Elektronické informační zdroje
pro obor pedagogika,
citování a formální náležitosti
závěrečné práce
Mgr. Tereza Matýsová
Ú...
Co nás čeká…
Definování problému (tématu)
• Téma
• Klíčová slova, synonyma
• Rozšíření a zúžení tématu
Kde a jak hledat in...
Definování tématu
• Zformulujte si problém -> stanovte si téma (dle zájmu, znalostí)
Př. Výuka handicapovaných pomocí e-le...
Co, kde a jak hledat
• Využít různé typy dokumentů (inf. pramenů) – knihy, časopisy, noviny,
audiovizuální dokumenty, závě...
Druhy EIZ
Z hlediska typů:
• elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph)
• profesionální informační databá...
Proč využívat odborné (profesionální)
databáze
Internet
• jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference...
Odborné (profesionální) licencované
databáze
• Druhy databází podle obsahu:
• Bibliografické/abstraktové
- obsahují biblio...
Obecné zásady při vyhledávání v EIZ
• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi
• volba vhodného zdroj...
Operátory a zástupné znaky
pro tvorbu rešeršního dotazu
• booleovské (logické) operátory
- definují vazby mezi vyhledávací...
Elektronické informační zdroje MU
Přístup přes:
• portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz
• web knihovny http://knihovna.phil...
Příklad č. 1
• Téma práce: „human resources“
Příklad č. 1 - řešení
• EDS =>Základní vyhledávání
• V poli „Klíčová slova“ hledáme „human resource management“.
Výsledkem...
Služby EIZ MU
• Metalib - metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem
prohledávat různé databáze dostupné pro MU - htt...
Příklad č. 2
• Téma práce: „vliv arteterapie na klima
ve třídě“
Příklad č. 2 - řešení
• Pokročilé vyhledávání => Multioborové zdroje filozofické fakulty.
• Do pole „Předmět“ jsme zadali ...
Multioborové databáze MU
(velké množství časopisů ke vzdělávání)
Příklady:
• ProQuest Central (Education Journals)
• EBSCO...
Databáze MU pro pedagogiku
Příklady:
• ERIC (volně dostupná bibliografická databáze, výběrově i plné
texty; přístup samost...
E-knihy pro MU (výběr)
Příklady:
• Ebrary Academic Complete (více než 77 tisíc odborných
e-knih)
• ebrary Education (e-mon...
Příklad č. 3
• Téma práce: „mobbing“
Příklad č. 3 - řešení
• Databáze ebrary Academic Complete =>Simple search
• Do pole pro vyhledávání jsme zadali „mobbing“....
Elektronické katalogy knihoven
• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy
dokumentů...
Oborové portály, brány, rozcestníky
Portály k oboru
pedagogika
• http://www.ceskaskola.cz
• http://www.orbispictus.cz
• ht...
Oborové brány, portály,
rozcestníky
• Vybrané zahraniční oborové brány
 Infomine http://infomine.ucr.edu
 Intute http://...
Digitální knihovny
Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace
jso...
Pro pedagogiku:
• http://www.ucitelskenoviny.cz
• http://www.ucitelske-listy.cz
• http://www.modernivyucovani.cz
• http://...
Proč citovat…
• Autorský zákon/publikační/citační etika
• poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt...
Terminologie
• Obecně známá informace/všeobecně známá fakta – nezpochybnitelné, snadno
ověřitelné (v encyklopedii, ve slov...
Citační (ne)etika -> plagiátorství
• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá ne...
Citační styly
• publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web...
Citační manažery
• umožňují spravovat bibliografické citace dokumentů (ale také
vlastní myšlenky), vytvářet jejich struktu...
Metody citování
Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu a data vydání
(tzv. „Harvardský systém“)
• V místě...
Citace článku v elektronickém časopisu
Příklady
• Nuissl, E. (2010). Trends in Adult and Continuing Education in Germany. ...
Formální náležitosti práce
• Písemné práce na ÚPV
• Jednotná úprava v celé práci (dle zvyklostí ústavu/katedry)
• Číslován...
