Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Оноре де Бальзак. 10 клас

2,300 views

Published on

Оноре де Бальзак. 10 клас

Published in: Education
 • Be the first to comment

Оноре де Бальзак. 10 клас

 1. 1. Оноре де Бальзак (1799-1850)(1799-1850) французькийфранцузький письменникписьменник Автор презентації –Автор презентації – Сизько Галина Леонідівна,Сизько Галина Леонідівна, вчитель-методист Золотоніської ЗОШ №3вчитель-методист Золотоніської ЗОШ №3
 2. 2. Знайомство з письменником  Романи Оноре де Бальзака сталиРомани Оноре де Бальзака стали своєрідним еталономсвоєрідним еталоном реалізму першоїпершої половини ХІХ ст.половини ХІХ ст.  Він зображував не тільки людей, а щеВін зображував не тільки людей, а ще й речі, оскільки вони – це тойй речі, оскільки вони – це той предметний світ, який оточує людинупредметний світ, який оточує людину і свідчить про її соціальне становище,і свідчить про її соціальне становище, рівень освіченості, її культурні запити.рівень освіченості, її культурні запити. Саме цей звСаме цей зв’’язок людини з тим, що їїязок людини з тим, що її оточує, і є відкриттямоточує, і є відкриттям реалізму.  На думку письменника, людинаНа думку письменника, людина звзв’’язана з довкіллям, як устриця з тієюязана з довкіллям, як устриця з тією скелею, до якої вона приліпилася.скелею, до якої вона приліпилася. Бальзак. Гравюра Е.ШикеБальзак. Гравюра Е.Шике
 3. 3. Дитинство і юність Бальзака  Бальзак був сином нотаріуса, якийБальзак був сином нотаріуса, який збагатився під час наполеонівськихзбагатився під час наполеонівських війн.війн.  Дитинство і юність його не булиДитинство і юність його не були особливо радісними: батько, вічноособливо радісними: батько, вічно заклопотаний, оженився, коли йомузаклопотаний, оженився, коли йому вже виповнилося 50 років, з 18-вже виповнилося 50 років, з 18- літньою дівчиною з вельми сварливимлітньою дівчиною з вельми сварливим характером, яка навряд чи кохалахарактером, яка навряд чи кохала свого чоловіка.свого чоловіка.  Прагнення досягти успіхів,Прагнення досягти успіхів, примножити статки спритнимипримножити статки спритними махінаціями – ось та атмосфера, в якіймахінаціями – ось та атмосфера, в якій виховувався майбутній письменник.виховувався майбутній письменник.
 4. 4. Дитинство і юність Бальзака  Окрім бажання розбагатіти, сімОкрім бажання розбагатіти, сім’’яя вирізнялася ще однієювирізнялася ще однією самобутньою рисою, притаманноюсамобутньою рисою, притаманною багатьом сучасникам: вони хотілибагатьом сучасникам: вони хотіли видаватися аристократами, хоча невидаватися аристократами, хоча не мали на це підстав.мали на це підстав.  Бальзак – син свого часу і через теБальзак – син свого часу і через те зміг так достовірно відтворитизміг так достовірно відтворити його.його.
 5. 5. Дитинство і юність Бальзака  Успіхами в навчання Бальзак неУспіхами в навчання Бальзак не відзначався. Директор Вандомськоговідзначався. Директор Вандомського колежу зауважив, що єдиною видатноюколежу зауважив, що єдиною видатною рисою Бальзака було те, що в ньому нерисою Бальзака було те, що в ньому не було нічого видатного.було нічого видатного.  Директор помилявся: хлопчик, якийДиректор помилявся: хлопчик, який не вражав успіхами в навчанні,не вражав успіхами в навчанні, відзначався неймовірною спрагою знань.відзначався неймовірною спрагою знань. Це прагнення знати якомога більше і зЦе прагнення знати якомога більше і з багатьох галузей, зовсім не повбагатьох галузей, зовсім не пов’’язаних зязаних з мистецтвом і літературою, буломистецтвом і літературою, було притаманне Бальзаку протягом усьогопритаманне Бальзаку протягом усього його життя.його життя.
 6. 6. Садиба графів Ганських  Селище Верхівня, розташоване в Ружинському районі Житомирської області, відоме й цікаве своїм палацом колишньої садиби польських аристократів графів Ганських. Верхівня перебувала у володінні різних польських шляхетських родів. В XVII ст. селищем й околицями володіли Любомирські, але після їх зубожіння, в середині XVIII ст., Верхівня була надана в оренду шляхтичу Яну Ганському
 7. 7. Садиба графів Ганських
 8. 8. Садиба графів Ганських
 9. 9. Садиба графів Ганських В 1780 році Ян Ганський викуповує садибу й передає її своєму синовіВ 1780 році Ян Ганський викуповує садибу й передає її своєму синові Вацлаву Ганському. Ну а вже Вацлав створив у Верхівні довершенийВацлаву Ганському. Ну а вже Вацлав створив у Верхівні довершений садибно-парковий ансамбль, який в дещо зміненому вигляді мисадибно-парковий ансамбль, який в дещо зміненому вигляді ми можемо побачити й сьогодніможемо побачити й сьогодні Садиба складається з палацу у стилі ампір площею 2077 кв.м., двохСадиба складається з палацу у стилі ампір площею 2077 кв.м., двох одноповерхових флігелів,одноповерхових флігелів, родинної церкви (каплиці-усипальні)родинної церкви (каплиці-усипальні),, різних господарських споруд та парку.різних господарських споруд та парку.
