Presentatie Parallel

968 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentatie Parallel

  1. 1. Nieuw leven in de brouwerij levende boeken in de bib 12-06-09 Herhaling titel van presentatie Valentine Lerouge An Jacobs IBBT – VUB – SMIT
  2. 2. Inhoudsopgave <ul><li>Ik lees niet zo vaak, jij leest een beetje, zij lezen af en toe </li></ul><ul><ul><ul><li>Vrijetijdsbesteding kinderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L eesgedrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L ezen versus computerspelletjes </li></ul></ul></ul><ul><li>Levende boeken in de bibliotheek </li></ul><ul><ul><li>Inleiding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testperiode – observatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interviews </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Online survey </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Spruitjes omtoveren tot chocolade </li></ul></ul><ul><ul><li>Perceptie levende boeken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheekmedewerkers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ouders </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bekijken versus uitlenen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drager </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spelletjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kost </li></ul></ul></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  3. 3. <ul><ul><li>1. Ik lees niet zo vaak, jij leest een beetje, zij lezen af en toe </li></ul></ul>12-06-09 Herhaling titel van presentatie
  4. 4. Vrijetijdsbesteding 12-06-09 Levende boeken in de bib
  5. 5. Vrijetijdsbesteding <ul><ul><ul><li>Lezen wordt vaak als schools ervaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plezier van het lezen soms ver te zoeken, in de schoolomgeving is techniek vaak prioritair </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A lgemene terugval in leesgewoontes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B ibliotheken nemen initiatief om alle leefdtijdscategorieën te stimuleren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe boekenvormen blijken populair, bvb. luisterboeken </li></ul></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  6. 6. Vrijetijdsbesteding <ul><li>Lezen ten opzichte van computerspel – Stichting Lezen Nld. </li></ul><ul><ul><li>Lezen kan meisjes meer boeien dan jongens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jongens meer aandacht voor computerspel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Doelbewust gerichte aandacht = moeten opletten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aandacht doelbewust op een tekst richten = kleinere kans dat het lezen hen boeit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Belemmering leesaandacht, leesplezier,... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aandacht doelbewust op een spel richten = grotere kans dat het spel hen boeit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bevordering geboeide aandacht, spelplezier,... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wisselende aanwezigheid van emoties </li></ul></ul><ul><ul><li>Lezen zorgt voor grotere afleiding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grotere moeite om ‘in het boek op te gaan’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Computerspel toegankelijker omdat het vaak herhaaldelijk wordt gespeeld </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lezen van een boek = aanscherpen visueel en auditief voorstellingsvermogen </li></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  7. 7. Vrijetijdsbesteding <ul><li>Bibliotheekbezoek Vlaanderen en Brussel </li></ul><ul><ul><li>Bibliotheekcollectie stijgt – Vrind, 2008 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S tijging audiovisuele materialen. Voornamelijk dvd, stijging met 50% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A udiovisuele materalen 12,6% van totale aanbod </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanbod gedrukte materialen in jeugdafdeling sinds 2003 ongewijzigd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ontleners Vlaams gewest (< 14 jaar) – Lokale statistieken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Totaal aantal lener kent stijging in 2006 (absolute cijfers) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>36% van de Vlaamse bibliotheken ontving minder leners in 2006 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>N iet enkel kleine gemeentes </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotheek vervult verschillende rollen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>O ntmoetingsplaats, dienstverlening </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitalisering treedt bib binnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kerntaak (collectievorming en ontlenen) blijft prioritair </li></ul></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  8. 8. 12-06-09 Herhaling titel van presentatie 2. Levende boeken in de bibliotheek
