Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

IES ELVIÑA E OS BARRIOS

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 218 Ad

More Related Content

More from Agrela Elvixeo (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

IES ELVIÑA E OS BARRIOS

 1. 1. IES ELVIÑA BARRIOS
 2. 2. Introdución • O traballo que aqui presentamos trata sobre os distintos barrios nos que reside o alumnado do IES Elviña. • Foi elaborado polo alumnado de 3º ESO durante o curso 2014-2015 coa supervisión do departamento de xeografía e historia e contando coa colaboración de educación plástica e lingua e literatura galega.
 3. 3. • Este traballo de xeografía urbana analizou os seguintes barrios: a) Polígono de Elviña b) Birloque-Someso-Martinete-S. Cristovo das Viñas-As Rañas. c) San Vicente-Castro de Elviña. d) Feáns. e) Mesoiro. f) Novo Mesoiro.
 4. 4. A PERCEPCIÓN DOS BARRIOS
 5. 5. 1. Cales cre que son as razóns para establecer o límite do seu barrio?1 Uso Trama urbana Infraestruturas Memoria histórica Tipoloxía Edificios A Coruña 50% 4% 46% Mesoiro-Feáns 54% 23% 23% Novo Mesoiro 70% 3% 27% San Vicente- Castro de Elviña 29% 14% 57% Birloque-Someso 50% 5% 45% Polígono de Elviña 40% 3% 57% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 6. 6. 2. Cal é a máxima distancia á que se despraza camiñando? 500 m 1 km 2 km > 2 km A Coruña 15% 29% 40% 16% Mesoiro-Feáns 21% 41% 29% 9% Novo Mesoiro 20% 52% 28% 0% San Vicente-Castro de Elviña 30% 37% 15% 18% Birloque-Someso 11% 45% 33% 11% Polígono de Elviña 6% 37% 37% 20% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 7. 7. 3. Cal é o medio de transporte habitual que utiliza? Transporte público Coche/ moto Bicicleta Camiñar A Coruña 22% 30% 1% 47% Mesoiro-Feáns 21% 49% 30% Novo Mesoiro 28% 59% 13% San Vicente- Castro de Elviña 31% 40% 29% Birloque-Someso 7% 40% 53% Polígono de Elviña 4% 15% 81% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 8. 8. 4. Con que frecuencia pasa andando preto do Obelisco? (como símbolo do centro da cidade) Unha vez á semana como mínimo Unha vez cada 15 días como mínimo Unha vez ao mes ou máis A Coruña 62% 19% 19% Mesoiro-Feáns 56% 23% 21% Novo Mesoiro 60% 10% 30% San Vicente- Castro de Elviña 30% 20% 50% Birloque-Someso 60% 27% 13% Polígono de Elviña 63% 25% 12% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 9. 9. 5. Onde realiza a compra habitual? No barrio Noutras áreas A Coruña 45% 55% Mesoiro-Feáns 18% 82% Novo Mesoiro 47% 53% San Vicente-Castro de Elviña 2% 98% Birloque-Someso 68% 32% Polígono de Elviña 55% 45% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 10. 10. 6. Cales son os lugares aos que soe ir mercar con máis frecuencia? Superficies comercais Supermercados Tendas A Coruña 41% 42% 17% Mesoiro-Feáns 40% 38% 22% Novo Mesoiro 41% 43% 16% San Vicente-Castro de Elviña 61% 29% 10% Birloque-Someso 83% 8% 9% Polígono de Elviña 63% 18% 19% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 11. 11. 7. Canto tempo do día adoita estar en espazos públicos? <1 hora 1-2 horas 2-3 horas >3 horas A Coruña 15% 43% 25% 17% Mesoiro-Feáns 17% 50% 18% 15% Novo Mesoiro 24% 39% 26% 11% San Vicente- Castro de Elviña 22% 35% 18% 25% Birloque-Someso 2% 59% 27% 12% Polígono Elviña 6% 55% 27% 12% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 12. 12. 8. No seu barrio prefire beirarrúas máis anchas ou máis zonas de aparcadoiros? Beirarrúas Aparcadoiros A Coruña 61% 39% Mesoiro-Feáns 59% 41% Novo Mesoiro 54% 46% San Vicente-Castro de Elviña 77% 23% Birloque-Someso 45% 55% Polígono de Elviña 55% 45% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 13. 