Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globeatnight 2011

1,314 views

Published on

Opis Globe at Night.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Globeatnight 2011

 1. 1. Globe at Night – spotkanie z Orionem Autor: Jacek Kupras www.djkupras.blogspot.com 1
 2. 2. Tytułem wstępu:Akcja „Globe at Night, czyli Ziemia Nocą, jest organizowana co roku z reguły na przełomielutego i marca. Po raz pierwszy miała ona miejsce w 2006 roku. Wykonano wówczas 3990obserwacji . W ubiegłym roku natomiast nadesłano 17 805 obserwacji z 86 krajów.Aby wziąd udział w projekcie wystarczy w jednym lub obu z okresów: od 21 lutego do 6 marcalub od 22 marca do 4 kwietnia wyjśd w wybrany, pogodny wieczór na dwór, znaleźdnajciemniejsze miejsce w okolicy i policzyd ile gwiazd widad w gwiazdozbiorze Oriona.Organizatorzy przygotowali materiały instruktażowe i mapki ułatwiające to zadanie. Ustalonąna ich podstawie "graniczną wielkośd gwiazdową" należy następnie wysład poprzez specjalnąwitrynę internetową. Spływające wyniki będą widoczne na mapie świata. Zebrane danezostaną przeanalizowane przez naukowców, którzy opublikują potem koocowy raport.Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznymświatłem. Uczy także orientacji na niebie, odnajdywania gwiazdozbioru Oriona i może bydprzydatny na lekcjach omawiających wpływ człowieka na środowisko naturalne. „Tyle na podstawie tego, co napisał Krzystof Czart z portalu astronomia.plW poniższej prezentacji postanowiłem zebrad niektóre z pomysłów, które mogą uatrakcyjnidten projekt a które opisałem na naszym blogu: www.djkupras.blogspot.com. Wszystkie tekstyźródłowe na których opieram tę prezentację można przejrzed klikając etykietę Globe at Night. 2
 3. 3. Poznajemy organizatorów akcji akcji:Z grafikami umieszczonymi powyżej powiązane są hiperłącza do organizacji powiązanych czy 3to bezpośrednio czy też pośrednio z tym projektem.
 4. 4. Odwiedzamy stronę Beyond International Year of AstronomyAkcja Globe at Night jest rekomendowana przez Beyond International Year of Astronomy. 4
 5. 5. Zapoznajemy się z polskimi materiałami na temat Globe at nightNiestety, pomimo swej prostoty i elastyczności ten projekt obserwacyjny nie jest takpopularny, jak byd powinien. A szkoda, bowiem właśnie ta prostota umożliwia dowolnedopasowanie go do celów dydaktycznych. 5
 6. 6. Poznajemy i wybieramy cele dydaktyczne możliwe do realizacji wkontekście Globe at Night Jeżeli chodzi o walory edukacyjne, to przy okazji tego projektu można zrealizowad następujące cele dydaktyczne: • wykorzystanie długości i szerokości geograficznej do opisu miejsca obserwacji • zanieczyszczenie środowiska (zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem) • odnalezienie gwiazdozbioru Oriona przy pomocy map nieba • obiekty na niebie • określenie jasności najsłabszych gwiazd widocznych na niebie w danym miejscu • rozmieszczenie dużych skupisk ludności na świecie • analiza przestrzenna zebranych danych • wyciąganie wniosków z analizy mapy z naniesionymi wynikami obserwacji • wpływ człowieka na środowisko naturalne • widok nieba a religia i kulturaPowyższą listę celów dydaktycznych znalazłem w tekście Już niebawem: Great World WideStar Count który napisałem prawie dwa lata temu. 6
 7. 7. Zapoznajemy się z przewodnikiem po projekciePo pierwsze drukujemy sobie polski przewodnik, przetłumaczony dzięki KrzysztofowiCzartowi z Astronomia.pl. Zapoznajemy się również z działaniem poświęconego projektowiportalu. W odpowiednie miejsca w sieci trafimy klikając w powyższe grafiki. 7
 8. 8. Poznajemy konstelację OrionaKliknięcie w powyższą grafikę zaprowadzi do Wikipedii, grafika „z okularami” do Astronocy,gdzie znajdziemy poświęcone Orionowi artykuły z serii Binocular Universe oraz Small 8Wanders To powinno zaspokoid nasz głód informacji, a tymczasem …
 9. 9. Uczymy się lokalizowad Oriona na niebie przy pomocy StellariumTak wygląda położenie Oriona na niebie w chwili kiedy piszę ten tekst (3 stycznia o 20:45) 9wygenerowane przy pomocy Stellarium. Program ten można pobrad klikając tutaj.