  9. 9. Inleiding <ul><li>Testperiode kiosk </li></ul><ul><ul><li>Hoofdbibliotheek Kortrijk: 16 dagen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 observatiemomenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibmedewerkers vullen dagboek in tijdens testperiode </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdbibliotheek Gent: 11 dagen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 observatiemomenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Doel : reactie kinderen, perceptie ouders </li></ul></ul><ul><li>Interview bibmedewerkers </li></ul><ul><ul><li>Bibmedewerkers Gent en Kortrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel : perceptie kiosk, meerwaarde levende boeken binnen bibliotheekcontext </li></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  10. 10. Inleiding <ul><li>Online survey </li></ul><ul><ul><li>135 volledig ingevulde vragenlijsten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ongeveer 1/3 van bibliotheken in Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam deel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>9 bibliotheken verschijnen 2 keer in de lijst </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoofdbibliotheek Gent vertegenwoordigt alle filialen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Doel : algemene indruk levende boeken, voorkeur drager, medium en toevoeging van taal- en denkstimulerende spelletjes </li></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  11. 11. Publiek <ul><li>Kinderen tussen 4 en 6 jaar </li></ul><ul><ul><li>Kiosk minder geschikt voor oudere kinderen </li></ul></ul><ul><li>Taalzwakke kinderen bijzonder geprikkeld </li></ul><ul><li>Geen genderonderscheid </li></ul><ul><li>Verschil op basis van nationaliteit </li></ul><ul><ul><li>Allochtone kinderen voelen zich minder/niet aangesproken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheekbezoek samen met & voor oudere zussen/broers </li></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  12. 12. Spruitjes omtoveren tot chocolade <ul><li>Voorwaarde introductie levende boeken bib </li></ul><ul><ul><li>Mag op geen enkel moment fysiek boek vervangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Band met het boek moet altijd behouden blijven </li></ul></ul><ul><ul><li>G oede introductie voor bibmedewerkers noodzakelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertaalt zich naar vlotte informatie voor ouders </li></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib “ Wij kunnen eigenlijk niet direct iets aanbieden dat ook voor kinderen een link maakt met de boekencollectie en in dit geval zou je dit wel kunnen doen. Je kan daar een half uurtje naar kijken, daarmee omgaan en dan kan de ouder het (levend) boek lenen en er thuis op verder gaan.”
  13. 13. Spruitjes omtoveren tot chocolade <ul><li>Mogelijke meerwaarde levende boeken (N=119) </li></ul><ul><ul><li>Band met boek blijft behouden </li></ul></ul><ul><ul><li>Levende boeken werken leesbevorderend </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanwakkeren leesplezier </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Levende boeken werken taalbevorderend </li></ul></ul><ul><ul><li>Levende boeken zijn een nieuw initiatief in de bib </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Link tussen beeld- en leescultuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Levende boeken zijn leuk </li></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib “ Eigenlijk naar een situatie gaan waarbij een kind interesse krijgt in de verhaalinhoud en daardoor zin krijgt om zijn taal te gaan ontwikkelen.”
  14. 14. Perceptie levende boeken <ul><li>Bibliotheekmedewerkers </li></ul><ul><ul><li>Kiosk leuke manier voorstelling levende boeken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MAAR interactie verdwijnt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fascinerend, kinderen zijn heel geconcentreerd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kinderen nemen woordenschat gemakkelijker op </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijke invloed Vlaamse vertelstem (N=119) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>80% verkiest Vlaamse vertelstem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>13% verkiest een combinatie van vertelstemmen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>5% heeft geen specifieke voorkeur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>2% verkiest Nederlandse vertelstem </li></ul></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  15. 15. Perceptie levende boeken <ul><li>Ouders </li></ul><ul><ul><li>Overwegend enthousiaste houding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aansluiten bij boeken en geen extra aanbod screenmedia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toevoeging spelletjes kan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Computervaardigheden worden vroeg aangeleerd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorkeur ontlenen bibliotheek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Boekenminaars </li></ul></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  16. 16. Introductie in de bib <ul><li>89% wenst levende boeken aan te bieden (N=135) </li></ul><ul><ul><li>22,5% wenst dit enkel te doen onder bepaalde voorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>R uimte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kostprijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>11% wenst geen levende boeken in de bib </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neigt te fel naar een tekenfilm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen band met het boek </li></ul></ul></ul><ul><li>Grote voorkeur om levende boeken af te spelen in de bib én uitleenbaar aan te bieden </li></ul><ul><ul><li>Afspelen als promotie voor het uitlenen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begeleiding bezoekers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Huidige manier van werken </li></ul></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  17. 17. Bekijken versus uitlenen 12-06-09 Levende boeken in de bib
