Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Comentari d'una piràmide de població

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
COMENTAR PIRÀMIDE
COMENTAR PIRÀMIDE
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

Comentari d'una piràmide de població

Download to read offline

Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya

Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Comentari d'una piràmide de població

 1. 1. COMENTARI D’UNA PIRÀMIDE DE POBLACIÓ Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya
 2. 2. 1º LECTURA DEL GRÀFIC IDENTIFICACIÓ DEL GRÀFIC I DELS SEUS ELEMENTS VISIBLES PROCÉS PER A FER UN COMENTARI 2º OPERACIONES PRÈVIES A PARTIR DE LA PIRÀMIDE 3º ANÀLISI DE LES DADES ESTRETES DE LA PIRÀMIDE 4º CONCLUSIONS Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya
 3. 3. 1º LECTURA DEL GRÀFIC IDENTIFICACIÓ DEL GRÀFIC I DELS SEUS ELEMENTS VISIBLES
 4. 4. 1 DEFINICIÓ DEL TIPUS DE GRÀFIC La piràmide de població és un tipus de gràfic de barres horitzontals de doble entrada que representa la distribució de la població per grups d’edat i sexe d’un lloc (país, regió, municipi) en un moment determinat. Aquest gràfic ens permet les comparacions entre llocs i una fàcil i ràpida percepció de diversos fenòmens demogràfics com ara l'envelliment de la població, l'equilibri o desequilibri entre sexes, i fins i tot l'efecte demogràfic de catàstrofes i guerres.
 5. 5. 1 OBSERVACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES DADES DE LA PIRÀMIDE Lloc i data de la piràmide. Si no hi apareix, caldrà deduir-ho. Grups d'edat en què es classifica la població. Normalment solen aparèixer grups de 5 en 5 anys fins als 80 o 85 anys, a partir d'aquí hi hauria un únic grup que englobaria a tota la població restant. Tant per cent (%) dels components de cada grup respecte de la població total. Partin de 0 en la meitat de la gràfica, cap a esquerra Hi pot aparèixer i dreta. aparèixer també la font o origen de les dades. ESQUERRA HOMES DRETA DONES (Indiqueu el color) (Indiqueu el color)
 6. 6. 2º OPERACIONES PRÈVIES A PARTIR DE LA PIRÀMIDE
 7. 7. 2 Càlcul de l'any de naixement de cada grup d'edat. Per a explicar les irregularitats de la piràmide cal saber en quin any van (+1922) néixer cadascun dels grups, (1927-1923) (1932-1928) per poder associar-los a (1937-1933) esdeveniments històrics. (1942-1938) Per fer-ho restem a l'any de la (1947-1943) (1952-1948) piràmide les edats de cada (1957-1953) grup: (1962-1958) (1967-1963) 2007 – 0 = 2007 (1972-1968) (1977-1973) 2007 – 4 = 2003 (1982-1978) 2007 – 5 = 2002 (1987-1983) 2007 – 9 = 1998 (1992-1988) (1997-1993) 2007 – 10=1997 (2002-1998) 2007 – 14=1993 (2007-2003) 2007 – 19 = 1988 Etcétera...
 8. 8. 2 Divisió en grups d'edat Normalment per a analitzar les piràmides de població es divideix la població en tres grups d'edat: Majors = població major de 65 MAYORES anys. Jubilats i per tant població dependent. Adults = Majors de 16 anys, prou grans per treballar (a les piràmides els grups d'edat són presos de 5 en ADULTOS 5 anys la divisió es fa als 15 anys). Joves = població menor de 16, no pot treballar, per tant és població dependent. JÓVENES Aquesta informació ens serà útil per veure el grau d'envelliment de la població i el grau de dependència.
 9. 9. 2 Definició de la forma de la piràmide Per a ajudar-nos a definir la forma de la piràmide traçarem unes línies que homogenitzen el perfil de la piràmide. A partir d'aquí assenyalem la forma que té. Podrà ser: PIRÀMIDE PIRÀMIDE PIRÀMIDE PROGRESSIVA REGRESSIVA ESTANCADA (EN FORMA DE (EN FORMA DE (EN FORMA DE PAGODA, BULB) CAMPANA) TRIANGULAR)
