Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baltā stārķa monitorings

302 views

Published on

Autore: Irēna Upzare, Vides un darba aizsardzības direktore

Published in: Environment
 • Kredīs uzņemumiem ar izdevigiem noteikumiem, piesakies aizpildot anketu un piesaisti naudu! http://www.cityfinances.lv/lv/kredits-uznemumiem/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Baltā stārķa monitorings

 1. 1. Baltā stārķa monitorings Vides un darba aizsardzības direktore Irēna Upzare 04.06.2014., Rīgā
 2. 2. 04.06.2014 2Baltā stārķa monitorings Baltais stārķis (Ciconia ciconia ) ķermeņa garums 95-110 cm spārnu izpletums 180-218 cm svars 3-5 kg olu skaits 2-4
 3. 3. 04.06.2014 Baltā stārķa monitorings 3 Baltais stārķis – viena no īpaši aizsargājamām Latvijas putnu sugām q  Latvijā ligzdo ap 10000 stārķu pāru q  Tradicionāli lielākā daļa stārķu ligzdu pamatņu bija cilvēku veidotas (galvenokārt kokos) q  Laika gaitā cilvēku veidoto ligzdu pamatņu skaits samazinājies q  Šobrīd vairāk kā 70 % ligzdu atrodas uz elektropārvades līniju (EPL) balstiem q  Kopējais ligzdu skaits uz EPL balstiem (2013.g.): 7 832 q  Balto stārķu ligzdošana izraisa vairāk kā 2000 EPL bojājumus gadā
 4. 4. Rīcības ar stārķu ligzdām q  2004. g. – sarunas ar Vides ministriju par iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos. q  2004. – 2005. g. - Izstrādāta iekšējā Kārtība, kas nosaka rīcības stārķa ligzdas noņemšanas vai indivīda traucēšanas gadījumos Kārtības mērķis: q  rast kompromisu starp baltā stārķa populācijas saglabāšanu un Latvenergo koncerna uzdevumu nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi q  risināt sabiedrības, kā arī stārķu drošības jautājumus. Stārķu ligzdošana uz EPL var būt bīstama gan iedzīvotājiem, gan pašam stārķim, ja netiek uzraudzīts ligzdu stāvoklis q  2005. g. – saņemta pirmā Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja 04.06.2014 Baltā stārķa monitorings 4
 5. 5. Sadarbība ar LOB q  Sadarbība ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību putnu aizsardzības jautājumos (noslēgts sadarbības līgums); q  Atbalstām LOB veikto ikgadējo baltā stārķa monitoringu un rosinām tajā iesaistīties skolēnus un darbiniekus; q  2013.gadā papildus datus monitoringam sniedz arī Latvenergo koncerna darbinieki, apsekojot papildus parauglaukumus (kopā 17% no kopējā apsekoto ligzdu skaita); q  Atbalstām LOB 7.starptautiskās stārķu uzskaites organizēšanā 2014.gadā un iesaistām tajā skolēnus un darbiniekus; q  Informējam iedzīvotājus – buklets par balto stārķu aizsardzību Latvenergo koncernā. 04.06.2014 Baltā stārķa monitorings 5
 6. 6. Ieguvumi: q  Darbinieku apziņas veidošana vides aizsardzībā un brīvprātīga iesaistīšanās KAS pasākumos q  Komunikācija ar sabiedrību, skaidrojot Latvenergo rīcības un iesaistot sabiedrību vides stāvokļa uzlabošanā q  Komunikācija ar zinātniekiem un valsts institūcijām saskaņojot rīcības un veidojot labāku izpratni par vides aspektiem 04.06.2014 Baltā stārķa monitorings 6
 7. 7. 04.06.2014 Baltā stārķa monitorings 7 Paldies par uzmanību!

×