Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi 
darba devējiem 
Jūrmala, 2014.gada 11.decembrī
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles (28 filiāles) 
2
Aktuāli darba devējiem: 
•Vakanču reģistrēšana un darbinieku atrašana; 
•CV un vakanču portāla iespējas; 
•Bezdarbnieku ap...
Vakanču reģistrēšana un piemērotu darbinieku atlase 
Iespēja bez maksas reģistrēt savas vakances un meklēt nepieciešamos ...
CV un vakanču portāls 
Visplašākā CV un vakanču datu bāze Latvijā 
Ko darba devējiem piedāvā CV/Vakanču portāls? 
bez mak...
Bezdarba situācija Jūrmalas pilsētā 01.11. 2014.
Jūrmalas bezdarbnieka statistiskais portrets pēc mērķgrupām 
01.11.2014. 
925 
(59%) 
646 
(41%) 
146 Ilgstošie bezdarbnie...
Jūrmalas bezdarbnieka statistiskais portrets pēc izglītības 
( 01.11.2014.) 
1 Doktora grāds 
2 (0,1%) 
1 
78 
Maģistra gr...
NVA klientu tipi 
Var un vēlas strādāt 
Īslaicīgi atrodas “starp darbiem”; bez pieredzes un pārliecības par savām spējām; ...
Apmācība PĒC darba devēja pieprasījuma ( 1.) 
NVA organizē un finansiāli atbalsta darba devējam nepieciešamo speciālistu 
...
2009.gadā apmācība organizēta pēc 2 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīti 18 bezdarbnieki. 
2010.gadā apmācība organizēt...
Mērķa grupa (reģistrējušies NVA): 
•nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji (iesaistīšanas laiks – 6 mēneši); 
•persona...
NVA atbalsts jauniešiem bezdarbniekiem 
Darba piedāvājumi 
Karjeras konsultācijas 
Mācību iespējas 
Pastāvīgs darbs 
Vispā...
11 atbalsta pasākumi 
Atbalsta aktivitātes 
• Darba meklēšanas atbalsta pasākumus 
• Karjeras konsultācijas (CV un motivāc...
Mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst kritērijiem. 
Pasākumu var īsteno...
Subsidētā darba vieta nelabvēlīgā vai īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbn...
NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu: 
Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (18-29) (pasākumi note...
Iespēja jauniešiem bezdarbniekiem saņemt atbalstu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību vai nodibinājumu statūto...
Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana 
Pasākuma mērķis - veicināt komersantu nodarbināto perso...
Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) atbalsts 
Darba devējs var: 
•EURES datu bāzē ievietot brīvo darba vietu, pa...
Kā pieteikties dalībai NVA nodarbinātības pasākumos? 
1. solis. Uzziniet par pakalpojumiem NVA mājaslapas sadaļā “Darba de...
???
Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv 
Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Rita Orlova, Nodarbinātības valsts aģentūra

2014.gada 11.decembris, Jūrmala

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem

 1. 1. Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem Jūrmala, 2014.gada 11.decembrī
 2. 2. Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles (28 filiāles) 2
 3. 3. Aktuāli darba devējiem: •Vakanču reģistrēšana un darbinieku atrašana; •CV un vakanču portāla iespējas; •Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma; •Iespēja piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos; •Eiropas nodarbinātības dienesta tīkla EURES pakalpojumi; •Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība; •Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos u.c. 3
 4. 4. Vakanču reģistrēšana un piemērotu darbinieku atlase Iespēja bez maksas reģistrēt savas vakances un meklēt nepieciešamos darbiniekus plašākajā CV/Vakanču datu bāzē, kas aptver visus Latvijas reģionus; Piekļuve plašākajai darba meklētāju un bezdarbnieku datu bāzei Latvijā, kā arī ES kopējai darba meklētāju datu bāzei EURES; Iespēja, maksimāli ātri un efektīvi, izplatīt pieprasījumu pēc darbiniekiem konkrētai darba meklētāju auditorijai; Iespēja saņemt NVA palīdzību potenciālo darbinieku meklēšanā un atlases organizēšanā; Iespēja meklēt piemērotu darbinieku Latvijā, kā arī pēc darba devēja pieprasījuma ES un EEZ valstīs vai Šveicē. 4
 5. 5. CV un vakanču portāls Visplašākā CV un vakanču datu bāze Latvijā Ko darba devējiem piedāvā CV/Vakanču portāls? bez maksas reģistrēt savas vakances; meklēt nepieciešamos darbiniekus visā Latvijā pēc dažādiem kritērijiem (pieejami vairāk kā 42 764 darba meklētāju CV). Kā darboties CV/Vakanču portālā? CV/Vakanču portāls ir pieejams NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv Spiediet uz bildes un uzziniet, kā darboties vienā no plašākajām datu bāzēm Latvijā 5
 6. 6. Bezdarba situācija Jūrmalas pilsētā 01.11. 2014.
