Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aigua2

699 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aigua2

 1. 1. L’aigua, font devida i benestar
 2. 2. L’aigua, font de vida iL’aigua és indispensable abenestar necessitar-la per beure, la nostra vida. A més derentar-nos, cuinar o netejar, és imprescindible per produir aliments i fabricaruna infinitat de productes.
 3. 3. L’aigua, font de vida iL’aigua és indispensable abenestar necessitar-la per beure, la nostra vida. A més derentar-nos, cuinar o netejar, és imprescindible per produir aliments i fabricaruna infinitat de productes.Consumim 160 litres d’aigua de l’aixeta al dia per persona.
 4. 4. Aigua pertot arreu…Es defineix la Terra com el planeta blau perquè està coberta d’aigua. Peròtota aquesta immensitat d’aigua no es pot emprar directament, ja quebona part d’aquesta aigua és salada o inaccessible.
 5. 5. Aigua pertot arreu…Es defineix la Terra com el planeta blau perquè està coberta d’aigua. Peròtota aquesta immensitat d’aigua no es pot emprar directament, ja quebona part d’aquesta aigua és salada o inaccessible.97% d’aigua saladaEls mars i els oceans sónles principals reservesd’aigua del planeta.
 6. 6. Aigua pertot arreu… Es defineix la Terra com el planeta blau perquè està coberta d’aigua. Però tota aquesta immensitat d’aigua no es pot emprar directament, ja que bona part d’aquesta aigua és salada o inaccessible. 97% d’aigua salada Els mars i els oceans són les principals reserves d’aigua del planeta.0,6% d’aigua subterràniaConstantment l’aigua es filtra desde la superfície i s’acumula sotaterra.
 7. 7. Aigua pertot arreu… Es defineix la Terra com el planeta blau perquè està coberta d’aigua. Però tota aquesta immensitat d’aigua no es pot emprar directament, ja que bona part d’aquesta aigua és salada o inaccessible. 97% d’aigua salada 0,1% d’aigua dolça superficial Els mars i els oceans són L’aigua dels rius i els llacs és la menys les principals reserves abundant i la més utilitzada. d’aigua del planeta.0,6% d’aigua subterràniaConstantment l’aigua es filtra desde la superfície i s’acumula sotaterra.
 8. 8. Aigua pertot arreu… Es defineix la Terra com el planeta blau perquè està coberta d’aigua. Però tota aquesta immensitat d’aigua no es pot emprar directament, ja que bona part d’aquesta aigua és salada o inaccessible. 97% d’aigua salada 0,1% d’aigua dolça superficial Els mars i els oceans són L’aigua dels rius i els llacs és la menys les principals reserves abundant i la més utilitzada. d’aigua del planeta. 2,3% d’aigua gelada0,6% d’aigua subterràniaConstantment l’aigua es filtra desde la superfície i s’acumula sotaterra.
 9. 9. però tota s’ha de potabilitzar
 10. 10. però tota s’ha de potabilitzarl’AIGUA POTABLE és l’aigua que una persona pot beure cada dia, durant tota la vida, sense cap risc per a la salut.
 11. 11. El cicle natural de l’aigua
 12. 12. El cicle urbà de l’aigua
 13. 13. Captació: l’aigua present a la natura es capta en fontssubterrànies, com els aqüífers, o superficials, com els rius,els llacs o el mar. Una vegada captada, es transporta finsa les plantes potabilitzadores, situades sovint a gransdistàncies del punt de captació.
 14. 14. El cicle urbà de l’aigua
 15. 15. Potabilització: la composició de l’aigua procedentde la natura és variable, i en funció de les sevescaracterístiques, es tracta amb tècniques molt sofisticades perobtenir una aigua potable que superi la qualitat exigidaper les autoritats sanitàries.
 16. 16. El cicle urbà de l’aigua
 17. 17. Transport i emmagatzematge: l’aigua potabilitzadaes transporta a través de grans canonades fins al lloc deconsum, impulsada des de les centrals de bombament.L’emmagatzematge es fa en dipòsits enormes elevats pergarantir la pressió de l’aigua.
 18. 18. El cicle urbà de l’aigua
 19. 19. Distribució: una extensa xarxa de canonades permetdistribuir l’aigua dels dipòsits d’emmagatzematge a totel territori. En aquesta etapa, se’n controla la qualitat endiferents punts per assegurar que l’aigua arriba al punt deconsum en unes condicions immillorables.
 20. 20. El cicle urbà de l’aigua
 21. 21. Consum: darrere d’un gest tan senzill com obrir unaaixeta i veure com flueix l’aigua, hi ha la feina d’ungran equip de professionals que treballa les 24 horesdel dia, els 365 dies de l’any, per garantir que l’aiguaarriba a les llars amb prou qualitat i amb totes les garantiessanitàries.
 22. 22. El cicle urbà de l’aigua
 23. 23. Clavegueram: a través de la xarxa de clavegueram querecorre el subsòl, es recull l’aigua utilitzada i les aigüespluvials, i es condueixen fins a les depuradores.
 24. 24. El cicle urbà de l’aigua
 25. 25. Depuració: l’aigua utilitzada o les aigües residualses netegen abans de ser tornades al medi natural o deser reutilitzades en altres activitats que no necessiten laqualitat de l’aigua potable.
 26. 26. El cicle urbà de l’aigua
 27. 27. Reutilització: l’aigua depurada s’utilitza per netejar elscarrers, regar les plantes o alimentar les fonts decorativesde la ciutat, fet que implica un estalvi d’aigua potableimportant.
 28. 28. El cicle urbà de l’aigua
 29. 29. Retorn al medi: l’aigua torna finalment al seu ciclenatural, on serà captada una altra vegada. Aquest retornes pot fer al mar, al riu o, fins i tot, als aqüífers per recarregar-los.
 30. 30. El camí de la potabilització
 31. 31. PretractamentEl pretractament és la primera fase que trobem a unaplanta potabilitzadora. El primer procés que trobem és lacaptació de l’aigua d’un riu, un llac, un pantà o un aqüífer.A continuació, l’aigua es tracta per eliminar les partículesmés gruixudes i fer-ne la primera desinfecció.
 32. 32. El camí de la potabilització
 33. 33. TractamentEl tractament comprèn un conjunt de processos que enspermeten crear aigua potable. Aquests processos varienmolt depenent de com és l’aigua que es tracta a la plantapotabilitzadora. Els processos que cada planta aplicadurant el tractament dependran en bona mesura de quinaés la qualitat de l’aigua al punt de captació. Entre elsprocessos instal·lats en aquesta fase, hi ha la filtració persorra, la filtració mitjançant carbó actiu, la decantació ol’ozonització, entre d’altres. Un cop superades aquestesetapes, l’aigua ja potable entrarà en el postractament idesprés ja es podrà distribuir cap a les cases, les indústries,els hospitals, les escoles…
 34. 34. El camí de la potabilització
 35. 35. Desinfecció finalEs mescla l’aigua clarificada amb la dosi de clor necessària,d’acord amb la legislació vigent, per garantir-ne laqualitat sanitària al llarg del recorregut per la xarxa dedistribució.

×