 10. 10. Садиба графів Ганських У каплиці є підземелля, а в ньому – ніші з залізними дверцятами, заУ каплиці є підземелля, а в ньому – ніші з залізними дверцятами, за якими - полиці для родинних гробів. Саме тут знаходили вічнийякими - полиці для родинних гробів. Саме тут знаходили вічний спочинок члени роду Ганських. Всі склепи зараз пусті. За радянськихспочинок члени роду Ганських. Всі склепи зараз пусті. За радянських часів вони зазнали мародерства. Колись тут покоїлася і дочка Оноре тачасів вони зазнали мародерства. Колись тут покоїлася і дочка Оноре та Евеліни, яка померла при народженні. А яким щастям було очікуванняЕвеліни, яка померла при народженні. А яким щастям було очікування цієї дитини для немолодої вже пари коханців!цієї дитини для немолодої вже пари коханців!
 11. 11. Садиба графів Ганських Один з флігелів слугувавОдин з флігелів слугував житлом управителю маєткужитлом управителю маєтку Каролю Ганському (братовіКаролю Ганському (братові власника садиби).власника садиби). Другий флігель – кухня,Другий флігель – кухня, з`єднаний з палацомз`єднаний з палацом підземним переходом, якимпідземним переходом, яким слуги носили страви дослуги носили страви до їдалень панського будинку.їдалень панського будинку. Підземний хід також бувПідземний хід також був прокладений до каплиці зпрокладений до каплиці з родинною усипальницеюродинною усипальницею Ганських.Ганських.
 12. 12. Садиба графів Ганських  Взагалі Вацлав Ганський полюбляв чомусь підземні ходи. Він навітьВзагалі Вацлав Ганський полюбляв чомусь підземні ходи. Він навіть влаштував для своєї дружини Евеліни Ганської підземний хід до їївлаштував для своєї дружини Евеліни Ганської підземний хід до її особистої купальні у великому ставу, що навпроти палацу. Підземнийособистої купальні у великому ставу, що навпроти палацу. Підземний хід був обкладений цеглою, виходив за гранітний мур, що оточувавхід був обкладений цеглою, виходив за гранітний мур, що оточував палац, і виводив у купальню, дно якої було викладене тесанимипалац, і виводив у купальню, дно якої було викладене тесаними дубовими колодамидубовими колодами
 13. 13. Садиба графів Ганських Флігеля біля палацу два, і в кожногоФлігеля біля палацу два, і в кожного - свої підвали, які виконували- свої підвали, які виконували абсолютно різні функції. Той, щоабсолютно різні функції. Той, що знаходиться під флігелем ліворучзнаходиться під флігелем ліворуч від головного входу, слугуваввід головного входу, слугував кухарям, що носили гарячі стравикухарям, що носили гарячі страви підземним ходом у панські покої. Апідземним ходом у панські покої. А у флігелі праворуч живу флігелі праворуч жив управляючий маєтком, а під нимуправляючий маєтком, а під ним жили нещасні, за ті чи інші провинижили нещасні, за ті чи інші провини кинуті в локальну тюрму.кинуті в локальну тюрму.
 14. 14. Садиба графів Ганських Чудовий парк, що був розбитийЧудовий парк, що був розбитий за палацом, зливався з лісом.за палацом, зливався з лісом. Поруч був ретельно підібранийПоруч був ретельно підібраний сад, який доходив до широкогосад, який доходив до широкого яру, до речі, штучного. Він бувяру, до речі, штучного. Він був вручну викопа-ний кріпаками.вручну викопа-ний кріпаками. Через яр було перекинутоЧерез яр було перекинуто аркоподібний місток, неподалікаркоподібний місток, неподалік якого на схилі стояв так званийякого на схилі стояв так званий “мисливський павільйон”. Багато“мисливський павільйон”. Багато років тут жив сімейний лікарроків тут жив сімейний лікар Ганських Адольф Кноте.Ганських Адольф Кноте. В глибині парку розміщува-ласяВ глибині парку розміщува-лася оранжерея, перед якою рослооранжерея, перед якою росло чимало рідкісних деревчимало рідкісних дерев На межі парку й лісу стоялаНа межі парку й лісу стояла фазарня (птахоферма). В лісі нафазарня (птахоферма). В лісі на волі жило кілька сотень козуль,волі жило кілька сотень козуль, ланей та вирощених для відстрілуланей та вирощених для відстрілу вепріввепрів
 15. 15. Садиба графів Ганських Вацлав Ганський мав 21000Вацлав Ганський мав 21000 гектарів землі й понад три тисячігектарів землі й понад три тисячі кріпаків. Він виконував обов`язкикріпаків. Він виконував обов`язки маршалка волинської шляхти, бувмаршалка волинської шляхти, був магістром масонської ложі вмагістром масонської ложі в Житомирі.Житомирі.  Після одруження у 1819 році вінПісля одруження у 1819 році він подарував Верхівню своїй дружиніподарував Верхівню своїй дружині Евеліні.Евеліні. В наш час палац садибиВ наш час палац садиби Ганських внесений до держав-Ганських внесений до держав- ного реєстру національногоного реєстру національного культурного надбання Україникультурного надбання України В цьому залі приймали гостей, на оркестровомуВ цьому залі приймали гостей, на оркестровому балконі грали кріпосні музикантибалконі грали кріпосні музиканти
 16. 16. Евеліна Ганська Евеліна Ганська , в дівоцтві була, в дівоцтві була Ржевуська. Родинне гніздоРжевуська. Родинне гніздо Ржевуських – містечко Погреби-Ржевуських – містечко Погреби- ще на межі Подільської, Київсь-ще на межі Подільської, Київсь- кої та Волинської губерній.кої та Волинської губерній. Граф Адам Ржевуський, батькоГраф Адам Ржевуський, батько Евеліни, - людина непересічна,Евеліни, - людина непересічна, листувався з Вольтером. Бувлистувався з Вольтером. Був предводителем дворянства Київ-предводителем дворянства Київ- ської губернії, згодом сенатором.ської губернії, згодом сенатором. Але багатство своє він розтринь-Але багатство своє він розтринь- кав.кав. Зате в нього було чотири дочки,Зате в нього було чотири дочки, яких він повидавав заміж заяких він повидавав заміж за багатих шляхтичів.багатих шляхтичів.