 7. 7. Jūrmalas bezdarbnieka statistiskais portrets pēc mērķgrupām 01.11.2014. 925 (59%) 646 (41%) 146 Ilgstošie bezdarbnieki (ilgāk par 1 gadu) 269 ( 17%) 123 68 Jaunieši (no 15 līdz 25 gadiem) 122 (7,8%) 54 51 Personas ar invaliditāti 107 ( 6,8%) 56 94 Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki 124 ( 7,9%) 30 Kopā reģistrēti 1571 bezdarbnieki
 8. 8. Jūrmalas bezdarbnieka statistiskais portrets pēc izglītības ( 01.11.2014.) 1 Doktora grāds 2 (0,1%) 1 78 Maģistra grāds 103 (6,6%) 25 205 Augstākā izglītība 317 (20,2%) 112 272 Profesionālā izglītība 472 (30%) 200 252 Vispārējā vidējā izglītība 457 (29,1%) 205 84 Pamatizglītība 165 (10,5%) 81 33 Zemāka par pamatizglītību 55 (3,5%) 22
 9. 9. NVA klientu tipi Var un vēlas strādāt Īslaicīgi atrodas “starp darbiem”; bez pieredzes un pārliecības par savām spējām; nezina kur un kā meklēt darbu; ir atbilstoša izglītība, zināšanas Var, bet nevēlas strādāt Izglītota persona ar pretenzijām, reģistrējas pabalsta saņemšanai, dažkārt nelegāli nodarbināts, NVA palīdzība nav nepieciešama Vēlas strādāt, bet nevar atrast darbu; ilglaicīgāki neveiksminieki ar neatbilstošu izglītību, neaktuālu profesiju Nevar un nevēlas NVA palīdzību noraida; reģistrējas sociālās palīdzības saņemšanai; dažkārt vairs nespēj strādāt; atkarības riski
 10. 10. Apmācība PĒC darba devēja pieprasījuma ( 1.) NVA organizē un finansiāli atbalsta darba devējam nepieciešamo speciālistu apmācīšanu: •darba devējs izvēlas apmācību programmu, kurā nepieciešams apmācīt bezdarbnieku (darba devējs var izvēlēties arī programmu ārpus LM komisijas apstiprināta profesiju un sociālo un profesionālo pamatprasmju saraksta); •ja nepieciešams, NVA veic iepirkuma procedūru apmācību pakalpojuma nodrošināšanai; •mācību laikā bezdarbnieks saņem stipendiju EUR 99,60 par kalendāro mēnesi. Kas jādara darba devējam? NVA filiālē jāiesniedz pieprasījums apmācības organizēšanai (pieprasījuma veidlapa NVA mājas lapā – “Aktuālie pakalpojumi” => Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma); jāpiedalās bezdarbnieku atlasē; jāslēdz līgums ar NVA par atbilstošās mācību programmas organizēšanu; profesionālās tālākizglītības programmu apguvē darba devējs var pieteikties nodrošināt kvalifikācijas praksi; pēc apmācības pabeigšanas jānoslēdz darba līgums ar bezdarbnieku un jānodarbina attiecīgajā profesijā vismaz 6 mēnešus. atlīdzina NVA visus apmācībai izlietotos finanšu līdzekļus, ja darba devējs bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības beigām nav noslēdzis ar bezdarbnieku darba līgumu. NVA apmaksā visus ar apmācību saistītos izdevumus. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 10
 11. 11. 2009.gadā apmācība organizēta pēc 2 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīti 18 bezdarbnieki. 2010.gadā apmācība organizēta pēc 1 darba devēja pieprasījumiem, iesaistīti 72 bezdarbnieki. 2011.gadā apmācība organizēta pēc 14 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīti 82 bezdarbnieki. 2012.gadā apmācība organizēta pēc 29 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīti 177 bezdarbnieki. 2013.gadā apmācība organizēta pēc 39 darba devēju pieprasījumiem, iesaistīti 189 bezdarbnieki. 2014.gadā apmācība organizēta pēc 31 darba devēja pieprasījumiem, iesaistīti 120 bezdarbnieki. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Apmācība PĒC darba devēja pieprasījuma (2.) Labās prakses piemēri trīspusējai sadarbībai – jaunu izglītības programmu izstrāde un apmācības uzsākšana: - Ķīmisko procesu tehniķis,- Analītiskās ķīmijas tehniķis, - Farmācijas produktu pārdošana. Apmācību dalībnieki pēc mācību pabeigšanas sekmīgi uzsāka darbu nozares uzņēmumos AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „Biolars”, SIA „Tenax grupa”, SIA„Silvanols”. Sadarbojoties SIA „NKC” („Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centrs”) un Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžai, tika izstrādātas 3 aktuālas izglītības programmas: Sadarbība ar tekstilnozares uzņēmumiem un biedrību “Latvijas Veļas Ražotāju asociācija” (LATVERA) tika izstrādātas izglītības programmas, atbilstoši konkrētā uzņēmuma vajadzībām: - šuvējs, šūšanas iekārtu operators. Iespēju ar NVA starpniecību sagatavot sev nepieciešamos speciālistus izmantojuši tādi darba devēji kā SIA „RIMI Latvia”, SIA LSEZ „Jensen Metal”, AS „Lido”, Maltas speciālā internātpamatskola, SIA “M.P. Socks”, SIA “TAVOL”, SIA „Remeks Serviss”, SIA "TALCE", SIA "Krustpils" un citi. 11
