Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Tim Rook Marcom12 No Business Like Social Business

291 views

Published on

Presentatie welke ik heb gegeven tijdens de MARCOm12

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Tim Rook Marcom12 No Business Like Social Business

 1. 1. there’s no business like social business! WELKOM!MARCOM12 #KOM DELEN TIM ROOK #TMR BRAND MARKETING
 2. 2. INTRODUCTIE๏ Ruim 20 jaar Brand Marketeer, WWW.TIMROOK.NL๏ Online Marketing Strateeg,๏ Van Social Media evangelist en naar Social Media realist,๏ Zelfstandig consultant / interimmer sinds 5 jaar,๏ Coach, trainer en spreker,๏ Blogger en auteur๏ En nog veel meer maar dat vertel ik je graag in een persoonlijk gesprek :-)© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 3. 3. OVER 10 JAAR IS ER GEEN BUSINESSMEER ZONDER SOCIAL BUSINESS!
 4. 4. WAT IS SOCIAL BUSINESS: 2010:WELKOM BIJ DE SOCIAL MEDIA REVOLUTIE!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 5. 5. WAT IS SOCIAL BUSINESS: 2012: WELKOM BIJ DE SOCIAL MEDIA EVOLUTIE!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 6. 6. VISIE OP SOCIAL BUSINESS© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 7. 7. SOCIAL MEDIA FACTS & FIGURES DE WERELD IS VERANDERD© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 8. 8. VISIE THE NEXT FRONTIER FOR INNOVATION, COMPETITION AND PRODUCTIVITY: BIG DATA© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 9. 9. VISIE THE NEXT FRONTIER FOR INNOVATION, COMPETITION AND PRODUCTIVITY: BIG DATA Every day, we create 2.5 quintillion bytes of data so much that 90% of the data in the world today has been created in the last two years alone.© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 10. 10. VISIE De hoeveelheid informatie, de snelheid van kennisdeling en het groeiende aantal participerende en publicerende individuen en organisaties groeit de komende jaren explosief.© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 11. 11. VISIE De snelle opkomst van Social Media heeft het ondernemerschap voorgoed veranderd© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 12. 12. VISIE Het is voor een organisatie meer dan ooit van belang om deze groeiende hoeveelheid online informatie te kunnen verzamelen, filteren, verrijken en te delen ter versterking van haar eigen bedrijfsvoering.© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 13. 13. VISIE Ook de organisatie zelf zal moeten veranderen: alle disciplines gericht op de klant zullen niet langer als losse ‘kolom’ kunnen opereren© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 14. 14. VISIE Social Media creëert nieuwe vormen van klantrelaties en samenwerken waardoor het structureren van ‘social conversations’ de commerciële slagvaardigheid van een organisatie bepaalt.© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 15. 15. HOE?© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 16. 16. SOCIAL BUSINESS IS: SOCIAL BUSINESS IS BUSINESS STRATEGIE!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 17. 17. SOCIAL BUSINESS IS: SOCIAL BUSINESS IS WAARDE CREËREN!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 18. 18. SOCIAL BUSINESS DRIVERS Marketeers Sales Managers SALES & MARKETING Communicatie professionals • Het identificeren en Klantenservice / Webcare kwalificeren van leads •Verzamelen, delen & vastleggen van klantinformatie • Het creëren en genereren van brand awareness & loyalty • Het bewaken van de online reputatie© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 19. 19. SOCIAL BUSINESS IS: SOCIAL BUSINESS IS INFORMATIE VINDEN EN DELEN!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 20. 20. SOCIAL BUSINESS DRIVERS Marktonderzoekers Product Managers RESEARCH & DEVELOPMENT Business Analisten • Verzamelen van nieuwe ideeën voor product innovatie & ontwikkeling • Testen van nieuwe concepten & producten • Verzamelen en analyseren van informatie over de markt en de concurrentie© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 21. 21. SOCIAL BUSINESS IS: SOCIAL BUSINESS IS SAMENWERKEN!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 22. 22. SOCIAL BUSINESS DRIVERS Algemeen directeur Commercieel directeur ORGANISATIE MANAGEMENT Financieel directeur • Het reduceren van kosten met HR directeur betrekking tot het verkrijgen van strategische informatie • Vergroten van de samenwerking tussen alle klantgerichte disciplines binnen de organisatie • Het vinden, boeien en binden van nieuw personeel© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 23. 