Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Serveis a empreses de la FundacióBit(20)

Advertisement
Advertisement

Serveis a empreses de la FundacióBit

 1. SERVEIS PER EMPRESES Que t'ajuden a créixer
 2. Informació Suport a l'R+D+i Internacionalització Comunicació Provisió d’informació general sobre els serveis que ofereix l’àrea de Projectes i Comunicació d’R+D+i de la Fundació Bit Suport a la participació d’empreses en convocatòries de projectes d’R+D+i Actuacions orientades a l’impuls de la projecció exterior de les empreses  Activitats de promoció i difusió de productes i projectes d’empreses Anàlisi dels usos d'internet Anàlisis dels usos d'internet en diferents sectors Serveis d'assessorament a l'emprenedoria Serveis de suport a la creació de noves empreses
 3. Informació Informació sobre els serveis de suport a l’R+D+i Provisió d’informació general sobre les possibilitats de participació en projectes d’R+D+i   Organització de jornades específiques sobre programes de finançament, gestió de la innovació o transferència del coneixement Provisió d’informació general sobre actuacions relacionades amb la sortida al mercat exterior   Organització de jornades informatives sobre actuacions concretes Provisió d’informació general sobre els serveis de promoció  i difusió d’empreses  Informació sobre els serveis d’internacionalització Informació sobre els serveis de comunicació Informació sobre la Incubadora d'empreses de base tecnològica Provisió d’informació general sobre modalitats d’incubació, requisits per a accedir­hi, serveis... Informació sobre els serveis d’assessorament en emprenedoria Provisió d’informació general sobre els serveis de creació d’empreses
 4. Suport a l’R+D+i Projectes d’R+D+i Provisió d’informació detallada i estratègica sobre fonts de finançament per a projectes d’R+D+i Assistència en la cerca de socis per a la formació de consorcis equilibrats i sòlids Assessorament en la definició i preparació de propostes (encaixament d’àmbits temàtics, alineació amb els objectius de la convocatòria, etc...) Suport en la mediació amb socis i els organismes finançadors  Elaboració de diagnòstics d’innovació i establiment d’un pla d’acció per a possibles correccions Actuacions de formació en gestió de la innovació Assessorament en temes relacionats amb la gestió dels drets de propietat intel·lectual Organització i/o participació a brokerage events i trobades empresarials Gestió de la innovació Transferència del coneixement
 5. Internacionalització Consultoria estratègica internacional Dinamització de la cooperació empresarial, la comercialització de productes i serveis i la transferència de tecnologia amb empreses de la Unió Europea i altres països Provisió d’informació concreta sobre programes de finançament, polítiques i legislació europea rellevant per a l’activitat empresarial  Recollida del feedback de les empreses sobre iniciatives comunitàries d’especial interés pel sector empresarial Assistència en la implementació de projectes, especialment els finançats per l’Instrument PIME  Esdeveniments internacionals i suport exterior Organització de brokerage events de caire internacional propis i en col·laboració amb altres organismes Acompanyament a fires i congressos en el marc de programes concrets
 6. Estudis aplicables al sector empresarial Definició d'objectius d'investigació Delimitació del camp d'anàlisi Delimitació de l'univers Selecció de la mostra Panell d'indicadors Treball de camp Anàlisi de dades Redacció de l'informe de resultats i conclusions Observatori Balear de la Societat de la Informació
 7. Comunicació Difusió en premsa Entrevistes i reportatges per a mitjans locals i nacionals Suport en la redacció de notes de premsa Difusió de notícies relacionades amb les empreses a través de les webs de la Fundació Bit i del Parc Bit, les seves xarxes socials, la newsletter “el ParcBit al dia” i el tòtem del Parc Bit Difusió en canals propis de Parc Bit, Fundació Bit, Centre Bit Suport en l’organització d’esdeveniments Presentacions de producte, aniversaris, concursos... Participació i col·laboració en esdeveniments i visites institucionals Participació d’empreses concretes en el marc d’esdeveniments i/o visites institucionals
 8. INCUBADORA D'EMPRESES EL MILLOR PLANTER Serveis de suport a la creació de noves empreses
 9. EMPRENEDORS AMB PROJECTES INNOVADORS DE BASE TECNOLÒGICA Projecte empresarial amb component innovador Model de negoci basat en tecnologia o coneixement Amb domicili social a les Illes Balears Amb un equip motivat
 10. SERVEIS D'ASSESSORAMENT A L'EMPRENEDORIA Definició i disseny d’un model de negoci Validació del model de negoci Elaboració del pla d’empresa Preparació i suport a fòrums d’inversió Concursos Captació de talent Organització de jornades temàtiques
 11. INFRAESTRUCTURES Incubació física 21 mòduls disponibles mòduls de 50 a 60 m2 fins a 3 anys de durada bonificacions cost per m2 (75, 50 i 25%) serveis d'asssessorament especific Incubació col·laborativa 1 espai d'incubació comú de 450 m2 accés a un llloc de feina durant 12 mesos bonificacions cost per m2 (75, 50 i 25%) serveis d'asssessorament especific Incubació HUB premium accés a un lloc de treball i domicili social ús restringit dels espais i dels serveis d'assessorament emprenbit.org
 12. Moltes gràcies! www.parcbit.es www.fundaciobit.org
Advertisement