 17. 17. Сестри Ржевуські До речі, його дочкамДо речі, його дочкам присвячував свої вірші Пушкін.присвячував свої вірші Пушкін. Аліні був присв`ячений вірш зАліні був присв`ячений вірш з рядками “негоціанткарядками “негоціантка молодая”, а Кароліні шедевримолодая”, а Кароліні шедеври “Я Вас любил...”, “Что в имени“Я Вас любил...”, “Что в имени тебе моем...”.тебе моем...”. Хоча вірш “Я Вас любил...”Хоча вірш “Я Вас любил...” Пушкін присвятив, мабуть,Пушкін присвятив, мабуть, доброму десятку красуньдоброму десятку красунь Російської імперіїРосійської імперії
 18. 18. Евеліна і Вацлав Ганські Евеліна народила ГанськомуЕвеліна народила Ганському п`ятьох дітей, але четвероп`ятьох дітей, але четверо померли малюками. Залишиласьпомерли малюками. Залишилась єдина дочка Анна, яку подружжяєдина дочка Анна, яку подружжя просто обожнювала.просто обожнювала. Евеліна Ганська була жінкоюЕвеліна Ганська була жінкою вродливою й розумною. Кажуть, щовродливою й розумною. Кажуть, що це рідкість. Вона любилаце рідкість. Вона любила подорожувати, була знайома зподорожувати, була знайома з ПушкінимПушкіним Портрет Евеліни ГанськоїПортрет Евеліни Ганської
 19. 19. Листування Бальзака з Евеліною  Представники аристократичнихПредставники аристократичних родів того часу досить частородів того часу досить часто листувались з великимилистувались з великими письменниками та філософами. Неписьменниками та філософами. Не була виключенням і Евелінабула виключенням і Евеліна Ганська. Але починаючиГанська. Але починаючи листування з Оноре де Бальзаком,листування з Оноре де Бальзаком, навряд чи вона здогадувалась чимнавряд чи вона здогадувалась чим закінчиться та затія.закінчиться та затія.
 20. 20. Листування Бальзака з Евеліною  ААвтор "Людської комедії",втор "Людської комедії", Бальзак, отримує серед іншихБальзак, отримує серед інших захоплених епістол послання назахоплених епістол послання на дві сторінки за підписомдві сторінки за підписом "Іноземка"."Іноземка". "Ваша душа прожила"Ваша душа прожила віки, шановний добродію, вашівіки, шановний добродію, ваші філософські погляди видаютьсяфілософські погляди видаються плодом тривалого і перевіреногоплодом тривалого і перевіреного часом пошуку, а проте менечасом пошуку, а проте мене завірили, що ви ще молодий...завірили, що ви ще молодий... Коли я читала ваші твори, серцеКоли я читала ваші твори, серце моє трепетало: ви показуєтемоє трепетало: ви показуєте справжню гідність жінки... Менесправжню гідність жінки... Мене захоплює дивовижна чутливістьзахоплює дивовижна чутливість вашої душі, адже завдяки їй вивашої душі, адже завдяки їй ви розгадали душу жінки". Кого зрозгадали душу жінки". Кого з письменників не схвилює такаписьменників не схвилює така оцінка власної праці?оцінка власної праці? 28 лютого 1832 року був28 лютого 1832 року був відправлений перший лист довідправлений перший лист до Парижу.Парижу.
