Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tim Seynaeve Over Eduatieve Boek

1,266 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tim Seynaeve Over Eduatieve Boek

 1. 1. Boek.be Uitgeverij De Boeck studienamiddag voor boekhandelaren het educatieve boek Tim Seynaeve Uitgeefdirecteur secundair Uitgeverij De Boeck 3.11.2009
 2. 2. Inhoud • Deel 1 Educatieve boek (45 min) • Bijlage Situering van S-boeken • Deel 2 Knooppunt (door Geert Joris) (15 min) • Deel 3 Stand Uitgeverij De Boeck (20 min)
 3. 3. ? • Waarom zijn educatieve • Waarom zoveel boeken een fantastisch verschillende methodes? product? • Waarom veranderen • Hoe komt een educatief ISBN’s zoveel? boek tot stand? • De magische datum 1 • Wat zijn de tendenzen in september … educatieve boeken? • Waarom zijn zoveel • Educatieve boeken boeken te laat? binnen 5 jaar, 10 jaar, 15 • Boeken in twee delen, jaar … brieven nasturen, cd’tjes • Leerboek, werkboek, nasturen … leerwerkboek? • Wat zijn bordboeken? • Wat is Knooppunt?
 4. 4. Tim Seynaeve & Uitgeverij De Boek • Tim Seynaeve – onderwijs wiskunde, chemie, fysica, informatica, biologie … – sales instrumentatie – uitgever wetenschappen, wiskunde & techniek 2002- 2006 – uitgeefdirecteur secundair vanaf 2007 • Uitgeverij De Boeck – educatieve uitgeverij basis, secundair & hoger onderwijs – deel van de Belgische uitgeefgroep De Boeck
 5. 5. Uitgeverij De Boeck
 6. 6. Deel 1 Educatieve boeken
 7. 7. Waarom zijn educatieve boeken een fantastisch product? • onderwijs = leren • jongeren = snel evoluerende maatschappij • auteurs = begeesterde mensen die voor hun vak leven • boeken = commercieel product • multimediaal & crossmediaal uitgeven • competitieve markt – verkoopprijs – uitgebreide marketingcampagnes • uitgever is de spilfiguur van het uitgeefproces
 8. 8. Stilstaan bij … • Auteur als vakdeskundige • Housedriven uitgeven • Hoe komt een boek tot stand? • Gedetailleerde uitgeefplannen • Vormgeving en gebruik van beelden • Markt • Decision makers • Marketingacties
 9. 9. Auteur als vakdeskundige De auteur moet een notoriëteit hebben in zijn vakgebied. Publicatie als onderdeel van carrièreplanning als specialist in de sector. Steeds moeilijker een adequaat auteursteam samen te stellen en langdurig aan één uitgever te binden: • vergoeding via auteursrecht • evolutie naar multimedia uitgaven
 10. 10. Housedriven Het initiatief voor een uitgave vertrekt in hoofdzaak vanuit de uitgeverij. De uitgever bepaalt welke boeken hij in zijn portfolio nodig heeft en gaat zelf op zoek naar auteurs. Bijzonder arbeidsintensief!
 11. 11. Hoe komt een boek tot stand? De werkwijze waarop het boek tot stand komt is zeer specifiek: • Gezamenlijk inhoud vastleggen • Conceptbepaling • Manuscript in delen of in een geheel aanleveren • Opvolging conceptopbouw door fondsredacteurs en uitgever • Screening wetenschappelijk comité • Ruim redactieteam De persoonlijkheid van de uitgever zelf als professionele en loyale partner én de structuur, de graad van specialisering en de geloofwaardigheid van de uitgeverij worden steeds belangrijker.
 12. 12. Gedetailleerde uitgeefplannen • Vooraf moet duidelijk concept, levenscyclus, doelgroep en het financiële luik in kaart gebracht worden. • De realisatie is mede door de multimediale factor complex geworden. • Strikte planning.
 13. 13. Vormgeving en gebruik van beelden Complexe vormgeving (groot verschil tussen basis-, secundair en hoger).
 14. 14. Markt • We kennen de identiteit van onze gebruiker. (uitdaging CRM systemen) • Verdringingsmarkt o Er kan niet altijd nog een boekje bij. o Er zijn verschillende spelers op de markt aanwezig. o De markt is stagnerend en vraagt bijkomende investeringen in technologie. • Een boek uitbrengen dat niet voldoet aan een vak is een groot risico.
