Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COMENTARI                              D’UNAPIRÀMIDE DE POBLACIÓPresentació del professor Is...
1º LECTURA DEL GRÀFIC                               IDENTIFICACIÓ DEL GRÀFIC        ...
1ºLECTURA DEL GRÀFIC IDENTIFICACIÓ DEL GRÀFICI DELS SEUS ELEMENTS VISIBLES
1DEFINICIÓ DEL TIPUS DE GRÀFIC                La piràmide de població                és un...
1 OBSERVACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES DADES DE LA PIRÀMIDE                                  ...
2ºOPERACIONES PRÈVIES   A PARTIR  DE LA PIRÀMIDE
2Càlcul de lany de naixement de cada grup dedat.Per a explicar lesirregularitats de la piràmidecal saber en quin any van ...
2Divisió en grups dedatNormalment per a analitzar lespiràmides de població es divideixla població en tres grups dedat:Majo...
2Definició de la forma de la piràmide                Per a ajudar-nos a definir la forma de la       ...
2   Assenyalar irregularitats significatives      en el perfil i en la distribució per sexes Finalment, abans de ...
3º ANÀLISI DE LES DADESESTRETES DE LA PIRÀMIDE
3  ANÀLISI DELS GRUPS  DEDAT I SEXE             Una volta definits els             grups dedat,...
3   ANÀLISI DE LA FORMACada forma correspon a un país de desenvolupament socioeconòmic diferent:Els països subdesenvolu...
3      ANÀLISI DEL PERFILMitjançant lanàlisi del perfil intentem donar una explicació a lesirregularitats que presen...
4ºCONCLUSIONS
Per concloure cal explicar:  1.    De no aparèixer el lloc i la data, caldria intentar deduir-ho. Si més      no...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Unitat 10 2013-14 - els fluxos migratoris
Next
Upcoming SlideShare
Unitat 10 2013-14 - els fluxos migratoris
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Comentari d'una piràmide de població

Download to read offline

Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Comentari d'una piràmide de població

