cd4303be06b8882f.office.live.com/self.aspx/%D5%95%D5%BA%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1/%D4%BC%D5%88%D5%92%D5%85%D5%8D.notebook#re...
Աչքի օժանդակ ապարատին են պատկանում կոպերը, հոնքերը, թարթիչները, արցունքագեղձը, ակնամկանները:Հոնքերը, թարթիչները և կոպերը կ...
Ակնախնձորը ունի ոչ կանոնավոր գնդիձև, բաղկացած` երեք թաղանթներից և կորիզից:Մեծահասակների մոտ ակնախնձորի տրամագիծըկազմում է ...
Ակնախնձորի երեք թաղանթներն են` արտաքին, միջին և ներքին թաղանթը: Արտաքին թաղանթը` սկլերան կամ սպիտակուցային թաղանթը ամուր,...
Ծիածանաթաղանթի մկանունքը փոփոխում է բբի մեծությունը և դրանովկարգավորում լույսի հոսքը: Ծիածանաթաղանթում գտնվում են երկու տե...
Ցանցաթաղանթի հետին մասում առանձնանում է կույր և դեղին բիծը: Կույրբիծը ակնագնդից դուրս եկող տեսողական նյարդի տեղն է, այն լո...
Եղջերաթաղանթը, ոսպնյակը, առաջին և երկրորդ խցիկներիհեղուկները, ապակենման մարմինը կազմում են աչքիօպտիկական համակարգի հիմնակա...
Աչքի օպտիկական համակարգը ունի մի քանի բեկող միջավայր, որիցյուրաքանչյուրը ունի իր բեկող ուժը և կառուցվածքային առանձնահատկու...
1. Հետին խցիկ 27. Սկլերա2. Ատամնավոր եզր3. Թարթչային մկան4. Թարթչային գոտի5. Անցուղի6. Ոսպնյակ7. Առջևի խցիկ8. Եղջերաթաղանթ...
 Տեսողության խանգարման ավելի հաճախ հանդիպող տեսակներն են Կարճատեսությունը և հեռատեսությունը:Կարճատեսության դեպքում մա...
Հեռատեսությունը նույնպես կարող է լինել ձեռքբերովի և բնածին: Ձեռքբերովի հեռատեսության դեպքում,տարիքի հետ կապված,թուլանում է...
Բոլոր տեսողական գունակները բաղկացած են սպիտակուցից և քրոմոֆորից:Ցուպիկների տեսողական գունակը կոչվում է ռոդոպսին:Ռոդոպսինը ...
Տեսողության խանգարումները կանխելու համար անհրաժեշտ է կիրառել մի շարք հիգիենիկ միջոցառումներ. Լույսը պետք է ընկնի ձախ կող...
  Բոլոր տեսողական գունակները բաղկացած են սպիտակուցից  և քրոմոֆորից: Ցուպիկների տեսողական գունակը կոչվում է  ռոդոպսին...
ԷԿՈԼՈԳԻԱ` Տեսողության վրա ազդող գործոնները: Անվտանգության կանոնները քիմիականփորձեր կատարելիս: Աչքի հիգիենան: Տեսողության խ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digitec 2012 Տեսողություն

1,544 views

Published on

Միջառարկայական դաս

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitec 2012 Տեսողություն

 1. 1. cd4303be06b8882f.office.live.com/self.aspx/%D5%95%D5%BA%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1/%D4%BC%D5%88%D5%92%D5%85%D5%8D.notebook#resId/CD4303BE06B8882F!155
