Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hidrosfera

3,243 views

Published on

Treball de ciències de 1r d'ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hidrosfera

 1. 1. L’aigua del nostre planeta Max Miquel Chris
 2. 2. ÍNDEX <ul><ul><li>Què és la hidrosfera? </li></ul></ul><ul><ul><li>Els estats físics de l'aigua i la seva presència al planeta </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució de l'aigua dolça al planeta </li></ul></ul><ul><ul><li>El cicle de l'aigua </li></ul></ul><ul><ul><li>Evapotranspiració  </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua i salut. </li></ul></ul>
 3. 3. Què és la hidrosfera? La hidrosfera és la capa d’aigua que cobreix una gran part del nostre planeta. També comprèn  el vapor d’aigua de l’atmosfera.   El nostre planeta es diu planeta  blau perquè té una quantitat  d'aigua immensa (71% de la seva superfície). Els nostres casquets polars són molt importants perquè amb la contaminació que fem els humans, es desfà el glaç dels pols i si es  desfan del tot l’aigua a nivell del mar podria pujar molts metres.
 4. 4. Els estats físics de l’aigua L’aigua pot presentar-se en  tres estats, sòlid, líquid i gasós. Per passar de líquid a sòlid, l’aigua ha d'estar a una temperatura de 0ºC o a l'inrevés de sòlid a líquid si puja la temperatura per sobre de 0ºC. Per passar de líquid a gasós ha de passar a l'ebullició a la temperatura de 100ºC i es vaporitza. sòlid Gasós Líquid
 5. 5. Distribució de l'aigua dolça al planeta: <ul><li>L' aigua dolça es localitza a: </li></ul><ul><li>·Rius i torrents: Són les aigües superficials </li></ul><ul><li>que baixen pel terreny seguint el pendent. </li></ul><ul><li>Poden quedar retingudes en llacs i  </li></ul><ul><li>embassaments per al seu aprofitament. </li></ul><ul><li>·Llacs i embassaments: Són aigües  </li></ul><ul><li>superficials que s' acumulen a les </li></ul><ul><li>depressions del terreny, o queden retingudes </li></ul><ul><li>artificialment sobre el curs d'un riu. </li></ul><ul><li>·Aqüífers: Són aigües superficials que s' han </li></ul><ul><li>infiltrat al terreny, formen bosses o rius </li></ul><ul><li>subterranis i poden tornar a sorgir a la </li></ul><ul><li>superfície com a deus(fonts) o pous. </li></ul><ul><li>·Glaceres: Són enormes masses de glaç  </li></ul><ul><li>acumulades als cims de les grans serralades i  </li></ul><ul><li>a les zones polars, que es desplacen </li></ul><ul><li>lentament  erosionant el terreny. </li></ul>
 6. 6. El cicle de l' aigua: <ul><li>El cicle de l'aigua és el que explica com es mou l'aigua al nostre planeta: </li></ul><ul><li>·1: L'aigua dels llacs, dels rius, i del mar s'evapora per l' escalfor del Sol. </li></ul><ul><li>·2: El vapor d'aigua es refreda a les capes altes de l'atmosfera, es condensa i forma els núvols. </li></ul><ul><li>·3: Les gotetes d'aigua, quan pesen massa, cauen en forma de pluja i, si es glacen, en forma de neu o calamarsa. </li></ul><ul><li>·4: L'aigua de les precipitcions alimenta els rius, els llacs i les aigües subterrànies. Finalment van a parar al mar. </li></ul>
 7. 7. Evapotranspiració <ul><ul><li>És l’evaporació que es produeix a través dels éssers vius.                                               </li></ul></ul><ul><ul><li>Per exemple: Un arbre de l'aigua que absorbeix retorna un 90% a l'atmosfera. </li></ul></ul><ul><ul><li>També s'evapora aigua quan suem(transpiració).  </li></ul></ul>
 8. 8. Evapotranspiració <ul><ul><li>L'evapotranspiració potencia el cicle de l'aigua. </li></ul></ul><ul><ul><li>A on hi ha vegetació és més fàcil que plogui i que hi hagi aigua gràcies a l'evapotranspiració. On no n'hi ha, com als deserts, no hi plou tant. </li></ul></ul>
 9. 9. Aigua i salut <ul><ul><li>El cos humà té una proporció d'aigua del 65% dels quals una part la perdem per l'evapotranspiració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja sigui pels aliments o bevent aigua cada dia necessitem uns 2 litres d'aigua per persona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguns aliments ja ens aporten molta aigua com per exemple la síndria o el meló. </li></ul></ul>
 10. 10. Aigua i salut <ul><li>Els humans poden veure en perill la seva vida a causa de l'aigua per diferents motius: </li></ul><ul><ul><li>Per no beure per recuperar l'aigua perduda quan suen </li></ul></ul><ul><ul><li>Per beure-la contaminada       </li></ul></ul><ul><ul><li>Per no utilitzar-la o fer-la servir de manera incorrecta en la higiene personal i en la neteja del aliments. </li></ul></ul>

×