Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CURS BLOCS<br />Miniprojecte: L’aigua<br />Activitat  Mòdul 4<br />Tema: L’aigua<br />Grup:  1r i 2n de CI<br />Nombre d’a...
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Unitat de l'aigua
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat de l'aigua

5,036 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitat de l'aigua

  1. 1. CURS BLOCS<br />Miniprojecte: L’aigua<br />Activitat Mòdul 4<br />Tema: L’aigua<br />Grup: 1r i 2n de CI<br />Nombre d’alumnes: 14<br />Temporització: Durant el 1r trimestre<br />Nº de sessions: 13<br />Recursos: PDI, 2 ordinadors a la classe, accés fácil a l’aula d’informàtica.<br />Observacions:<br />Les activitats que es realitzaran la majoria es basaran en l’experimentació .<br />Durant la seva aplicació no es descarta fer variacions en la programació, per seguir el ritme que marca el grup i els seus interessos.<br />De les activitats realitzades se n’anirà fent un recull amb les diapositives del Notebook. D’aquesta manera podrem anar revisant tot el que hem aprés.<br />Les activitats més experimentals les penjarem al bloc de la classe.<br />He intentat elaborar el document d’una forma pràctica amb la intenció de dur-lo a terme el proper curs.<br /> Els comentaris els farem conjuntament amb tot el grup classe i la mestra els inserirà <br /> al bloc . <br /> A la reunió de classe d’inici de curs es mostrarà als pares el bloc i se’ls indicarà com poden fer comentaris.<br /> També se`ls farà saber, que sovint hi haurà informacions que aniran adreçades a ells demanat-los col·laboració. Els alumnes, quan així sigui, els avisaran, o bé oralment, o a través de l’agenda. <br /> Aquest curs la participació dels pares la canalitzarem d’aquesta forma .De cara el <br /> proper curs es pot fer un pas més i plantejar-los la col·laboració amb el rol d’usuari.<br /> <br /> El bloc de CI ha estat dissenyat amb la idea de programar-hi les àrees de Medi,<br /> Castellà i Els Valors. <br /> Dins de la categoria medi de moment hi trobarem les subcategories: Primer <br /> trimestre, Aigua, Programació,Experiments, Activitats online.<br /> <br /> <br /> <br /> L’avaluació es farà de forma contínua i tan es valorarà l’assoliment dels continguts <br /> com la bona predisposició per aprendre i col·laborar positivament en totes <br /> les activitats.<br /> De totes les activitats realitzades, la mestra seleccionarà les que cregui més<br /> significatives per a avaluar els aprenentatges. Són les que trobem remarcades amb <br /> color verd en les mateixes activitats.<br /> <br />Disposar dels recursos tecnològics bàsics :PDI, ordinadors<br />Col·laboració dels pares en les tasques que se’ls hi demana.<br />Motivacio dels nens i nenes de la clase<br />En totes les activitas d’aprenentatge és necessària una certa flexibilitat per anar-nos adaptant als canvis que siguin necessaris aplicar a mesura que es van desenvolupant les activitats.<br /> <br />OBJECTIUSCONTINGUTSCOMPETÈNCIESACTIVITATS D'APRENENTATGEObservar fenòmens i canvis de l’entorn.Observar les característiques dels objectes a través de dibuixos i fotografies.Identificar alguns factors que intervenen en fenòmens de la vida quotidiana.Conèixer aquelles accions quotidianes que contribueixen a respectar el medi ambient. Recollir les dades dels experiments realitzats.Mostrar interès per plantejar-se qüestions respecte dels fets senzills que ens envolten.Establir semblances entre objectes observats.Expressar les idees utilitzant el vocabulari après.Veure la necessitat de seguir un ordre a l’hora de fer un experiment. Reconèixer la diversitat d’objectes que ens envolten i la varietat de materials de què estan fets. Utilitzar les TIC Conèixer els drets i deures dels infants.Diversitat d’entorns físics: l’aire, la terra i l’aigua.La canalització de l’aiguaLa diversitat de  llocs on podem trobar l’aiguaAigua potable i no potable.Els tres estats de l’aiguaLa nostra responsabilitat en l’ús de l’aigua1,31,41,31,31,3,41,8,61,2,3,7,8Fer una llista dels llocs on podem trobar l'aigua. Veure tots junts a la PDI l’explicació del Cicle de l’aigua.D’on