Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concept, Salon "Scientia", ed. a 10-a 2018

42 views

Published on

Concept, Salon Scientia, ed. a 10-a 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Concept, Salon "Scientia", ed. a 10-a 2018

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SALON „SCIENTIA”, EDIŢIA A 10-A, 2018 (Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM) Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic Parteneri: Facultatea Științe Sociale și ale Educației; Litere; Drept; Ştiinţe Economice; Biomedicină şi Ecologie; Informatică, Inginerie și Design. Termen: Ediţia a 10-a, anul 2018, a Salonului „Scientia” va fi organizată în perioada 19 aprilie – 15 mai 2018. Scop:  cumularea şi prezentarea tuturor genurilor şi categoriilor de publicaţii, semnate de către universitari, editate pe parcursul anului 2016-2017  prezentarea şi promovarea rezultatelor procesului de investigare, efectuat de către structurile ştiinţifice universitare şi individual creşterea rolului DIB, la nivel naţional şi internaţional (Open Access), în procesul de promovare a publicaţiilor cadrelor didactice ULIM  analize comparate ale rezultatelor cercetării universitarilor, a vizibilităţii prin publicaţii  contabilizarea info-metrică a publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice asigurarea accesului pentru vizualizare şi documentare asupra publicaţiilor  încurajarea cunoaşterii şi stimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul educaţional şi de cercetare  augmentarea funcţiei patrimoniale a bibliotecii universitare (analiza prezenţei publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM, în colecţii; completarea catalogului respectiv cu datele de identificare a documentelor lipsă etc.).  Grup-ţintă: Salonul este destinat cadrelor universitare, studenţilor, structurilor din cadrul ULIM precum şi tuturor celor interesaţi de a lua act de patrimoniul documentar ştiinţific ULIM.  promovarea cercetării instituției ULIM prin intermediul bazei de date naționale - Instrumentul Bibliometric Național al Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale  creșterea calității și vizibilității cercetării grație colaborării cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale și încheierii acordului de colaborare cu instituția în cauză  reliefarea contribuţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice, ale studenţilor pentru dezvoltarea colecţiilor DIB (prezentarea/promovarea listei donatorilor ULIM pentru colecţiile DIB) Criterii cronologice şi logistice de prezentare a publicaţiilor: În cadrul Salonului vor fi expuse toate publicaţiile universitarilor, editate pe parcursul anului 2016 – mai 2017. La Salon vor fi prezentate diverse genuri şi tipuri de publicaţii (cărţi, articole, materiale grafice, manuale şi monografii, lucrări didactice, materiale promoţionale etc.). Publicaţiile vor fi selectate indiferent de conţinutul şi limba prezentări acestora. În cazul lipsei acestora (lipsă în colecţiile DIB, imposibilitatea autorului de a prezenta exemplarul concret) – vor fi prezentate copii ale foilor de titlu, informaţii bibliografice asupra publicaţiilor. Forme şi metode de funcţionare a Salonului: Forma principală de funcţionare a Salonului – expoziţii de documente. În cadrul Salonului vor fi organizate: lansări ale publicaţiilor cadrelor didactico- ştiinţifice (în colaborare cu institutele ULIM), prezentări ale bazelor de date, lecţii publice, ateliere profesionale pentru cercetători şi redactori ai revistelor ştiinţifice, prezentări bibliografice, prezentări
  2. 2. panoramice, consultaţii privind prezentarea referinţelor bibliografice, ISBN şi ISSN, DOI. Activităţi promoţionale: Vor fi utilizate pentru promovare metode tradiţionale (avize, informaţii orale, radio local), precum şi potenţialul informaţional al paginilor WEB ULIM şi DIB. Informaţia privind funcţionarea Salonului va fi amplasată pe monitorul electronic din Holul Central ULIM. Personalul DIB va promova experienţa prin articole, comunicări la Symposia Investigatio Bibliotheca. Impact. Finalităţi: Salonul „Scientia” este o pârghie eficientă de promovare a rezultatelor activităţii de cercetare. Salonul va impulsiona cunoaşterea/lectura publicaţiilor, semnate de către universitari, utilizarea acestora în procesul educaţional. Salonul va contribui la completarea colecţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”. În cadrul Salonului vor fi efectuate desemnări: ale standurilor institutelor/facultăţilor, cel mai reprezentativ donator de publicaţii pentru DIB, cei mai activi donatori şi utilizatori etc. La finele funcţionării Salonului va fi elaborat un Comunicat, amplasat pe paginile WEB ULIM şi DIB. Discutat şi aprobat de Către Consiliul Coordonator DIB

×