  18. 18. Bekijken versus uitlenen - drager - 12-06-09 Levende boeken in de bib Bekijken (N= 103) Uitlenen (N=92) <ul><li>Drager: online of DVD </li></ul><ul><ul><li>keuzevrijheid bibmedewerkers </li></ul></ul><ul><li>Medium: kiosk </li></ul><ul><ul><li>afweging investering want meerdere projecten in de bib </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>leasing in plaats van definitieve aankoop </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>meerdere kinderen op zelfde moment laten genieten van levende boeken </li></ul></ul><ul><li>Drager: prentenboek met één levend boek op DVD </li></ul><ul><ul><li>voorleesmoment blijft behouden </li></ul></ul><ul><ul><li>waarborgen verspreiding onder bibbezoekers </li></ul></ul>
  19. 19. Bekijken versus uitlenen - spelletjes - <ul><li>Meerderheid wenst spelletjes toe te voegen </li></ul><ul><ul><li>Iets enthousiaster wanneer uitlenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt aanschouwd als belangrijkste meerwaarde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdere distantiëring van tekenfilm </li></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib Bekijken (N=89) Uitlenen (N=84) <ul><li>Ander einde van het verhaal </li></ul><ul><li>Verschillende versies van het verhaal/ Verhaal in eigen moedertaal </li></ul><ul><li>Personage geeft opdracht </li></ul><ul><li>Verhaal in eigen tempo </li></ul><ul><li>Ander einde van het verhaal/Verhaal in eigen moedertaal </li></ul><ul><li>Personage geeft een opdracht </li></ul>
  20. 20. Bekijken - meerkost - <ul><li>6-10 levende boeken per jaar lijkt voldoende </li></ul><ul><ul><li>Wensen hiervoor tussen de 51 en 150 euro te betalen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aankoop wordt vaak niet beslist door bibmedewerker maar door hoofdbibliothecaris of afdeling jeugd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afweging met andere initiatieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gratis verspreiding spreekt iedereen wel wat aan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besef dat je niet voor niks krijgt haalt bovenhand </li></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  21. 21. 12-06-09 Herhaling titel van presentatie 3. Conclusie
  22. 22. Conclusie <ul><li>Evolutie leesgedrag kinderen </li></ul><ul><ul><li>Brede waaier vrijetijdsactiviteiten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belang van kennismaking met boeken kan niet onderschat worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Leesbevordering & taalontwikkeling </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe media op voorgrond, boeken naar achtergrond </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheekbezoekers blijven stijgen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheken maken bezoekers op nieuwe manieren warm voor het leesplezier </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe manieren lijken ook aan te spreken (cfr. Luisterboeken) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Levende boeken als verbinding tussen populaire en minder populaire activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Link tussen beeld- en leescultuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sluit perfect aan bij leefwereld van de kinderen </li></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  23. 23. Conclusie <ul><li>Enthousiasme introductie levende boeken in een bibliotheekcontext </li></ul><ul><ul><li>Voorkeur combinatie afspelen en uitlenen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afspelen als promotie voor het uitlenen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximum aan bezoekers moet genieten van levende boeken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toevoeging van spelletjes kan onder bepaalde voorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Band met het boek moet behouden blijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Speels en ontspannend met educatieve toets </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Schoolse, verplichte moet vermeden worden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Beschikking over 6-10 levende boeken per jaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keuzevrijheid bibliotheek </li></ul></ul></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib
  24. 24. Winnaar jaarabonnement 12-06-09 Herhaling titel van presentatie
  25. 25. 12-06-09 Levende boeken in de bib
  26. 26. <ul><li>DE BIB GETUIGT </li></ul>12-06-09 Levende boeken in de bib

  ×