Presentatie Cubiss

922 views

Published on

Published in: Business, Spiritual
 • Be the first to comment

Presentatie Cubiss

 1. 1. CUBISS De bibliotheek: super & smart 22 juni 2010 Total Identity © TOTAL IDENTITY Caro van Dijk 1
 2. 2. De inhoud van vandaag • Het merk als core business • De onderstroom begrijpen • De wisselwerking bespelen • Kopiëren van de markt • Paradigmashift • 3 scenario’s: dinosaurus, supermarkt, smart agent © TOTAL IDENTITY 2
 3. 3. Non-profitorganisaties Het merk als core business? © TOTAL IDENTITY 3
 4. 4. Perspectieven op het merk Sociologisch Gecreëerd sociaal systeem Sociale overeenkomst Toegekende sociale waarde / status Biologoisch / ecologisch Geregisseerde emotie / mutatie Cultureel / communicatief Set van associaties / breinpropositie Economisch Brand added value / brand equity / de waarde van het merk op de balans © TOTAL IDENTITY De positie van een specifiek aanbod in de markt 4
 5. 5. Bijna onbereikbaar / verlangen. © TOTAL IDENTITY Ondanks slechte service toch veroverd. 5
 6. 6. Een technisch minder goed product © TOTAL IDENTITY voor een design gevoelige groep / verleiden 6
 7. 7. Een tafel van EUR 6,99 maakt je tot timmerman / veroveren © TOTAL IDENTITY 7
 8. 8. Social plotting met behulp van merken Van het zelf Van de ander Van het ander Het bewustzijn van het merk: Het verlangen erbij te horen De verwachting te kennen De service te ervaren De erkenning er geweest te zijn Incl. de tekortkomingen Een merk gaat over identificatie, ontmoeting, door de transactie deelgenoot worden.. Het merk mogen zijn. © TOTAL IDENTITY 8
 9. 9. 9 © TOTAL IDENTITY
 10. 10. De markt rekent genadeloos af © TOTAL IDENTITY met inconsistentie 10 Choose your battle
 11. 11. Het merk is een op zichzelf gericht systeem Alles wat het merk doet moet in het teken van de betekenis van het merk staan. © TOTAL IDENTITY 11
 12. 12. IKEA emotiecurve –> Experience rating Gratify Satisfy Neutral Bad © TOTAL IDENTITY Horrible Sub-processen / attributen in de tijd gezet 12 © 2001-2008 G-CEM All rights reserved.
 13. 13. Het merk Omwille van de beleving wordt kwaliteit bewust toegekend en onttrokken © TOTAL IDENTITY 13
 14. 14. Zien we hier merken? © TOTAL IDENTITY En wat is het effect op ons als we hier merken tussen zien? 14
 15. 15. De werkelijkheid van de bibliotheek De onderstroom begrijpen © TOTAL IDENTITY 15
 16. 16. Visie en missie: verschillende culturele omgeving -> betekenis Twee verschillende modellen worden hoofdzakelijk toegepast Anglo-Amerikaans model Ø Vanuit een vast omlijnd cultureel wereldbeeld Ø Richt zich op de shareholders, waarvan de bestuurders met hun bonussen ook onderdeel zijn. Rijnlands model Ø Vanuit culturele verscheidenheid waarbij gezamenlijke vertrekpunten voor werkbegin dienen te worden gedefinieerd. Ø Richt zich op de stakeholders. Zorgen voor tevredenheid bij financiers, medewerkers, mensen die in de omgeving wonen, de © TOTAL IDENTITY klanten etc. Dat hele stelsel optimaliseren. Een spel van de nuance. 16
 17. 17. Oriëntatie op de VS Technology en marketdriven kooplieden Handel dominees Toegevoegde waarde op basis van individuele deskundigheid verleiding Branding Professionele managers sociologie Normerende kaders Drive Doel is positie Doortastend, vanuit missie Anglo-Amerikaans model De organisatie als Kansen benutten money-making machine Communicatiefunctie begrepen als Progarande-functie: marketing communicatie shareholders value may the best man win Gericht op korte termijn winst Vrije-markteconomie geld is macht © TOTAL IDENTITY Basis o.a. M. Weggeman win-lose Mannelijk Individuele successen you are with or against us en H. Mestrum Voorbeeld-organisaties: NL - AEGON, ING, ... Internationaal - GE, ... 17
