El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?

1,060 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?

 1. 1. Joan Torrent-Sellens [email_address] Estudis d’Economia i Empresa, i Investigació Intedisciplinària sobre les TIC (i2TIC) El model de creixement de l’empresa TIC a debat Noves fonts de productivitat? @-tech 2010 Girona, 13 de desembre del 2010
 2. 2. 1. Objectiu, metodologia i marc analític d’investigació 2. Trets distintius de la generació de valor a l’empresa TIC 3. Els fets de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya 4. El perfil d’eficiència de l’empresa TIC 5. El perfil de l’empresa TIC amb intensitat innovadora 6. Conclusió: cap a un nou model de creixement de l’empresa TIC Índex
 3. 3. 1. Objectiu, metodologia i marc analític d’investigació
 4. 4. <ul><ul><ul><ul><li>La nova configuració en xarxa de l’activitat empresarial i la sortida de la crisi econòmica: cap a l’empresa xarxa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La nova agenda d’investigació al sector TIC: estructura, elements de valor, resultats i fonts d’avantatge competitiu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Disseny metodològic innovador: mostra representativa, quotes per subsector i dimensió, i enquestes on-line. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recerca 2.0 (interacció i col·laboració): cap a noves cultures i formes d’investigació i d’interrelació Universitat-Empresa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi de les fonts de productivitat i competitivitat a l’empresa TIC. </li></ul></ul></ul></ul>Motivacions
 5. 5. EMPRESA XARXA EMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions 3.- Relació stakeholders: aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures ( skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via co-innovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc analític
 6. 6. I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA De la xarxa d’empreses... I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARGE MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials
 7. 7. ... als negocis en xarxa I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials N 1 N 6 N 5 N 4 N 3 N 2 XARXA N
 8. 8. Disseny empíric investigació Delimitació sectorial: focalització en el nucli de l’activitat TIC
 9. 9. Disseny empíric investigació Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 261 empreses TIC amb més d’un assalariat (38, un 14,6% del total, a Girona)
 10. 10. Disseny empíric investigació Univers, mostra i marges d’error: 1.783 empreses concertades, elevats ratis de resposta (1 a 6), mostra significativa (261 empreses) i base de dades (15.000 registres)
 11. 11. Resultats investigació
 12. 12. 2. Trets distintius de la generació de valor a l’empresa TIC
 13. 13. L’activitat empresarial TIC de Catalunya es concentra als subsectors de programari i serveis TI Estructura empresarial
 14. 14. L’activitat empresarial TIC de Catalunya està configurada per empreses de petita dimensió Estructura empresarial
 15. 15. L’activitat empresarial TIC de Catalunya estableix fortes relacions de complementarietat amb altres activitats dins del mateix sector Estructura empresarial
 16. 16. Origen i finançament de l’activitat TIC: base emprenedora amb fons propis Estructura empresarial
 17. 17. La formació a l’empresa TIC: estudis universitaris tècnics Estructura empresarial
 18. 18. La potència estratègica de l’empresa TIC: elevada interrelació amb el propi sector i amb l’activitat industrial. L’empresa TIC produeix per al teixit empresarial de Catalunya Estratègia
 19. 19. La necessitat estratègica de l’empresa TIC: major incorporació a les xarxes d’àmbit Estratègia
 20. 20. Presència majoritària de l’organització per processos o projectes a l’empresa TIC de Catalunya Organització treball i RRLL
 21. 21. Elevada implantació del treball autoprogramable, però necessitat de més pràctiques de supervisió i de relacions laborals per objectius Organització treball i RRLL
 22. 22. Elevat dinamisme innovador, sobretot en producte i procés, a l’empresa TIC de Catalunya Innovació
 23. 23. Evolució favorable de la inversió en R+D+i a l’empresa TIC que innova en base a estructures formals Innovació
 24. 24. Origen intern i informal de la innovació a l’empresa TIC Innovació
 25. 25. Manca d’esquemes de cooperació en innovació amb Universitats/centres d’innovació i amb empreses competidores Innovació
 26. 26. Bon rendiment de la innovació, a través de la rapidesa i la novetat al mercat Innovació
 27. 27. Usos TIC i comerç electrònic L’empresa TIC fa un ús mitjà del seus equipaments d’Internet
 28. 28. Usos TIC i comerç electrònic Necessitat d’aprofundiment dels usos TIC al conjunt d’elements de valor de l’empresa TIC
 29. 29. Usos TIC i comerç electrònic Evolució molt positiva del comerç electrònic en compres
 30. 30. Usos TIC i comerç electrònic Evolució menys favorable del comerç electrònic en vendes
 31. 31. Resultats empresarials Pràctic manteniment de la facturació de l’empresa TIC a Catalunya en el període 2008-2010