ve l’aigua de la població? Ho demanem als pares i en portem fotos .Per on arriba l'aigua a les cases i als edificis. Ho investiguem a l'escola.Per on marxa l'aigua dels lavabos, w.c, piques,....Ho investiguem a l'escola.L'aigua es pot consumir directament del riu, el pantà o la font? On és a Olost la planta potabilitzadoraDemanem fotos.Què podem fer per no malbaratar l’aigua?En dibuixem tres coses.Web: Salvem la TerraExpliquem oralment perquè és tan important veure aigua regularment.Ho relacionem amb l’alimentació.Experiments Els tres estats de l’aigua: líquid, sòlid i gasós Podem partir l’aigua? Podem fer gotes ben petites? Què es dissol a l’aigua?<br />1) Comunicativa lingüística i audiovisual 2) C . matemàtica 3) C Coneixement i interacció amb el món físic 4) Tractament de la informació i<br />Fem una llista dels llocs on podem trobar aigua<br />Grup: Petit grup<br /> Grup classe<br />Lloc: Aula<br />Sessions :1<br />Descripció de l’activitat:<br />Els alumnes fan grups de 4 i en un full en blanc escriuen tots els llocs que se’ls ocórrer on podem trobar aigua.<br />Al cap de 20 minuts ho posem en comú utilitzant la PDI per anar anotant les seves aportacions.<br />La mestra guardarà aquest full i n’imprimirà un per cada alumne.<br />Al final del full es deixarà espai perquè els alumnes puguin dibuixar tres llocs dels que han esmentat.<br />Aquest full es comentarà i s’avaluarà amb els alumnes seguint les següents pautes:<br />AutoavaluacióAvaluació mestraHe aportat ideesLa presentació és adequadaHe fet els tres dibuixos correctament?<br />Podem partir l’aigua?<br />Grup: Petit grup<br /> Individual<br /> Grup classe<br />Lloc: Aula<br />Sessions: 2<br />Descripció de l’activitat:<br /> A la primera sessió probablement sortiran les gotes com un dels llocs on hi<br /> ha l’aigua i ho recollirem per iniciar aquesta activitat.<br /> Fem una aproximació a l’estructura de la matèria, en aquest<br /> cas aprofitant l’aigua.<br /> En aquesta ocasió els nens i les nenes posaran unes gotes<br /> d’aigua en una safata i amb un pal de polo, amb el comptagotes,<br /> amb una xeringa anirant separant les gotes. També <br /> ho poden fer de moltes altres maneres.<br /> - Amb el comptagotes separar l’aigua goteta a goteta<br /> - Amb el comptagotes estiro l’aigua<br /> - Remeno l’aigua amb el comptagotes i en queden<br /> parts molt petites.<br />Fem fotos de l’activitat i les pengem al bloc.<br />Què és dissol a l’aigua?<br />Grup: petit grup<br /> Individual<br /> Grup clase<br />Lloc: Aula<br />Sessions: 2<br />Descripció de l’activitat:<br />Al final d’aquesta activitat volem que els infants s’adonin que<br />l’aigua pot dissoldre moltes substàncies però no totes.<br /> L’alumnat dirà algunes de les coses que pensa que es dissoldran a<br />l’aigua i decidirem fer l’experiment amb 4 materials:sucre, pebre, farina, oli.<br /> Cada un dels grups fa l’experiment amb una de les substàncies.<br /> Individualment omplen un full pautat.<br /> Posteriorment cada grup fa un full de treball conjunt.<br /> Això implica que cada nen o nena explica al grup què ha escrit.<br /> <br /> Pauta del full:<br /> <br /> Es dissol l’aigua i el sucre?<br /> -Ens sembla:<br /> -Ha passat:<br /> ( aquesta mateixa pauta es faria sevir per als altres materials)<br />El Cicle de l’aigua<br />Grup: grup classe<br /> Petit grup<br />Lloc: Aula<br /> Aula informática<br />Sessions: 1<br />Descipció del’activitat:<br />Amb tot el grup classe visionarem l’explicació del cicle de l’aigua extreta de la mud de l’aigua de la página Natu-tac.<br />Després amb tot el grup anirem a l’aula d’informàtica i per parelles realitzarem les activitas que s’hi proposen.<br />Els tres estats de l’aigua: líquid, sòlid i gasós<br />Grup: grup classe<br />Lloc. Aula<br />Sessions:1<br />Descripció de l’activitat:<br />Juntament amb els pares realitzarem l’experiment que es proposa a la mud de l’aigua.<br />Els alumnes avisaran als pares que hi ha una informació de l’activitat en el bloc.<br /> Quan els alumnes avisin de què ja han realitzat l’experiment,cada un d’ells haurà d’explicar seguint la pauta que li donàrà la mestra com ha anat la realització de l’experiment a casa.