 2. 2. Աչքի օժանդակ ապարատին են պատկանում կոպերը, հոնքերը, թարթիչները, արցունքագեղձը, ակնամկանները:Հոնքերը, թարթիչները և կոպերը կատարում են պաշտպանողականֆունկցիա: Աչքի արտաքին անկյունում գտնվող արցունքագեղձըարտադրում է հեղուկ, որը խոնավացնում է ակնագնդիմակերեսը, տաքացնում է աչքը, հեռացնում է օտար մասնիկները ևայլն: Տեսողական պատկերի ճանաչման գործում կարևորնշանակություն ունեն ակնագնդերի շարժումները: Ակնագնդի չորսուղիղ և երկու թեք միջաձիգ զոլավոր մկաններն ապահովում ենաչքերի շարժումները բոլոր ուղղություններով`հորիզոնական, ուղղահայաց և իրենց առանցքի շուրջը: Ակնագնդերիշարժումները իրականանում են միաժամանակ և համաձայնեցված:
 3. 3. Ակնախնձորը ունի ոչ կանոնավոր գնդիձև, բաղկացած` երեք թաղանթներից և կորիզից:Մեծահասակների մոտ ակնախնձորի տրամագիծըկազմում է 24 մմ, նորածնի մոտ` 16մմ: Ակնախնձորիաճը շարունակվում է ծննդից հետո, ավելի ինտենսիվայն ընթանում է առաջին հինգ տարում`շարունակվելով մինչև 9-12 տարեկանը:
 4. 4. Ակնախնձորի երեք թաղանթներն են` արտաքին, միջին և ներքին թաղանթը: Արտաքին թաղանթը` սկլերան կամ սպիտակուցային թաղանթը ամուր, 1մմ հաստությամբ, շարակցահյուսվածքային թաղանթ է: Առջևի մասում այն վեր է ածվում թափանցիկ եղջերաթաղանթի: Նորածինների մոտ եղջերաթաղանթը ավելի ուռուցիկ է և հաստ, 5 տարեկանին մոտ նրա հաստությունը փոքրանում է: Եղջերաթաղանթը զուրկ է արյունատար անոթներից, օժտված է լուսաբեկիչ հատկությամբ, աչքի առջևի բևեռամասում միանում է շաղկապենուն` թափանցիկ հյուսվածք, որը հարուստ է արյունատար անոթներով: Միջին թաղանթը` անոթաթաղանթն է, որը գտնվում է սպիտակուցապատյանի տակ, հաստությունը 0.2-0.4 մմ է: Այն պարունակում է մեծ քանակութամբ արյունատար անոթներ: Աչքի առջևի մասում շարունակվում է որպեսթարթիչային մարմին, ապա` ծիածանաթաղանթ, որի գույնը պայմանավորված է նրանում պարունակվող գունակներով ու նրանց տեղաբշխումով: Եղջերաթաղանթի և ծիածանաթաղանթի միջև գտնվում է աչքի առջևի խցիկը` լցված ակնահեղուկով: Ծիածանաթաղանթի կենտրոնում գտնվում է բիբը, որն ապահովում է ցանցաթաղանթի վրա առարկաների հստակ պատկերումը: Բբի չափերը կախված են լուսավորվածությունից:
 5. 5. Ծիածանաթաղանթի մկանունքը փոփոխում է բբի մեծությունը և դրանովկարգավորում լույսի հոսքը: Ծիածանաթաղանթում գտնվում են երկու տեսակիմկանաթելեր` օղակաձև և ճառագայթաձև: Օղակաձև մկանաթելերը նյարդավորվումեն պարասիմպաթիկ, ճառագայթաձևը` սիմպաթիկ նյարդաթելերով: Օղակաձևմկանաթելերի կծկումը նեղացնում է բիբը, իսկ ճառագայթաձև մկանաթելերինը`լայնացնում: Ծիածանաթաղանթի հետևում տեղավորված են աչքի հետին խցիկը ևոսպնյակը: Հետին խցիկը առաջնայինի հետ հաղորդակցվում է բբի միջոցով:Խցիկների շճային հեղուկն արտազատվում է թարթչային ելունների անոթներիկողմից: Հեղուկի շրջանառությունն ունի ֆիզիոլոգիական կարևորնշանակություն, դրանով կարգավորվում է ներակնային ճնշումը: Աչքի հետին մասըզբաղեցնում է բուն անոթաթաղանթը, որը բարակ է և հարուստ արյունատարանոթներով, պարունակում է պիգմենտային բջիջներ, որը նրան տալիս է մուգշագանակագույն երանգ:Ներքին թաղանթը` ցանցաթաղանթն է կամ ցանցենին, որն ընկած էանոթաթաղանթից ներս, 0.2-0.3մմ: Ունի բարդ կազմություն, կազմված է երկութերթիկից` ներքին լուսազգաց և արտաքին պիգմենտային: Պիգմենտային բջիջներիշերտը մասնակցում է լույսի կլանմանը: Ցանցաթաղանթի ներքին շերտը իրենիցներկայացնում է երեք շերտ նյարդային բջիջներ` արտաքին, պիգմենտային շերտինհարող ֆոտոռեցեպտորներ, միջին` ասոցիատիվ, ներքին` գանգլիոզ:
 6. 6. Ցանցաթաղանթի հետին մասում առանձնանում է կույր և դեղին բիծը: Կույրբիծը ակնագնդից դուրս եկող տեսողական նյարդի տեղն է, այն լուսազգացբջիջներ չի պարունակում: Դեղին բիծը գտնվում է աչքի հետին բևեռում, այնհամարվում է ցանցաթաղանթի ամենալուսազգայուն մասը, ունիմոտավորապես 1.5մմ տրամագիծ, բծի կենտրոնում գտնվում է խորացածկենտրոնական փոսիկը, պարունակում է միայն սրվակներ: Դեղին գույնըպայմանավորված է կարոտինոիդների պարունակությամբ: Նորածիններիցանցաթաղանթի ցուպիկները դիֆերենցված են, շշիկների քանակը դեղինբծում սկսում է մեծանալ ծնվելուց հետո և առաջին տարվա վերջումցանցաթաղանթի մորֆոլոգիական զարգացումը ավարտվում է:Ակնախնձորի կորիզը ներառում է ոսպնյակը, ապակենման մարմինը ևաչքի շիճուկային հեղուկները:Ոսպնյակը երկուռուցիկ թափանցիկ մարմին է, տեղավորված բարակ նուրբպատյանում` ցինյան կապաններով միացած թարթիչավոր մարմնին, 9 մմտրամագծով: Ոսպնյակի հետևում գտնվում է ապակենման մարմինը, որըհիալուրոնաթթվի կոլոիդ լուծույթն է: Նշված գոյացություններըարյունատար անոթներ չունեն: Մինչև 7 տարեկան երեխաների աչքիոսպնյակը ավելի ուռուցիկ է, թափանցիկ, օժտված է մեծ էլաստիկությամբ:
 7. 7. Եղջերաթաղանթը, ոսպնյակը, առաջին և երկրորդ խցիկներիհեղուկները, ապակենման մարմինը կազմում են աչքիօպտիկական համակարգի հիմնական բաղադրամասերը, այնբաժանվում է աչքի լուսաբեկման ապարատի ևակոմադացիայի կամ հարմարման ապարատի:Աչքիօպտիկական համակարգը ցանցաթաղանթի վրա առաջացնումէ արտաքին աշխարհի շրջված և փոքրացած պատկերը: Դեպիաչք գնացող լուսային ճառագայթները, մինչև ցանցաթաղանթհասնելը անցնում են մի քանի վերը նշված լուսաբեկողկառուցվածքներով: Լույսի ամենաարտահայտվածլուսաբեկումը կատարվում է եղջերաթաղանթում: Աչքիլուսաբեկիչ ուժը չափվում է դիոպտրիաներով (D): Մեկդիոպտրիան ոսպնյակի բեկող ուժն է , որի ֆոկուսայինհեռավորությանը մեկ մետր է: Եթե բեկող ուժը մեծանումէ, ֆոկուսային հեռավորությունը փոքրանում է: Այստեղիցհետևում է, որ եթե ոսպնյակը, որի ֆոկուսայինհեռավորությունը հավասար է 50 սմ-ի, ունի 2(D )դիոպտրիային հավասար բեկող ուժ:
 8. 8. Աչքի օպտիկական համակարգը ունի մի քանի բեկող միջավայր, որիցյուրաքանչյուրը ունի իր բեկող ուժը և կառուցվածքային առանձնահատկությունը:Այս ամենը խիստ բարդացնում են աչքի օպտիկական համակարգիուսումնասիրումը:Մարդը չի կարող միաժամանակ հստակ տեսնել տարբեր հեռավորությունների վրագտնվող առարկաները: Աչքի հարմարումը տարբեր հեռավորությամբ առարկաներիհստակ պատկերի ստացման համար կոչվում է ակոմոդացիա: Մարդու