Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

520 views

Published on

07.02.13 DIB ULIM. Symposia Investigatio Bibliotheca.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

 1. 1. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţionalZinaida Sochircă, director general DIB Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 5-ea 7 Februarie 2013
 2. 2. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Ce este Biblioteca Digitală ULIM?un serviciu WEB, care oferă acces on-line, gratuit, la publicaţiilece constituie patrimoniul universitar: instituţionale, de autor –ştiinţifice, didactice, teze doctorat etc. (BD poate oferi acces şi lalucrările altor autori, aflate în colecţiile DIB, solicitate de cătreutilizatori)facilitează/lărgeşte accesul la resursele infodocumentare(format electronic), aflate în colecţiile proprii aleDepartamentului Informaţional Biblioteconomic, precum şi dinafara spaţiului acestuia (în contextul Legii privind dreptul deautor şi drepturile conexe)prezintă un conţinut structurat în funcţie de nevoileutilizatorilor DIB (cadre didactice, cercetători, studenţi, altecategorii socio-profesionale), fiind pusă la dispoziţie prinintermediul tehnicilor şi tehnologiilor moderne.
 3. 3. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Fiind un fenomen complex, BD integrează componentele:  biblioteconomic (resurse infodocumentare, accesul şiregăsirea, diseminarea informaţiei etc.),  logistic (structurarea şi prezentarea informaţiei,expertizarea publicaţiilor şi altele), juridic (de ex.: respectarea prevederilor dreptului deautor) funcţional (personal cu responsabilităţi în domeniu), tehnico-tehnologic (programe de prezentare,echipament tehnic privind întreţinerea şi asigurareaaccesului la BD etc).
 4. 4. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Context al Strategiei Universitare Dezvoltarea BD ţine de realizarea prevederilor„Strategiei de dezvoltare ULIM pentru anii 2009-2014”, aprobată prin decizia din 28.01.2009 aSenatului ULIM vine în sprijinul implementării misiunii şivalorilor universitare privind promovareacivilizaţiei și culturii, cercetării ştiinţifice,participarea activă la circuitul valorilor spiritualenaţionale, europene si mondiale, afirmareaidentităţii naţionale intru dezvoltarea durabilă asocietăţii in cadrul unui stat de drept, liber sidemocratic.
 5. 5. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Avantajele creării/funcţionării BD :sprijinirea informaţională şi documentară a procesuluieducaţional ULIMamplificarea promovării rezultatelor cercetării la ULIM înspaţiul virtual globalstimularea utilizării publicaţiilor universitarilor înprocesul educaţional şi de cercetareaugmentarea citării, indexării şi prezenţei publicaţiilorinstituţionale şi de autor ULIM în baze de date, registreinternaţionale posibilităţi de utilizare flexibilă, economicoasă în timp acompartimentelor documentelor digitizate, motoare decăutare - nume, subiecte, cuvinte cheie etc.
 6. 6. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Structura, conţinutul Proiectului:Biblioteca Digitală ULIM este structurată în funcţie detematici (meniuri pe verticală): Publicaţii instituţionale Drept. Jurisprudenţă Ştiinţe economice Filologie. Lingvistică Istorie. Relaţii internaţionale Biomedicină. Ecologie Informatică. Inginerie Psihologie. Asistenţă socială Biblioteconomie. Informare. Documentare Alte resurse electronice
 7. 7. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Structura, conţinutul Proiectului:Biblioteca Digitală ULIM va integra următoarele colecţii (peorizontală): Manuale şi alte lucrări didactice Monografii. Studii Anale. Reviste instituţionaleMaterialele reuniunilor ştiinţifice profesorale şi studenţeştiPublicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic Repozitoriul Instituţional ULIM Teze de doctorat, autoreferate, teze de masterat Valori Bibliofile Istoria ULIM: imagini, evenimente, realizări
 8. 8. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Parteneriat instituţional pentru dezvoltarea BD ULIM: Departamentul Informaţional Biblioteconomic:responsabilităţi de coordonare, digitizare,prezentare şi asigurare a accesului la resurse Institutele de Cercetare: desemnarea persoaneiresp. pentru BD; calitatea şi relevanţa materialelordin punct de vedere a conţinutului, redactării,corecturii; selectarea lucrărilor pentru integrareîn BD; asigurarea plinătăţii şi prezentării întermenii stabiliţi a informaţiei privind editareapublicaţiilor; consultaţii privind amplasareainformaţiei în BD
 9. 9. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Parteneriat instituţional pentru dezvoltarea Bibliotecii Digitale ULIM: Autorii: deschidere pentru şi acceptarea prezentăriiinformaţiei în format electronic a lucrărilor, care constituiepatrimoniul didactico-ştiinţific al ULIM; feed-back curesponsabilii pentru BD Centrul Editorial ULIM: prezentarea la DIB a lucrărilor înformat electronic, conform cerinţelor stabilite prin ordinulRectorului DIB (termen, format etc.) Centrul de Mijloace Tehnice ULIM: responsabilităţi pentrudomeniul tehnic privind organizarea şi gestionarea BD;implicaţii inovaţionale pentru acest aspect.
 10. 10. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Indicatori de performanţă:digitizate (soft specific!) în septembrie 2012-ianuarie 2013 (cu forţele umane şi tehnice DIB) –18 lucrări, total pagini – circa – 3500Contabilizarea accesării BD din ianuarie 2013:Astfel în medie per/ lună:  vizitatori unici - 210  accesări – 305  vizualizări/pagină - 1260
 11. 11. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Impactul dezvoltării BD :augmentarea prezenţei publicaţiilor ULIM încircuitul naţional şi internaţionaloptimizarea procesului educaţional universitarprin facilitarea/lărgirea accesului la informaţieîmbunătăţirea calităţii produselor documentare(amplificarea responsabilităţii autorilor)valorificarea şi conservarea patrimoniuluiştiinţifico-documentar universitarpromovarea imaginii ULIM în plan global
 12. 12. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Necesităţi pentru dezvoltarea BD:elaborarea unui ghid instituţional, aprobat decătre Rectorul ULIM: responsabilităţi, cerinţe,mostre etc. încurajarea deschiderii cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM pentru amplasarea lucrărilor înacces deschis (prevederi speciale în contractulindividual de muncă)asigurare cu personal de specialitate (înstructura DIBasigurare cu echipament tehnic performant
 13. 13. BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţionalVă mulţumesc pentru atenţie ! zsochirca@ulim.mdhttp://library.ulim.md

×