Děkuji za pozornost
Mgr. Tereza Matýsová
referenční služby
reference@phil.muni.cz
ICQ: 362131842
http://www.facebook.com/r...
Použité zdroje
• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.
• BART...
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika,citování a formální náležitosti závěrečné práce
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práce

851 views

Published on

Prezentace je oporou především pro diplomanty v oboru pedagogika.

Obsahuje odkazy na informační zdroje, základy citační etiky a citování podle normy APA.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Intute – v pol. r. 2011 pozastaven provoz
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • Čárka za autorem nebo ne?? Norma ne, interpretace ano?! (Blecha, 2002, s. 157)
 • Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práce

  1. 1. Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práce Mgr. Tereza Matýsová Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 8. října 2013
  2. 2. Co nás čeká… Definování problému (tématu) • Téma • Klíčová slova, synonyma • Rozšíření a zúžení tématu Kde a jak hledat informace • Informační prameny a zdroje • Metody a zásady vyhledávání • EIZ – licencované, volně dostupné Práce s informačními prameny v textu; citační norma a její aplikace • Citační etika, citovaní, citace • Citační manažery • Citace článku v elektronickém periodiku • Metody citování – odkazy na citace v textu Formální úprava závěrečných prací
  3. 3. Definování tématu • Zformulujte si problém -> stanovte si téma (dle zájmu, znalostí) Př. Výuka handicapovaných pomocí e-learningu • uvedení tématu otázkami (více úhlů pohledu) Je e-learning vhodnou formou výuky pro handicapované? Může e-learning usnadnit vzdělávání handicapovaných? • identifikace klíčových pojmů E-learning, handicapovaní/handicap, vzdělávání • zvolení synonym či variantních tvarů slov E-learning - elektronické učení, výuka po internetu Handicap – hendikep, zdravotní postižení, nevýhoda, invalidita, imobilita + aj Vzdělávání – výuka, učení • rozšíření a zúžení tématu Rozšíření – Vzdělávání handicapovaných. Zúžení - Výuka handicapovaných dospělých pomocí e-learningu.
  4. 4. Co, kde a jak hledat • Využít různé typy dokumentů (inf. pramenů) – knihy, časopisy, noviny, audiovizuální dokumenty, závěrečné a kvalifikační práce… • Různé zdroje – knihovny a jiné instituce, jejich online katalogy, odborné elektronické databáze, zdroje na internetu… • Jak hledat - rešeršní strategie – stavebních kamenů (dotaz složený z jednotlivých klíčových slov propojen logickými operátory viz dále) - rostoucí perly (vyhledávání od nejužšího pojmu) - osekávání (nejdříve obecně, potom zužujeme) - zásady při vyhledávání (viz dále)
  5. 5. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) • terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
  6. 6. Proč využívat odborné (profesionální) databáze Internet • jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, Scirus, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami • blogy odborníků Odborné zdroje/databáze: • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci) • lepší vyhledávací možnosti • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
  7. 7. Odborné (profesionální) licencované databáze • Druhy databází podle obsahu: • Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC ) • Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) • Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) • Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)
  8. 8. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  9. 9. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz education AND child* OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz education OR learning OR teaching AND child* NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín education AND adult NOT child* • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („zážitková pedagogika“) • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
  10. 10. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje • EBSCO Discovery Service (EDS) = nový způsob vyhledávání informací na MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
  11. 11. Příklad č. 1 • Téma práce: „human resources“
  12. 12. Příklad č. 1 - řešení • EDS =>Základní vyhledávání • V poli „Klíčová slova“ hledáme „human resource management“. Výsledkem je více než 3 miliony záznamů (!). • Bude třeba dotaz více specifikovat (knihovní katalog, recenzované články, dostupný plný text, práce s tématy, daty vydání apod.).
