Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ga n activitypacket_family_2011_polish

643 views

Published on

Autor: najprawdopodbniej Krzysztof Czart

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ga n activitypacket_family_2011_polish

  1. 1. Pakiet rodzinny: przewodnik obserwacji www.globeatnight.org 21 lutego i 06 marca 2011 r.Zachęcamy uczniów i rodziny do udziału w globalnej Pięć prostych kroków łowców gwiazd :kampanii obserwacyjnej jasności widocznych gwi- (www.globeatnight.gov/observe.html)azd, jako sposobu oceny zanieczyszczenia światłem wdanym miejscu na Ziemi. Wasz wkład w internetową 1) Określ długość i szerokość geograficznąbazę danych pozwoli na udokumentowanie widzialności miejsca obserwacji dowolną z poniższych metod:nocnego nieba. Odszukując i obserwując Oriona na a. Odbiornik GPS w miejscu obserwacji. Proszę wpisaćniebie, uczniowie z całego świata poznają w jaki tyle miejsc po przecinku, ile wskazuje odbiornik.sposób światła z ich otoczenia mają wpływ na zaniec- b. Odwiedź stronę www.maporama.com i znajdźzyszczenie nieba światłem. swoją ulicę. Długość i szerokość geograficzna wyświetlą się poniżej mapy.Potrzebne materiały: c. Mapa topograficzna d. Program komputerowy• Pakiet rodzinny GLOBE at Night Google Earth albo NASA World Wind• Odbiornik GPS, witryna internetowa Maporama (www.maporama.com), program Google Earth, pro- 2) Znajdź Oriona wychodząc na zewnątrz godzinę gram NASA World Wind lub mapa topograficzna do po zachodzie Słońca (pomiędzy 20, a 22 czasu ustalenia szerokości i długości geograficznej miejsca lokalnego) obserwacji a) Odnajdź najciemniejszy obszar w miejscu obser-• Podkładka do pisania (np. tekturka) wacji, taki z którego widać najwięcej gwiazd w ki-• Coś do pisania (długopis lub ołówek) erunku gwiazdozbioru Oriona. Jeżeli masz dodatkowe• Latarka z czerwonym światłem (Czerwone światło oświetlenie, upewnij się, że jest wyłączone. można otrzymać zakrywając latarkę brązową torebką b) Poczekaj na zewnątrz co najmniej 10 minut, dopó- z papieru lub czerwonym celofanem i spinając torebkę ki oczy nie przystosują się do ciemności. klamerką, aby mieć pewność, że latarka nie wypad- c) Odnajdź na niebie Oriona. Możesz skorzystać z nie podczas prowadzenia obserwacji.) mapki ułatwiającej jego odnalezienie, przygotowanej dla Twojej szerokości geograficznej: www.globeat-Pamiętaj, najpierw bezpieczeństwo! night.gov/observe_finder.html• Proszę samemu ocenić czy uczeń musi mieć towar- zystwo osoby dorosłej, przebywając wieczorem poza 3) Dopasuj widok nocnego nieba do jednej z domem w miejscu zamieszkania. Zachęcamy do mapek jasności (strony 2-3) wykonania zadania razem z uczniem. a) Wybierz mapkę, która najbardziej pasuje do tego,• Upewnij się, że uczeń jest odpowiednio ubrany w co widzisz. stosunku do warunków pogodowych i do ciemności b) Oszacuj pokrycie nieba chmurami. (jasne kolory ubrań i elementy odblaskowe). c) Wypełnij kartę obserwacji (strona 4).