13. 9. Onde viven as tres persoas coas que máis se comunica por teléfono? Barrio Noutra zona da cidade Na área metropolitana Fóra A Coruña 20% 49% 12% 19% Mesoiro-Feáns 3% 63% 18% 16% Novo Mesoiro 7% 53% 18% 22% San Vicente-Castro de Elviña 24% 49% 11% 16% Birloque-Someso 10% 59% 19% 12% Polígono de Elviña 3% 67% 9% 21% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 14. 14. 10. Cales son os tres lugares da cidade nos que pasa máis tempo? (motivos: traballo, lecer, compra…) Barrio No barrio lindeiro Outro barrio máis afastado A Coruña 36% 23% 41% Mesoiro-Feáns 37% 16% 47% Novo Mesoiro 23% 7% 70% San Vicente-Castro de Elviña 49% 7% 44% Birloque-Someso 41% 25% 34% Polígono de Elviña 32% 36% 32% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 15. 15. 11. Que é o que menos lle gusta do seu barrio? Mellorar os lugares de estancia (prazas, parques, zonas verdes…) Mellorar a estrutura (rúas, edificios, mobiliario, barreiras…) Mobilidade (aparcadoiros, vías, accesos..) Falta de equipamen -tos. Servizos Aspectos sociais (ambiente) Localización Outros (NS/NC) A Coruña 5% 21% 20% 17% 24% 6% 7% Mesoiro-Feáns 0% 29% 18% 20% 15% 6% 12% Novo Mesoiro 15% 5% 12% 38% 5% 15% 10% San Vicente- Castro de Elviña 2% 12% 13% 30% 15% 3% 25% Birloque-Someso 16% 13% 16% 31% 22% 0% 2% Polígono de Elviña 8% 19% 29% 12% 18% 0% 14% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 16. 16. 12. Que é o que máis lle gusta do barrio? Lugares de estancia (prazas, parques, zonas verdes…) Estrutura (rúas, edificios, mobiliario, barreiras…) Mobilidade aparcadoiros vías, accesos..) Equipa- mentos. Servizos Aspectos sociais (ambiente) Localización Outros (NS/NC) A Coruña 18% 4% 2% 15% 45% 10% 6% Mesoiro-Feáns 9% 8% 0% 3% 67% 0% 13% Novo Mesoiro 5% 20% 0% 2% 55% 10% 8% San Vicente- Castro de Elviña 5% 0% 5% 0% 60% 7% 23% Birloque-Someso 7% 4% 4% 38% 47% 0% 0% Polígono de Elviña 31% 12% 0% 24% 31% 0% 2% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 17. 17. 13. Preferiría vivir noutra zona da cidade ou fóra dela? Non. No barrio Noutra zona da cidade Fóra da cidade A Coruña 84% 11% 5% Mesoiro-Feáns 82% 15% 3% Novo Mesoiro 62% 30% 8% San Vicente-Castro de Elviña 87% 8% 5% Birloque-Someso 87% 2% 11% Polígono de Elviña 86% 8% 6% 1. Datos aportados do estudo: A cidade dos barrios. COAG, 2011.
 18. 18. A POBOACIÓN DOS BARRIOS
 19. 19. POLÍGONO DE ELVIÑA DENSIDADE DE POBOACIÓN COMPARATIVA COA MEDIA DO CONCELLO 2014 Fte. INE. Padrón ÁREA DENSIDADE SUPERFICIE POBOACIÓN Polígono de Elviña 145,48 h/ha 60,00 ha 8.729 A Coruña (Área Urbana) 157,56 h/ha 1.553,75 ha 244.810 A Coruña (Concello) 64,71 h/ha 3.783,00 ha 244.810
 20. 20. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 2004-2014 POLÍGONO DE ELVIÑA 2004 2014 2004/2014 %04/14 9.446 8.729 -717 -7,59% Fte. INE. Padrón
 21. 21. POLÍGONO DE ELVIÑA 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 ou máis Homes Mulleres Idades Homes Mulleres Total 0-4 115 142 257 5-9 147 139 286 10-14 134 130 264 15-19 134 154 288 20-24 176 171 347 25-29 246 240 486 30-34 292 260 552 35-39 344 303 647 40-44 263 291 554 45-49 253 237 490 50-54 240 301 541 55-59 314 431 745 60-64 365 472 837 65-69 333 420 753 70-74 244 316 560 75-79 205 260 465 80-84 152 225 377 85-89 55 126 181 90-94 19 57 76 95-99 2 20 22 100 ou máis 0 1 1 Total 4.033 4.696 8.729 PIRÁMIDE DE POBOACIÓN 2014 Fte. INE. Padrón
