SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ:
порядок оскарження
рішень, дій чи бездіяльності
органів ДПС
www.dominion.in.ua       Київ-2013
ЗМІСТ
•Основні нормативно-правові акти
•Порядок адміністративного та судового
оскарження дій чи бездіяльності органів ДПС
•Порядок адміністративного оскарження рішень
(досудове врегулювання спору)
•Порядок судового оскарження рішень
         www.dominion.in.ua
Основні нормативно-правові акти
• Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
• Кодекс адміністративного судочинства України від
  06.07.2005 № 2747-IV;
• Положення про порядок подання та розгляду
 скарг платників податків органами державної
 податкової служби, затверджене наказом Міністерства
  фінансів України від 19.11.2012 р. № 1203;
•  Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань
  дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджене
  наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 984;
•  Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо
  дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за
  дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
  платниками податків - фізичними особами, затверджене наказом ДПА
  України від 24.12.2010 р. № 1003.


                www.dominion.in.ua
Адміністративне та судове оскарження дій/бездіяльності
 органів ДПС (до винесення податкових повідомлень-
            рішень)
• Письмове заперечення до Акта податкової
 перевірки подається протягом 5-ти днів від
 дня його отримання до контролюючого
 органу (п. 86.7 ст. 86 ПК України);

• Оскарження дій/бездіяльності органів ДПС
 (Адміністративний позов про визнання
 протиправними дій органу ДПС щодо
 проведення перевірки ст. 6 КАС України, 75, 81
 ПК України);

            www.dominion.in.ua
Адміністративне оскарження податкових
повідомлень-рішень
Дворівнева процедура оскарження (ст. 56 ПК України):
І рівень – первинна скарга подається до ДПС АРК/ м.Києва чи
  м.Севастополя/ області/ округу(на 2 і більше регіони)/
  Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,
  алкогольних напоїв і тютюнових виробів;


ІІ рівень – повторна скарга подається до ДПС України.
!!! Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги
  повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної
  податкової служби.                 www.dominion.in.ua
Адміністративне оскарження податкових
повідомлень-рішень.
Строк подання скарги з дати отримання повідомлення-рішення:
•   10 к.днів   (ч.56.3 і ч.56.6 ст.56 ПКУ) і30 к.днів,    (за причинами, не пов'язаними із
   порушенням податкового законодавства, ч.56.12 ст.56 ПКУ).

!!!  Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний
   направити повідомлення про таке оскарження до контролюючого органу, яким визначено суму
   грошового зобов'язання або прийнято інше рішення.

Строки розгляду скарги і прийняття рішення за результатами її
   розгляду:
•   20 к.днів Продовження строку розгляду до 60 к.днів (за рішення органу ДПС,
   що розглядає скаргу за заявою платника податку, абз.2 п.13 Положення №1203)

!!! Рішення органу ДПС про результат розгляду, в т.ч. і продовження строку розгляду, приймається у 20-
   денний строк, про що письмово повідомляє платника податків до закінчення цього строку поштою з
   повідомленням про вручення або надає йому це рішення під розписку.                      www.dominion.in.ua
Адміністративне оскарження податкових
 повідомлень-рішень
• П.10 Положення №1203: Обов'язок доведення того, що будь-яке
 нарахування, здійснене органом ДПС у визначених ПК України
 випадках, або будь-яке інше рішення ДПС є правомірним,
 покладається на органи ДПС.
• Абз.2 п.14 Положення №1203: Якщо норми ПК України чи ін.
 нормативно-правового акта припускають неоднозначне (множинне)
 трактування прав та обов'язків платників податків або
 контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти
 рішення на користь як платника податків, так і контролюючого
 органу, рішення приймається на користь платника податків.
• Абз.3 п.14 Положення №1203: При розгляді скарги платника податків
 можуть враховуватись податкові консультації, надані такому
 платнику податків органами ДПС з урахуванням положень ст.53 гл.3
 р. II ПК України (з урахуванням висновків суду у разі їх визнання судом
 недійсними).
• П.56.11 ст.56 ПКУ: Не підлягає оскарженню грошове зобов'язання,
 самостійно визначене платником податків.

                www.dominion.in.ua
Адміністративне оскарження податкових
повідомлень-рішень.
Процедура адміністративного оскарження закінчується (ч. 56.17 ст.56 ПК та
  п.17 Положення №1203):
 днем, наступним за ост. днем строку, передбаченого для подання скарги, у
  разі коли така скарга не була подана у зазначений строк;
 днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого
  органу про повне задоволення скарги;
 днем отримання платником податків рішення цент. органу ДПС/центр.органу
  викон. влади, що реалізує держ. політику у сфері митної справи;
 днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про
  розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що оскаржувались.
 День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем
  узгодження грошового зобов'язання платника податків.                www.dominion.in.ua
Судове оскарження податкових повідомлень-
рішень
 ч. 4 ст. 99 КАСУ та п. 56.19 ПК України
 встановлюється місячний строк для звернення до
 адміністративного суду з дня закінчення
 адміністративного оскарження.
 У листі ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11
 тлумачиться протиріччя між нормами ч.56.19 та
 ч.56.18 ст.56 ПКУ щодо строку звернення до суду і
 зазначається – 1095 днів.
 !!! ч. 4 п. 56.18 ПК України встановлює, що при зверненні платника
 податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення
 контролюючого органу грошове зобов'язання вважається
 неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.
               www.dominion.in.ua
Судове оскарження податкових повідомлень-
рішень
ЛИСТ ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11

СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ:

•  Вищий адміністративний суд дійшов таких висновків:
•  • платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності
  податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання
  такого рішення;
•  • строк продовжується на час досудового врегулювання спору -
•  процедури адміністративного оскарження;
•  • строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня
  виникнення податкового боргу;
•  • застосування нових строків оскарження до суду податкових повідомлень-
  рішень поширюються на ті податкові повідомлення-рішення, що отримані
  платником податку починаючи з 1 січня 2011 року.

                  www.dominion.in.ua
Судове оскарження податкових повідомлень-
рішень
     ЛИСТ ВАСУ 27.07.2010 р. N 1145/11/13-10

РІЗНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ:

• ВАСУ роз’яснює наступне:
• • Визнання акта протиправним застосовується у
 тих випадках, коли спірний акт не породжує
 жодних правових наслідків від моменту
 прийняття.
• • Скасування акта означає втрату ним чинності з
 моменту набрання чинності відповідним
 судовим рішенням.
            www.dominion.in.ua
14A, Artema str., off. 43
                            Kyiv, 04053, Ukraine
                          t. +38 (044) 499-56-37
                          f. +38 (044) 331-40-30
                            www.dominion.in.ua
                           info@dominion.in.ua
  ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !

Литвинець Лілія          Гончарук Михайло
Юрист, адвокат           Партнер, адвокат
Правова група «Домініон»      Правова група «Домініон»
+38067 447-33-92          +38067 243-33-64
e-mail: litvinets@dominion.in.ua  e-mail: partner@dominion.in.ua

More Related Content

What's hot

податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
Dominion legal group
 

What's hot (19)

Даджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Даджест судової практики Великої Палати Верховного СудуДаджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Даджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
 
Oglyad kgs 2020_09
Oglyad kgs 2020_09Oglyad kgs 2020_09
Oglyad kgs 2020_09
 
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рікЗведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
 
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
 
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
 
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 
Огляд практики КЦС
Огляд практики КЦСОгляд практики КЦС
Огляд практики КЦС
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020
 
Податкові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорівПодаткові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорів
 
Oglyad espl 20_1
Oglyad espl 20_1Oglyad espl 20_1
Oglyad espl 20_1
 
Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021
 
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_20212021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
 
Oglyad kgs 02_2020
Oglyad kgs 02_2020Oglyad kgs 02_2020
Oglyad kgs 02_2020
 
Законодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнеса
Законодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнесаЗаконодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнеса
Законодательные изменения 2015: риски и угрозы безопасности бизнеса
 
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр МаксименкоПрактичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
 
огляд КГС ВС
огляд КГС ВСогляд КГС ВС
огляд КГС ВС
 
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
оглядом практики застосування Верховним Судом Закону України «Про виконавче п...
 
2 porjadok
2 porjadok2 porjadok
2 porjadok
 

Similar to Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах

Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Pravotv
 
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутствоОгляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Pravotv
 

Similar to Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах (20)

Податкові спори
Податкові спориПодаткові спори
Податкові спори
 
Podatkovi perevirky
Podatkovi perevirkyPodatkovi perevirky
Podatkovi perevirky
 
Митні перевірки. Митний пост-аудит
Митні перевірки. Митний пост-аудитМитні перевірки. Митний пост-аудит
Митні перевірки. Митний пост-аудит
 
Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок
 
Верховний Суд
Верховний СудВерховний Суд
Верховний Суд
 
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
 
Ohliad pod aresht
Ohliad pod areshtOhliad pod aresht
Ohliad pod aresht
 
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
 
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
 
Ohliad kas
Ohliad kasOhliad kas
Ohliad kas
 
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
 
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
 
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
 
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутствоОгляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
 
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
 
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorenniaOhliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
 
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
 
Огляд останніх змін у законодавстві України | News Flash
Огляд останніх змін у законодавстві України | News Flash Огляд останніх змін у законодавстві України | News Flash
Огляд останніх змін у законодавстві України | News Flash
 

More from Dominion legal group

адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол орган
Dominion legal group
 

More from Dominion legal group (15)

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
 
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
 
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетикиЗміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
 
2012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp012012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp01
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол орган
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
 

Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах

 • 1. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів ДПС www.dominion.in.ua Київ-2013
 • 2. ЗМІСТ •Основні нормативно-правові акти •Порядок адміністративного та судового оскарження дій чи бездіяльності органів ДПС •Порядок адміністративного оскарження рішень (досудове врегулювання спору) •Порядок судового оскарження рішень www.dominion.in.ua
 • 3. Основні нормативно-правові акти • Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI; • Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV; • Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012 р. № 1203; • Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджене наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 984; • Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами, затверджене наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1003. www.dominion.in.ua
 • 4. Адміністративне та судове оскарження дій/бездіяльності органів ДПС (до винесення податкових повідомлень- рішень) • Письмове заперечення до Акта податкової перевірки подається протягом 5-ти днів від дня його отримання до контролюючого органу (п. 86.7 ст. 86 ПК України); • Оскарження дій/бездіяльності органів ДПС (Адміністративний позов про визнання протиправними дій органу ДПС щодо проведення перевірки ст. 6 КАС України, 75, 81 ПК України); www.dominion.in.ua
 • 5. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень Дворівнева процедура оскарження (ст. 56 ПК України): І рівень – первинна скарга подається до ДПС АРК/ м.Києва чи м.Севастополя/ області/ округу(на 2 і більше регіони)/ Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; ІІ рівень – повторна скарга подається до ДПС України. !!! Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної податкової служби. www.dominion.in.ua
 • 6. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень. Строк подання скарги з дати отримання повідомлення-рішення: • 10 к.днів (ч.56.3 і ч.56.6 ст.56 ПКУ) і30 к.днів, (за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, ч.56.12 ст.56 ПКУ). !!! Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний направити повідомлення про таке оскарження до контролюючого органу, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення. Строки розгляду скарги і прийняття рішення за результатами її розгляду: • 20 к.днів Продовження строку розгляду до 60 к.днів (за рішення органу ДПС, що розглядає скаргу за заявою платника податку, абз.2 п.13 Положення №1203) !!! Рішення органу ДПС про результат розгляду, в т.ч. і продовження строку розгляду, приймається у 20- денний строк, про що письмово повідомляє платника податків до закінчення цього строку поштою з повідомленням про вручення або надає йому це рішення під розписку. www.dominion.in.ua
 • 7. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень • П.10 Положення №1203: Обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом ДПС у визначених ПК України випадках, або будь-яке інше рішення ДПС є правомірним, покладається на органи ДПС. • Абз.2 п.14 Положення №1203: Якщо норми ПК України чи ін. нормативно-правового акта припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. • Абз.3 п.14 Положення №1203: При розгляді скарги платника податків можуть враховуватись податкові консультації, надані такому платнику податків органами ДПС з урахуванням положень ст.53 гл.3 р. II ПК України (з урахуванням висновків суду у разі їх визнання судом недійсними). • П.56.11 ст.56 ПКУ: Не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків. www.dominion.in.ua
 • 8. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень. Процедура адміністративного оскарження закінчується (ч. 56.17 ст.56 ПК та п.17 Положення №1203):  днем, наступним за ост. днем строку, передбаченого для подання скарги, у разі коли така скарга не була подана у зазначений строк;  днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги;  днем отримання платником податків рішення цент. органу ДПС/центр.органу викон. влади, що реалізує держ. політику у сфері митної справи;  днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що оскаржувались.  День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків. www.dominion.in.ua
 • 9. Судове оскарження податкових повідомлень- рішень  ч. 4 ст. 99 КАСУ та п. 56.19 ПК України встановлюється місячний строк для звернення до адміністративного суду з дня закінчення адміністративного оскарження.  У листі ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11 тлумачиться протиріччя між нормами ч.56.19 та ч.56.18 ст.56 ПКУ щодо строку звернення до суду і зазначається – 1095 днів.  !!! ч. 4 п. 56.18 ПК України встановлює, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. www.dominion.in.ua
 • 10. Судове оскарження податкових повідомлень- рішень ЛИСТ ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11 СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ: • Вищий адміністративний суд дійшов таких висновків: • • платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання такого рішення; • • строк продовжується на час досудового врегулювання спору - • процедури адміністративного оскарження; • • строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня виникнення податкового боргу; • • застосування нових строків оскарження до суду податкових повідомлень- рішень поширюються на ті податкові повідомлення-рішення, що отримані платником податку починаючи з 1 січня 2011 року. www.dominion.in.ua
 • 11. Судове оскарження податкових повідомлень- рішень ЛИСТ ВАСУ 27.07.2010 р. N 1145/11/13-10 РІЗНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ: • ВАСУ роз’яснює наступне: • • Визнання акта протиправним застосовується у тих випадках, коли спірний акт не породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття. • • Скасування акта означає втрату ним чинності з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням. www.dominion.in.ua
 • 12. 14A, Artema str., off. 43 Kyiv, 04053, Ukraine t. +38 (044) 499-56-37 f. +38 (044) 331-40-30 www.dominion.in.ua info@dominion.in.ua ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! Литвинець Лілія Гончарук Михайло Юрист, адвокат Партнер, адвокат Правова група «Домініон» Правова група «Домініон» +38067 447-33-92 +38067 243-33-64 e-mail: litvinets@dominion.in.ua e-mail: partner@dominion.in.ua