  13. 13. Služby EIZ MU • Metalib - metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS • Sfx („Special Effects“) - služba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) - umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů  Portál elektronických časopisů MU → ttp://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI  Portál elektronických knih MU → http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/azbook/MUNI
  14. 14. Příklad č. 2 • Téma práce: „vliv arteterapie na klima ve třídě“
  15. 15. Příklad č. 2 - řešení • Pokročilé vyhledávání => Multioborové zdroje filozofické fakulty. • Do pole „Předmět“ jsme zadali „art therapy“. Výsledkem je více než 15 000 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali a hlavně v které/ých databázi/ích to bylo. Ty bude nejlepší prohledat již konkrétně.
  16. 16. Multioborové databáze MU (velké množství časopisů ke vzdělávání) Příklady: • ProQuest Central (Education Journals) • EBSCO (Academic Search Complete) • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley Online Library - Journals • JSTOR
  17. 17. Databáze MU pro pedagogiku Příklady: • ERIC (volně dostupná bibliografická databáze, výběrově i plné texty; přístup samostatně i přes Portál EIZ MU nebo EBSCO) Související databáze: • PsycINFO/PsycARTICLES (psychologie, pedagogika, andragogika) Přístup k databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).
  18. 18. E-knihy pro MU (výběr) Příklady: • Ebrary Academic Complete (více než 77 tisíc odborných e-knih) • ebrary Education (e-monografie, učebnice, příručky z obl. pedagogiky) • GALE e-books (výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu) • Wiley e-books (Handbook of Psychology) • eReading (knihy v češtině ke stažení) • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  19. 19. Příklad č. 3 • Téma práce: „mobbing“
  20. 20. Příklad č. 3 - řešení • Databáze ebrary Academic Complete =>Simple search • Do pole pro vyhledávání jsme zadali „mobbing“. Výsledkem je 530 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. Pravděpodobně bychom dotaz ještě zúžili pomocí nabízených klíčových slov.
  21. 21. Elektronické katalogy knihoven • Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz • Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz • Národní pedagogická knihovna Komenského: Pedagogická bibliografická databáze ( návod) + Elektronická pedagogická knihovna
  22. 22. Oborové portály, brány, rozcestníky Portály k oboru pedagogika • http://www.ceskaskola.cz • http://www.orbispictus.cz • http://www.skolaonline.cz • http://info.edu.cz • http://rvp.cz • http://www.novamaturita.cz • http://www.edudemic.com/ Weby pedagogických institucí • http://www.msmt.cz • http://www.uiv.cz • http://www.nuv.cz/ • http://www.csicr.cz Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření. [definice dle TDKIV]
  23. 23. Oborové brány, portály, rozcestníky • Vybrané zahraniční oborové brány  Infomine http://infomine.ucr.edu  Intute http://www.intute.ac.uk  Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp • Služby pro online publikování  http://www.scribd.com  http://www.slideshare.com  http://www.issuu.org
  24. 24. Digitální knihovny Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV EdITLib http://www.aace.org/dl - digitální knihovna Asociace pro rozvoj IT ve vzdělávání Příklady multioborových digitálních knihoven: • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org • http://eserver.org/ • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com • Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm
  25. 25. Pro pedagogiku: • http://www.ucitelskenoviny.cz • http://www.ucitelske-listy.cz • http://www.modernivyucovani.cz • http://www.portal.cz/casopisy časopisy na Portálu: Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8 • http://www.scied.cz - didaktiky přírodovědných oborů • http://www.eric.ed.gov - bibliografické záznamy odborných článků, výběrově i plné texty • http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html - vědecké časopisy z oblasti vzdělávání (Open Access) Multioborové: • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access) E-časopisy, vyhledávání článků
  26. 26. Proč citovat… • Autorský zákon/publikační/citační etika • poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky • prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice • vytváří se tzv. skryté bibliografie
  27. 27. Terminologie • Obecně známá informace/všeobecně známá fakta – nezpochybnitelné, snadno ověřitelné (v encyklopedii, ve slovníku); nemusíme citovat, pouze pokud přebíráme doslovně celý text. • Parafráze – převyprávění cizího textu vlastními slovy, nová formulace; musíme uvést pramen. • Citát (quotation) – doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu, vymezené uvozovkami a doplněné citací. • Citace (citation) - zkrácená identifikace pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, kterou uvádíme přímo v textu, a jíž spojujeme citované místo se záznamem v seznamu bibliografických citací. • Bibliografická citace (bibliographic reference) - systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. • Seznam bibliografických citací (list of bibliographic references) – seznam odkazů na použitou literaturu (zpravidla na konci práce).
