Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Berlijn module vrije vrije deel
Berlijn <ul><li>introductie </li></ul><ul><li>werkwijze </li></ul><ul><ul><li>acht bijeenkomsten </li></ul></ul><ul><ul><l...
Berlijn <ul><li>koninkrijk Pruisen (1701-1871) </li></ul><ul><li>Duitse keizerrijk (1871-1918) </li></ul><ul><li>Republiek...
Koninkrijk Pruisen (1701-1871) <ul><li>keurvorstendom Brandenburg (1415-1701) </li></ul><ul><ul><li>Hohenzollern </li></...
Frederik II (de Grote) <ul><li>1712-1786 </li></ul><ul><li>koning vanaf 1740 </li></ul><ul><li>Pruisen grootmacht </li></u...
Hohenzollern <ul><li>Stamboomopdracht </li></ul><ul><ul><li>Maak de stamboom van de Hohenzollern-familie compleet. </li></...
Duitse keizerrijk (1871-1918) <ul><li>oorzaken : </li></ul><ul><ul><li>nationalisme </li></ul></ul><ul><ul><li>militarisme...
Duitse keizerrijk (1871-1918)
Duitse keizerrijk (1871-1918) <ul><li>kenmerken : </li></ul><ul><ul><li>industrialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>urbani...
Duitse keizerrijk (1871-1918) <ul><li>Combinatie-opdracht : </li></ul><ul><ul><li>Zet de volgende bronnen over Berlijn in ...
Republiek Weimar (1918-1933) <ul><li>revolutie / dolkstootlegende </li></ul><ul><ul><li>Verdrag van Versailles </li></ul><...
Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>1933-1939 </li></ul><ul><ul><li>machtsovername Hitler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>30 jan...
Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>opdracht ‘Het leven in het Derde Rijk (1933-1939) </li></ul>
Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>1939-1945 </li></ul><ul><ul><li>Tweede Wereldoorlog </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>april 19...
Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>opdracht Wannsee-conferentie </li></ul>
DDR (1949-1989) <ul><li>mei 1945: Stunde Null </li></ul><ul><ul><li>Tr ü mmerfrauen </li></ul></ul><ul><li>juli 1945: Co...
DDR (1949-1989) <ul><li>7 oktober 1949: stichting DDR </li></ul><ul><ul><li>SED </li></ul></ul><ul><ul><li>Walter Ulbrich...
DDR (1949-1989) <ul><li>opdracht DDR-liedjes </li></ul>
DDR (1949-1989) <ul><li>13 augustus 1961: bouw Berlijnse Muur </li></ul>
DDR (1949-1989)
DDR (1949-1989)
DDR (1949-1989) <ul><li>9 november 1989: val van de Berlijnse Muur </li></ul>
DDR (1949-1989) <ul><li>(film)opdracht ‘Das Leben der Anderen’ </li></ul>
(verenigd) Duitsland (1990-…) <ul><li>3 oktober 1990: DDR & BRD gaan op in een verenigd Duitsland </li></ul><ul><li>1999: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Berlijn Module