23. SOCIAL BUSINESS IS: SILO OVERSCHRIJDEND! Sales & Marketing Research & Developm. Organisatie Management Marketeers Algemeen Directeur Marktonderzoekers Sales Managers Commercieel Directeur Product Managers Communicatie professionals Financieel Directeur Business Analisten Klantenservice / Webcare HR Directeur + + Het identificeren en Verzamelen van nieuwe Het reduceren van kosten met kwalificeren van leads ideeën voor product betrekking tot het verkrijgen innovatie & ontwikkeling van strategische informatie Verzamelen, delen & vastleggen van klantinformatie Testen van nieuwe Vergroten van de samenwerking concepten & producten tussen alle klantgerichte Het creëren en genereren disciplines binnen de organisatie van brand awareness & loyalty Verzamelen en analyseren van informatie over Het vinden, boeien en binden Het bewaken van de online de markt / concurrentie van nieuw personeel reputatie VERZAMELEN STRUCTUREREN ANALYSEREN DELEN WAARDE CREËREN© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 24. 24. SOCIAL BUSINESS© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 25. 25. SOCIAL BUSINESS UITEINDELIJK GAAT HET HIEROM!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 26. 26. SOCIAL BUSINESS CASE DE Bank!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 27. 27. SOCIAL BUSINESS CASE 200 Bankers informeren, inspireren en activeren: • Gestart met Masterclasses Social Media (informeren, inspireren en activeren), • Opdracht: schrijf een persoonlijk Social Media plan (doelgroep, type Social Media kanaal, content en planning), • Opdracht: ga volgen en luisteren, • Opdracht: ga elkaar (200 bankers) volgen en informatie delen. START EERSTE MASTERCLASS WAS 24 MEI 2012© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 28. 28. SOCIAL BUSINESS CASE RESULTAAT EERSTE EVALUATIE: • Eerste opdracht voor grote financiering nieuwe artsenpraktijk!, • Meerdere contacten gelegd met potentiële klanten, • Bankers zijn sneller geïnformeerd over actuele en relevante brancheontwikkelingen, • Er ontstaat een online ‘community’ tussen de 200 Bankers met als resultaat een betere samenwerking. = LUISTEREN : MARKET INTELLIGENCE = ANALYSEREN : LEAD GENERATION = DELEN : COLLABORATION BINNEN 4 WEKEN NA DE EERSTE MASTERCLASS!© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 29. 29. SOCIAL BUSINESS CASE© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 30. 30. SOCIAL BUSINESS ROI© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 31. 31. SOCIAL BUSINESS ROI© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 32. 32. SOCIAL BUSINESS ROI Analysis conducted by three leading measurement firms Nielsen, Genpact and Foresight ROI has demonstrated: ✓ a positive ROI for social marketing compared to other media, ✓ delivering an average return of $1.50 for every dollar spent.© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 33. 33. SOCIAL BUSINESS ROIExamples of social business return on investment, roughly 60% revenue generation and 40% cost reduction:Audi:Audi A1 Community: Almost 40,000 people created customized versions of the new model. In total 5.5 million peoplevisited the microsite 119 million times. And the company reports that this program helped generate the largest numberof car pre-orders in its history.Burberry:Social microsites secured 1,000,000 fans and a 10% increase in same-store sales.Epson:Visitors interacting with reviews are 67% more likely to convert and have 25% higher average order value.Honda:Friending Honda campaign increased Facebook fans from 15k to 422k, generated over 3,500 dealer quote requests.Old Spice:Old Spice guy Isaiah Mustafa commercials and YouTube responses increase web traffic 300% and contributed to a 106%year/year sales increase for the month.© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 34. 34. STARTEN MET SOCIAL BUSINESS GEÏNSPIREERD EN NU?© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 35. 35. STARTEN MET SOCIAL BUSINESS 1. VERZAMELEN, 2. STRUCTUREREN, 3. ANALYSEREN, 4. DELEN, 5. WAARDE CREËREN VERZAMELEN STRUCTUREREN ANALYSEREN DELEN WAARDE CREËREN© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 36. 36. STARTEN MET SOCIAL BUSINESS DE 5 C’S: Magpipe Customers • Directwetenwaterspeeltrondomeenbedrijf Content • Eénplekwaarallerelevanteinforma=ewordtsamengebracht REALISATIE! Context • Automa=sche‘tagging’voorpersonen&bedrijven Collabora=on • Eenvoudiginforma=etoevoegen,discussiërenmetcollega’singroepen Communica=on • Automa=schrouterenvaninforma=e,inFenexternecommunica=efaciliteren VERZAMELEN STRUCTUREREN ANALYSEREN DELEN WAARDE CREËREN© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 37. 37. STARTEN MET SOCIAL BUSINESS MagpipeFeatures WAT NODIG IS VOOR SUCCES IN SOCIAL BUSINESS: Aggrega&e •  Relevanteinforma4euitLinkedIn,Twi<er,Facebook,SocialMedia Monitoring&Analyse •  Volume,Trends,Clusteringvannieuwsoverbedrijvenen onderwerpen REALISATIE! Cura&on •  Selec4evanrelevanteinforma4e,waardetoevoegenen delenmetgeïnteresseerden Interac&eenWorkflow •  TimeDlinegebaseedeinterac4e ContentMarke&ng •  PublicerenopLinkedIn,Twi<er&Websites VERZAMELEN STRUCTUREREN ANALYSEREN DELEN WAARDE CREËREN© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 38. 38. MEER INFORMATIE EN VOORAL INSPIRATIE: HTTP://BLOG.MAGPIPE.NL© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO
 39. 39. MEER INFORMATIE: WWW.HOWARDSHOME.COM WWW.TIMROOK.NL INFO@HOWARDSHOME.NL INFO@TIMROOK.NL @HowardsHome @Tim_Rook 030 6083540 06 3197 6336© 2012 TMR Brand Marketing Masterclass Social Media ABN AMRO

×