 22. 22. COMPARATIVA ESTRUTURA POR IDADES 2014 Idade A Coruña P. Elviña <20 anos 15,6% 12,5% 20-64 61,4% 59,6% >65 anos 23,0% 27,9% Fte. INE. Padrón
 23. 23. NACIONALIDADE DOS RESIDENTES NO POLÍGONO DE ELVIÑA 2014 COMPARATIVA CO CONCELLO P.Elviña % A CORUÑATotal 8.729 Española 8.564 98,1% 95,1% Estranxeira 165 1,9% 4,9% Europa 60 36,4% 29,4% UE 51 30,9% 26,0% Italia 10 6,1% 5,1% Portugal 12 7,3% 5,8% Romanía 17 10,3% 6,7% Resto Europa UE 12 7,3% 2,3% Europa non UE 9 5,5% 3,4% África 6 3,6% 14,4% América 79 47,9% 49,5% Brasil 13 7,9% 8,0% Colombia 11 6,7% 6,3% Perú 13 7,9% 6,8% Resto América 42 25,5% 3,4% Asia 20 12,1% 6,4% China 17 10,3% 4,2% Resto Asia 3 1,8% 1,3% Fte. INE. Padrón
 24. 24. P.Elviña % A Coruña Total 8.729 A Coruña (concello) 4.576 52,4% 48,1% Resto da provincia 2.156 24,7% 22,4% Resto de Galiza 1.008 11,5% 10,9% Resto de España 545 6,2% 8,1% Estranxeiro 444 5,1% 10,5% Fte. INE. Padrón POLÍGONO DE ELVIÑA NACEMENTO COMPARATIVA CO CONCELLO 2014
 25. 25. BIRLOQUE-SAN CRISTOVO DAS VIÑAS- MARTINETE DENSIDADE DE POBOACIÓN COMPARATIVA COA MEDIA DO CONCELLO 2014 Fte. INE. Padrón ÁREA DENSIDADE SUPERFICIE POBOACIÓN Birloque-S. C. das Viñas 34,99 h/ha 82,26 ha 2.878 A Coruña (Área Urbana) 157,56 h/ha 1.553,75 ha 244.810 A Coruña (Concello) 64,71 h/ha 3.783,00 ha 244.810
 26. 26. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 2004-2014 BIRLOQUE-S. CRISTOVO DAS VIÑAS-MARTINETE 2004 2014 2004/2014 %04/14 3.008 2.878 -130 -4,32% Fte. INE. Padrón
 27. 27. PIRÁMIDE DE POBOACIÓN 2014 Fte. INE. Padrón BIRLOQUE-SAN CRISTOVO DAS VIÑAS-MARTINETE 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 Homes Mulleres Idades Homes Mulleres Total 0-4 56 59 115 5-9 45 43 88 10-14 50 42 92 15-19 57 45 102 20-24 64 51 115 25-29 75 85 160 30-34 143 128 271 35-39 149 139 288 40-44 110 100 210 45-49 71 70 141 50-54 74 123 197 55-59 138 158 296 60-64 118 147 265 65-69 89 103 192 70-74 46 73 119 75-79 49 56 105 80-84 21 54 75 85-89 9 23 32 90-94 1 11 12 95-99 0 3 3 Total 1.365 1.513 2.878
 28. 28. COMPARATIVA ESTRUTURA POR IDADES 2014 Idade A Coruña Birloque <20 anos 15,6% 13,79% 20-64 61,4% 67,51% >65 anos 23,0% 18,69% Fte. INE. Padrón
 29. 29. NACIONALIDADE DOS RESIDENTES NO BIRLOQUE-S.C. DAS VIÑAS 2014 COMPARATIVA CO CONCELLO Birloque-S.C. das Viñas-Martinete % A CORUÑA Total 2.878 Española 2.811 97,7% 95,1% Estranxeira 67 2,3% 4,9% Europa 23 34,3% 29,4% UE 20 29,9% 26,0% Europa non UE 3 4,5% 3,4% África 15 22,4% 14,4% América 29 43,3% 49,5% Fte. INE. Padrón
 30. 30. Fte. INE. Padrón BIRLOQUE-SAN CRISTOVO DAS VIÑAS-MARTINETE NACEMENTO COMPARATIVA CO CONCELLO 2014 Birloque- Martinete % A Coruña Total 2.878 A Coruña (Concello) 1.487 51,7% 48,1% Resto da provincia 743 25,8% 22,4% Resto de Galiza 289 10,0% 10,9% Resto de España 172 6,0% 8,1% Estranxeiro 187 6,5% 10,5%
 31. 31. SOMESO-A CABANA DENSIDADE DE POBOACIÓN COMPARATIVA COA MEDIA DO CONCELLO 2014 Fte. INE. Padrón ÁREA DENSIDADE SUPERFICIE POBOACIÓN Someso-A Cabana 79,85 h/ha 28,29 ha 2.259 A Coruña (Área Urbana) 157,56 h/ha 1.553,75 ha 244.810 A Coruña (Concello) 64,71 h/ha 3.783,00 ha 244.810
 32. 32. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 2004-2014 SOMESO-A CABANA 2004 2014 2004/2014 %04/14 1.448 2.259 811 56,01% Fte. INE. Padrón
