Successfully reported this slideshow.

Jauniešu nodarbinātība

1,252 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jauniešu nodarbinātība

 1. 1. Jauniešu nodarbinātība
 2. 2. Bezdarbnieka statuss <ul><li>Tiesības uz bezdarbnieka statusu ir personai, kura: </li></ul><ul><li>● nestrādā </li></ul><ul><li>● meklē darbu </li></ul><ul><li>● ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās </li></ul><ul><li>● ir sasniegusi 15 gadu vecumu </li></ul><ul><li>● nav sasniegusi pensijas vecumu </li></ul><ul><li>● nemācās klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu </li></ul><ul><li>● neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem </li></ul><ul><li>● neatrodas pilnā valsts apgādībā </li></ul>Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums www.nva.gov.lv sadaļā “Dokumenti”
 3. 3. Bezdarbnieka tiesības saņemt informāciju par brīvajām darba vietām piedalīties bezdarbniekiem paredzētajos pasākumos saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 13.pants www.nva.gov.lv sadaļā “Dokumenti”
 4. 4. <ul><li>Aktivitātes, kas veicina bezdarbnieku integrēšanos darba tirgū un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot apgūt (atjaunot) darba prasmes </li></ul>Kas ir kompleksie atbalsta pasākumi? Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros tiek piedāvātas vairākās secīgas, savstarpēji saistītas aktivitātes: ● individuālās un grupu konsultācijas (t.sk. psihologa un karjeras plānošanas) un psihologa konsultācijas; ● jauniešu darba prakse (ietverot teorētiskās apmācības) !
 5. 5. 4 Ko dod karjeras konsultācija?
 6. 6. <ul><ul><ul><li>● ja esi bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem un </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>● ja esi ieguvis pamata, vidējo vai augstāko izglītību (t.sk. aroda un/vai profesionālā ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>● ja pēc izglītības iegūšanas neesi nodibinājis darba tiesiskās attiecības </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>● ja darba tiesiskās attiecības līdz dalībai darba praksē ir bijušas nodibinātas līdz 6 mēnešiem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>● ja neesi ticis nodarbināts pie konkrētā darba prakses devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>● ja pēdējā bezdarba periodā neesi iesaistījies kādā no NVA aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>„ Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>„ Pasākums noteiktām personu grupām” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>„ Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>„ Darba izmēģinājumi” </li></ul></ul></ul></ul>JĀ Vai es varu iesaistīties komplekso atbalsta pasākumu aktivitātē “Jauniešu darba prakse”?
 7. 7. <ul><li>● aizpildi pieteikuma anketu par dalību jauniešu darba praksē </li></ul><ul><li>● saņem karjeras konsultāciju un atzinumu par atbilstību vēlamajai darba prakses profesijai </li></ul><ul><li>● piedalies atlasē uz piedāvāto darba prakses vietu </li></ul><ul><li>● saņem norīkojumu pie konkrētā darba prakses devēja </li></ul><ul><li>● noslēdz līgumu ar darba prakses devēju par jauniešu darba praksi </li></ul>Kā iesaistīties komplekso atbalsta pasākumu aktivitātē “Jauniešu darba prakse” ? www.nva.gov.lv – “Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” -> “ Nodarbinātības pakalpojumi” -> “Jauniešu darba prakse”
 8. 8. Jauni pasākumi 2011.gadā: <ul><li>Darba vieta jaunietim : </li></ul><ul><ul><li>Mērķis - veicināt jauniešu iespēju integrēties darba tirgū . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasākumā iesaistāmi vecumā no 18 līdz 24 gadiem: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>– nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši – bezdarbnieki ( reģistrējušies jau sešus mēnešus ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jaunieši bezdarbnieki pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nodrošina iegūt darba pieredzi laika periodā līdz 9 mēnešiem; </li></ul></ul><ul><ul><li>Plānotais atbalsts – pirmos sešus mēn . Ls 100, - ; pēdējos </li></ul></ul><ul><ul><li>3 mēn . Ls 50, -; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasākumu plānots uzsākt 2011.gada 1.martā </li></ul></ul>
 9. 9. Darbnīcas jauniešiem: <ul><li>Mērķis- veicināt jauniešu – bezdarbnieku, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti, iespējas integrēties darba tirgū; </li></ul><ul><li>Vecums – no 15 līdz 24 gadiem; </li></ul><ul><li>Jaunietim tiks dota iespēja izmēģināt trīs profesionālās jomas izglītības iestādē ; </li></ul><ul><li>Plānots atbalsts – Ls 40,- mēnesī; jauniešiem –invalīdiem Ls 60,-; </li></ul><ul><li>Pasākumu plānots uzsākt 2011.gada 1.jūlijā </li></ul>
 10. 10. Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam: <ul><li>Mērķis – veicināt jauniešu- bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā līdz 6 mēnešiem , popularizējot brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un veicinot tā attīstību; </li></ul><ul><li>Plānots atbalsts – Ls 40 , - mēnesī; </li></ul><ul><li>Pasākums plānots uzsākt 2011.gada 1.jūlijā </li></ul>
 11. 11. Ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma prognozes darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma attīstībai vidējā termiņā līdz 2015.gadam : <ul><li>Visātrāk no ekonomiskās lejupslīdes radītām sekām varētu atgūties transporta nozare; </li></ul><ul><li>Vislielākā konkurence būs augstākās izglītības profesiju grupās – speciālistu pārpalikums humanitārās un sociālās zinātnēs; </li></ul><ul><li>vismazākais speciālistu pārpalikums būs vidējās kvalifikācijas profesijās. Var rasties situācija, ka ar vidējās kvalifikācijas speciālistiem nodrošinājums ir nepietiekams. Vismazākās problēmas darba tirgū būs mehāniķiem, atslēdzniekiem, transporta līdzekļu vadītājiem, aprūpes darbiniekiem; </li></ul><ul><li>Pieprasījums būs vērojams pēc vidējās kvalifikācijas komerciālo un individuālo pakalpojumu sniedzējiem, būvniecības un lauksaimniecības vidējās kvalifikācijas speciālistu grupas. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Iegūsti informāciju par pasākumiem! </li></ul><ul><li>● apmeklējot informatīvās dienas </li></ul><ul><li>● jautājot inspektoram </li></ul><ul><li>● mājas lapā www.nva.gov.lv </li></ul><ul><li>● nosūtot jautājumus uz e-pasta adresi nva@nva.gov.lv </li></ul><ul><li>Noskaidro, vai atbilsti iesaistīšanās nosacījumiem! </li></ul><ul><li>Piesakies dalībai pasākumos! </li></ul>Kā pieteikties pasākumiem?
 13. 13. EURES - Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls <ul><li>● informācija par dzīves un darba apstākļiem ES/EEZ valstīs </li></ul><ul><li>● konsultācijas par brīvu darbaspēka kustību un legālu nodarbinātību </li></ul><ul><li>● informācija par vakancēm un to pieejamība ES/EEZ (vakanču datu bāze) </li></ul>www.nva.gov.lv/eures un www.eures.europa.eu Individuālās konsultācijas Latvijā pie EURES konsultantiem pieejamas NVA Rīgas, Rēzeknes, Liepājas, Daugavpils, Cēsu un Jelgavas filiālēs !
 14. 14. Paldies par uzmanību! Mājas lapas adrese: www.nva.gov.lv e-pasts: [email_address]

×