Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elearning Vyzkumy.knihovna.cz

678 views

Published on

Prezenatce ze semináře v Moravské zemské knihovně. Nabídka e-learningového kurzu pro knihovny.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elearning Vyzkumy.knihovna.cz

  1. 1. „Dejte uživatelům Vaší knihovny slovo.“
  2. 2. Realizační tým projektu• PhDr. Ladislava Suchá (garantka projektu) • Bc. Gabriela Šimková (tutorka e-kurzu) • Bc. Zuzana Vrbová (tutorka e-kurzu) • Bc. Jitka Šteflová (tutorka e-kurzu)• Bc. Veronika Juráková (PR a web podpora) • Bc. Antonín Pokorný • Bc. Barbora Vostatková
  3. 3. O projektu • Projekt je unikátní aktivitou, jejímž hlavním cílem je pomoci knihovnám s orientací v rozsáhlé problematice výzkumů• Cílem je vytvořit online zázemí pro všechny zájemce z knihovní praxe • Realizace projektu probíhá v úzké spoluprácis odborníky z oblasti knihovnictví, čtenářství, sociologie aj.
  4. 4. Portál http://vyzkumy.knihovna.cz/• Místo pro všechny, kteří chtějí realizovat v knihovnách nějaký typ výzkumu a současně jim záleží na profesionalitě a odborném provedení Na portálu najdete: • Praktické informace vhodné pro realizaci výzkumů• Informace o e-learningovém kurzu Základy výzkumů v knihovnách
  5. 5. E-learningový kurz ZÁKLADY VÝZKUMŮ V KNIHOVNÁCHhttp://kurzy.knihovna.cz/course/view.php?id=24
  6. 6. Proč kurz absolvovat?• Kurz je vytvořen odborníky na danou problematiku - sociology, výzkumníky z praxe aj., • upraven pro potřeby knihovníků a informačních pracovníků, • zohledňuje specifika výzkumů v knihovnách, • obohacen o skutečné příklady z praxe, • kurz je tutorovaný – s možností zpětné vazby,• po absolvování kurzu získáte certifikát akreditovaný MŠMT.
  7. 7. Profil úspěšného absolventa:
  8. 8. Kontaktujte nás…• www: h ttp :/ vyzku m y.knih ovna.cz / • e -m ail: vyzku m y@ knih ovna.cz

×