 33. 33. SOMESO 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 Homes Mulleres PIRÁMIDE DE POBOACIÓN 2014 Idade Homes Mulleres Total Total 1.104 1.155 2.259 0-4 89 78 167 5-9 68 58 126 10-14 44 41 85 15-19 39 34 73 20-24 41 41 82 25-29 69 63 132 30-34 115 138 253 35-39 155 169 324 40-44 114 123 237 45-49 112 87 199 50-54 69 79 148 55-59 60 57 117 60-64 45 54 99 65-69 31 42 73 70-74 24 28 52 75-79 14 24 38 80-84 11 22 33 85-89 2 13 15 90-94 1 1 2 95-99 1 3 4
 34. 34. COMPARATIVA ESTRUTURA POR IDADES 2014 Idade A Coruña Someso <20 anos 15,6% 19,96% 20-64 61,4% 70,43% >65 anos 23,0% 9,61% Fte. INE. Padrón
 35. 35. NACIONALIDADE DOS RESIDENTES EN SOMESO 2014 COMPARATIVA CO CONCELLO Someso % A Coruña Total 2.259 Españois 2.204 97,6% 95,1% Estranxeiros 55 2,4% 4,9% Europa 25 45,5% 29,4% UE 21 38,2% 26,0% Italia 10 18,2% 5,1% Resto Europa UE 11 20,0% 2,3% Europa non UE 4 6,0% 3,4% América 26 38,8% 49,5% Asia 4 6,0% 6,4%
 36. 36. Fte. INE. Padrón SOMESO NACEMENTO COMPARATIVA CO CONCELLO 2014 Someso % A Coruña Total 2.259 A Coruña (Concello) 1.204 53,3% 48,1% Resto da provincia 482 21,3% 22,4% Resto de Galiza 236 10,4% 10,9% Resto de España 155 6,9% 8,1% Estranxeiro 182 8,1% 10,5%
 37. 37. NOVO MESOIRO DENSIDADE DE POBOACIÓN COMPARATIVA COA MEDIA DO CONCELLO 2014 Fte. INE. Padrón ÁREA DENSIDADE SUPERFICIE POBOACIÓN Novo Mesoiro 171,86 h/ha 27,3 ha 4.692 A Coruña (Área Urbana) 157,56 h/ha 1.553,75 ha 244.810 A Coruña (Concello) 64,71 h/ha 3.783,00 ha 244.810
 38. 38. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 2004-2014 Novo Mesoiro 2004 2014 0 4.692 Fte. INE. Padrón
 39. 39. NOVO MESOIRO 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 Homes Mulleres PIRÁMIDE DE POBOACIÓN 2014Idades Homes Mulleres Total 0-4 320 286 606 5-9 189 180 369 10-14 72 67 139 15-19 51 50 101 20-24 66 51 117 25-29 122 145 267 30-34 369 429 798 35-39 602 519 1.121 40-44 269 289 558 45-49 107 101 208 50-54 51 62 113 55-59 41 39 80 60-64 33 32 65 65-69 21 26 47 70-74 21 18 39 75-79 13 15 28 80-84 7 16 23 85-89 0 9 9 90-94 1 3 4 95-99 0 0 0 Total 2.355 2.337 4.692
 40. 40. COMPARATIVA ESTRUTURA POR IDADES 2014 Idade A Coruña Novo Mesoiro <20 anos 15,6% 25,9% 20-64 61,4% 70,9% >65 anos 23,0% 3,2% Fte. INE. Padrón
 41. 41. NACIONALIDADE DOS RESIDENTES EN NOVO MESOIRO 2014 COMPARATIVA CO CONCELLO Novo Mesoiro % A Coruña Total 4.692 Españois 4.570 97,4% 95,1% Estranxeiros 122 2,6% 4,9% Europa 36 29,5% 29,4% UE 29 23,8% 26,0% Portugal 10 8,2% 5,8% Resto Europa UE 19 15,6% 2,3% Europa non UE 7 5,7% 3,4% África 11 9,0% 14,4% América 60 49,2% 49,5% Brasil 15 12,3% 8,0% Venezuela 12 9,8% 3,6% Resto América 33 27,0% 3,4% Asia 15 12,3% 6,4% China 15 12,3% 4,2% Fte. INE. Padrón
 42. 42. Fte. INE. Padrón NOVO MESOIRO NACEMENTO COMPARATIVA CO CONCELLO 2014 Novo Mesoiro % A Coruña Total 4.692 A Coruña (Concello) 2.597 55,3% 48,1% Resto da provincia 999 21,3% 22,4% Resto de Galiza 335 7,1% 10,9% Resto de España 277 5,9% 8,1% Estranxeiro 484 10,3% 10,5%
 43. 43. Poboación nas áreas rururbanas 2014 Fte. INE. Nomenclátor NÚCLEOS TOTAL SUPERFICIE DENSIDADE CASTRO DE ELVIÑA 421 63,00 ha 9,95 h/ha SAN VICENTE DE ELVIÑA 206 FEÁNS-MESOIRO 426 76,00 ha 5,61 h/ha
 44. 44. POLÍGONO DE ELVIÑA
 45. 45. Historia • O polígono de Elviña é a porta de entrada máis importante da Coruña. • O lugar no que se asenta actualmente o polígono, igual que gran parte da periferia urbana, non pertencía ao concello herculino. Esta área formaba parte do antigo concello de Oza que foi absorbido pola Coruña en 1912. • O polígono aséntase nunha gran chaira que estaba bañada polo río Monelos rodeado por importantes hortas que abastecían á cidade central.