 32. 32. Resultats empresarials Tot i la crisi, excel·lents resultats de l’ocupació a l’empresa TIC, amb un guany net de més de 10.000 ocupats
 33. 33. Resultats empresarials El 2009, la facturació del sector TIC a Catalunya representava un 24,1% de l’activitat a Espanya, i un 2,1% a Europa
 34. 34. Resultats empresarials Molt baixa presència als mercats internacionals de l’empresa TIC de Catalunya
 35. 35. REPTES DE MILLORA PUNTS FORTS 2. Extensió d’efectes sinèrgics a tota l’economia Estructura empresarial 1.- Especialització sectorial i per dimensió 1. Ampliació de la base sectorial i de dimensió 2.- Complementarietats amb activitats del sector 3. Nous mecanismes de creació i finançament 3.- Joventut, base emprenedora i finançament propi 5. Supervisió i relacions laborals per objectius Estratègia i organització del treball 4.- Efecte tractor de la gran empresa TIC 4. Extensió de les xarxes de clients i d’àmbit 5.- Elevada implantació del treball autoprogramable 6. Formació no TIC i ampliació reglada 6.- Elevats nivells i ampliació de formació 8. Esquemes d’innovació formal Elements de valor 7.- Dinamisme i elevat rendiment de la innovació 7. Innovació a la microempresa i extensió cooperació 8.- Origen informal i intern de la innovació 9. Usos TIC a tota la cadena de valor i B2C 9.- Usos TIC en màrqueting i comerç electrònic B2B 11. Canvi intern i més interacció amb l’administració Resultats 10.- Fort creixement de l’ocupació a la crisi 10. Augments de l’eficiència 11.- Elements externs com a punts de millora 12. Fort augment presència mercats internacionals 12.- Presència i dinamisme dels mercats interiors L’empresa xarxa al sector TIC
 36. 36. 3. Els fets de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya
 37. 37. L’empresa TIC a Catalunya tanca el període de crisi 2008-2010 amb una important caiguda de productivitat... Fets de productivitat
 38. 38. ... que redueix sensiblement el diferencial d’eficiència respecte al conjunt de l’economia catalana Fets de productivitat
 39. 39. 4. El perfil d’eficiència de l’empresa TIC
 40. 40. Perfil d’eficiència empresa TIC Major presència relativa d’empreses eficients als subsectors de maquinari i telecomunicacions
 41. 41. Les empreses TIC més eficients tenen més experiència, un origen empresarial de grup o spin/off, i venen a Espanya Perfil d’eficiència empresa TIC
 42. 42. L’estratègia a l’empresa TIC eficient: més proveïdors i producció subcontractada. Finançament i internacionalització no són reptes estratègics Perfil d’eficiència empresa TIC
 43. 43. Baixa presència relativa de la formació i les noves formes d’organització del treball a les empreses TIC més eficients Perfil d’eficiència empresa TIC
 44. 44. Les empreses TIC eficients són menys innovadores i usen menys les TIC que les empreses TIC menys eficients Perfil d’eficiència empresa TIC
 45. 45. 5. El perfil de l’empresa TIC amb intensitat innovadora
 46. 46. L’empresa TIC amb intensitat innovadora fa una activitat de programari i és gran Perfil d’innovació empresa TIC
 47. 47. Participació en xarxes d’àmbit, joventut del treball i vendes a Espanya trets característics de l’empresa TIC amb intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC
 48. 48. L’estratègia de l’empresa TIC amb intensitat innovadora: clients al comerç i subcontractació. Millora empresarial com a repte estratègic Perfil d’innovació empresa TIC
 49. 49. Ampliació de formació, esforç en R+D+i, i flexibilitat trets organitzatius de l’empresa TIC amb intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC
 50. 50. Important presència relativa de les noves formes d’organització del treball a l’empresa TIC amb intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC
 51. 51. Associació entre intensitat innovadora i cooperació amb innovació, usos TIC i comerç electrònic a l’empresa TIC Perfil d’innovació empresa TIC
 52. 52. L’empresa TIC amb intensitat innovadora és més eficient que l’empresa TIC sense intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC
 53. 53. 6. Conclusió: cap a un nou model de creixement de l’empresa TIC
 54. 54. Els perfils de l’empresa TIC El perfil d’eficiència de l’empresa TIC és bàsic. El perfil d’intensitat innovadora de l’empresa TIC és intensiu
 55. 55. Fonts co-innovadores productivitat Fonts co-innovadores productivitat/eficiència empresarial arreu del món Coeficients estandarditzats i significatius determinants productivitat empresarial del treball
 56. 56. El model de creixement/eficiència de l’empresa TIC es bàsic. S’explica per la capacitat que les empreses de telecomunicacions tenen per a penetrar als mercats espanyols Model creixement empresa TIC
 57. 57. La intensitat innovadora defineix un nou model de creixement/eficiència per a la empresa TIC basat en la combinació de fonts co-innovadores, elements estructurals i factors d’internacionalització Model creixement empresa TIC
 58. 58. Joan Torrent-Sellens [email_address] Estudis d’Economia i Empresa, i Investigació Intedisciplinària sobre les TIC (i2TIC) El model de creixement de l’empresa TIC a debat Noves fonts de productivitat? @-tech 2010 Girona, 13 de desembre del 2010

×