Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carles miranda serveis

386 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carles miranda serveis

 1. 1. INNOVACIÓ EMPRESARIAL Serveis d´acompanyament a processos de compra pública innovadora 30 de Juny de 2014
 2. 2. És l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana Adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació i a la DGI de la Generalitat de Catalunya Treballa per al foment de la innovació, la internacionalització, la captació d’inversions, l’emprenedoria, el finançament, l’assessorament i la gestió empresarial És l’actor de referència en actuacions dirigides a augmentar la competitivitat del teixit empresarial català Què és ACCIÓ?
 3. 3. Fase incipient Fase d’experimentació Fase de consolidació Capacitació Coneixement i experiència adquirida (amb el temps) SERVEIS i INSTRUMENTS de suport a la Innovació SERVEI INNOVA: Serveis d’orientació i assessorament especialitzat a l’empresa, en diferents àmbits: Iniciació a la Innovació / Expansiona’t Nuclis d’Innovació Tecnològica locals i transnacionals (R+D) Compra Pública Innovadora Foment dels Incentius Fiscals a la innovació Innovació Internacional Sensibilització, formació i capacitació TECNOBONS INNOEMPRESA (Projectes d’Innovació) Projecte Tecnologia Col·laboració Gestió de la innovació Comercialització de la tecnologia Què t’oferim?
 4. 4. Objectiu Assessorar-te i acompanyar-te en els processos de Compra Pública Innovadora i en l’estructuració i presentació de les teves ofertes. A qui va dirigit? Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Característiques ACCIÓ et dona suport en les principals fases del procés de Compra Pública Innovadora: Observacions La compra pública innovadora és aplicable a tots els àmbits i sectors. Serveis d’assessorament per al teu projecte: • Cerca de socis tecnològics • Estructuració tècnica del projecte/proposta a presentar a la licitació • Orientació sobre tendències tecnològiques • Component d’innovació • Cerca de finançament, etc. Compra pública innovadora CPI – EMPRESA Identificació de Necessitats / Reptes Traducció en especificacions funcionals Procés d’oferta (especificacions tècniques, diàleg competitiu, etc.) Avaluació de les ofertes Gestió del contractes Seguiment i implantació • Detecció d’oportunitats: Informació sobre els processos de CPI oberts, tant locals com internacionals. • Sessions de “Market Consultation” amb la participació d’empreses i agents d’R+D amb capacitats d’aportar solucions a processos de CPTI i CPPC. • “Brokerage events” sectorials i temàtics on podràs trobar compradors públics i empreses proveïdores.
 5. 5. Necessitats Solucions • Estructuració tècnica de projectes • Assessorament legal (acords de consorci, propietat intel·lectual i explotació de resultats)* • Cerca de finançament nacional i internacional • Orientació sobre com aplicar les deduccions fiscals al projecte de R+D+ì • Aplicació de deduccions fiscals al projecte* • Cerca de socis i tecnòlegs pel projecte • Suport al posicionament nacional i internacional del projecte Projecte Suport al desenvolupament dels teus projectes de R+D, innovació, valorització, etc. i acompanyament en les seves diferents etapes. • Orientació sobre tendències tecnològiques • Cerca de proveïdors tecnològics • Accés a serveis tecnològics avançats • Identificació d’oportunitats tecnològiques internacionals Tecnologia Suport per a solucionar els teus reptes o problemes tecnològics. • Cerca proveïdors, socis o aliats a nivell nacional i internacional • Suport a la dinamització dels agents vinculats a la innovació (missions i jornades de networking) Col·laboració Suport en la identificació i cerca dels proveïdors, socis o aliats estratègics més adients. • Diagnòstic del procés d’innovació • Informació i orientació sobre com millorar el procés d’innovació • Identificació de capacitats tecnològiques de l’empresa i oportunitats de negoci • Capacitació sobre metodologies i processos vinculats al procés d’innovació* • Orientació per accedir a processos de Compra Pública Innovadora • Formació en gestió de projectes de R+D internacionals* • Informació per a l’aplicació de deduccions fiscals Gestió Suport en la millora de qualsevol etapa del procés d’innovació intern, metodologia concreta de gestió o instrument, vinculat al procés d’innovació. T’oferim un conjunt de serveis per donar resposta a les teves necessitats en innovació, estructurats en les quatre categories següents: 1. Serveis d’orientació i assessorament especialitzat Vols parlar amb nosaltres? Els nostres tècnics estan a la teva disposició per resoldre els teus dubtes i acompanyar- te en els teus projectes d’innovació.* Serveis prestats amb la col·laboració d’especialistes externs
 6. 6. Objectius • Preparar als compradors Públics perquè puguin obrir processos de CPI. A qui va dirigit? • Agents públics candidats a obrir licitacions públiques innovadores. Característiques • Organització i execució d’actuacions de difusió i sensibilització. • Servei d'assessorament especialitzat i acompanyament en el procés (agents licitadors). • Serveis de suport per a la posada en marxa de processos de CPI. Observacions • Aplicació a tots els àmbits i sectors. • Per al sector salut l’activitat es coordina amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya COMPRA PUBLICA INNOVADORA CPI – ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 7. 7. Identificació de Necessitats / Reptes Traducció en especificaci ons funcionals Procés d’oferta (especificaci ons tècniques, diàleg competitiu, etc.) Avaluació de les ofertes Gestió del contractes Seguiment i implantació • Jornades sensibilització sobre les bondats de licitar processos CPI a Agents Públics • Sessions de “Market Consultation” dirigits a empreses i agents d’R+D amb capacitats d’aportar solucions a processos de CPTI i CPPC potencials previstos per organismes públics. • “Brokerage events” sectorials / temàtics: trobades compradors públics i empreses proveïdores • Orientació i Assessorament sobre els requeriments tècnics per garantir la component innovadora en les ofertes de licitació de CPI en la fase de disseny. • Certificació component Innovadora de l’oferta de licitació. • Desenvolupament d’una guia per a l’avaluació de la component innovadora d’una licitació. • Certificació component Innovadora de l’R+D realitzada com a resultat de la licitació CPI (en la fase d’execució final del contracte de licitació). CPI: Entitats de l’Administració Pública Actuacions coordinades amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i específicament pel Sector Salut, amb de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut. Font: Departament Salut, i Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya Objectiu Orientació i assessorament en els processos de Compra Pública Innovadora, tant en l’estructuració dels respectius plecs tècnics de les potencials licitacions com en la certificació de la component Innovadora de l’oferta de licitació final. A qui va dirigit? Unitats i departaments de compres d’entitats públiques vinculades a la Generalitat de Catalunya. Característiques ACCIÓ et dona suport en les principals fases del procés de Compra Pública Innovadora: En fase de definició
 8. 8. innova.accio@gencat.cat 93 476 72 55 Vols contactar amb nosaltres?
 9. 9. Servei d’Informació Empresarial 934 767 206 Info.accio@gencat.cat Alt Penedès, Garraf i Maresme Tel. 934 767 251 cfabian@gencat.cat Barcelona Tel. 934 767 200 Info.accio@gencat.cat Catalunya Central Tel. 936 930 209 Manresa.accio@gencat.cat Girona Tel. 872 975 991 Girona.accio@gencat.cat Lleida Tel. 973 243 355 Lleida.accio@gencat.cat Tarragona Tel. 977 251 717 Tarragona.accio@gencat.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 Terresebre.accio@gencat.cat

×