 46. 46. Historia • A topografía e o clima (zona de solaina e proteccións aos ventos) favoreceron estes usos agrarios. • As fontes medievais fan mención da enorme riqueza e produción de cultivos existentes nesta área. Especialmente a a presenza de viñedos que abastecían á cidade medieval de Clunia de viño do país e que estaba protexida a súa produción fronte a enorme competencia do viño doutras comarcas como a do Ribeiro. • Topónimos como Elviña, San Cristovo das Viñas, Lagar de Castro... fan referencia á enorme importancia que este cultivo tiña no pasado.
 47. 47. Historia • Moitísima importancia terá a creación da Granxa Agrícola Experimental que estivo funcionando desde 1888 ata 1964. • Momento no que este espazo será transformado nun polígono residencial. • A avenida de Alfonso Molina (antiga Lavedra) corta simetricamente o polígono que absorbe un tráfico rodado de máis de 150.000 vehículos diarios.
 48. 48. Delimitación • O criterio que aplicamos para establecer os límites do barrio non fan referencia a criterios históricos. • Aplicamos criterios morfolóxicos que poden ser moi discutibeis. • Establecemos como lindes as seguintes vías: Avda de Monelos-Ronda de Camilo José Cela-Avda. San Cristovo das Viñas e Salgado Torres. • Somos conscientes que incorporamos (no cuadrante NE unha parte importante do barrio de Monelos e que non introducimos unha área cercana entre Salgado Torres e Joaquín Planells). Aínda así consideramos que a esencia do polígono, a súa tipoloxía e características están recollidas neste espazo.
 49. 49. Morfoloxía • Trátase dun barrio en xeral ben planificado. • Obedece a un criterio funcional residencial de trama aberta (construción de bloques e torres) deixando amplos espazos verdes e vías anchas. • Globalmente é un dos mellores barrios da cidade en canto planificación aínda que sería importante fomentar espazos de relación a través das actividades veciñais.
 50. 50. Equipamentos • A planificación dos equipamentos está enfocada ás necesidades que tivo o barrio nos anos oitenta e noventa cando este era un dos barrios máis novos da cidade. • O barrio consta de moitos centros educativos públicos: dúas escolas infantís, catro centros de primaria e dous de secundaria. • Na área sanitaria ten un centro de atención primaria. • Ten bastantes equipamentos deportivos (pistas polideportivas e campos de fútbol). • Unha biblioteca. • Dous centros cívicos e un edificio administrativo.
 51. 51. Croquis onde se pode observar a extensión e límites dos dous concellos. No de Oza sinálanse A súa división en parroquiasFte. Wikipedia
 52. 52. Límites aproximados entre A Coruña e Oza. fixado en 1890 Fte. IGN
 53. 53. Granxa Monelos Elviña CastroS. Vicente
 54. 54. Granxa Monelos
 55. 55. Localización aproximada da Granxa Fte. Google Maps
 56. 56. Localización aproximada da Granxa comparativa co plano Fte. Google Maps
 57. 57. Localización aproximada da Granxa Imaxe actual Fte. Google Maps
 58. 58. Elviña 1972
 59. 59. Polígono de Elviña (1972) FOTO BLANCO. La Coruña entre siglos
 60. 60. Polígono de Elviña zona onde se vai situar 1962 Granxa agrícola experimental
 61. 61. Polígono de Elviña Viais Zonas verdes Residencial Educativo Comercial Deportivo Sanitario Relixioso Administrativo- Centros cívicos Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 62. 62. POLÍGONO DE ELVIÑA N SIXPAC
 63. 63. POLÍGONO DE ELVIÑA vista parcial N SIXPAC
 64. 64. Polígono de Elviña dividido pola avenida de Alfonso Molina
 65. 65. Ao redor do Centro Cívico de Elviña sitúanse a maioría das vivendas sociais
 66. 66. A Avda. Pablo Picasso Vertebra a 2ª fase do Polígono de Elviña
 67. 67. A Avda. Pablo Picasso carril bici
 68. 68. Na rúa Bugallal Marchesi está instalado gran parte da actividade do pequeno comercio
 69. 69. os supermercados absorven parte do consumo comercial
 70. 70. Mercado de Elviña
 71. 71. rúa María Casares paseo peonil
 72. 72. Polígono de Elviña paseo peonil
 73. 73. Edificio administrativo da Xunta de Galicia
 74. 74. Polígono de Elviña Bloque de vivendas
 75. 75. Polígono de Elviña Zona verde
 76. 76. BIRLOQUE
 77. 77. • O Birloque é orixinariamente parte do proxecto do polígono de Elviña. • Ten unha tipoloxía de vivenda colectiva moi habitual nos anos setenta e con mostras e tódalas capitais de España. • A partir do planeamento de 1985, prodúcese a súa ampliación cara a parte alta do barrio. • Concentra importantes equipamentos deportivos en un gran complexo.