 15. 15. Decision makers Wie Wie de decision makers? zijn zijn onze klanten? - de leerlingen en leerkrachten in basis- en secundair onderwijs, Leerkracht, lector of docent. De rolde studenten, docenten en lectoren binnen de hogescholen, - van de individuele leerkracht/docent/gebruiker (zelfs van de universiteiten en instellingen volwassenenonderwijs, docent als auteur) verkleint. hoger onderwijs voor sociale promotie. Eindbeslissing ligt veelal bij de vakgroep(coördinator). Zij kiezen steeds meer voor de boekhandel (campusboekhandel) als intermediair. De uiteindelijke betaler is de leerling/student. Leerlingen (ouders!) en studenten kunnen de beslissing beïnvloeden; hun invalshoek is vaak beperkt tot het element prijs. Ook de directie – gevoelig voor de prijs van het onderwijs als concurrentie-element – is een beïnvloeder bij de beslissing.
 16. 16. Marketingacties - de uitbouw en het onderhouden van de persoonlijke relatie met de gebruiker en/of de beslisser. - direct mailing gericht op de verstrekking van productinformatie en op imagobevestiging. - deelname aan studiedagen en congressen o.a. via sponsoring - vertegenwoordigers o.a. aanwezig op dagen van docenten, bijscholingen, opendeurdagen en andere evenementen waar de mogelijkheid is om het product voor te stellen. Zij ondersteunen de informatieve bijeenkomsten met klanten en potentiële klanten.
 17. 17. Wat zijn de tendenzen in educatieve boeken? • leerwerkboek in plaats van leer- en werkboek • focus op ondersteuning van de leerkracht – handleidingen – bordboeken • multimedia: kwaliteit versus kwantiteit • cd-rom wordt stelselmatig vervangen door website • betalen voor multimedia blijft moeilijk • papier blijft stevig verankerd
 18. 18. Bordboeken Wat is een bordboek – i-board? • Een bordboek is een digitale versie van een boek dat de leerkracht via een projector op een (interactief) bord projecteert en waarmee hij de leerlingen op een eigentijdse manier uitdaagt en stimuleert. Waarom een bordboek? • omdat het eenvoudig is • omdat ze kostbare tijd besparen • omdat ze multifunctioneel en interactief zijn
 19. 19. Educatieve boeken binnen 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar … • NU: generatie leerkracht versus leerling • Nieuwe generatie leerkrachten opgegroeid met multimedia • Leerlingen leren leren met multimedia • Multimedia vraagt investeringen in materiaal (scholen – overheid) • e-readers • afstandsonderwijs • interactieve oefeningen • ...
 20. 20. Inzet nieuwe media - versterkte nood aan kwalitatief aanbod Werken op maat! - snelle actualisering, en dus naast klassieke boekwerken in beperkte oplage ook aandacht voor printing on demand (POD), en zeker voor een elektronisch aanbod - uitbouw informatiedatabanken, waaruit diverse types gebruikers onderdelen kunnen plukken - uitbouw van een helpdesk
 21. 21. Technologische ontwikkelingen ICT geïntegreerde concepten vergen verschillende bijkomende kosten die drukken op het rendement van een methode. • Licentiesystemen, stand-alone toegangen. • Integratie in de leeromgevingen van de hogescholen en universiteiten, • Gevolgen voor loginbeheer bij de instellingen zelf en of de uitgever.
 22. 22. Waarom zoveel verschillende methodes? • Kleine doelgroepen – leerlingen, studenten, leerkrachten – richtingen met veel en weinig leerlingen – 4 netten met elk hun eigen leerplannen • Lancering methodes sterk door eindtermen en leerplannen gestuurd • Concurrentiële markt
 23. 23. Rol van overheid De overheid is bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in ruime zin. (financiering, inrichten van opleidingen, programma hervormingen…..) • Eindtermen worden door de koepels vertaald in leerplannen. • ICT is geïntegreerd in leerplannen • Vakoverschrijdende ICT-eindtermen • Bologna Verklaring bachelor-masterstructuur (bama: hervorming van het hoger onderwijs). • Concentratiebeweging vanaf 2004: associaties van hogescholen rond een universiteit.