 12. 12. Mērķa grupa (reģistrējušies NVA): •nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji (iesaistīšanas laiks – 6 mēneši); •personas ar invaliditāti (iesaistīšanas laiks – 24 mēneši). Pasākumu var īstenot •komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), •pašnodarbinātas personas, •biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) Finansiālais atbalsts: Ja veido darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem: 1.darba algas dotācija darbiniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas (nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru). Ja veido darba vietas personām ar invaliditāti: 1.darba algas dotācija vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā; 2.vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei darba vietas pielāgošanai; 3.darba algas dotācija darba vadītājam 50 % apmērā no vienas valstī noteiktās minimālās darba algas. - Bezdarbnieki ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, asistentu pakalpojumus; var būt nodarbināti viņu norādītajā dzīvesvietā. Pasākums noteiktām personu grupām 12
 13. 13. NVA atbalsts jauniešiem bezdarbniekiem Darba piedāvājumi Karjeras konsultācijas Mācību iespējas Pastāvīgs darbs Vispārējā un profesionālā izglītība Apmācību kursi bezdarbniekiem Brīvprātīgais darbs Valsts subsidēts darbs VIAA projekta programmas Profesionālā piemērotība 13
 14. 14. 11 atbalsta pasākumi Atbalsta aktivitātes • Darba meklēšanas atbalsta pasākumus • Karjeras konsultācijas (CV un motivācijas vēstules, sagatavo darba intervijai un analizē darba meklēšanas rezultātus, u.c.) • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (kursi, semināri, lekcijas, u.c.) • Darbnīcas jauniešiem • Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei (dotācija izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai ) Mācību aktivitātes • Neformālās izglītības programmas (līdz 2 mēnešiem, kurās var apgūt valodu, datorzinības, transportlīdzekļa vadītāja programmas) • Profesionālās izglītības programmas (līdz 8 mēnešiem, apgūstot var iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību, vai profesionālās pilnveides izglītības apliecību) Darba aktivitātes •Pirmā darba pieredze jaunietim •Subsidētā darba vieta jaunietim •Darbam nepieciešamo prasmju attīstība nevalstiskajā sektorā •Atbalsts pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanai jauniešiem (atbalsts biznesa plāna izstrādei un subsīdijas komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai) 14
 15. 15. Mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst kritērijiem. Pasākumu var īstenot: komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana); pašnodarbinātas personas; biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). Finanšu atbalsts darba devējam: • Ikmēnēša darba algas dotācija no NVA: - Pirmos 6 mēnešus EUR 160 EUR (jaunietim ar invaliditāti EUR 240), - Pēdējie 6 mēneši EUR 100 (jaunietim ar invaliditāti EUR 200). •Darba vadītāja algas dotācija. •Vienreizēja dotācija darba aizsardzības līdzekļiem. •Vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei (invalīdiem). Galvenie nosacījumi: •dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā 12 mēneši; •pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos; •darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas); •jaunieši ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, asistentu pakalpojumus. "Pirmā darba pieredze jaunietim"(18-29) “Jauniešu garantija” – aktuāli darba devējiem 15
 16. 16. Subsidētā darba vieta nelabvēlīgā vai īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas paredz sekmēt jaunieša bezdarbnieka iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos patstāvīgā darbā, pilnveidojot darba prasmes un iemaņas. Mērķgrupa – jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-29 gadiem: kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kuriem kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie, Kuri pieder etniskām minoritātēm (...), kuriem 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba, kuriem piešķirta invaliditāte. Iesaistes ilgums pasākumā: •12 mēneši, ja pasākumā iesaistīts nelabvēlīgākā situācijā esošs bezdarbnieks; •24 mēneši, ja pasākumā iesaistīts īpaši nelabvēlīgākā situācijā esošs bezdarbnieks vai bezdarbnieks ar invaliditāti. Pasākumu var īstenot: •komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana); •pašnodarbinātas personas; •biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem(18-29) (pasākumi noteiktām personu grupām) (1.) “Jauniešu garantija” – aktuāli darba devējiem IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 16
