ดอยป่าซางเหลือง

499 views

Published on

22-24 ส.ค.2555 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด CHA.606-01 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 (นปท.4)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ดอยป่าซางเหลือง

 1. 1. ตรวจสอบและประเมินผล 22-24 ส.ค.2555CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง บ.ห้ วยเลา ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่ าน 95,597 ตร..ม. 95, ตร
 2. 2. ประวัตพนที ิ ื พ.ศ.2505 ค่ ายป่ าซางเหลือง เขต 8 พรรคคอมมิวนิสต์ แห่ ง ประเทศไทย พืนที : เชียงราย น่ าน พะเยา ภารกิจ : อบรมด้ านการเมือง การทหารร.ต.สรายุทธ์ บุญมัน
 3. 3. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 4. 4. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 5. 5. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง8 เม.ย.2555-18 ส.ค.2555 (4 เดือน 10 วัน)
 6. 6. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 7. 7. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 8. 8. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 9. 9. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 10. 10. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 11. 11. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 12. 12. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง
 13. 13. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลืองคณะกรรมการ และ ชป.2 นปท.4 ทหารพรานคุ้มกัน
 14. 14. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือ •สป.3 •สัตว์ พษ ิ •เครืองตัดหญ้ า
 15. 15. CHA 606-01 : ดอยป่ าซางเหลือง

×