 78. 78. • Ata apertura da 3ª ronda padeceu un tráfico moi importante cara o polígono de POCOMACO. • A apertura dunha avenida que conecta co novo polígono de Someso co seu centro comercial, o recinto ferial e o acceso ao campus universitario, intensificou de novo o tráfico nesta zona onde se habilitou nos últimos anos un carril bici. • A última obra que se realizou en materia de mobiliade é a conexión da Avda. de Glasgow co polígono de Elviña (Avda. Pablo Picasso) a través dun paso elevado sobre a Avda. de San Cristovo.
 79. 79. Birloque-Martinete Viais Zonas verdes Residencial Agrícola-monte Educativo Comercial Deportivo Funerario Industrial Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 80. 80. N SIXPAC BIRLOQUE Zona Deportiva Recinto Ferial A Cabana
 81. 81. Birloque Rehabilitación de vivendas
 82. 82. Birloque
 83. 83. Birloque carril bici une Polígono de Elviña co Campus de Elviña
 84. 84. Birloque Parcela por onde atravesa o oleoduto cara a refinería
 85. 85. Birloque antigas vivendas derruídas
 86. 86. Birloque
 87. 87. Birloque
 88. 88. Birloque-Elviña Paso peonil
 89. 89. Birloque-Elviña Intersección dos barrios separados pola Avda. San Cristovo
 90. 90. N Río Mesoiro P. Pocomaco Ferrocarril AS RAÑAS 3ª Ronda MARTINETE SOMESO BIRLOQUE BIRLOQUE MARTINETE SOMESO AS RAÑAS SIXPAC
 91. 91. Martinete • O nome provén dun antigo batán movido pola auga do río Mesoiro. • Esta área sufríu unha expansión urbanística pouco planificada e moi mal equipada que forman un debuxo de paisaxe caótica moi mal ordenada.
 92. 92. MARTINETE Ferrocarril Batán N Río Mesoiro SIXPAC
 93. 93. MARTINETE N SIXPAC Río Mesoiro
 94. 94. MARTINETE-SOMESO Río Mesoiro N SIXPAC
 95. 95. MARTINETE Río Mesoiro 3ª Ronda Ferrocarril P. Pocomaco SIXPAC N
 96. 96. Martinete
 97. 97. Martinete Río Mesoiro Ubicación do antigo batán
 98. 98. Martinete A partir deste punto o río Mesoiro vai entubado ata a Ponte da Pedra
 99. 99. Martinete
 100. 100. Martinete Rúa Luís Pena Novo Aínda que os edificios non son altos A estreitez da rúa fai que non sexa soleada
 101. 101. Martinete Sin comentarios
 102. 102. Martinete “Modernidade e tradición”
 103. 103. Martinete
 104. 104. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS
 105. 105. • Trátase dun asentamento rururbano que ten menos de 100 habitantes. • A expansión urbanística do Birloque e as infraestruturas viarias (Avda. de San Cristovo e 3ª ronda) e ferroviarias afogan este núcleo tradicional.
 106. 106. San Cristovo das Viñas Viais Residencial Relixioso Agrícola-monte Industrial Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 107. 107. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS SIXPAC N S. C. DAS VIÑAS BIRLOQUE POL. ELVIÑAIgrexa LONZAS 3ª Ronda Ferrocarril
 108. 108. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS N SIXPAC Igrexa
 109. 109. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS Impacto da 3ª ronda
 110. 110. SAN CRISTOVO DAS VIÑAS Impacto da 3ª ronda
 111. 111. S. CRISTOVO DAS VIÑAS
 112. 112. S. CRISTOVO DAS VIÑAS oleoduto
 113. 113. SOMESO
 114. 114. • A presión inmobiliaria da última década transformou este asentamento rururbano que inicialmente quedaba afastado da expansión urbana. • Tivo un importante crecemento demográfico nos últimos anos.
 115. 115. Someso Viais Zonas verdes Residencial Agrícola-monte Educativo Comercial Ocio Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 116. 116. SOMESON SIXPAC
 117. 117. Someso
 118. 118. Someso
 119. 119. Someso
 120. 120. Someso
 121. 121. Someso Centro comercial
 122. 122. Someso Centro comercial
 123. 123. AS RAÑAS
 124. 124. • A terceira ronda atravesa esta área rururbana. • Nesta área sitúase un importante poboado de infravivendas que iniciaron a súa rehabilitación coa axuda do concello no ano 2007 paralizadas 18 meses despois. • Unha das cuestión pendentes é a resolución deste problema que afecta a aos habitantes deste poboado.
