Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

28. říjen a čeští Němci svobodneforum.cz

28. říjen 1918 z pozice českých Němců

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

28. říjen a čeští Němci svobodneforum.cz

  1. 1. 28. říjen1918: horor pro české Němce Končí Velkáválka.Staleté říše zanikají,dynastie padají,utlačované národyse osvobozují.Češi, Moravané a Slezané jsou najednou vystaveni„německé otázce“.Jakse vyrovnáněmeckámenšinase vznikemslovanskéhostátu,v němžjípřipadne druhořadárole? Skopčák,to je „ten,co sjíždí s kopců“.Krušné Hory,Krkonoše,Jeseníky,Šumava,Černý Lesjsouod středověkuněmecké,mapagermánskéhoosídleníse leckde svezei donížiny – v případě Litoměřicka na dohledPraze.V českýchzemíchžijítři milionyNěmců,kteříjsou finišemvelké války zcela zaskočeni.Ještě koncemléta1918 nebyloočividné,že Centrálnímocnosti stojípředzhrouceníma mnohé slovanské národypřednečekanounezávislostí. SudetštíNěmci se aktivizujíaž21. října 1918, v souvislostis ustavenímProzatímníhonárodního shromážděnítzv. NěmeckéhoRakouska–pseudostátu vznikléhonarozvalinách monarchie, jehož ambicí bylospojenís Německemazformovánítzv. VelkéhoNěmecka.Německé Rakousko, mezinárodně neuznané, přibližně lícovalos hranicemidnešníhoRakouska, navrchshadovitými výběžky,které zahrnovaly hornaté územísněmeckýmosídlenímv českýchzemích.Prvníúsek výběžkuse oficializoval ještě před 28.říjnem,vídeňštíposlanci HansKnirch(rodákz Mostecka) a Josef W.Titta (rodákz Litoměřicka) jej pojmenovaliDeutschböhmen.
  2. 2. NěmeckéRakousko vyrostlo na ruinách monarchie. 28. říjen1918 Českými městy hýbe novina,že Vídeňakceptovalapodmínkypříměříapřiznalaautonomii národů monarchie.Symbolymocnářstvípadajínadlažbu,Prahaspěchána Václavské náměstí,kde se u svatéhoVáclavaprovoláváčeskoslovenskýstát. Večertosamé proběhne de iure,kdyžNárodnívýbor československý(včeles pozdějšímprvním čs. premiéremKarlemKramářem) deklaruje prvnízákono zřízení samostatného Československa.ČeštíNěmci doNárodníhovýboru československého přizváni nejsou. NěmeckámenšinamezitímvReichenbergu(Liberec) pracuje nausazeníorgánůDeutschböhmena založenídalšíchprovinciínaúzemí Československa. Tose daří 30. října, kdyse v Troppau (Opava) rodí provincie Sudetenland,následujejihomoravskáDeutschsüdmährense sídlemve Znaim(Znojmo), odštěpnýproces pokračuje Böhmerwaldgau scentremvPrachatitz(Prachatice).Pohlednamapu hovoří jasně, republikase ocitáv německorakouském objetí,které se mározrůstještě oenklávy Brünn (Brno),Iglau(Jihlava) aOlmütz(Olomouc). Čtyři provincie,tři enklávy,hodně starostí. Prvotníčeskoslovenskáreakce,artikulovanáTGM,vyzýváke smíru. „Musí se vyjednávatsnašimi Němci, aby přijali nášstát,který nebudevýtvoremnacionalistickým,alemoderní,pokrokovou demokracií.“Opatrnostje na místě. Německé císařstvíještě nesložilozbraně abudoucíspojenci jsou
  3. 3. zaneprázdnění.Českébranné síly?Tyve světlemodrýchuniformáchmonarchie se teprvevracejí z války a legionáři,čítajícísto tisíc mužů,jsouz velké části uvízlídalekonaRusi. Iniciativyse chopí Edvard Beneš – v nótě datované k 9. listopadu, adresovanéfrancouzskémupremiéruGeorgesi Clemenceau, požádábudoucíministrzahraničíovyslánítří pluků.Odpověďje kladná,avšakakutní hrozbuneřeší:francouzskámise vstoupídoČeskoslovenskaažv lednupříštíhoroku. 11. listopadu Německokapituluje,válkaskončila.Německé Rakousko,které počítás přičleněním k Berlínu,všakdále zatvrzele odmítákompromisnínávrhyčeskoslovenskéstrany,např. zřízení německého ministra-krajana,němčinycobydruhéhojazykazemě,či ustavenítří samosprávných německýchžup.Situace je krajně vrtkavá.Čechoslováci své sousedyz kopcůnedráždía zároveňčiní maximumprosvé branné zázemí.Horečně se improvizuje;znavrátilcůzválkyvčetně legionářů z Itálie aFrancie se skládajítři pluky, 30. Vysokomýtský,35.Plzeňskýa28. Pražský. Až do27. listopadu je naněmecké frontě klid, kterývezmezasvé předpůlnocí,kdynádraží v Brüxu (Most) obsadí 250 českýchvojáků8. střeleckéhoplukuz Prahy.Padnouprvníoběti,kterýchjsou nakonecjenjednotky.Německádomobrana(Volkswehr) se nedočkaladodávek výzbroje z ochromených německých zemí,atakbyla proti české přesilebezmocná.Obsazovánídalších německých měst,KarlovýchVarů,Liberce,Litoměřicči Krnova dokonce proběhlobezozbrojeného odporu.Hotovobylodokonce roku. Nálada„ v kopcích“ však zpacifikovanánebyla.Perspektivaobčanůdruhé kategoriebylapročeské Němce nepřijatelná.Bezmocnývztek Němcůvyhřezl 4.března1919, kdy podheslem „Niedermitder tsechischentyranei“, pryčsčeskoutyranií, vyhlásilagenerálnístávku německáměstav čele s Teplicemi.Padlo54 Němců,situace bylaběhempárdnůpodkontrolou.Avšak“Březnovípadlí”se stali mementemčeskoslovenskéhobezpráví–symbolem, jenžstmelil českéNěmcezrůzných provinciívjedno„osudové společenství”.Právě tadyse utvořilanárodnost,kteráse identifikuje jako sudetoněmecká,akterábude usilovatorevizi poměrův republice. David Halatka Box: Válečné ztráty a nálezy Po staletíneměnné hranicečeskýchzemídoznávajívletech1919-1920 sice kosmetických,ale přece jenzměn.Nastraně milých„přírůstků“je třeba zmínitbohaté (doposudněmecké) Hlučínsko, krásný vinařskýkraj kolemValtic,či hluboké hvozdyVitorazska(kraj kolemChlumuuTřeboně).Jedinou ztrátou, ovšemz hlediskaenormníhozastoupenípolské populace (61% oproti 1,5% Čechůa 31% Němců),byloodstoupeníčásti Těšínskéhoknížectví(směstyWisla,Bielskači Striumeń).Proúplnost dodejme,že československádelegace naPařížské mírové konferenci usilovalaozískáníněmeckých (dnesjihopolských) regionůKladska,HlubčickaaRatibořska,či připojenístaroslavnéhoMoravského pole (rakouské územípři soutokuMoravya Dunaje).

×