 21. 21. Листування Бальзака з Евеліною  Заінтригований Оноре пишеЗаінтригований Оноре пише відповідь і публікує її в "Газетвідповідь і публікує її в "Газет де Франс". Та цю газету неде Франс". Та цю газету не можна було купити в Росії, томуможна було купити в Росії, тому Евеліна пише ще одного листа іЕвеліна пише ще одного листа і просить опублікувати відповідьпросить опублікувати відповідь у газеті "Котидьєн". Відповідь неу газеті "Котидьєн". Відповідь не забарилась.забарилась. Так у 1832 році починаєтьсяТак у 1832 році починається листування письменника зілистування письменника зі світовою славою та польськоїсвітовою славою та польської шляхтянки Евеліни Ганської.шляхтянки Евеліни Ганської. Між читачкою і письменникомМіж читачкою і письменником виникає справжній віртуальнийвиникає справжній віртуальний романроман
 22. 22. Листування Бальзака з Евеліною Листування набуває все більшоїЛистування набуває все більшої сили, але тримається в таємницісили, але тримається в таємниці адресатами.адресатами. "Боже мій, будь благословенна"Боже мій, будь благословенна тисячу разів, моя обожнювана Єво!тисячу разів, моя обожнювана Єво! Одержав твого листа, тисячу разівОдержав твого листа, тисячу разів благословенного, тисячу разівблагословенного, тисячу разів перечитаного, де ти - це я, де типеречитаного, де ти - це я, де ти кохаєш, усе забуваючи, я зновукохаєш, усе забуваючи, я знову дихаю, я ожив, як зів'ялий квіт,дихаю, я ожив, як зів'ялий квіт, напоєний водою...напоєний водою... Ти настільки моє життя, що я неТи настільки моє життя, що я не витримаю більше 3 місяціввитримаю більше 3 місяців розлуки..."розлуки..." Вони домовляються про очнуВони домовляються про очну зустріч у Невшателі (Швейцарія) –зустріч у Невшателі (Швейцарія) – рідному місті виховательки донькирідному місті виховательки доньки Ганських. Йшов 1833 рік.Ганських. Йшов 1833 рік.
 23. 23. Перша зустріч у Невшателі  Ця зустріч перевершила всіЦя зустріч перевершила всі сподівання Бальзака: жінкасподівання Бальзака: жінка виявилася молодою та вродливою.виявилася молодою та вродливою. Густі темні коси, красиві шия таГусті темні коси, красиві шия та руки, живі величезні очі, чуттєвіруки, живі величезні очі, чуттєві вуста... А ще - казково багатою. Івуста... А ще - казково багатою. І романтичною.романтичною.  32-річна Евеліна всіма можливими32-річна Евеліна всіма можливими засобами приховує свій правдивийзасобами приховує свій правдивий вік, Бальзак охоче вірить, що йоговік, Бальзак охоче вірить, що його прихильниця має 27 років…прихильниця має 27 років… Все, що було дозволено Бальзаку вВсе, що було дозволено Бальзаку в ту зустріч - один поцілунок підту зустріч - один поцілунок під густою кроною паркових дерев…густою кроною паркових дерев…
 24. 24. Невшатель (Швейцарія)
 25. 25. Зустріч у Женеві  Хоча Евеліна і була казково багатою,Хоча Евеліна і була казково багатою, та, здається, гроші для загрузлого ута, здається, гроші для загрузлого у боргах письменника зараз не гралиборгах письменника зараз не грали ролі. Бажання володіти іншим скарбом -ролі. Бажання володіти іншим скарбом - самою Евеліною - значно сильніше.самою Евеліною - значно сильніше. І він отримує цей скарб під часІ він отримує цей скарб під час наступної зустрічі закоханих, у січнінаступної зустрічі закоханих, у січні 1834 р. у Женеві. Більше того, Евеліна,1834 р. у Женеві. Більше того, Евеліна, жагуча та пристрасна коханка, саме такажагуча та пристрасна коханка, саме така жінка, про яку Бальзак мріяв все життя,жінка, про яку Бальзак мріяв все життя, обіцяє йому свою руку!обіцяє йому свою руку! Вацлаву Ганському вже під 60, але жВацлаву Ганському вже під 60, але ж він ще живий! Кохання засліпило обох…він ще живий! Кохання засліпило обох…
 26. 26. Женева
 27. 27. Женевське озеро
 28. 28. Листування Бальзака з Евеліною ““Випадкове” знайомство ВацлаваВипадкове” знайомство Вацлава Ганського з Бальзаком навіть пере-Ганського з Бальзаком навіть пере- росло в дружбу. Але у Бальзака іросло в дружбу. Але у Бальзака і Евеліни то вже була не дружба...Евеліни то вже була не дружба... Далі було листування, зустрічі вДалі було листування, зустрічі в Женеві та Відні. Їх почуття тоЖеневі та Відні. Їх почуття то загасали, то знову розгорались.загасали, то знову розгорались.  До речі, листування, тривало понадДо речі, листування, тривало понад 17 років. За ці роки Бальзак написав17 років. За ці роки Бальзак написав Евеліні 444 листи.Евеліні 444 листи. 2 томи листів Бальзака до Ганської2 томи листів Бальзака до Ганської (французьке видання) зберігаються в(французьке видання) зберігаються в музеї Бальзака у Верхівнімузеї Бальзака у Верхівні
 29. 29. Відень
 30. 30. Відень
 31. 31. Відень
 32. 32. Відень
 33. 33. Подвійне життя Бальзака  З 1833 року письменник живеЗ 1833 року письменник живе подвійним життям: одне, на публіку,подвійним життям: одне, на публіку, для всіх - життя, що муситьдля всіх - життя, що мусить захоплювати та дивувати натовпзахоплювати та дивувати натовп прихильників, а інше - цілковитоприхильників, а інше - цілковито присвячене мадам Ганській.присвячене мадам Ганській. Кажуть навіть, ревна католичкаКажуть навіть, ревна католичка Ганська змінила напрям думок ОнореГанська змінила напрям думок Оноре щодо релігії, "заразила" його своєющодо релігії, "заразила" його своєю родовою містичністю (в її роду уродовою містичністю (в її роду у кожному поколінні було повнокожному поколінні було повно диваків, алхіміків та ексцентриків).диваків, алхіміків та ексцентриків).