 10. 10. Badamy konstelację Oriona na niebie programem World Wide Telescope World Wiede Telescope to kolejny program, który warto poznad z okazji Globe at Night. Możemy pobrad go z tej strony. Grafiki powyżej przedstawiają ogólny widok konstelacji, zbliżenie Pasa Oriona oraz powiększenie Mgławicy Kooski Łeb. Powiązane z grafikami hiperłącza zaprowadzą nas tym razem na APOD. 10
 11. 11. Poznajemy M 42Najbardziej charakterystycznym obiektem w konstelacji Oriona jest Wielka Mgławica Oriona.Możemy bliżej się jej przyjrzed przy pomocy wbudowanego w World Wide Telescope seansu.Możemy tego dokonad bez instalacji programu – wystarczy kliknąd tutaj. (uwaga – należy 11mied zainstalowany Silverlight).
 12. 12. Odwiedzamy gwiazdy w Orionie przy pomocy CelestiiCelestia umożliwi nam dokonanie wyprawy do gwiazd w Orionie. Na początek należyzainstalowad ten program. Potem możemy odwiedzid poszczególne gwiazdy tej konstelacji.Wystarczy klikad w nie. Potem zaś naciskad G. Zwracamy szczególnie uwagę na ich rozmiar i 12kolor.
 13. 13. Odwiedzamy BetelgezęEksplorując Oriona przy pomocy Celestii warto zwrócid uwagę na rozmiary i kolor gwiazd. Takprzykładowo wygląda Betelgeza. Obok, dla porównania w tej samej skali widad UkładSłoneczny. 13
 14. 14. Odwiedzamy M 42 z CelestiąW Celestii znajdziemy również M 42. Musimy mied jednak zainstalowane Życie oraz śmierdgwiazd. 14
 15. 15. Przy pomocy Celestii możemy również pokusid się o przelot przez mgławicę. 15
 16. 16. M 42 na YouTubeJeśli nie dysponujemy Celestią, zawsze pozostaje nam YouTube. Wizualizację przelotu przezsłynną mgławicę obejrzymy klikając w powyższą grafikę. Szczególnie warto przyjrzed się 16proplydom.
 17. 17. Poznajemy Oriona mitycznegoNie wolno zapomnied o kontekście mitycznym i kulturowym. Pominięcie tego aspektuspowoduje zubożenie całej akcji i zredukowanie jej do rutynowej, prostej obserwacjipołączonej z elementami IT. Tymczasem poruszenie mitologii da możliwośd cofnięcia się wwyobraźni o tysiące lat wstecz i zobaczenia nieba oczami starożytnych żyjących w czasach,gdy kształtowały się zręby naszej cywilizacji. 17
 18. 18. Poznajemy pojęcie magnitudoW tym projekcie wystarczy historyczna definicja z Wikipedii. Warto też zapoznad się zkrótkim tekstem znajdującym się na stronach Pracowni Komet i Meteorów. Przejdziemy doniego klikając w grafikę przedstawiającą Wielką Niedźwiedzicę. 18
 19. 19. Poznajemy co to jest zanieczyszczenie sztucznym światłemDefinicja z Wikipedii wystarczy. Żeby ją poznad klikamy w pierwszą z grafik. Pojęcie toprzybliży również zabawa aplikacją z której ekranowe zrzuty umieściłem powyżej. 19
 20. 20. Poznajemy zanieczyszczenie świetlne ze StellariumPrzy pomocy tego programu da się również odwzorowad zanieczyszczenie świetlne dziękiwbudowanej Skali Bortle’a. Napisałem kiedyś o tym na blogu. 20
 21. 21. Bawimy się symulatorem nocnego niebaWidoczny na grafice powyżej symulator znajduje się tu. Pokazuje on, jak wygląda niebo nadróżnymi miejscami w Anglii. 21