աչքիհարմարումն իրականավում է ոսպնյակի ուռուցիկության փոփոխմամբ: Այսմեխանիզմը իրականանում է թարթչային մարմնի հարթ մկանների կծկմամբ, որոնքփոխում են ոսպնյակի ուռուցիկությունը: Դրանց կծկման ժամանակ ցինյանկապանները թուլանում են, փոքրանում է ոսպնյակի վրա ընկնող ճնշումը, և այն իրառաձգականության շնորհիվ ավելի ուռուցիկ է դառնում: Դա հիմնականում տեղի էունենքւմ մոտ առարկաները տեսնելիս, հեռավորության վրա գտնվող առարկաներիննայելիս ոսպնյակը դառնում է հարթ: Որքան երիտասարդ է օրգանիզմը, այնքանակոմոդացիայի պրոցեստ կատարյալ է, քանի որ տարիքի հետ ոսպնյակըաստիճանաբար կորցնում է էլաստիկությունը: Ակոմոդացիայի մեծությունըփոքրանում է սկսած 10 տարեկանից, որը երկար տարիներ չի ազդում տեսողությանվրա: Երեխաների մոտ, մինչև կրտսեր դպրոցական տարիքը, ակնագնդի առաջ-ետային տրամագիծը կարճ է, այն դրսևորվում է հեռատեսությամբ, որը իտարբերություն տարիքավորների հեռատեսության կեղծ է, քանի որ ոսպնյակի մեծչափի կորացումը երեխային թույլ է տալիս լավ տեսնելու նաև մոտ տեղադրվածառարկաները: Մանկական հեռատեսությունը անհետանում է դեռահասությանժամանակաշրջանի սկզբին, երբ ակնագնդի առաջա-ետային առանցքը և բեկողմակերեսի կորությունները ընդունում են չափահասին հատուկ չափեր:
 9. 9. 1. Հետին խցիկ 27. Սկլերա2. Ատամնավոր եզր3. Թարթչային մկան4. Թարթչային գոտի5. Անցուղի6. Ոսպնյակ7. Առջևի խցիկ8. Եղջերաթաղանթ9. Ծիածանաթաղանթ10. Ոսպնյակիի կեղևը11. Ոսպնյակիի միջուկը13. Կոնյուկտիվ14. Ստորին շեղ մկան15. Ստորին ուղիղ մկան16. Մեդիալ ուղիղ մկան17. Ցանցաթաղանթի զարկերակներ ևերակներ 26. Կենտրոնական փոսիկ 28. Անոթաթաղանթ18. Կույր բիծ 29. Վերին ուղիղ մկան19. Կարծր ուղեղային թաղանթ 30. Ցանցաթաղանթ 25. Դեղին բիծ20. Ցանցաթաղանթի կենտրոնական 21. Ցանցաթաղանթի կենտրոնականզարկերակ երակ22. Տեսողական նյարդ
 10. 10.  Տեսողության խանգարման ավելի հաճախ հանդիպող տեսակներն են Կարճատեսությունը և հեռատեսությունը:Կարճատեսության դեպքում մարդը տեսնում է միայն մոտիկ գտնվող առարկաները, քանի որ ճառագայթների հատման կետը(կիզակետը) ընկնում է ցանցաթաղանթից առաջ: Կարճատեսությունը կարող է լինել բնածին,որի դեպքում ակնագունդը երկարավուն է ,և ձեռքբերովի,երբ ակնաբյուրեղի կորությունը մեծանում է կյանքի ընթացքում:Այս դեպքում օգտագործում են երկգոգավոր ապակիներով ակնոց,որը յույսի ճառագայթները բեկում են այնպես, որ պատկերը ձևավորում է ցանցաթաղանթի դեղին բծի վրա:
 11. 11. Հեռատեսությունը նույնպես կարող է լինել ձեռքբերովի և բնածին: Ձեռքբերովի հեռատեսության դեպքում,տարիքի հետ կապված,թուլանում է ակնաբյուրեղի առաձգականությունը, և այն դառնում է ավելի հարթ: Այս դեպքում լույսի ճառագայթները թույլ են բեկվում, և նրանց հատման կետն ընկնում է ցանցաթաղանթի հետևում: Բնածին հեռատեսության դեպքում ակնագունդը կարճացած է:Բնածին հեռատեսությունը կարող է առաջանալ նաև ակնաբյուրեղի թույլ բեկման հատկության հետևանքով: Հեռատեսության դեպքում օգտագործում են երկուռուցիկ ապակիներով ակնոց,որի շնորհիվ առարկաներից եկող ճառագայթների հատման կետն ընկնում է ցանցաթաղանթի զգայուն հատվածի վրա:
 12. 12. Բոլոր տեսողական գունակները բաղկացած են սպիտակուցից և քրոմոֆորից:Ցուպիկների տեսողական գունակը կոչվում է ռոդոպսին:Ռոդոպսինը կազմության մեջմտնում է օպսին սպիտակուցը և ռետինալ քրոմոֆորը:Սրվակներըը բաղկացած ենիոդոպսինից և ռետինալից:Տեսողությունը թույլ լուսավորության պայմաններռւմ որոշվում է ռոդոպսինի սինթեզի ևքայքայման արագությունով:Վառ լուսավորության դեպքում ռոդոպսինի մեծ մասըքայքայվում է,առաջացնելով ռետինեն(Aվիտամինի ալդեհիդային ձև) և օպսին:Վիտամին A (ռետինալ) C20H30O ճարպալուծ վիտամին է, ապահովում է օրգանիզմինորմալ աճը և զարգացումը,մասնակցում է տեսողական գունակներիգոյացման,ապահովում է աչքի լույսի հարմարվողականությանը: ռետինալ Այս նկարում պատկերված են այն սննդամթերքները, որոնք պարունակում ենվիտամին AՌոդոպսինի սինթեզը դանդաղ գործնթաց է : Նրա քանակը արագ վերականգնվում է ,երբաչքը բավականաչափ պաշտպանված է լույսից և հակառակը`նրա քանակը նվազում էուժեղ լուսավորության դեպքում:Սրվակները ավելի քիչ զգայուն են լույսի նկատմամբքան սրվակները և այդ պատճառով չեն կարող ապահովել տեսողությունը թույլլուսավորության պայմաններում:Գոյություն ունեն երեք տիպի սրվակներ,որոնք զգայունեն համապատասխանաբար կապույտ, կանաչ և կարմիր գուների նկատմամբ: Աչքի հեղուկը, որի մեջ ընկղմված է աչքի բյուրեղիկը ձևավորվում 2-3 մկլ/րոպմիջին արագությամբ:Ըստ էությամբ այն արտազատվում է թարթիչանման մարմնիելունների կողմից, որոնք գտնվում են ծիածանաթաղանթի ետևում, որտեղ բյուրեղիկըև թարթիչային մարմնի մկանը ամրանում են ակնագնդին: Այդ հեղուկիձևավավորումը սկսվում է Na+ իոնների ակտիվ տրանսպորտից , որոնք դեպի իրենցեն ձգում СГ և CO32- իոնները ապահովելով էլեկտրոչեզոքությունը: Այս բոլոր իոններըմիասին ապահովում են ջրի օսմոսը արյունատար մազանոթներից դեպի աչքի դիմացիխցիկը:
 13. 13. Տեսողության խանգարումները կանխելու համար անհրաժեշտ է կիրառել մի շարք հիգիենիկ միջոցառումներ. Լույսը պետք է ընկնի ձախ կողմից: Աշխատասենյակը պիտի լինի չափավոր լուսավոր: Չի կարելի կարդալ պառկած, տրանսպորտում: Ընթերցանության կամ գրելու ժամանակ պետք է գիրքը կամ տետրը պահել 30-35 սմ հեռավորության վրա: Տեսողությունը թուլանում է A վիտամինի անբավարարության դեպքում: Տեսողության վրա վնասակար է ազդում ծխելը: Չի կարելի աչքը տրորել կեղտոտ ձեռքերով,սրբիչով և թաշկինակով: Պետք չէ երկար նստել հեռուստացույցի կամ համակարգչի առաջ.օրվա ընթացքում թույլատրելի տևողությունը 1,5 - 2 ժամ է:
 14. 14.  Բոլոր տեսողական գունակները բաղկացած են սպիտակուցից և քրոմոֆորից: Ցուպիկների տեսողական գունակը կոչվում է ռոդոպսին:Ռոդոպսինը կազմության մեջ մտնում է օպսին սպիտակուցը և ռետինալ քրոմոֆորը:Սրվակներըը բաղկացած են իոդոպսինից և ռետինալից: Տեսողությունը թույլ լուսավորության պայմաններռւմ որոշվում է ռոդոպսինի սինթեզի և քայքայման արագությունով:Վառ լուսավորության դեպքում ռոդոպսինի մեծ մասը քայքայվում է ,առաջացնելով ռետինեն(Aվիտամինի ալդեհիդային ձև) և օպսին:Ռոդոպսինի սինթեզը դանդաղ գործնթաց է : Նրա քանակը արագ վերականգնվում է ,երբ աչքը բավականաչափ պաշտպանված է լույսից և հակառակը`նրա քանակը նվազում է ուժեղ լուսավորության դեպքում:Սրվակները ավելի քիչ զգայուն են լույսի նկատմամբ քան սրվակները և այդ պատճառով չեն կարող ապահովել տեսողությունը թույլ լուսավորության պայմաններում:Գոյություն ունեն երեք տիպի սրվակներ,որոնք զգայուն են համապատասխանաբար կապույտ, կանաչ և կարմիր գուների նկատմամբ:
 15. 15. ԷԿՈԼՈԳԻԱ` Տեսողության վրա ազդող գործոնները: Անվտանգության կանոնները քիմիականփորձեր կատարելիս: Աչքի հիգիենան: Տեսողության խանգառումները և դրանց կանխումըՏեսողության խանգարման ավելի հաճախ հանդիպող տեսակներն ենկարճատեսությունը և հեռատեսությունը:Կարճատեսության դեպքում մարդը տեսնում է միայնմոտիկ գտնվող առարկաները, քանի որ ճառագայթների հատման կետը(կիզակետը) ընկնում էցանցաթաղանթից առաջ: Կարճատեսությունը կարող է լինել բնածին,որի դեպքում ակնագունդըերկարավուն է ,և ձեռքբերովի,երբ ակնաբյուրեղի կորությունը մեծանում է կյանքի ընթացքում:Այսդեպքում օգտագործում են երկգոգավոր ապակիներով ակնոց,որը յույսի ճառագայթները բեկում ենայնպես, որ պատկերը ձևավորում է ցանցաթաղանթի դեղին բծի վրա:Հեռատեսությունը նույնպես կարող է լինել ձեռքբերովի և բնածին: Ձեռքբերովի հեռատեսությանդեպքում,տարիքի հետ կապված,թուլանում է ակնաբյուրեղի առաձկականությունը, և այն դառնում էավելի հարթ:Այս դեպքում լույսի ճառագայթները թույլ են բեկվում, և նրանց հատման կետնընկնում է ցանցաթաղանթի հետևում:Բնածին հեռատեսության դեպքում ակնագունդը կարճացածէ:Բնածին հեռատեսությունը կարող է առաջանալ նաև ակնաբյուրեղի թույլ բեկման հատկությանհետևանքով: Հեռատեսության դեպքում օգտագործում են երկուռուցիկ ապակիներով ակնոց,որիշնորհիվ առարկաներից եկող ճառագայթների հատման կետն ընկնում է ցանցաթաղանթի զգայուհատվածի վրա: Տեսողության հիգիենան:Տեսողության խանգարումները կանխելու համար անհրաժեշտ է կիրառել մի շարք հիգիենիկմիջոցառումներ:Լույսը պետք է ընկնի ձախ կողմից:Աշխատասենյակը լինի չափավոր լուսավոր:Չի կարելի կարդալ պարկած, տրանսպորտում:Ընթերցանության կամ գրելու ժամանակ պետք է գիրքը կամ տետրը պահել 30-35 սմհեռավորության վրա:Տեսողությունը թուլանում է Aվիտամինի անբավարարության դեպքում:Տեսողության վրա վնասակար է ազդում ծխելը:Չի կարելի աչքը տրորել կեղտոտ ձեռքերով,սրբիչով և թաշկինակով:Պետք չէ երկար նստել հեռուստացույցի կամ համակարգչի առաջ.օրվա ընթացքում թույլատրելիտևողությունը 1.5-2 ժամ է:

×