<br />Explicació de l’experiment: En aquesta pràctica podràs comprovar que l'aigua, segons les condicions ambientals, pot presentar tres estats diferents: s`lid, líquid i gas<br /> <br /> Necessites:<br />- quatre glaçons del congelador <br /> - un bol de terrissa o un vas de vidre<br />- un pot de cuina<br />- una tapadora gran<br />- un guant protector<br />- un bloc i un llapis<br />Segueix els passos següents: <br />Posa els quatre glaçons dins del bol.<br />Deixa reposar el bol en un lloc on hi toqui el Sol i mesura el temps que triguen els glaçons a canviar d'estat.<br />Per seguir, necessitaràs la col·laboració dels teus pares.<br />Posa el contingut del bol a dins del pot, encén el fogó de butà petit i posa el pot a sobre per escalfar l'aigua.<br />Quan l'aigua comenci a bullir, posa't el guant protector, apropa la tapadora a uns 10 cm del pot i observa què passa quan el fum que surt del pot toca la tapadora.<br />Un cop feta l'observació anterior ja pots apagar el foc.<br />Ara aboca al bol l'aigua que ha quedat dins del pot i posa'l al congelador. Al cap d'una bona estona podràs observar que l'aigua ha tornat a canviar d'estat.<br />Descriu en el bloc la practica tal com la vas realitzant i anota totes les observacions dels canvis que es produeixen.<br /> A l’aula d’informàtica amb grups de dos respodrem a les preguntes que porta la mateixa activitat ( Avalua’t) per asegurar-nos que s’ha acomplert l’objectiu de la pràctica.<br />AutoevaluacióAvaluació de la mestraHem contestat totes les preguntesHe sabut treballar en grup<br />El Cicle de l’aigua 2<br />Grup :Grup classe<br /> Individual<br />Visionarem tots junts la història de “La gota Carlota” de l’edu 365, que d’una manera molt atractiva explica aquest procés.<br /> Després entre tots ho dibuixarem a la PDI en forma d’esquema. <br /> Els alumnes ho copiaran en el seu full de treball.<br />AutoavaluacióAvaluació mestraHe copiat correctament l’esquema<br /> D’on ve l’aigua de l’aixeta?<br />Grup: Classe<br />Lloc. Aula<br />Sessions: 2<br />(Amb la col·laboració dels pares)<br />Descripció de l’activitat:<br />Fem una nota al bloc en forma d’article demanant la col·laboració dels pares perquè ens facin arribar fotos del riu, pantà,…d’on procedeix l’aigua de la población, també de la planta potabilitzadora i la depuradora.<br />A clase farem un mural on es visualitzarà tot el procés, des de que l’aigua és al riu , com arriba a les nostres cases i com finalment torna al riu.<br />Avaluació de l’activitat<br />AutoavaluacióAvaluació de la mestraHe portat fotosSé explicar el camí que fa l’aigua fins que arriba a casa<br />Per on arriba l’aigua a la nostra escola i per on surt.<br />Grup.: grup classe<br />Lloc: escola<br />Sessions: 2<br />( Amb la col·laboració dels pares)<br />Descripció de l’activitat:<br />Amb la màquina de fer fotos i amb l’ajuda del conserge , intentarem donar resposta a aquestes preguntes.<br />Un cop a la clase parlarem del què hem observat i proposarem que facin el mateix a les seves cases i que amb el control dels pares observin les Claus de pas de l’aigua.<br />La proposta d’aquesta activitat la penjarem al bloc en forma d’article dirigit a les famílies.<br />Un cop realitzada l’activitat a casa la posarem en comú, responent a les preguntes pautades que farà la mestra.<br />Què podem fer per no malbaratar l’aigua <br />Grup: Grup classe<br /> Individual<br />Lloc: aula<br />Sessions: 2<br />( Amb la col·laboració dels pares ).<br />Descripció de l’activitat<br />Amb tot el grup classe mirarem la Web Salvem la terra, concretament l’apartat on dóna consells per no malbaratar l’aigua.<br />Cada alumne escriurà tres frases dels consells i les dibuixarà. Ho penjarem al bloc.<br />AutoavaluacióAvaluació de la mestraLes fraes que he escrit són llegibles i s’entenenAquests consells els aplico<br />La mestra escannejarà els dibuixos i ho penjarem al bloc fent servir algun programa de presentación de fotos ( Slide, Picassa,..).<br />Avisarem als pares de què s´ho mirin i pensin si a casa apliquen algun d’aquest consells.<br />

×