 22. 22. Kolejny symulator znajdziemy na tej samej stronie co poprzedni, tyle że niżej. Dzięki niemubędziemy w stanie prześledzid jak wpływa na widocznośd gwiazd ustawienie latarow różnych miejscach. 22
 23. 23. Patrzymy na Ziemię nocąPora na kolejny seans z World Wide Telescope. Tym razem poświęcony Ziemi nocą. Abyuruchomid go w przeglądarce kliknij tutaj. Nie zapomnij by mied zainstalowany Silverlight. 3 2
 24. 24. Sięgamy po YouTube Jeżeli seans z WWT nam nie wystarczy, to na YouTube znajdziemy film poświęcony temu, jak z kosmosu wygląda łuna miast. By go obejrzed należy kliknąd tutaj. Galeria zdjęd miast widzianych z orbity nocą znajduje się również tutaj. 24
 25. 25. Organizujemy poświęcone Orionowi zajęcia plastyczne Orion, a zwłaszcza znajdujące się w nim mgławice, może byd wdzięcznym tematem zajęd plastycznych. Widoczne zdjęcia powstały w trakcie warsztatów zrealizowanych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Opis ich wraz z całym albumem znajdziesz tutaj. 25
 26. 26. Odwiedzamy miejsca ochrony ciemnego nieba w PolsceNa początek warto odwiedzid Izerski Park Ciemnego Nieba. Jest to pierwszy tego typupark w Polsce. 26
 27. 27. Przyglądamy się działaniom PolarisuKliknięcie w powyższą grafikę zaprowadzi nas na stronę programu Ciemne Niebo. Jegoautorem jest Stowarzyszenie Polaris. 27
 28. 28. Wybieramy miejsce obserwacjiNajprościej po prostu wyjśd przed dom. Możemy jednak pokusid się o więcej. Byd może wnaszym rejonie znajduje się jakieś historyczne miejsce? A może znajdziemy miejsce, gdzieszczególnie rzuca się w oczy problematyka zanieczyszczenia sztucznym światłem? A możewarto się również przy okazji przyjrzed innym szkodom, jakie środowisku przynosi działalnośdczłowieka? Możliwości jest naprawdę sporo. 28
 29. 29. Wyznaczamy czas obserwacjiMożemy uwierzyd na słowo organizatorom akcji i przeprowadzid obserwację pomiędzy 19 a21 czasu lokalnego. Możemy również samodzielnie pokusid się o wyznaczenie czasuobserwacji w oparciu o narzędzia do których prowadzą linki powiązane z grafikamiwidocznymi powyżej. 29
 30. 30. Przeprowadzamy obserwacjeWyposażeni w instrukcję przeprowadzamy obserwacje. Warto przy okazji przyjrzed sięgwiazdozbiorowi Oriona przy pomocy sprzętu który mamy. 30
 31. 31. Obserwujemy Oriona z GalileuszemZnajomośd gwiazdozbioru Oriona pomoże nam pogłębid esej poświęcony galileuszowymobserwacjom znajdujący się na EuHou. Możemy również pokusid się o obserwacje WielkiejMgławicy Oriona przy pomocy Mikroobserwatorium. O tym jak to zrobid dowiemy się klikając wgrafiki powyżej. Powiązane z nimi łącza zaprowadzą nas tam gdzie trzeba. 31
 32. 32. Przeprowadzamy obserwacje wielokrotneZgodnie z instrukcją do której podano link w slajdzie 5 wykonujemy jeden lub parępomiarów. W drugim przypadku odstęp pomiędzy miejscami gdzie obserwujemy Orionapowinien wynieśd minimum 1 kilometr. 32
 33. 33. Zostawiamy po sobie śladWypełniając formularz akcji warto wpisad coś więcej w polu komentarza. Może byd to 33przykładowo strona internetowa szkoły lub organizacji do której należymy.
