بوم مدل کسب و کار

Founding Partner at Opatan Capital
Sep. 13, 2011
بوم مدل کسب و کار
1 of 1

More Related Content

What's hot

Startup wayStartup way
Startup waySamad Koushan
فایل کارگاه بوم فرآفرینفایل کارگاه بوم فرآفرین
فایل کارگاه بوم فرآفرینSeyed Reza Alavi
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارModirinfo
کسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتنکسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتن
کسب‌وکار نرم‌افزارهای آزاد/بازمتنNasser Ghanemzadeh
تدوین طرح کسب و کار بر اساس مدل تسهیلات وزارت ارتباطاتتدوین طرح کسب و کار بر اساس مدل تسهیلات وزارت ارتباطات
تدوین طرح کسب و کار بر اساس مدل تسهیلات وزارت ارتباطاتAli Jahedi
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriMahdi Nasseri

Viewers also liked

بوم ناببوم ناب
بوم نابNasser Ghanemzadeh
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانهNasser Ghanemzadeh
Business Model Canvas  نسخه بومی شده بوم مدل کسب وکار - فایل با جاهای خالیBusiness Model Canvas  نسخه بومی شده بوم مدل کسب وکار - فایل با جاهای خالی
Business Model Canvas نسخه بومی شده بوم مدل کسب وکار - فایل با جاهای خالیSohail Abbasi
بوم مدل کسب و کار با توضیحبوم مدل کسب و کار با توضیح
بوم مدل کسب و کار با توضیحNasser Ghanemzadeh
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماMahdi Nasseri
Startup Weekend Presentation (Second Day) #SWTehranStartup Weekend Presentation (Second Day) #SWTehran
Startup Weekend Presentation (Second Day) #SWTehranHamidreza Ahmadi

More from Nasser Ghanemzadeh

جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهجذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهNasser Ghanemzadeh
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیآموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیNasser Ghanemzadeh
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیرویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیNasser Ghanemzadeh
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟Nasser Ghanemzadeh
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانآشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانNasser Ghanemzadeh
Fund raising 101Fund raising 101
Fund raising 101Nasser Ghanemzadeh

بوم مدل کسب و کار