 10. 10. 2 Assenyalar irregularitats significatives en el perfil i en la distribució per sexes Finalment, abans de començar el comentari caldrà assenyalar les irregularitats en el perfil, a les quals caldrà donar-hi explicació en funció dels esdeveniments històrics d’eixe lloc. Més dones que homes Entrant Entrant Eixent Eixent Entrant Entrant Eixent Eixent Més homes que dones
 11. 11. 3º ANÀLISI DE LES DADES ESTRETES DE LA PIRÀMIDE
 12. 12. 3 ANÀLISI DELS GRUPS D'EDAT I SEXE Una volta definits els grups d'edat, cal explicar: Si es tracta d'un país envellit (cim ample) o MAYORES un país amb població jove (base ampla). Relació entre població activa i dependent. Problemes o avantatges d’eixa distribució de la població: pagament de pensions, ADULTOS serveis sanitaris, infraestructura necessària (col · legis, geriàtrics ...). Sex-ràtio o índex de masculinitat (quins grups presenten més homes que dones, i a l'inrevés. Normalment neixen més JÓVENES xiquets que xiquetes (105 a 100), però l'esperança de vida de les dones és major que la dels homes. Si no passa això en la piràmide caldrà intentar explicar-ho.
 13. 13. 3 ANÀLISI DE LA FORMA Cada forma correspon a un país de desenvolupament socioeconòmic diferent: Els països subdesenvolupats presenten una PIRÀMIDE PROGRESSIVA, amb una alta natalitat i una mortalitat encara elevada, de manera que l'esperança de vida no és gaire alta. Els països desenvolupats presenten LA PIR À MIDE REGRESSIVA, amb una natalitat molt reduïda i amb una mortalitat també baixa. Compta amb grans efectius poblacionals en les edats intermèdies. El pas d'un país amb tipus de piràmide progressiva a un altre regressiva es fa a través de la PIRÀMIDE ESTANCADA, que representa el moment en què es té controlada la mortalitat i la natalitat comença a davallar.
 14. 14. 3 ANÀLISI DEL PERFIL Mitjançant l'anàlisi del perfil intentem donar una explicació a les irregularitats que presenta la piràmide. Per analitzar-ho, cal conèixer la data de naixement dels grups d'edat. Les irregularitats es deuen a: ENTRANTS: -Falliments massius (epidèmies, guerres ...). -Emigració (què a més produeix una generació amb entrant en els grups d'edat entre 20 i 40 anys posteriors). -Població no nascuda a causa de les guerres, fams, epidèmies ... (generació amb entrant). SORTINTS -Augment dels naixements (política pronatalista, millores econòmiques ...): Baby boom. -Immigració (augmenten tant dels estrats intermedis-pares i mares-com els baixos-fills i filles-ja siguin nascuts ací o no)
 15. 15. 4º CONCLUSIONS
 16. 16. Per concloure cal explicar: 1.  De no aparèixer el lloc i la data, caldria intentar deduir-ho. Si més no caldria dir si es tracta d’un país desenvolupat o no. Potser hi haja algun element identificador (per exemple, una sex-ràtio diferent a la normal que puga fer-la identificable). 2.  En el cas que aparega el lloc i la data, caldrà fer una breu explicació de l'evolució de l'estructura de la població d’eixe lloc fins al moment representat a la piràmide. 3.  S'assenyalaran els principals problemes demogràfics del país, pel que fa a la natalitat, mortalitat, esperança de vida, etc ... Així com les conseqüències socials dels problemes esmentats. 4.  Es realitzarà una breu projecció de futur i s’intentarà preveure quina serà l'evolució de la piràmide. Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya

×