 18. 18. Oriëntatie op Azië voortrekkersrol op Design- en science drive sociaal-economisch gebied Innovatie voortrekkersrol op technologisch gebied Toegevoegde waarde op basis van gedeelde kwaliteiten bewustzijn Identiteit Leiderschap psychologie Gedeelde waarden Ethiek Doel is relevantie Voorzichtig, met historisch bewustzijn Rijnlands model De organisatie als noodzakelijk kwaad voor Verantwoordelijkheid nemen het realiseren van complexe producten Communicatiefunctie begrepen als uitgeef-functie: corporate publishing tevreden klanten tevreden medewerkers Gericht op lange termijn continuïteit en vertrouwen Sociaal-sturende staatsbemoeienis tevreden aandeelhouders © TOTAL IDENTITY Basis o.a. M. Weggeman win-win Vrouwelijk Maatschappelijke, gedeelde successen ‘overeenstemmen eigenbelang en H. Mestrum algemeen belang’ Voorbeeld-organisaties: NL - TPG Post, Gulpener, ... Internationaal - Toyota, ... 18
 19. 19. Identiteit in verschillende culturele omgevingen Anglo-Amerikaans model Rijnlands model Om de eigen identiteit in een vast omlijnde Om de eigen identiteit in een cultureel verscheidenheid cultuur te beschrijven definieert men: context te kunnen beschrijven definieert men allereerst de gezamenlijke vertrekpunten (GVP’s): •Visie > Gezamenlijk wereldbeeld waarin een noodzakelijk doel dient worden bereikt. • Missie •Missie > Welke meerwaarde wenst men voor de klant te > Bijdrage die men aan de markt en de samenleving wenst te realiseren. leveren. • Visie •Ambitie > Op welke positie ziet men zichzelf in toekomst in de > Gewenst imago. De wijze waarop men begrepen wil gaan markt. worden. • Strategie •Strategie > Hoe denkt men de visie (de gewenste marktpositie) het > De keuzen die veilig moeten stellen dat de missie wordt beste te kunnen bereiken. gerealiseerd. •Profiel © TOTAL IDENTITY • Profiel > Welk huidig profiel heeft men weten te realiseren op > Positie en uitwerking van de organisatie in de samenleving en weg naar de visie (gewenst profiel). in de markt. • Kernwaarden •Kernwaarden > Hoe organiseert men de eigen integriteit. > Handelingsrationaliteit. Basis voor de beoordeling van het eigen handelen door alle stakeholders. 19
 20. 20. Positioneren 3. Positionering- 5. Communicatief 1. Anticiperen op de 2 Organisatie- scenario’s 4. Corporate story maken van de toekomstige context ontwikkeling visie, missie, ambitie identiteit Branding & activation Identity & change © TOTAL IDENTITY 20
 21. 21. © TOTAL IDENTITY 21
 22. 22. © TOTAL IDENTITY 22
 23. 23. © TOTAL IDENTITY 23
 24. 24. © TOTAL IDENTITY 24
 25. 25. Opgave: De wisselwerking bespelen © TOTAL IDENTITY 25
 26. 26. Product-levenscyclus Margeontwikkeling ––, Verzadiging van de markt - - - 100 Hyper-competitie 90 Prijs-competitie 80 70 Beperkte groei 60 50 Onbeperkte 40 groei 30 Stabiele 20 innovatie 10 in % Experimenteren 0 © TOTAL IDENTITY Tijd Shake-out 26
 27. 27. Transitie naar nieuwe productstandaard Margeontwikkeling ––, verzadiging van de markt - - -, transitieproces ..... 100 Hyper-competitie 90 Prijs-competitie 80 70 Beperkte groei 60 Transitie naar 50 nieuwe productstandaard Onbeperkte 40 groei 30 Stabiele 20 innovatie 10 in % Experimenteren 0 © TOTAL IDENTITY Tijd 27
 28. 28. Innovatiedynamiek Margeontwikkeling ––, verzadiging van de markt - - -, innovatiedynamiek ..... Hyper-competitie Prijs-competitie Beperkte groei Onbeperkte groei Stabiele innovatie Experimenteren Transitie naar Marktintroductie © TOTAL IDENTITY Tijd nieuwe standaard / professionaliseringsfase / pioniersfase 28
 29. 29. Merken = actueel actueel nieuw verzadiging v.d. markt paradigma paradigma Identiteit = de tijd vooruit transitie naar een nieuwe standaard © TOTAL IDENTITY tijd 29
 30. 30. Identiteitsscenario streeft naar relevante vernieuwing Relevantie Correctie primair Merkscenario op basis van communiceert competitie stabiele inzichten in de markt Onderscheid Correctie primair op basis van © TOTAL IDENTITY discours in de samenleving Kennis Waardering 30
 31. 31. Identiteitsscenario Relevantie Merkscenario 72% Onderscheid 28% © TOTAL IDENTITY Kennis Waardering 31
 32. 32. Identiteitsscenario Relevantie 4% Merkscenario 21% 16% Onderscheid 47% 9% 3% © TOTAL IDENTITY Kennis Waardering 32