 1. 1. COMENTARI D’UNAPIRÀMIDE DE POBLACIÓPresentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya
 2. 2. 1º LECTURA DEL GRÀFIC IDENTIFICACIÓ DEL GRÀFIC I DELS SEUS ELEMENTS VISIBLES PROCÉS PER A FER UN COMENTARI 2º OPERACIONES PRÈVIES A PARTIR DE LA PIRÀMIDE 3º ANÀLISI DE LES DADES ESTRETES DE LA PIRÀMIDE 4º CONCLUSIONSPresentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya
 3. 3. 1ºLECTURA DEL GRÀFIC IDENTIFICACIÓ DEL GRÀFICI DELS SEUS ELEMENTS VISIBLES
 4. 4. 1DEFINICIÓ DEL TIPUS DE GRÀFIC La piràmide de població és un tipus de gràfic de barres horitzontals de doble entrada que representa la distribució de la població per grups d’edat i sexe d’un lloc (país, regió, municipi) en un moment determinat. Aquest gràfic ens permet les comparacions entre llocs i una fàcil i ràpida percepció de diversos fenòmens demogràfics com ara lenvelliment de la població, lequilibri o desequilibri entre sexes, i fins i tot lefecte demogràfic de catàstrofes i guerres.
 5. 5. 1 OBSERVACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES DADES DE LA PIRÀMIDE Lloc i data de la piràmide. Si no hi apareix, caldrà deduir-ho.Grups dedat en quèes classifica lapoblació.Normalment solenaparèixer grups de 5en 5 anys fins als 80o 85 anys, a partirdaquí hi hauria unúnic grup queenglobaria a tota lapoblació restant. Tant per cent (%) dels components de cada grup respecte de la població total. Partin de 0 en la meitat de la gràfica, cap a esquerra Hi pot aparèixer i dreta. aparèixer també la font o origen de les dades. ESQUERRA HOMES DRETA DONES (Indiqueu el color) (Indiqueu el color)
 6. 6. 2ºOPERACIONES PRÈVIES A PARTIR DE LA PIRÀMIDE
 7. 7. 2Càlcul de lany de naixement de cada grup dedat.Per a explicar lesirregularitats de la piràmidecal saber en quin any van (+1922)néixer cadascun dels grups, (1927-1923) (1932-1928)per poder associar-los a (1937-1933)esdeveniments històrics. (1942-1938)Per fer-ho restem a lany de la (1947-1943) (1952-1948)piràmide les edats de cada (1957-1953)grup: (1962-1958) (1967-1963)2007 – 0 = 2007 (1972-1968) (1977-1973)2007 – 4 = 2003 (1982-1978)2007 – 5 = 2002 (1987-1983)2007 – 9 = 1998 (1992-1988) (1997-1993)2007 – 10=1997 (2002-1998)2007 – 14=1993 (2007-2003)2007 – 19 = 1988Etcétera...
 8. 8. 2Divisió en grups dedatNormalment per a analitzar lespiràmides de població es divideixla població en tres grups dedat:Majors = població major de 65 MAYORESanys. Jubilats i per tant poblaciódependent.Adults = Majors de 16 anys, prougrans per treballar (a les piràmidesels grups dedat són presos de 5 en ADULTOS5 anys la divisió es fa als 15 anys). Joves = població menor de 16, nopot treballar, per tant és poblaciódependent. JÓVENESAquesta informació ens serà útilper veure el grau denvelliment dela població i el grau dedependència.
 9. 9. 2Definició de la forma de la piràmide Per a ajudar-nos a definir la forma de la piràmide traçarem unes línies que homogenitzen el perfil de la piràmide. A partir daquí assenyalem la forma que té. Podrà ser: PIRÀMIDE PIRÀMIDE PIRÀMIDE PROGRESSIVA REGRESSIVA ESTANCADA (EN FORMA DE (EN FORMA DE (EN FORMA DE PAGODA, BULB) CAMPANA) TRIANGULAR)
 10. 10. 2 Assenyalar irregularitats significatives en el perfil i en la distribució per sexes Finalment, abans de començar el comentari caldrà assenyalar les irregularitats en el perfil, a les quals caldrà donar-hi explicació en funció dels esdeveniments històrics d’eixe lloc. Més dones que homes Entrant Entrant Eixent Eixent Entrant Entrant Eixent EixentMés homes que dones
 11. 11. 3º ANÀLISI DE LES DADESESTRETES DE LA PIRÀMIDE
 12. 12. 3 ANÀLISI DELS GRUPS DEDAT I SEXE Una volta definits els grups dedat, cal explicar: Si es tracta dun país envellit (cim ample) o MAYORES un país amb població jove (base ampla). Relació entre població activa i dependent. Problemes o avantatges d’eixa distribució de la població: pagament de pensions, ADULTOS serveis sanitaris, infraestructura necessària (col · legis, geriàtrics ...). Sex-ràtio o índex de masculinitat (quins grups presenten més homes que dones, i a linrevés. Normalment neixen més JÓVENES xiquets que xiquetes (105 a 100), però lesperança de vida de les dones és major que la dels homes. Si no passa això en la piràmide caldrà intentar explicar-ho.
 13. 13. 3 ANÀLISI DE LA FORMACada forma correspon a un país de desenvolupament socioeconòmic diferent:Els països subdesenvolupats presenten una PIRÀMIDE PROGRESSIVA, amb una alta natalitat iuna mortalitat encara elevada, de manera que lesperança de vida no és gaire alta.Els països desenvolupats presenten LA PIR À MIDE REGRESSIVA, amb una natalitat moltreduïda i amb una mortalitat també baixa. Compta amb grans efectius poblacionals en les edatsintermèdies.El pas dun país amb tipus de piràmide progressiva a un altre regressiva es fa a través de laPIRÀMIDE ESTANCADA, que representa el moment en què es té controlada la mortalitat i lanatalitat comença a davallar.
 14. 14. 3 ANÀLISI DEL PERFILMitjançant lanàlisi del perfil intentem donar una explicació a lesirregularitats que presenta la piràmide. Per analitzar-ho, cal conèixer ladata de naixement dels grups dedat. Les irregularitats es deuen a: ENTRANTS: -Falliments massius (epidèmies, guerres ...). -Emigració (què a més produeix una generació amb entrant en els grups dedat entre 20 i 40 anys posteriors). -Població no nascuda a causa de les guerres, fams, epidèmies ... (generació amb entrant). SORTINTS -Augment dels naixements (política pronatalista, millores econòmiques ...): Baby boom. -Immigració (augmenten tant dels estrats intermedis-pares i mares-com els baixos-fills i filles-ja siguin nascuts ací o no)
 15. 15. 4ºCONCLUSIONS
 16. 16. Per concloure cal explicar: 1.  De no aparèixer el lloc i la data, caldria intentar deduir-ho. Si més no caldria dir si es tracta d’un país desenvolupat o no. Potser hi haja algun element identificador (per exemple, una sex-ràtio diferent a la normal que puga fer-la identificable). 2.  En el cas que aparega el lloc i la data, caldrà fer una breu explicació de levolució de lestructura de la població d’eixe lloc fins al moment representat a la piràmide. 3.  Sassenyalaran els principals problemes demogràfics del país, pel que fa a la natalitat, mortalitat, esperança de vida, etc ... Així com les conseqüències socials dels problemes esmentats. 4.  Es realitzarà una breu projecció de futur i s’intentarà preveure quina serà levolució de la piràmide.Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya
 • DaniMuset

  Feb. 28, 2020
 • ridouan_ghailan

  Apr. 15, 2016
 • KatherineBaezOrtiz

  May. 18, 2015

Presentació del professor Isaac Buzo Sánchez traduïda al valencià per Josep Villarroya

Views

Total views

48,075

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28,307

Actions

Downloads

262

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×