 17. 17. NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu: Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (18-29) (pasākumi noteiktām personu grupām) (2) 17 Bezdarbniekiem ar invaliditāti nodarbināšanai Nelabvēlīgākā (īpaši nelabvēlīgā) situācijā esošo darba ņēmēju nodarbināšanai ikmēneša darba algas dotāciju - ikmēneša darba algas dotācija vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā ikmēneša darba algas dotāciju - ikmēneša darba algas dotācija 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla darba laika ietvaros nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas* ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas* vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti (max. EUR 711) ikmēneša izmaksas par asistentu pakalpojumiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra ikmēneša izmaksas darba algas dotācijai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra ikmēneša izmaksas darba algas dotācijai darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra pirmos 3 mēnešus izmaksas par obligātās veselības pārbaužu veikšanu
 18. 18. Iespēja jauniešiem bezdarbniekiem saņemt atbalstu darbam sabiedrības labā, kas paredzēts biedrību vai nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (18-24) Dalībnieku iesaistes ilgums no 1 līdz 6 mēnešiem. Pasākuma mērķa grupa: • jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kurš ir reģistrējies NVA kā bezdarbnieks; • atrodas filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums; • izteicis vēlmi dalībai pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā; • atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību. NVA nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai: jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā; nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 18 “Jauniešu garantija” – aktuāli darba devējiem
 19. 19. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana Pasākuma mērķis - veicināt komersantu nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Pasākumu īsteno - darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja komersants piedāvā uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 25 NVA reģistrētiem bezdarbniekiem. Piedaloties pasākumā, darba devējs vakances aizpildīšanai nepieciešamos speciālistus var piesaistīt no citām administratīvajām teritorijām, ja darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas. Darba devēju zināšanai: •darba devēja vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis NVA brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā nodarbinātais, kurš pretendē uz atbalsta saņemšanu, •darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, •nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru. 19
 20. 20. Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) atbalsts Darba devējs var: •EURES datu bāzē ievietot brīvo darba vietu, padarot to pieejamu darba meklētājiem visās Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs un Šveicē; •izmantot EURES CV datu bāzi pretendentu atlasei un meklēšanai; •saņemt EURES konsultanta palīdzību darbinieku piesaistei no citām ES un EEZ valstīm. 20
 21. 21. Kā pieteikties dalībai NVA nodarbinātības pasākumos? 1. solis. Uzziniet par pakalpojumiem NVA mājaslapas sadaļā “Darba devējiem” vai filiālē. 2. solis. Izvēlieties nodarbinātības pasākumu, kurā vēlaties piedalīties. 3. solis. Iesniedziet NVA filiālē pieteikumu dalībai pasākumā. 4. solis. NVA filiāle izskata pieteikumus un pieņem lēmumu. 5. solis. Par pieņemto lēmumu tiek paziņots darba devējam. 6. solis. Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē. 7. solis. Tiek noslēgts līgums ar NVA par pasākuma īstenošanu. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar NVA filiāli! 21
 22. 22. ???
 23. 23. Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/ Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba Uz sadarbību!

×