Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verloop Wereldoorlog II synthese

1,325 views

Published on

Synthese lessenreeks
Bevat enkel een opsomming van feitenmateriaal.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verloop Wereldoorlog II synthese

  1. 1. De Tweede Wereldoorlog (1939-45) De totale confrontatie tss. de asmogendheden en de verdedigers van het status-quo
  2. 2. 1. Opgang asmogendheden = Duitsland, Italië en Japan • Du: blitzkrieg in W-EU en inval USSR (1939) • Italië: Abessinië • Japan: NO-China en Europese kolonies in ZO-Azië • Pearl Harbor: VSA betrokken in de Pacific én EU na oorlogsverklaring Hitler Wereldoorlog was een feit!
  3. 3. 2. De asmogendheden op hun keerpunt • VSA verwierf in de zomer van 1942 overwicht in de Pacific: Japan i/h defensief • El Alamein: Duitse nederlaag in N-Afr. (poort naar Eu!) • Oostfront: verlies Stalingrad (winter 1942-’43) • begin Duitse ‘totale oorlog’ en neergang
  4. 4. 3. De neergang van de Asmogendheden Realpolitiek: samenwerking tss. ideologisch tegengestelde partners
  5. 5. Jalta feb. 1945 Potsdam juli - aug. 1945
  6. 6. • Rode Leger; opmars naar Du kernland • westelijke geallieerden: inname IT (einde Mussolini) • D-Day (6 juni 1944): ° westelijk front via de landing N - Bombarderen Duitse steden - bevrijding Antwerpen 04/09/1945: ➡ begin V1 & V II • april ‘45 connectie Rode Leger en Amerikanen • 7 & 8 mei capitulatie nazi-regime
  7. 7. • Capitulatie Japan: 2 /09/1945 - Hiroshima: 6/08/1945 - Nagasaki: 09/08/1945
  8. 8. einde Europese hegemonie

×