2,173 views

Published on

Bijlage bij het artikel van Mark Hagenaars

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Berlijn Module

 1. 1. Berlijn module vrije vrije deel
 2. 2. Berlijn <ul><li>introductie </li></ul><ul><li>werkwijze </li></ul><ul><ul><li>acht bijeenkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>reader </li></ul></ul><ul><ul><li>plattegrond Berlijn </li></ul></ul><ul><ul><li>opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>presentaties </li></ul></ul><ul><ul><li>historische stadswandeling </li></ul></ul><ul><li>(eind)beoordeling </li></ul>
 3. 3. Berlijn <ul><li>koninkrijk Pruisen (1701-1871) </li></ul><ul><li>Duitse keizerrijk (1871-1918) </li></ul><ul><li>Republiek Weimar (1918-1933) </li></ul><ul><li>Derde Rijk (1933-1945) </li></ul><ul><li>DDR (1945-1990) </li></ul><ul><li>(verenigd) Duitsland (1990-....) </li></ul>
 4. 4. Koninkrijk Pruisen (1701-1871) <ul><li>keurvorstendom Brandenburg (1415-1701) </li></ul><ul><ul><li>Hohenzollern </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frederik I </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>keurvorsten hadden absolute macht </li></ul></ul><ul><li>Koninkrijk Pruisen (1701-1871) </li></ul><ul><ul><li>Hohenzollern </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>18 januari 1701: Keurvorst Frederik III wordt koning Frederik I </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Frederik II (de Grote) <ul><li>1712-1786 </li></ul><ul><li>koning vanaf 1740 </li></ul><ul><li>Pruisen grootmacht </li></ul><ul><ul><li>gebiedsuitbreiding </li></ul></ul><ul><ul><li>(Zevenjarige Oorlog; 1756-1763) </li></ul></ul><ul><ul><li>economische bloeiperiode </li></ul></ul><ul><li>Sanssouci </li></ul><ul><ul><li>zomerresidentie </li></ul></ul><ul><li>Kunst en cultuur </li></ul><ul><ul><li>musicus </li></ul></ul><ul><ul><li>Voltaire </li></ul></ul>
 6. 6. Hohenzollern <ul><li>Stamboomopdracht </li></ul><ul><ul><li>Maak de stamboom van de Hohenzollern-familie compleet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik het knipvel en de tekst uit de reader (‘De Moerasstad’) </li></ul></ul>
 7. 7. Duitse keizerrijk (1871-1918) <ul><li>oorzaken : </li></ul><ul><ul><li>nationalisme </li></ul></ul><ul><ul><li>militarisme </li></ul></ul><ul><li>verloop : </li></ul><ul><ul><li>Deense oorlog (1864) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oostenrijkse oorlog (1866) </li></ul></ul><ul><ul><li>Frans-Duitse oorlog (1870-1871) </li></ul></ul><ul><ul><li>18 januari 1871: uitroeping Duitse keizerrijk </li></ul></ul>
 8. 8. Duitse keizerrijk (1871-1918)
 9. 9. Duitse keizerrijk (1871-1918) <ul><li>kenmerken : </li></ul><ul><ul><li>industrialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>urbanisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>imperialisme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Congres van Berlijn (1878) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>militarisme </li></ul></ul><ul><ul><li>conservatisme </li></ul></ul>
 10. 10. Duitse keizerrijk (1871-1918) <ul><li>Combinatie-opdracht : </li></ul><ul><ul><li>Zet de volgende bronnen over Berlijn in het Duitse keizerrijk in de juiste categorie . Kies uit: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>binnenlands bestuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dagelijks leven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>economie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>buitenlandse politiek </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Republiek Weimar (1918-1933) <ul><li>revolutie / dolkstootlegende </li></ul><ul><ul><li>Verdrag van Versailles </li></ul></ul><ul><li>economische situatie </li></ul><ul><ul><li>1920-1922: hoogconjunctuur </li></ul></ul><ul><ul><li>1923-1924: hyperinflatie </li></ul></ul><ul><ul><li>1925-1929: economische bloei </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AEG </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siemens </li></ul></ul></ul><ul><li>culturele activiteiten </li></ul>
 12. 12. Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>1933-1939 </li></ul><ul><ul><li>machtsovername Hitler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>30 januari 1933 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>27 februari 1933 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 maart 1933 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nazificatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 mei 1933 (Boekverbranding) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ Gleichschaltung’: het hele leven ondergeschikt aan de NSDAP </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>propaganda </li></ul></ul>
 13. 13. Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>opdracht ‘Het leven in het Derde Rijk (1933-1939) </li></ul>
 14. 14. Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>1939-1945 </li></ul><ul><ul><li>Tweede Wereldoorlog </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>april 1945: Slag om Berlijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 mei 1945: Duitse capitulatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Holocaust </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 januari 1942: Wannsee-conferentie </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Derde Rijk (1933-1945) <ul><li>opdracht Wannsee-conferentie </li></ul>
 16. 16. DDR (1949-1989) <ul><li>mei 1945: Stunde Null </li></ul><ul><ul><li>Tr ü mmerfrauen </li></ul></ul><ul><li>juli 1945: Conferentie van Potsdam </li></ul><ul><ul><li>vier bezettingszones in Duitsland èn Berlijn </li></ul></ul><ul><li>24 juni 1948-12 mei 1949: Blokkade van Berlijn </li></ul><ul><ul><li>oorzaak: SU wilde zeggenschap over heel Berlijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>aanleiding: invoering D-Mark in Trizonia </li></ul></ul><ul><ul><li>gevolg: luchtbrug (Rosinenbomber) </li></ul></ul>
 17. 17. DDR (1949-1989) <ul><li>7 oktober 1949: stichting DDR </li></ul><ul><ul><li>SED </li></ul></ul><ul><ul><li>Walter Ulbricht </li></ul></ul><ul><li>17 juni 1953: opstand </li></ul>
 18. 18. DDR (1949-1989) <ul><li>opdracht DDR-liedjes </li></ul>
 19. 19. DDR (1949-1989) <ul><li>13 augustus 1961: bouw Berlijnse Muur </li></ul>
 20. 20. DDR (1949-1989)
 21. 21. DDR (1949-1989)
 22. 22. DDR (1949-1989) <ul><li>9 november 1989: val van de Berlijnse Muur </li></ul>
 23. 23. DDR (1949-1989) <ul><li>(film)opdracht ‘Das Leben der Anderen’ </li></ul>
 24. 24. (verenigd) Duitsland (1990-…) <ul><li>3 oktober 1990: DDR & BRD gaan op in een verenigd Duitsland </li></ul><ul><li>1999: de Duitse regering zetelt weer in Berlijn. </li></ul>

×