 34. 34. Подвійне життя Бальзака  У грудні 1840р. Бальзак впершеУ грудні 1840р. Бальзак вперше побачить палац у Верхівні: покипобачить палац у Верхівні: поки що лише на подарованій Евеліноющо лише на подарованій Евеліною картині-панорамі.картині-панорамі. "Ви мені не"Ви мені не говорили, (...) що володієте цілимговорили, (...) що володієте цілим Лувром. Все це надзвичайноЛувром. Все це надзвичайно красиво"красиво", - летить у далеку, - летить у далеку Україну відповідь.Україну відповідь. Та на власні очі український ЛуврТа на власні очі український Лувр письменник побачить значнописьменник побачить значно пізніше, у 1847р. Саме тут у ньогопізніше, у 1847р. Саме тут у нього - вперше в житті! - з'явиться- вперше в житті! - з'явиться власний кабінет та всі умови длявласний кабінет та всі умови для творчості.творчості.
 35. 35. Бальзак і Евеліна Ганська 10 листопада 1841 року помирає10 листопада 1841 року помирає Вацлав Ганський, який був на 22 рокиВацлав Ганський, який був на 22 роки старший своєї дружини.старший своєї дружини.  Евеліна втягується в довгу судовуЕвеліна втягується в довгу судову тяганину за спадщину Ганського зтяганину за спадщину Ганського з його ріднею.його ріднею.  З Бальзаком Евеліна ГанськаЗ Бальзаком Евеліна Ганська зустрічається тільки у 1842 році взустрічається тільки у 1842 році в Санкт-Петербурзі, та у 1845 році уСанкт-Петербурзі, та у 1845 році у Дрездені. З Дрездену вони разомДрездені. З Дрездену вони разом вирушають до Франції.вирушають до Франції.
 36. 36. Бальзак і Евеліна Ганська Потім був Вісбаден, де БальзакПотім був Вісбаден, де Бальзак виконує функції свідка під час шлюбувиконує функції свідка під час шлюбу Анни Ганської та Георга Мнішека.Анни Ганської та Георга Мнішека. Повернувшись у Францію БальзакПовернувшись у Францію Бальзак написав у паризьку газету “Мессаже”:написав у паризьку газету “Мессаже”: ““Сьогодні, 13 жовтня в католицькій церквіСьогодні, 13 жовтня в католицькій церкві міста відбулося одруження однієї зміста відбулося одруження однієї з найбагатших в Російській імперіїнайбагатших в Російській імперії наречених графині Анни Ганської знаречених графині Анни Ганської з представником старовинного іпредставником старовинного і знаменитого дому Вандаліних графомзнаменитого дому Вандаліних графом Георгом Мнішеком. В числі свідків був панГеоргом Мнішеком. В числі свідків був пан де Бальзак... По лінії матері, уродженоїде Бальзак... По лінії матері, уродженої графині Ржевуської, наречена єграфині Ржевуської, наречена є правнучкою королеви Франції Маріїправнучкою королеви Франції Марії Ліщинської, а граф Георг Мнішек –Ліщинської, а граф Георг Мнішек – правнуком останнього короля Польщі таправнуком останнього короля Польщі та прямим нащадком знаменитої й нещасноїпрямим нащадком знаменитої й нещасної королеви Марини Мнішек”.королеви Марини Мнішек”. Анна Ганська. О.Е.ЕнгрАнна Ганська. О.Е.Енгр
 37. 37. Бальзак і Евеліна Ганська У Європі Ганська мала народитиУ Європі Ганська мала народити дочку від Бальзака, але дитинадочку від Бальзака, але дитина вийшла мертвою. Вона ще деякий часвийшла мертвою. Вона ще деякий час перебувала у Франції, а потімперебувала у Франції, а потім повернулась у Верхівню.повернулась у Верхівню. У 1847 році у Верхівню прибуваєУ 1847 році у Верхівню прибуває Оноре де Бальзак. Він пише:Оноре де Бальзак. Він пише: “Це“Це пустеля, царство хлібів, прерія Куперапустеля, царство хлібів, прерія Купера та її тиша. Там починається українськата її тиша. Там починається українська земля, земля чорна й жирна, якуземля, земля чорна й жирна, яку ніколи не угноюють і де завждиніколи не угноюють і де завжди сіють. Цей краєвид вкинув мене всіють. Цей краєвид вкинув мене в якесь остовпіння...”.якесь остовпіння...”.
