivematica instancí, • se kterými komunikuje síťovým protokolem. • Samotná Archivematica neprovádí replikaci dat a bitovou ochranu ponechává v režii použitého úložiště.
 9. 9. Technologické řešení: Schéma napojení na CESNET
 10. 10. Technologické řešení napojení • Archivematica Storage Service ukládá data na svazek propojený protokolem NFSv4 na CESNET úložiště. • Silná a škálovatelná autentizace přes Kerberos. • Kryptografické zajištění důvěrnosti a integrity dat při přenosu. • Dobré výkonností parametry. • Nutné menší změny v kódu, zdroje dostupné na GitHub. • Storage Service ukládá data na jedinou (primární) DU CESNET lokalitu. • Replikace na ostatní lokality v režii DU CESNET. • Možnosti replikace rozšířeny v rámci projektu LTP Pilot.
 11. 11. Kontrola konzistence dat • Archivematica API pro ověření konzistence AIP. • Pracuje jen s ASS známou jedinou kopií dat. • V rámci LTP Pilot implementován nástroj FSTreeIntegrityWatch. • Ukládání integritní informace v rozšířených atributech souborů v souborovém systému nebo v integritní bázi vJSON formátu. • Podpora formátu BagIt. • Podpora mnoha různých algoritmů kontrolních součtů s možností snadného rozšíření o další. • K dispozici na GitHub.
 12. 12. Děkuji za pozornost! Michal Růžička ruzicka@ics.muni.cz Národní archiv V Praze dne 1. 12. 2015 DOTAZY?
 13. 13. Odkazy, použité zdroje https://www.archivematica.org/en/docs/archivematica-1.4/ https://wiki.archivematica.org/Main_Page https://du.cesnet.cz/cs/infrastruktura_ulozist/start https://github.com/michal-ruzicka/archivematica https://github.com/michal-ruzicka/FSTreeIntegrityWatch

×