 33. 33. Identiteit en merk Identiteit Merk Doel Relevantie ontwikkelen Percepties managen Voor wie Stakeholders (kern)doelgroep Waarvoor Bewustzijnsontwikkeling Verleiding maximaliseren Kern Essentie Belofte Resultaat Perspectief vd essentie Werking van de belofte Kader Lerend vermogen Programma’s Uitgangspunt Context Drijfveren © TOTAL IDENTITY 33
 34. 34. Manage the gap Manage the gap. © TOTAL IDENTITY 34
 35. 35. Context van de bibliotheek • Consument -> prosument • Versnelling veroudering kennis • Leren omgaan met dynamische systemen • Snellere cyclus van learn, unlearn, relearn • Massa -> individu en vice versa • Ontwikkeling glocal networks • Meta-search -> mega-search • E-learning en e-reading • Stimuleren van leven lang leren door Nederlandse overheid en © TOTAL IDENTITY Europese Unie 35
 36. 36. Zelforganiserend vermogen © TOTAL IDENTITY 36
 37. 37. Werkelijkheid van bibliotheken Kopiëren van de markt? © TOTAL IDENTITY 37
 38. 38. Dinosaurus van de kenniseconomie Basis -> Ambitie Verheffing -> Mogelijkheden Beheer -> Toegang © TOTAL IDENTITY 38
 39. 39. Visie op onze tijd is noodzaak: boeken zijn niet langer de core business © TOTAL IDENTITY 39
 40. 40. Markt paradigma Economische meerwaarde = resultaat Maatschappelijke meerwaarde Maatschappelijke meerwaarde = resultaat dat we je toevoegt = extra Non profit Not-for-profit Profit = nee = ja Niet-economische focus Economische focus Stempel: Stempel: Stempel: • Subsidie • Winst gericht op • Winstmaximalisatie • Voorziening duurzaam overleven • Vitaal © TOTAL IDENTITY • Niet levensvatbaar • Plicht • Zelfvoorzienend • Paracitair • Maakt geld • Gunst • Schadelijk/ MVO • Kost geld 40
 41. 41. Paradigmashift naar WIJ-economie: van overtuiging & ‘winners en losers’ naar dialogisch gesprek tussen gelijken © TOTAL IDENTITY en partners 41
 42. 42. Parameters van de nieuwe waarde economie Ecologie: voortbestaan / omgeving Cultuur: verhalen, collectief geheugen Sociaal: verbinding met omgeving Economie: vermeerdering / © TOTAL IDENTITY multiplier 42
 43. 43. Verzwakking van nationale culturele referentiepunten en ontstaan nieuwe subgroepen © TOTAL IDENTITY 43
 44. 44. Tot waar reiken de grenzen? Minder momenten / plaatsen van ontmoeting • zij die kunnen, weten en aangesloten zijn • en zij die dit niet zijn Gevolg: vervreemding © TOTAL IDENTITY en verschraling 44
 45. 45. Welke rol pakt de bibliotheek? Uitdijende bronnen-, informatie- en kennisnetwerk © TOTAL IDENTITY 45
 46. 46. Supermarkt vd informatiemaatschappij • Volume & service © TOTAL IDENTITY • Aanbodgedreven • Cultureel entertainment • Operational excellence 46
 47. 47. Wat Google niet heeft …is de context waarbinnen informatie betekenis, diepte en reliëf krijgt © TOTAL IDENTITY 47
 48. 48. Reversed reality, globaal brein en eco-systeem van participatie © TOTAL IDENTITY 48
 49. 49. De kunst van de 21ste eeuw Daarvoor moeten we samenhangen begrijpen, stakeholders betrekken, energieën verbinden en (nieuwe) markten bespelen. © TOTAL IDENTITY 49
 50. 50. Smart agent in open source omgeving •1 : 1 • Access • Customer intimacy • Networking the networks © TOTAL IDENTITY 50
 51. 51. Dus, unieke positie • Waarborgen historische dimensie • Funderen genuanceerd debat • Verdiepen samenleving en cultuur • Objectiveren meningsvorming maatschappij én BV Nederland © TOTAL IDENTITY 51
 52. 52. Resumerend Supermarkt actueel nieuw verzadiging v.d. markt paradigma paradigma Smart agent transitie naar een nieuwe standaard Dinosaurus © TOTAL IDENTITY tijd 52
 53. 53. Doelstelling Dit moet leiden tot een kenmerkend en onderscheidend resonerend service systeem, dat in staat is om gepersonifieerde dienstverlening te leveren aan al haar klanten, en in staat is om zichzelf continu te ver- © TOTAL IDENTITY beteren. Over de eigen grenzen heen. 53
 54. 54. . De kunst van de 21ste eeuw Jezelf in de actuele context steeds weer opnieuw weten uit te vinden © TOTAL IDENTITY 54
 55. 55. Bedankt voor uw aandacht. 22.06.2010 Total Identity Caro van Dijk © TOTAL IDENTITY 55

×