• Wybierając najciemniejszy obszar w swojej okolicy, upewnij się, że uczeń nie znajduje się zbyt blisko 4) Prześlij swój raport przez Internet na: przejeżdżających samochodów, krawędzi balkonu lub www.globeatnight.gov/report.html jakiegokolwiek innego niebezpieczeństwa. a) Twoje obserwacje mogą zostać wykonane w do- wolnym dniu pomiędzy 21 lutego i 06 marca 2011 r. b) Wykonaj to ponownie dla innego miejsca obser- wacji!. Wielokrotne obserwacje: Możesz wykonać więcej niż jedną obserwację, przechodząc do nowego miejsca, 5) Porównaj swoje obserwacje z tysiącami innych oddalonego o co najmniej 1 km od poprzedniego. Nie z całego świata na: zapomnij ustalić nowych współrzędnych szerokości i www.globeatnight.gov/analyze.html długości geograficznej. Wielokrotne obserwacje można wykonać tego samego wieczoru lub w inny wieczór od 21 lutego i 06 marca 2011 r. Uwaga dla wyższych szerokości geogra-ficznych (>50 N lub S): Orion będzie nisko nad horyzontem, trzeba zatem wykonać obserwacje raczej bliżej 19:00, niż 22:00, ponieważ gwiazdozbiór zajdzie za horyzont.GLOBE at Night – Pakiet rodzinny – strona 1
  2. 2. Pakiet rodzinny: mapki jasności www.globeatnight.org 21 lutego i 06 marca 2011 r. Mapki zostały wygenerowane dla półkuli północnej Proszę odpowiednio zorientować kartkę, w zależności od miejsca obserwacji. Widok z półkuli północnej C 1 < 0.50 mag < 1.50 mag Podpowiedź: nie można zobaczyć Oriona, Podpowiedź: widać tylko kilka gdyż zakrywają go chmury. najjaśniejszych gwiazd w Orionie.Widok z okolic równika 2 3 < 2.50 mag < 3.50 mag Podpowiedź: widać dwie gwiazdy w Podpowiedź: widać trzy gwiazdy w pasie Orio- pasie Oriona. na. Widok z półkuli południowejGLOBE at Night – Pakiet rodzinny – strona 2
  3. 3. Pakiet rodzinny: mapki jasności www.globeatnight.org 21 lutego i 06 marca 2011 r. Mapki zostały wygenerowane dla półkuli północnej Proszę odpowiednio zorientować kartkę, w zależności od miejsca obserwacji. Widok z półkuli północnej 4 5 < 4.50 mag < 5.50 mag Podpowiedź: widać cztery gwiazdy Podpowiedź: widać sześć gwiazd w pasie w pasie Oriona. Oriona, a także jego miecz.Widok z okolic równika 6 7 < 6.50 mag < 7.50 mag Podpowiedź: widać wiele gwiazd w pasie Podpowiedź: Nie da się zobaczyć tylu gwiazd! Oriona, jego miecz jest dobrze widoczny. Widok z półkuli południowejGLOBE at Night – Pakiet rodzinny – strona 3
  4. 4. Pakiet rodzinny: karta obserwacji www.globeatnight.org 21 lutego i 06 marca 2011 r. Pola oznaczone * są wymagane *Data: ____________ 2011 *Czas obserwacji: ____:____ czasu lokalnego (GG:MM) *Kraj: __________________ *Szerokość geograficzna _____ stopni ____min_____sek albo _________ stopni dziesiętnych (północna (N) / południowa (S) *Długość geograficzna _____ stopni ____min_____sek albo _________ stopni dziesiętnych (wschodnia (E) / zachodnia (W) Uwagi do miejsca obserwacji: (np. w odległości 50 m jest jedna lampa uliczna, ale zasłonięta w moim polu widzenia)Zaznacz, które gwiazdy możesz zobaczyć, wybierając odpowiednią mapkę < 0.50 mag < 1.50 mag < 2.50 mag < 3.50 mag niebo mapka mapka mapka zachmurzone 1 magnitudo 2 magnitudo 3 magnitudo < 4.50 mag < 5.50 mag < 6.50 mag < 7.50 mag mapka mapka mapka mapka 4 magnitudo 5 magnitudo 6 magnitudo 7 magnitudo Opcjonalny odczyt z urządzenia Unihedron Sky Quality Meter: __________ Opcjonalny numer seryjny urządzenia Unihedron Sky Quality Meter: __________* Oceń pokrycie nieba chmurami: Czyste niebo  Chmury na 1/4 nieba  Chmury na 1/2 del nieba  Chmury na ponad 1/2 nieba. Uwagi do warunków panujących na niebie: (np. na północy widać niewielką mgłę) Dodatkowe komentarze: Wyślij raport przez Internet: www.globeatnight.org/report.htmlGLOBE at Night – Pakiet rodzinny – strona 4

×