 125. 125. Viais As Rañas Agrícola-monte Residencial Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 126. 126. As Rañas N SIXPAC
 127. 127. As Rañas N SIXPAC
 128. 128. As Rañas N SIXPAC
 129. 129. As Rañas
 130. 130. As Rañas
 131. 131. As Rañas Falso túnel 3ª Ronda
 132. 132. As Rañas Poboado
 133. 133. SAN VICENTE DE ELVIÑA
 134. 134. • Asentamento rururbano pegado á Avda. de Alfonso Molina e punto de entrada ao campus universitario. • Actualmente estase a producir un solape entre a universidade e este núcleo que non ten por que ser negativo se se planifica ben. • Algunhas intervencións no borde do campus (no contorno da biblioteca universitaria e no centro social do “Relámpago”) son bastante axeitadas.
 135. 135. San Vicente de Elviña Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia Viais Agrícola-monte Zonas verdes Residencial RelixiosoEducativo
 136. 136. S. Vicente de Elviña N SIXPAC
 137. 137. San Vicente de Elviña Igrexa parroquial Fonte de Elviña
 138. 138. San Vicente de Elviña
 139. 139. San Vicente de Elviña
 140. 140. San Vicente de Elviña
 141. 141. San Vicente de Elviña
 142. 142. San Vicente de Elviña Centro social “Relampago”
 143. 143. San Vicente de Elviña Integración do Campus de Elviña
 144. 144. San Vicente de Elviña Integración do Campus de Elviña
 145. 145. CASTRO DE ELVIÑA
 146. 146. • Neste núcleo tradicional sitúase o campus universitario da Zapateira. • Recibe o nome do antigo asentamento prerromano que ten a súa orixe entre o século VI e III a.C. ubicado nun monte cercano. • A forte idea de pertenza ao lugar dos seus veciños posibilitou o desenvolvemento harmónico deste núcleo ata finais do s. XX. • O plan xeral de 1998 introducíu a vivenda colectiva nun núcleo moi próximo á universidade distorsionando as dimensións entre as rúas e o edificado coa paisaxe.
 147. 147. Castro de Elviña Zonas verdes- excavacións Agrícola-monte Viais Residencial Educativo Deportivo Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 148. 148. Castro de Elviña N SIXPAC
 149. 149. Castro de Elviña N SIXPAC
 150. 150. Castro de Elviña
 151. 151. Castro de Elviña Escola de arquitectura
 152. 152. Castro de Elviña
 153. 153. Castro de Elviña
 154. 154. Castro de Elviña
 155. 155. Castro de Elviña Infravivendas para estudantes
 156. 156. Castro de Elviña
 157. 157. Castro de Elviña O Souto
 158. 158. Castro de Elviña
 159. 159. Castro de Elviña
 160. 160. Castro de Elviña Camiño das Penas da Agrela
 161. 161. Campus de Elviña Integración da paisaxe
 162. 162. URBANIZACIÓN BREOGÁN
 163. 163. • Trátase dunha urbanización de vivendas unifamiliares e acaroados no límite co concello de Arteixo dentro do lugar de Feáns perto do cemiterio municipal. • Ocupa a ladeira dun outeiro orientado cara o norte con vistas ao val de Mesoiro-Feáns.
 164. 164. Urbanización Breogán Viais Agrícola-monte Residencial Comercial Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N Funerario Zonas verdes Industrial
 165. 165. Urb. Breogán N SIXPAC
 166. 166. Vista xeral da Urb. Breogán
 167. 167. Área comercial da Urb. Breogán sen nengún local en funcionamento
 168. 168. Urbanización Breogán
 169. 169. Urbanización Breogán
 170. 170. FEÁNS
 171. 171. • Núcleo rururbano que conserva a súa tipoloxía tradicional con bastantes vivendas rehabilitadas. • Aséntase no centro do val, perto do río Mesoiro. • Moitas das hortas están abandonadas. • A vía de comunicación deste lugar que conecta A Coruña coa localidade de Uxes (Arteixo) soporta un tráfico intenso debido ao acceso cemiterio, urbanizacións e centros educativos. • O topónimo procede do lugar onde estiveron a cultivar o feno. O feno é un cereal máis alto que o centeo ou trigo e máis cativo que as canaveiras. Empregouse para facer teitos das vivendas e cortes cando aínda non había tellas.