 34. 34. Poznajemy innym obserwatorówPrzyglądając się miejscom obserwacji możemy trafid na ciekawe projekty, przykładowo takiejak ten powyżej. 34
 35. 35. Analizujemy wyniki pomiarów przy pomocy ExcelaPo zakooczeniu akcji Globe at Night warto poczekad na wyniki. Zostają one opublikowane natej stronie raportów w różnych formatach. U góry widad wczytane je do Excela. 35
 36. 36. Analizujemy wyniki pomiarów z Google EarthDane z projektu można przeglądad również przy pomocy Google Earth. Należy w tym celu ze 36strony z wynikami pomiarów wczytad do Google Earth plik z rozszerzeniem kmz.
 37. 37. Przyglądamy się historii projektuTak wyglądały wyniki akcji w roku ubiegłym. Ogółem wykonano 17 805 obserwacji. 37
 38. 38. Tak zaś z lat 2006-2009 dla Europy 38
 39. 39. Poznajemy inne projekty typu Globe at NightO Great World Wide Star Count stworzyłem prezentację analogiczną do tej którą widzisz.Poświęcony jej tekst na blogu jest tutaj. 39
 40. 40. Wow!Tego się nie spodziewałem! Tak wyglądały wyniki GWWSC. Kliknięcie w powyższą grafikęzaprowadzi na EuHou które promowało tą akcję. 40
 41. 41. 41
 42. 42. How Many Stars: http://hms.sternhell.at Pora na kolejny projekt – tym razem austriacki. Do tej pory wygenerował on 3656 pomiarów. Jego największą zaletą jest to, że trwa przez cały rok. 42
 43. 43. NASA Star Count: http://www.nasa.gov/audience/foreducators/son/energy/starcount/index.htmlNa zakooczenie ostatni, tym razem sygnowany przez NASA. Pozornie niezwiązanyz problemem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. Po prostu, przy pomocyspecjalnie opracowanej procedury liczymy ile na niebie widad gwiazd. 43
 44. 44. Dark Sky Rangers: www.darkskiesawareness.org/DarkSkiesRangers/Możemy pokusid się o wiele więcej. Dark Sky Rangers to w dosłownym tłumaczeniu„Strażnicy Ciemnego Nieba”. Na stronie tej znajdziemy dokładny opis bloku zajędpoświęconych ochronie ciemnego nieba. Może on stanowid cenne uzupełnienie akcji typu 44GWWSC lub Globe at Night.
 45. 45. Podsumujmy nasze działania prezentacjąModelowy przykład prezentacji znajdziemy na stronach Let There Be Night. 45
 46. 46. Do prezentacji możemy też użyd Scratcha Scratch jest językiem programowania stworzonym przez MIT specjalnie pod kątem nauki dzieci i młodzieży. Programowanie z nim jest naprawdę proste. Przekonajcie się zresztą sami przeglądając tę prezentację. Kliknięcie w grafiki zaprowadzi was na strony, gdzie będziecie mogli pobrad przykładowe szablony nawiązujące do akcji Globe at Night. 46
 47. 47. Koniecznie spróbujmy swych sił tworząc prezentację WWTJak może wyglądad przykładowa prezentacja stworzona przez dzieci, możemy przekonad sięklikając w grafikę powyżej. Skojarzone z nią hiperłącze zaprowadzi nas na YouTube. 47
 48. 48. Nagradzamy uczestników „naszego liczenia gwiazd”Jeżeli organizujemy akcję z udziałem dzieci lub młodzieży, warto nagrodzid jej uczestnikówpamiątkowym certyfikatem. Można stworzyd własny lub wykorzystad gotowy wzór. Ten 48powyżej jest do pobrania tutaj.
 49. 49. I to by mogło byd wszystko … … Można jednak pokusid się o wiele więcej …Powodzenia i dobrej zabawy przy tegorocznym liczeniu gwiazd! 49

×