Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O projektu NaturNet Plus

626 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O projektu NaturNet Plus

 1. 1. NaturNet Plus Počítačem podporované vzdělávání na ochranu životního prostředí O projektu
 2. 2. NaturNet Plus Program: Leonardo da Vinci Podprogram: Multilaterální projekty Akce: Transfer inova cí Začátek: říjen 2009 Doba trvání: 24 měsíců Koordinátor: České centrum pro vědu a společnost
 3. 3. K onsor c ium <ul><li>České centrum pro vědu a společnost , Česká republika </li></ul><ul><li>Videsprojekti - State Ltd. Environmental projects , L otyšsko </li></ul><ul><li>Municipality of Ligatne, Lotyšsko </li></ul><ul><li>Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Bulharsko </li></ul><ul><li>Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Rumunsko </li></ul><ul><li>Municipality of Alì Terme , I tálie </li></ul><ul><li>S iauliau Regional Development Agency , L itva </li></ul><ul><li>STEPIM s.a.s , It álie </li></ul><ul><li>8 partner ů ze 6 evropských zemí </li></ul>
 4. 4. Cíle Natur N et Plus Projekt NaturNet P lus přenáší metody a znalosti z projektu NaturNet Redime do evropských regionů a podniků pomocí sítě evropských organizací zabývající se vzděláváním v oblasti životního prostředí. http://www.naturnet.org/ http://portal.naturnet.org/
 5. 5. Cíle Natur N et Plus Project je zaměřen na školení v oblasti trvale udržitelného rozvoje v regionech a zejména v citlivých oblastech jako chráněná území, národní parky a pobřežní zóny.
 6. 6. Cíle Natur N et Plus Kombinace vzdělávacích materiálů a zkušeností z projektu NaturNet Redime (6 th FP) společně s metodami udržitelného rozvoje představené projekty REGEO a EMIRES (5 th FP) a dalšími projekty .
 7. 7. Cíle Natur N et Plus <ul><li>SÍŤ – výsledky projektu NaturNet Redime zpřístupnit různým skupinám uživatelů, zejména pak státním úředníkům. </li></ul><ul><li>Výukový systém NaturNet Plus bude navržen a implementován koordinátorem projektu CCSS . </li></ul><ul><li>Projekt využije k diseminaci multimediální nástroje . </li></ul>
 8. 8. Cílové skupiny a výukové nástroje <ul><li>Státní úředníci </li></ul><ul><li>Neziskové organizace </li></ul><ul><li>Malé a střední podniky v oblasti turismu </li></ul><ul><li>Odborné v z dělávání </li></ul><ul><li>workshopy, semináře </li></ul><ul><li>Online multimedi ální nástroje ( např . http://bizbiz.mooo.com/) </li></ul>
 9. 9. Pracovní Plán
 10. 10. http://portal.naturnet.org
 11. 11. Metadat ový k atalog
 12. 12. Geo hra
 13. 13. Mobil ní aplikace
 14. 14. Nástroje Natur N et Redime
 15. 15. Architektura ReGeo
 16. 16. Odkazy Stránky p roje ktu : http://www.naturnet.cz Geoportál NaturNet Plus: http://portal.naturnet.org/

×