 172. 172. Feáns Viais Agrícola-monte Zonas verdes Residencial Educativo Industrial Deportivo Sanitario Relixioso Comercial Cívico-veciñal Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 173. 173. Feáns N SIXPAC
 174. 174. Feáns
 175. 175. Feáns
 176. 176. Feáns
 177. 177. Hortas de Feáns
 178. 178. Feáns Contraste coa edificabilidade no Novo Mesoiro
 179. 179. Feáns
 180. 180. Feáns
 181. 181. Feáns Zona verde e centro cívico Contraste coa edificabilidade co Novo Mesoiro
 182. 182. MESOIRO
 183. 183. • Núcleo rururbano que tivo importantes alteracións nas últimas décadas. • O desenvolvemento urbanístico foi liñal ao redor da estrada que conecta A Coruña con Uxes. • A construción do polígono industrial de POCOMACO e posteriormente o polígono residencial de Novo Mesoiro intensificou o tráfico desta estrada que está situada no medio núcleo e que dá acceso ás dúas rotondas de entrada ao mesmo. • A 3ª ronda desconxestionou parte do tráfico pero eliminou parte dos terreos do val situados na parte oriental. Creando por outro lado un vial de acceso que conecta co campus de Elviña. • Ao redor de 200 habitantes residen neste núcleo. • O nome toponímico procede da forma topográfica que ten o terreo: Mesoiro-Meseta.
 184. 184. Zonas verdes Agrícola-monte Viais Residencial Comercial Mesoiro Industrial Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 185. 185. Mesoiro N SIXPAC P. Pocomaco Mesoiro
 186. 186. Mesoiro N SIXPAC
 187. 187. Mesoiro Arquitectura popular
 188. 188. Mesoiro Rehabilitación de vivendas
 189. 189. Mesoiro Novas edificacións
 190. 190. Mesoiro Hórreos
 191. 191. Mesoiro-Feáns Agras
 192. 192. Mesoiro Zonas verdes Puntos de encontro
 193. 193. Toponimia
 194. 194. Mesoiro O seu río
 195. 195. Mesoiro Os viais
 196. 196. NOVO MESOIRO
 197. 197. • Este feito queda resaltado pola baixa calidade estética de moitos dos edificios e pola descomunal presenza das partes traseiras dos mesmos nos núcleos tradicionais do seu redor. • A estrutura dun barrio lineal e en costa reduce as posibilidades de convivencia veciñal.
 198. 198. • Coa creación de novos proxectos de vías de circuvalación para a cidade, apareceron varias propostas urbanísticas das cales a máis significativa foi a de Novo Mesoiro. • No PXOU do ano 1985 contemplábase este espazo como solo urbanizable con tipoloxía de vivenda unifamiliar como complemento de expansión de Feáns-Mesoiro. • No planeamento de 1998 obtén unha nova calificación de urbanizable de alta densidade edificatoria. • Isto xenera un sobredimesionamento da edificabilidade que destaca en toda a paisaxe que o limita. • O novo barrio sitúase no cume dun outeiro que limita o val de Feáns co val onde está situado o polígono industrial de POCOMACO perceptible a moi longa distancia e que distorsiona co seu contorno.
 199. 199. Viais Zonas verdes Agrícola-monte Industrial Novo Mesoiro Residencial Comercial Educativo Sanitario Relixioso Cívico-Veciñal Fte. Plano concello da Coruña Elaboración propia N
 200. 200. Novo Mesoiro N SIXPAC P. Pocomaco
 201. 201. Novo Mesoiro Vista parcial N SIXPAC Feáns
 202. 202. Novo Mesoiro Sobredimensión da construción
 203. 203. Novo Mesoiro O volume das súas edificacións destacan a moita distancia
 204. 204. Novo Mesoiro
 205. 205. Novo Mesoiro ao fondo vista do Castro de Elviña
 206. 206. Novo Mesoiro A altura das edificacións e a estreitez das rúas fai que estas non sexan soleadas
 207. 207. Novo Mesoiro a maioría das zonas verdes están situadas en pendente e orientadas cara o norte con vistas ao polígono industrial de POCOMACO
 208. 208. Novo Mesoiro Hortas urbanas
 209. 209. Novo Mesoiro Centro de saúde e polideportivo. Os equipamentos educativos son altamente deficitarios no barrio
 210. 210. Novo Mesoiro Pista polideportiva de campo artificial donada pola fundación Johan Cruyff
 211. 211. TERCEIRA RONDA
 212. 212. 3ª RONDA Impacto ambiental N P. Pocomaco C.C. Marineda Castro de Elviña SIXPAC 3ª Ronda Mesoiro Campus Elviña As Rañas Martinete Birloque Someso P. Elviña Monte da Fiateira S. C. Viñas
 213. 213. 3ª RONDA Impacto ambiental N SIXPAC 3ª Ronda Castro de Elviña
 214. 214. 3ª Ronda Sobre a glorieta de POCOMACO
 215. 215. 3ª Ronda Sobre a glorieta de POCOMACO
 216. 216. 3ª Ronda Avda. Salgado Torres
 217. 217. 3ª Ronda Glorieta Avda. San Cristovo

×