Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Աչքի կառուցվածքը
1. Հետին խցիկ
2. Ատամնավոր եզր
3. Թարթչային մկան
4. Թարթչային գոտի
5. Անցուղի
6. Ոսպնյակ
7. Առջևի խցիկ
8. Եղջերաթաղանթ
9. ...


Աչքը տեսողական վերլուծիչի
ծայրամասային բաժինն է:Այն կազմված է
օժանդակ ապարատներից և
ակնագնդից:Օժանդակ ապարատի մեջ են
մտ...


Կոպերը, հոնքերը և արտևանունքները աչքը
պաշտպանում են արտաքին վնասակար
ներգործությունից: Հոնքերը տարբեր կողմեր
են հեռացնո...


Ակնագունդը գտնվում է գանգի
ակնակապիճում:Արտաքինից ակնագունդը
պատված է սպիտակուցային թաղանթով,որը
նրան տալիս է որոշակի ձ...


Տեսողության տարածված խանգարումներ են
կարճատեսությունը և հեռատեսությունը,որոնք
լինում են բնածին և ձեռքբերովի:Բնածին
կարճ...
Տեսողության խանգարումները կանխելու,շրջապատող
միջավայրի վնասակար ներգործություններից աչքը
պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է պահ...


Անփութությունը,տնային կենցաղային սարքերից
օգտվելու անկարողությունը կարող են աչքերի
վնասվածքներ առաջացնել:Աչքերի վնասված...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Աչքի կառուցվածքը

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Աչքի կառուցվածքը

  1. 1. Աչքի կառուցվածքը
  2. 2. 1. Հետին խցիկ 2. Ատամնավոր եզր 3. Թարթչային մկան 4. Թարթչային գոտի 5. Անցուղի 6. Ոսպնյակ 7. Առջևի խցիկ 8. Եղջերաթաղանթ 9. Ծիածանաթաղանթ 10. Ոսպնյակիի կեղևը 11. Ոսպնյակիի միջուկը 13. Շաղկապենի 14. Ստորին շեղ մկան 15. Ստորին ուղիղ մկան 16. Մեդիալ ուղիղ մկան 17. Ցանցաթաղանթի զարկերակներ և երակներ 18. Կույր բիծ 19. Կարծր ուղեղային թաղանթ 20. Ցանցաթաղանթի կենտրոնական զարկերակ 21. Ցանցաթաղանթի կենտրոնական երակ 22. Տեսողական նյարդ 23. Զարկերակ 24. Ակնագնդի բնապատյան 25. Դեղին բիծ 26. Կենտրոնական փոսիկ 27. Սկլերա 28. Անոթաթաղանթ 29. Վերին ուղիղ մկան 30. Ցանցաթաղանթ
  3. 3.  Աչքը տեսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժինն է:Այն կազմված է օժանդակ ապարատներից և ակնագնդից:Օժանդակ ապարատի մեջ են մտնում ակնագնդի մկանները,հոնքերը,կոպերը,արտևանունքներ ը,շաղկապենին, արցունքագեղձերը:
  4. 4.  Կոպերը, հոնքերը և արտևանունքները աչքը պաշտպանում են արտաքին վնասակար ներգործությունից: Հոնքերը տարբեր կողմեր են հեռացնում ճակատից հոսող հեղուկը,կոպերը և արտևանունքներին աչքերը պաշտպանում են փոշուց,արցունքագեղձերն արտազատում է արցունք,որը խոնավացնում է ակնագնդի մակերեսը,հեռացնում կողմնակի մակերեսները,տաքացնում աչքը:
  5. 5.  Ակնագունդը գտնվում է գանգի ակնակապիճում:Արտաքինից ակնագունդը պատված է սպիտակուցային թաղանթով,որը նրան տալիս է որոշակի ձև,պաշտպանում քիմիական,մեխանիկական ներգործություններից,օտար մասնիկների և մանրէների ներթափանցումից:
  6. 6.  Տեսողության տարածված խանգարումներ են կարճատեսությունը և հեռատեսությունը,որոնք լինում են բնածին և ձեռքբերովի:Բնածին կարճատես մարդկանց ակնագունդը երկարացած է,և աչքից հեռու գտնվող առարկաների պատկերներն առաջանում են ոչ թե ցանցաթաղանթի վրա,այլ նրա առջևի մասում:Ձեռքբերովի կարճատեսությունը զարգանում է ակնաբյուրեղի ուռուցիկության մեծացման հետևանքով:Այն կարող է առաջանալ ոչ ճիշտ նյութափոխանակության,աչքի հիգիենայի կանոնները չպահպանելու դեպքում:
  7. 7. Տեսողության խանգարումները կանխելու,շրջապատող միջավայրի վնասակար ներգործություններից աչքը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հիգիենայի մի շարք կանոններ:  Հատկապես վտանգավոր է տետրերը,գրքերը,ասեղնագործությունը պահել աչքից 30 սմ-ից մոտ տարածության վրա,գրել կամ կարդալ ոչ նպաստավոր պայմաններում՝ բարձր սեղանի շուրջ,թույլ լուսավորվածության ժամանակ:Այդպիսի դեպքերում աչքի մկանային ապարատը լարվում է,մեծանում է ակնաբյուրեղի կորությունը,առաջանում է արագ հոգնածություն,տեսողական ընկալման վատացում,որը ժամանակի ընթացքում կարող է առաջացնել կարճատեսություն: 
  8. 8.  Անփութությունը,տնային կենցաղային սարքերից օգտվելու անկարողությունը կարող են աչքերի վնասվածքներ առաջացնել:Աչքերի վնասվածքի պատճառ կարող են դառնալ նաև անզգույշ մեխելը,մետաղալար կտրելը:Դպրոցական արհեստանոցներում աշխատելիս աշակերտները պետք է պահպանեն անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:Չի կարելի փչել փայտի սղոցունքը,քանի որ այն կարող է ընկնել աչքի մեջ և առաջացնել բորբոքումներ:

×