 24. 24. Waarom veranderen ISBN’s zoveel? • Nieuw ISBN = gewijzigde herdruk • Nieuw ISBN = oude en nieuwe versie kunnen niet meer naast elkaar gebruikt worden • Waarom nieuw ISBN? – correcties nodig (fouten – snelle realisatie) – (jaarlijkse) actualiseringen nodig – aanpassingen eindtermen/leerplannen
 25. 25. 1 september • Strakke deadlines • Nieuw leerplan = ingediend eind januari • Nieuw leerplan gaat in op 1 september • Leerkrachten willen tijd om te kiezen! • September 2010 – Frans – Nederlands – Techniek – Natuurwetenschappen
 26. 26. Gevolg • Boeken te laat Wat doen we? • Brief opsturen materiaal online • Boek opsplitsen in twee delen • cd-roms nasturen • … • Kortom creatieve oplossingen zoeken om leerkrachten te depanneren
 27. 27. Bijlage Situering van S-boeken
 28. 28. Hoe delen we uitgeverijen in? Indeling naargelang de markt die ze bedienen Algemene uitgeverij publieksmarkt Educatieve uitgeverij leerlingen en uit het basis- en secundair onderwijs (Wetenschappelijke uitgeverij) studenten, lectoren, docenten, en onderzoekers van het hoger en universitair onderwijs Professioneel-informatieve uitgeverij professionele markt + Corporate uitgeverij
 29. 29. Organisaties Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) verdedigt als vakvereniging de belangen van uitgevers van algemene boeken (fictie en non-fictie), educatieve, wetenschappelijke en informatieve uitgaven. Groep Algemene Uitgevers (GAU) fictie en non-fictie, kinderboeken en strips Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) educatief, wetenschappelijk + professioneel-informatief
 30. 30. Situering van de uitgaven S-boek voor basis-, secundair en hoger onderwijs • Studieboeken met ict-integratie, gericht op een voorgeschreven curriculum/leerinhoud • Publicatie op een papieren en/of digitale drager W-boek voor de professionele markt • Vakinformatie • Vaak zowel Nederlandstalig als Franstalig • Publicaties kunnen crossmediaal zijn • Ontwikkelingen van producten binnen de sector van de ‘need to know’ informatie voor de adviseurs en de functionaris binnen bedrijven en instellingen.
 31. 31. De uitgeverijen realiseerden in 2005 een totale netto omzet (B2B) van 314,182 miljoen euro. Aandeel van de verschillende sectoren in de totale omzet van 2005: - GAU (42,4%): algemeen boek 14%, kinder- en jeugdboek 12%, strips 16,4% - GEWU (57,6%): educatief 21,2%, wetenschappelijk en informatief 36,4%. Bron: www.boek.be
 32. 32. Kortingsoorten A, S, en W • A-titels Algemene uitgaven • S-titels Studieuitgaven • W-titels Professioneel-informatieve uitgaven
 33. 33. Kortingsoort en soort uitgeverijen • Algemene uitgeverijen A-boeken • Educatieve uitgeverijen S-boeken • Wetenschappelijke uitgeverijen S- en W-boeken? • Professioneel-informatieve uitgeverijen W- boeken Tendens ook S-boeken?
 34. 34. A-boek S-boek W-boek Productontwikkeling Sectorspecifieke clubs Rol overheid Rol overheid en netwerken++ Rol vakdeskundigen Rol vakdeskundigen zeer groot Rol scouts, buitenlandse zeer groot redacteuren en agenten Authordriven Housedriven Housedriven Nauwelijks uitgeefplannen Gedetailleerde uitgeefplannen ++ Gedetailleerde uitgeefplannen ++ Realisatie Inzet nieuwe media ++ Inzet nieuwe media++ Zeer belangrijk als uitgeefmedium Zeer belangrijk als uitgeefmedium verkoopkanaal voor Verkoopkanaal voor additionele additionele info bij de uitgave info bij uitgave Vormgeving (didactisch) belangrijk Vormgeving zeer belangrijk Minder aandacht voor vormgeving wel voor conceptuele opbouw Kennis beeldgebruik ++ Coverbeeld
 35. 35. A-boek S-boek W-boek Markt Vooraf moeilijk in kaart Vooraf goed in kaart Vooraf goed in kaart te brengen Brengen Brengen Geen echte verdringingsmarkt, Verdringingsmarkt Verdringingsmarkt er kan altijd wel een boekje bij Auteur = afnemer Auteur = afnemer Verkoopkanalen Promotie en pr Boekhandel++ Boekhandel = doorgeefluik Bredere en Enkele gespecialiseerde Boekhandels gedifferentieerde verkoopkanalen winkels/leveranciers Academische boekhandels Ketens met eigen inkopers Enkele gespecialiseerde winkels/leveranciers Bredere en grovere methoden Voor promotie Direct Mails Nauwelijks Direct Mails Direct Mails
 36. 36. Deel 2 Knooppunt (door Geert Joris)
 37. 37. Deel 3 Stand Uitgeverij De Boeck (door Tim Seynaeve)
 38. 38. 1. Welke zijn de best verkopende educatieve boeken en waarom? Tendens leerwerkboeken 1. Op welke boeken wil de uitgeverij vooral inzetten en waarom? Minder reeksen, maar erg uitgebreide reeksen 2. Welk boek (1 titel) uit uw fonds(en) draagt uw persoonlijke voorkeur weg en waarom? Biogenie 1 – leerboek, werkboek, biotoopboek En Scène! 3 & 4 bronnenboek

×