 38. 38. Бальзак у Верхівні Ганська облаштовує для Бальзака триГанська облаштовує для Бальзака три кімнати. Андре Моруа писав:кімнати. Андре Моруа писав: “...“... Бальзак був щасливий. Вперше в життіБальзак був щасливий. Вперше в житті він опинився в одному з палаців ізвін опинився в одному з палаців із численною челяддю, про які мріяв зчисленною челяддю, про які мріяв з дитинства.”дитинства.” Деякий час він жив і працював уДеякий час він жив і працював у Верхівні. Тут він написав останні своїВерхівні. Тут він написав останні свої твори: роман “Втаємничений”, п'єсутвори: роман “Втаємничений”, п'єсу "Мачуха“; працював над "Депутатом"Мачуха“; працював над "Депутатом від Арсі", "Дрібними буржуа",від Арсі", "Дрібними буржуа", "Жінкою-письменницею"."Жінкою-письменницею". В основу його "Селян" ляглиВ основу його "Селян" лягли враження від українського повстання.враження від українського повстання. ““Малим Лувром”Малим Лувром” називав Бальзак палац Ганськихназивав Бальзак палац Ганських
 39. 39. Бальзак у Верхівні Подумайте лишень: за цим столомПодумайте лишень: за цим столом Бальзак писав свої "Лист про Ки-їв",Бальзак писав свої "Лист про Ки-їв", частину повісті "Зворотній бік історії"частину повісті "Зворотній бік історії" з написом на рукописі:з написом на рукописі: "Верхівня,Україна, грудень1847р.“"Верхівня,Україна, грудень1847р.“ Камін у кабінеті письменникаКамін у кабінеті письменника
 40. 40. Бальзак у Верхівні Саме ці підсвічники давали пись-Саме ці підсвічники давали пись- меннику світло вечорами. Клавесинуменнику світло вечорами. Клавесину торкалися пальці Евеліни. Збе-торкалися пальці Евеліни. Збе- реглися камін та палас, менше по-реглися камін та палас, менше по- щастило бібліотеці: її вивезли дощастило бібліотеці: її вивезли до Житомира.Житомира. А ось і хитромудре пристосування,А ось і хитромудре пристосування, виготовлене місцевими майстрамивиготовлене місцевими майстрами для хворого письменника: ціпок, щодля хворого письменника: ціпок, що при потребі перетворюється напри потребі перетворюється на розкладний стільчик - абирозкладний стільчик - аби страждаючий від ревматизму французстраждаючий від ревматизму француз міг присісти навіть під часміг присісти навіть під час прогулянки парком…прогулянки парком…
 41. 41. Бальзак у Верхівні Кінець 1847-го і весьКінець 1847-го і весь наступний рік Бальзак зновунаступний рік Бальзак знову проводить у Верхівні.проводить у Верхівні. Справа йде до шлюбу. ВзагаліСправа йде до шлюбу. Взагалі розмови про одруження Бальзакрозмови про одруження Бальзак вів вже давно. Але було багатовів вже давно. Але було багато клопотів по спадщині, поклопотів по спадщині, по влаштуванню долі дочкивлаштуванню долі дочки Ганської. Крім того станГанської. Крім того стан здоров`я Бальзака став суттєвоздоров`я Бальзака став суттєво погіршуватись. Були й деякіпогіршуватись. Були й деякі інші обставини.інші обставини. Вітальня БальзакаВітальня Бальзака
 42. 42. Бальзак і Евеліна Ганська За тодішніми законами РосійськоїЗа тодішніми законами Російської імперії, шлюб з іноземцем, означавімперії, шлюб з іноземцем, означав для Ганської втрату всіх своїхдля Ганської втрату всіх своїх маєтностей. На такий шлюбмаєтностей. На такий шлюб потрібно було отримуватипотрібно було отримувати височайший дозвіл у столиці. Алевисочайший дозвіл у столиці. Але Ганська вирішує одружуватись.Ганська вирішує одружуватись. Вона заповідає всі свої володінняВона заповідає всі свої володіння Анні Ганській, зобов`язавши їїАнні Ганській, зобов`язавши її виплачувати лише 9 тисячвиплачувати лише 9 тисяч карбованців сріблом.карбованців сріблом.
 43. 43. Бальзак і Евеліна Ганська  Бальзак пише у Санкт-ПетербургБальзак пише у Санкт-Петербург міністру Уварову:міністру Уварову: “Незабаром вже“Незабаром вже шістнадцять літ, як я кохаю шляхетну йшістнадцять літ, як я кохаю шляхетну й доброчинну жінку... Особа ця єдоброчинну жінку... Особа ця є російською підданою і повна їїросійською підданою і повна її відданість не підлягає сумніву. Звісно,відданість не підлягає сумніву. Звісно, високі якості її належно поціновані, бовисокі якості її належно поціновані, бо вам усе в Росії відомо... Вона не хочевам усе в Росії відомо... Вона не хоче вийти заміж за іноземця без згодивийти заміж за іноземця без згоди августійшого повелителя, вонаавгустійшого повелителя, вона удостоїла мене права просити про цюудостоїла мене права просити про цю згоду, я зовсім не ремствую на покорузгоду, я зовсім не ремствую на покору пані Ганської, оскільки вважаю цепані Ганської, оскільки вважаю це природним”.природним”. Лише весною 1850 року Микола І даєЛише весною 1850 року Микола І дає дозвіл на шлюб, але Ганська маєдозвіл на шлюб, але Ганська має відмовитись від усіх своїх статків.відмовитись від усіх своїх статків. Цар Микола ІЦар Микола І
 44. 44. Костьол св. Варвари 14 березня 1850 року в костьолі св.Варвари в місті Бердичеві14 березня 1850 року в костьолі св.Варвари в місті Бердичеві графиня Евеліна-Констанція Вікторія Ганська сталаграфиня Евеліна-Констанція Вікторія Ганська стала мадам де Бальзак.мадам де Бальзак.
