Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Alge

 1. ALGEALGE Damnjanović Ivana
 2. Opšte odlike
 3. - JednoćelijskeJednoćelijske i višećelijskevišećelijske - Vidljive golim okom ...ili pomoću mikroskopa
 4.  Sadrže hlorofil, kao i dopunske pigmentedopunske pigmente  Slične su biljkama
 5.  Ranije su jednoćelijske alge svrstavane u carstvo protista, a višećelijske u carstvo biljaka  Ali, pošto alge ne poseduju tkiva i organe, sve alge su svrstane u carstvo PROTISTA
 6. Autotrofni organizmi – posedujuAutotrofni organizmi – poseduju hlorofilhlorofil
 7.  Nastale su u morskoj vodi  Algae (lat.) = “morska trava”  Najveći broj vrsta živi u morima, manji broj u slatkim vodama
 8. • Mogu da:Mogu da: -budu pričvršćene-budu pričvršćene -aktivno se kreću-aktivno se kreću -lebde u vodi-lebde u vodi
 9. Mogu živeti i u pukotinama leda
 10. Građa algiGrađa algi  Višećelijske: končaste, pločaste, listolike, žbunaste
 11. Rizoid Kauloid Vazdušni mehur Filoidi Nemaju koren, stablo list, već: -rizoid -kaulod -filoide Vodu, minerale i kiseonik upijaju površinom tela
 12. Raznovrsnost algi Zelene alge Modrozelene alge Pršljenčice Mrke alge Crvene alge Silikatne alge
 13. Zelene alge
 14.  NajbrojnijaNajbrojnija i najraznovrsnijanajraznovrsnija grupa algi  Zelena bojaZelena boja potiče od hlorofilahlorofila (zeleni pigment)  JednoćelijskeJednoćelijske, višećelijskevišećelijske, kolonijalnekolonijalne  Žive u slanimslanim, slatkim vodama, na kopnu Jednoćelijska zelena alga Kolonijalna alga Višećelijska alga
 15. Jednoćelijske alge: hlorela i hlamidomonasJednoćelijske alge: hlorela i hlamidomonas Hlorela
 16. Scenedesmus-kolonijalna alga
 17. Pandorina-kolonijalna alga
 18. Acetabularia-sifonalna alga
 19. Morska salata (višećelijska alga)Morska salata (višećelijska alga) -pokazatelj zagađenosti vode-pokazatelj zagađenosti vode
 20. • Končaste: - spirogiraKončaste: - spirogira - kladofora- kladofora Spirogira
 21. Caulerpa taxifolia, poreklom iz Indijskog okeana Otrovne materije koje luči smrtonosno deluju na druge alge i manje morske organizme
 22. Smatra se da su zelene alge preci kopnenih biljaka
 23. Pršljenčice
 24. Hara-najpoznatiji predstavnikHara-najpoznatiji predstavnik - Podsećaju na biljke- Podsećaju na biljke - Žbunaste- Žbunaste - Žive u slatkim vodama- Žive u slatkim vodama
 25. Modrozelene alge
 26. • Jednoćelijske algeJednoćelijske alge • Nemaju organizovano jedroNemaju organizovano jedro • Nostok, oscilatorijaNostok, oscilatorija Nostok Nostok
 27. ““ Cvetanje vode” tokom letaCvetanje vode” tokom leta (prenamnožavanje algi)(prenamnožavanje algi)
 28. Mrke alge
 29. • Višećelijske alge • Žive u morima • Obrazuju podvodne livade
 30. • Pričvršćene za podlogu • Hlorofil je maskiran mrkim pigmentom - Fukus -Laminaria -Jadranski bračić Fukus Laminarija Jadranski bračić
 31. Laminarija Laminarija
 32. Po mrkoj algi SargasumSargasum je deo Atlantskog okeana dobio ime Sargasko moreSargasko more
 33. Crvene alge
 34. • Najstarija grupa algi • Žive u morima • Podsećaju na biljke • Hlorofil je maskiran crvenim pigmentom
 35. KoralinaKoralina
 36. PorfiraPorfira
 37. Silikatne alge
 38. • Žive u slanim i slatkim vodamaŽive u slanim i slatkim vodama • Neke lebde, a neke žive na dnuNeke lebde, a neke žive na dnu
 39. • U ćelijskom zidu se nalazi silicijumU ćelijskom zidu se nalazi silicijum • Nastanak silikatnih stenaNastanak silikatnih stena
 40. Značaj algi • Fotosinteza (stvaraju hranu, kiseonik) • Podvodne livade – zaklon mnogim životinjama • Sadrže jod i vitamine • Narodna medicina • Dobijanje brašna (crvene alge)
 41. Invazivne alge
 42. HVALA NA PAŽNJI :)
Advertisement