Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co se dá udělat s oborovou knihovnou za 8 let

466 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Co se dá udělat s oborovou knihovnou za 8 let

  1. 1. Co se dáudělats oborovouknihovnou za8 letJana Matějková, FF UK
  2. 2. 1.vlna: Novigrad plaža2005 - 20083. vlna: Málaga playa2008 - 20094. vlna: Maui Valley beach20132.vlna: Spiaggia di Bibione2009 - 2012
  3. 3. •Fondy knihovny psychologie - 30 000 jednotek•2 PC, 1 kopírka, 6 studijních míst•2 psychologické databáze•cca 700 čtenářů - u 500 znám jméno a zaměření•otevřeno 16 hodin týdně•2 zaměstnanci•2005 - přechod na elektronický výpůjční protokol•2006 - vzdálený přístup k databázím1.vlna: Novigrad plaža2005 - 2008
  4. 4. •Sloučení knihoven psychologie a sociologie•xxxxx jednotek•8 PC, 1 kopírka, 18 studijních míst•4 psychologické databáze + nákup ebooks•cca 1200 čtenářů - stále 500 jménem a zaměřením•otevřeno 24 - 38 hodin týdně•stále 2 zaměstnanci•2009- digitalizace závěrečných prací•2009 - konsorcium Medcon2.vlna: Spiaggia di Bibione2009 - 2012
  5. 5. •sloučení s knihovnami andragogiky a kulturologie•2011 rozšířeno o knihovnu pedagogiky•xxxxx jednotek•2 PC, 10 iMac, 3 iPad, 3 čtečky•4 psychologické databáze + nákup ebooks (i české)•samí čtenáři - nikoho neznám jménem ni zaměřením•otevřeno 32,5 hodin týdně•stále 2 zaměstnanci•2010 - Elektra, Apple regional training centre•rozvoj informační gramotnosti studentů•informační systémy a zdroje v povinné výuce3. vlna: Málaga playa2008 - 2009
  6. 6. 4. vlna: Maui Valley beach2013•xxxxx jednotek•2 PC, 10 iMac,3 iPad, 3 čtečky•4 psychologické databáze + nákup ebooks (i české)•samí čtenáři - nikoho neznám jménem ni zaměřením•otevřeno 32,5 hodin týdně•stále 2 zaměstnanci•židle Vitra, obrazy, gauč, zahrada na niti, houpacíkřeslo
  7. 7. Surfing, drugs andlibrary management.Very satisfying,but not for everybody...

×