 45. 45. Бальзак і Евеліна Ганська  14 березня 1850 р. зі скромного14 березня 1850 р. зі скромного бердичівського костьолу св.Варварибердичівського костьолу св.Варвари безнадійно хворий "кругленькийбезнадійно хворий "кругленький чоловічок на коротеньких ніжках ізчоловічок на коротеньких ніжках із засмаглим від сільського життязасмаглим від сільського життя обличчям" вивів поставну, розкішнуобличчям" вивів поставну, розкішну жінку, віднині - нарешті! - йогожінку, віднині - нарешті! - його дружину.дружину. На фасаді костьолу зберегласяНа фасаді костьолу збереглася табличка, яка сповіщає, що саме туттабличка, яка сповіщає, що саме тут прибулий з Житомира прелат Вікторприбулий з Житомира прелат Віктор Ожаровський закріпив церковнимОжаровський закріпив церковним актом шлюб Оноре де Бальзака іактом шлюб Оноре де Бальзака і Евеліни Ганської. Шлюб, який ставЕвеліни Ганської. Шлюб, який став шоком для літературної і навколо-шоком для літературної і навколо- літературної богеми.літературної богеми.
 46. 46. Бальзак і Евеліна Ганська Бальзак торжествує:Бальзак торжествує: “Знайте, що я“Знайте, що я віднині чоловік внучатої племінниці Маріївіднині чоловік внучатої племінниці Марії Ліщинської (королеви Фран-ції), шваргоЛіщинської (королеви Фран-ції), шварго графа Адама Ржевусь-кого, генерал-графа Адама Ржевусь-кого, генерал- ад`ютанта його Ве-личності Імператораад`ютанта його Ве-личності Імператора Великоросії й Малоросії, швагро графаВеликоросії й Малоросії, швагро графа Орлова, племінник графині РозаліїОрлова, племінник графині Розалії Ржевусь-кої, першої статс-дами ЇїРжевусь-кої, першої статс-дами Її Імпера-торської Величності...”.Імпера-торської Величності...”. Любив Бальзак титули, адже його “де”Любив Бальзак титули, адже його “де” було несправжнім, він був сином міщан.було несправжнім, він був сином міщан. Але це була його винагорода заАле це була його винагорода за шістнадцять років очікування того шлюбу.шістнадцять років очікування того шлюбу.
 47. 47. Бальзак і Евеліна Ганська Подружжя їде в Київ, щоб отриматиПодружжя їде в Київ, щоб отримати документи на виїзд до Франції.документи на виїзд до Франції. Здоров`я Бальзака продовжує погір-Здоров`я Бальзака продовжує погір- шуватись і, коли вони прибули дошуватись і, коли вони прибули до Парижу, письменник вже майже неПарижу, письменник вже майже не піднімався з ліжка.піднімався з ліжка.  18 серпня 1850 року Оноре де Бальзак18 серпня 1850 року Оноре де Бальзак помер.помер. Евеліна залишається в Парижі. ЗаЕвеліна залишається в Парижі. За допомогою інших літераторів, а інколи ідопомогою інших літераторів, а інколи і власноруч вона закінчує деякі творивласноруч вона закінчує деякі твори Бальзака і видає їх.Бальзака і видає їх. Евеліна пережила Бальзака більш ніж наЕвеліна пережила Бальзака більш ніж на 30 років і померла 9 квітня 1882 року30 років і померла 9 квітня 1882 року Горельєф Бальзака,Горельєф Бальзака, що встановлений на фасадіщо встановлений на фасаді верхівнянського палацуверхівнянського палацу
 48. 48. Бальзак і Евеліна Ганська Після смерті Бальзака ЕвелінаПісля смерті Бальзака Евеліна відмовлялася повторно одружитись,відмовлялася повторно одружитись, хоча було безліч залицяльників іхоча було безліч залицяльників і поціновувачів її вроди. Вона все щепоціновувачів її вроди. Вона все ще кохала Бальзака. Хоча були у них ікохала Бальзака. Хоча були у них і сварки, бо Бальзак, нарештісварки, бо Бальзак, нарешті отримавши досить коштів, витрачавотримавши досить коштів, витрачав їх вкрай непрактично, а Евеліні булоїх вкрай непрактично, а Евеліні було важко зрозуміти, чому приважко зрозуміти, чому при матеріальній скруті він нематеріальній скруті він не економить, а купує, наприклад,економить, а купує, наприклад, новий, прикрашений слоновоюновий, прикрашений слоновою кісткою ціпок за 600 франківкісткою ціпок за 600 франків
 49. 49. Дослідники про Бальзака і Евеліну В творах про Бальзака можнаВ творах про Бальзака можна зустріти дуже багато і про Евелінузустріти дуже багато і про Евеліну Ганську. Бальзакознавці по різномуГанську. Бальзакознавці по різному відносяться до неї. Одні вважають їївідносяться до неї. Одні вважають її справжньою музою Бальзака, йогосправжньою музою Бальзака, його “Північною зорею”. Вважають, що“Північною зорею”. Вважають, що вона щиро й віддано його кохалавона щиро й віддано його кохала (Андре Моруа, Марсель Бутерон,(Андре Моруа, Марсель Бутерон, Жуль Юсон Флері, Гонзаг Сен Брі,Жуль Юсон Флері, Гонзаг Сен Брі, Бой Желенський...).Бой Желенський...). Інші вбачають в її вчинкахІнші вбачають в її вчинках холодний розрахунок й жадобу дохолодний розрахунок й жадобу до його слави (Стефан Цвейг, Октавйого слави (Стефан Цвейг, Октав Мірбо, Натан Рибак...).Мірбо, Натан Рибак...).
