Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sruchkovcite IA 2020

Innovation Academy 2020 Bulgaria

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sruchkovcite IA 2020

 1. 1. DARМобилно приложение, което свързва дарители с благотворителни организации лесно и бързо.
 2. 2. ПроблемътВсяка следваща година българите даряват все по-малко.
 3. 3. Проблем1 През 2017 г. България е на 18-то място от 30 изследвани европейски страни по дарителство, но оттогава насам с всяка следваща година даренията в страната намаляват. Проблем2 След проведена анкета се установи, че 61,8% от анкетираните са заявили, че не се чувстват достатъчно информирани относно дарителските кампании. Проблем3 Информацията за дарителските кампании, провеждани в страната е разпокъсана из различни сайтове, страници и профили в социалните мрежи.
 4. 4. РешениетоБи ли дарявал българинът по- често, ако беше по-добре информиран?
 5. 5. Българите биха дарявали по-често, ако бяха по-добре информирани за провежданите дарителски кампании в страната. 76,4% от анкетираните са заявили, че биха дарявали по-често, ако знаят за провежданите благотворителни кампании.
 6. 6. DAR Мобилното приложение, което предоставя информация на своите потребители за всички провеждани кампании около тях и в страната, само с един клик.
 7. 7. Защосега? Българинът доказа, че когато е информиран за даден проблем, той винаги би дал от себе си, за да помогне. По време на ситуацията с Covid-19 в България бяха осъществени много дарения както от организации, така и от независими дарители.
 8. 8. Изборнацелевата аудитория Според проучвания от 2018 г. 74% от българите използват смартфон. Във възрастовата група 45-54 г. 74% използват мобилни приложение. Във възрастовата група 45-54 г. 84% използват смартфон. Той е нараснал с 14% спрямо предходната година и се почаква с всяка следваща.
 9. 9. Целева аудитория Вторичнацелева аудитория Мъже и жени на възраст 18-25 г., от големи и средни градове, със средни доходи. Първичнацелева аудитория Жени на възраст 40-55 г., от големи и средни градове, със средни към високи доходи.
 10. 10. Целева аудитория В началото ще се цели привличане на по-малко познати на българското общество благотворителни организации като „Една от 8“, „Habitat for Humanity Bulgaria“, „BCause“. Благотворителни организации
 11. 11. 581хил. Живеят в градовете 488хил. Използват смартфони 430хил. Използват приложения Големинанапотенциалнияпазар на потребители във възрастова група 40-55 г. в големите и средни градове
 12. 12. 230хил. Живеят в градовете 220хил. Използват смартфони 218хил. Използват приложения Големинанапотенциалнияпазар на потребители във възрастова група 18-25 г. в големите и средни градове
 13. 13. Конкуренти Прякконкурент TimeHeroes
 14. 14. Онлайн платформата Time Heroes свързва нуждаещите се от подкрепа хора с искащи да им помогнат „герои“. Платформата търси доброволци за създаването и организирането на каузите си. Time Heroes насърчават дарения чрез тяхната платформа чрез мърчандайз. При дарения над стойност 15 лева дарителите получават 2 плюшени мечета, картичка или значка с буква. Платформата се финансира чрез спонсори и партньори - America for Bulgaria Foundation, Active Citizens Fund, Дневник, BG-MAMA, Plovdiv 2019. 1 2 3 КаквоправятTimeHeroes?
 15. 15. Какниесме различни?
 16. 16. DAR е приложение, което се инсталира на телефона и може да се използва по всяко време. Чрез DAR всеки потребител може да вижда в реално време хора в нужда около него.
 17. 17. Чрез картата на DAR потребителите могат да виждат всички пунктове за дарение в своя град. DAR събира на едно място всички организации и улеснява тяхната комуникация с независими дарители чрез директни лични съобщения.
 18. 18. Маркетингова стратегия
 19. 19. Дигиталенмаркетинг Спонсорирани реклами във Facebook и Instagram. Рекламаотустанауста Използване на микроинфлуенсъри, чиято аудитория се припокрива с таргет аудиторията на DAR. Директенмаркетинг Email marketing насочен към първичната целева аудитория и организациите.
 20. 20. 4% от целевата аудитория и 35 организации да се регистрират в приложението в рамките на 2 години. Привличане на партьори и спонсори. Да се изгради доверие у целевите аудитории и те да използват платформата като основен начин на комуникация помежду си. Цели
 21. 21. Приходи,разходии финансиране Разходите са за изработка на приложението, поддръжката му и за изпълнението на маркетинговата стратегия. За изработване на приложението и за позиционирането му чрез различни маркетингови канали ще са нужни средства, които ще се набавят от собствен и заемен капитал. Основните приходи ще бъдат от реклами в приложението, излизащи на началната страница на всеки потребител и ще работят на принципа Pay Per Click.
 22. 22. Благодаримза отделеното време! екип Сръчковците

×