Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie DDR

910 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie DDR

  1. 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DDR- Duitse Democratische Republiek (DDR), ook wel Oost-Duitsland genoemd- Communistische staat en deelstaat van de Sovjet-Unie- Opgericht door Sovjet-Unie (in de Sovjet - zone van bezet Duitsland)- De staat bestond van 7 oktober 1994 tot 3 oktober 1990- Hoofdstad: Oost-Berlijn- Grenzen naar het Westen gesloten door Ijzeren Gordijn. Grens tussen Oost- en West- Berlijn, Berlijnse Muur.- Bevolkingsaantal (genomen in 1989): 17 miljoen- Oppervlakte van het land: 108.178 km²- Taal: Duits
  2. 2. AANLEIDING TOT VORMING OOST-DUITSLAND- De Sovjet-Unie werkte na Wereldoorlog II naar oprichting van een communistische dictatuur in Duitsland- De niet-communistische partijen werden gedwongen om met de SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) samen te werken in de zogenaamde „eenheidslijst‟.- In 1948: Ontwerp voor een grondwet gemaakt door de Volksrat (een door de SED gedomineerd orgaan)- Bij eerste verkiezingen: de door SED gecontroleerde eenheidslijst behaalde de onwaarschijnlijke uitslag van 99% van de stemmen- Op 7 oktober 1949: het door communisten gedomineerde Deutscher Volkskongress neemt in Oost-Berlijn de grondwet van de nieuwe staat DDR aan.- DDR een feit
  3. 3. BERLIJN (1948-1990)- Verdeeld in Oost- (deel van DDR) en West-Berlijn (deel van BRD) door conferentie van Potsdam in 1945- Grens tussen beide delen afgesloten door de Berlijnse Muur (Grens vervalt in 1989 door de befaamde “val van de Berlijnse Muur”) vanaf 13 augustus 1961 om vluchtelingen die naar het Westelijke deel trokken tegen te houden (iniatief van DDR)- Enkele doorgangen, die het onder andere voor westerse toeristen mogelijk maakte om Oost-Berlijn voor een dag te bezoeken; bekendste vb. Checkpoint Charlie- U kent ongetwijfeld de wereldberoemde uitspraak “Ich bin ein Berliner!” van de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy, die een bezoek aan West-Berlijn bracht om de bewoners daar een hart onder de riem te steken (de toespraak vond plaats op 26 juni 1963).- Toespraak Kennedy "Ich bin ein Berliner!" (Vanaf 0:12)
  4. 4. OOST-DUITSLAND (1949-1989)- Verheerlijking van de SU- Prijzen uitgeloofd die werkprestaties bevorderen (zoals held van de arbeid)- DDR zette zich steeds meer af tegen de BRD- Ondanks vele opstanden, werden deze neergeslagen door SU-leger- Toen in de Sovjet-Unie Gorbatsjov aan de macht kwam betekende dat voor de Russen meer vrijheid en openheid
  5. 5. VAL VAN OOST-DUITSLAND- De ontwikkelingen in andere communistische landen gaven signalen voor een grote verandering- In allerlei grote steden massaprotesten- Op 9 november 1989: Val van de Berlijnse muur- Op 18 maart 1990 kozen de Oost-Duitsers voor het eerst sinds 1932 een parlement volgens democratische regels. De communistische partij kreeg amper 16 procent van de stemmen, maar de christendemocraten kregen met ruim 40 procent de meeste stemmen en vormden een regering met de sociaaldemocraten en liberalen- Op 1 juli 1990 werd de West-Duitse Mark in de DDR ingevoerd- Duitse hereniging (1989/1990)
  6. 6. BRONNENDia 1:Afbeelding vlag DDRDia 2:Wikipedia Afbeelding wikipedia (1) Afbeelding wikipedia (2)Afbeelding BerlijnDia 3:Tekst over aanleiding (1) Tekst over aanleiding (2) Logo SEDPropaganda SED Afbeelding VolkskongressDia 4:Wikipedia Afbeelding congres van Potsdam Afbeeldingcheckpoint charlie Afbeelding Berlijnse MuurDia 5:Oost-Duitsland Afbeelding Gorbatsjov Afbeelding rode legerDia 6:Afbeelding West-Duitse mark Afbeelding massaprotest WikipediaAfbeelding hereniging

×