 50. 50. Дослідники про Бальзака і Евеліну Ну і наостанок цитатаНу і наостанок цитата Марселя БутеронаМарселя Бутерона про Евеліну де Бальзак:про Евеліну де Бальзак: “Від першої зустрічі вона стала в житті Бальзака ідеалом любові, який“Від першої зустрічі вона стала в житті Бальзака ідеалом любові, який він собі створив уявою і в можливості якого сумнівався. Вона булавін собі створив уявою і в можливості якого сумнівався. Вона була для нього чудовим реваншем за погорду маркізи де Кастрі, вона здля нього чудовим реваншем за погорду маркізи де Кастрі, вона з першого дня віддала йому серце й пообіцяла руку, покохала йогопершого дня віддала йому серце й пообіцяла руку, покохала його так, що в 1833 році, в першому пориві кохання хотіла все кинути, щобтак, що в 1833 році, в першому пориві кохання хотіла все кинути, щоб іти з ним. А далі, незважаючи на відстані, роки, його невірність,іти з ним. А далі, незважаючи на відстані, роки, його невірність, упередженість своєї рідні, вистояла в своїй любові. Коли він бувупередженість своєї рідні, вистояла в своїй любові. Коли він був старий, хворий, вкрай виснажений, вона приймала його протягомстарий, хворий, вкрай виснажений, вона приймала його протягом багатьох місяців у своєму палаці на Україні; створила йому домашнєбагатьох місяців у своєму палаці на Україні; створила йому домашнє вогнище, сім`ю; щоб вийти за нього заміж, вона зреклася більшоївогнище, сім`ю; щоб вийти за нього заміж, вона зреклася більшої частини своїх маєтностей, погодилася ділити з ним скромне життя вчастини своїх маєтностей, погодилася ділити з ним скромне життя в місті, якого не любила, в оточенні, яке було їй чужим. Вонамісті, якого не любила, в оточенні, яке було їй чужим. Вона заплатила борги Бальзака – за його життя й після смерті – кількасотзаплатила борги Бальзака – за його життя й після смерті – кількасот тисяч франків, доглядала його невтомно й самовіддано. Нарешті,тисяч франків, доглядала його невтомно й самовіддано. Нарешті, коли він помер, вона, незважаючи на хворе серце, віддала багато силколи він помер, вона, незважаючи на хворе серце, віддала багато сил і енергії виданню й пропаганді творів Бальзака, тим самим сприяючиі енергії виданню й пропаганді творів Бальзака, тим самим сприяючи зростанню його слави... Якщо й цього не досить, якщо й це незростанню його слави... Якщо й цього не досить, якщо й це не називається “кохати”, то чого ж вам іще треба?”називається “кохати”, то чого ж вам іще треба?”
 51. 51. Маєток Ганських за радянських часів  У графському замку з 1921р.У графському замку з 1921р. розмістився аграрний технікум.розмістився аграрний технікум. У 1959р., коли світ відмічав 160-У 1959р., коли світ відмічав 160- річчя з дня народження Бальзака, уріччя з дня народження Бальзака, у Верхівні створили кімнату-музей,Верхівні створили кімнату-музей, яка на громадських засадах діяла дояка на громадських засадах діяла до 1995р. Тридцять років по тому1995р. Тридцять років по тому відбувається реставрація палацу, а увідбувається реставрація палацу, а у 1995р. завдяки ініціативі колективу1995р. завдяки ініціативі колективу технікуму було обладнано тритехнікуму було обладнано три меморіальні кімнати, які й сталимеморіальні кімнати, які й стали обласним літературно-обласним літературно- меморіальним музеєм Оноре демеморіальним музеєм Оноре де Бальзака.Бальзака.
 52. 52. Маєток у Верхівні сьогодні Студентський фольклор дав назви різним куточкам колисьСтудентський фольклор дав назви різним куточкам колись розкішного парку, а старовинні перекази та подорожні не минаютьрозкішного парку, а старовинні перекази та подорожні не минають Алею кохання і Алею розлуки, Лавицю Бальзака і Альтанку Евеліни.Алею кохання і Алею розлуки, Лавицю Бальзака і Альтанку Евеліни. А ще в парку росте Дерево Кохання: два стовбури переплелисяА ще в парку росте Дерево Кохання: два стовбури переплелися навічно, тепер їх не роз'єднати. Аналогії з життям Бальзака та Евелінинавічно, тепер їх не роз'єднати. Аналогії з життям Бальзака та Евеліни напрошуються самі собою.напрошуються самі собою.
 53. 53. Маєток у Верхівні сьогодні Хтось з журналістів пропонував зробити тут Музей любові. І справді,Хтось з журналістів пропонував зробити тут Музей любові. І справді, місце сприяє таким романтичним планам. Та поки що на цих алеях тамісце сприяє таким романтичним планам. Та поки що на цих алеях та галявинах закохуються юні аграрії - а ще починають любити цей крайгалявинах закохуються юні аграрії - а ще починають любити цей край туристи, які знайшли у українсько-му селі версальську розкіш, овіянутуристи, які знайшли у українсько-му селі версальську розкіш, овіяну славетним іменем Бальзакаславетним іменем Бальзака
 54. 54. Автор презентації –Автор презентації – Сизько Галина Леонідівна,Сизько Галина Леонідівна, вчитель-методист Золотоніської ЗОШ №3вчитель-методист Золотоніської ЗОШ №3

×