  28. 28. Citační (ne)etika -> plagiátorství • necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost) • nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal) • citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů) • citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství • zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem • převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora • převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci • převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme • necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
  29. 29. Citační styly • publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_ci • APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu • některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů • SFX –> generátor citací (citace.com)
  30. 30. Citační manažery • umožňují spravovat bibliografické citace dokumentů (ale také vlastní myšlenky), vytvářet jejich strukturované seznamy, popř. propojovat tyto seznamy přímo s plnými texty, sdílet citace a dokumenty s jinými uživateli. • Efektivní je začít využívat cit. manažery na začátku psaní závěrečné práce – sběr a organizace zdrojů. Příklady: • EndNote – licencovaný, propojeno s databází Web of Science • Zotero – volně dostupný, registrace; doplněk prohlížeče Firefox • Generátor citací (citace.com) – volně dostupný, registrace na mail; umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli… http://generator.citace.com/
  31. 31. Metody citování Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu a data vydání (tzv. „Harvardský systém“) • V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok vydání. Volitelně se může uvést číslo stránky, kde se daný citát nebo parafrázovaná myšlenka vyskytuje. • např. v textu: … (Blecha, 2002, s. 157) …nebo … se zabývá Blecha (2002) … • dokumenty s více autory: … (Kuneš et al., 2009) … • více dokumentů se stejným prvním údajem i rokem vydání: … (Zouhar, 2009a) … (Zouhar, 2009b, s. 52) • V seznamu bibliografických citací (na konci práce) se poté záznamy uspořádají abecedně s rokem vydání, nečíslují se (u této metody už se obvykle neopakuje rok vydání v oblasti nakladatelských údajů, pokud není potřeba uvést podrobnější datum): Balabán, I. (2006). … Blecha, I. (2002). Filosofie. (4th ed.) Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Kuneš, J. et al. (2009). Člověk a jeho svět: filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia. Zouhar, J. (2009a). Česká filozofie v šedesátých letech : poznámky k tématu. Brno: Academicus. Zouhar, J. (2009b). O Masarykovi. Brno: Academicus. …
  32. 32. Citace článku v elektronickém časopisu Příklady • Nuissl, E. (2010). Trends in Adult and Continuing Education in Germany. Studi Sulla Formazione, 13(1), 99-104, 216-217. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/913132631?accountid=142864. • Kratochvíl, J. (2013). Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. Electronic Library, 31(1), 55-69. doi: 10.1108/02640471311299137 Tvůrce článku. (Rok vydání). Název: Podnázev článku. [nosič]. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(Číslo), rozsah stran. Dostupnost na webu: DOI/URL
  33. 33. Formální náležitosti práce • Písemné práce na ÚPV • Jednotná úprava v celé práci (dle zvyklostí ústavu/katedry) • Číslování stránek (po obsahu) (nápověda Word 2010) • Titulní list • (Bibliografický záznam, anotace, klíčová slova čj, aj) • Prohlášení o samostatném zpracování (+ souhlas se zpřístupněním) • Poděkování (nepovinné) • Obsah (strukturovaný dle kapitol, podkapitol…) • Vlastní text (úvod, teoretická část, praktická část, závěr) • Použitá literatura • Seznam použitých zkratek • Přílohy Doporučujeme: • http://studujkreativne.posterous.com/
  34. 34. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
  35. 35. Použité zdroje • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808. • BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html. • BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt. • Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173 • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>. • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html. • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD. • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012 [cit. 2012-10-07]. Dostupný v rámci informačního systému MU. • SOVADINOVÁ, Irena. Informační zdroje pro pedagogiku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Dostupné z: https://portal.utb.cz/wps/portal/prohlizeni. • ŠEDINOVÁ, Petra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-02-

  ×