Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bulgaria [autosaved]

627 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bulgaria [autosaved]

 1. 1. Deplasare Sofia Obiective: Biblioteca Universitară : “ Sf. Kilment Orhidiski” Biblioteca Municipală din Sofia
 2. 2. <ul><li>Se află în incinta campusului universitar . </li></ul><ul><li>A re o tradiţie de 120 de ani. </li></ul><ul><li>Fondatorul b ibliotecii : p rimul R ector şi anume : Aleksander Teodorov-Balan </li></ul>
 3. 3. <ul><li>GARDEROBA ŞI SALA CATALOAGELOR </li></ul><ul><li>INTRAREA ÎN BIBLIOTECĂ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>INFORMAŢII, ACCESAREA BA Z EI DE DATE ( ALEPH ) </li></ul><ul><li>CATALOGUL FONDULUI TRADI ŢIONAL DE CARTE </li></ul>
 5. 5. <ul><li>MOBILIERUL ARE O VECHIME CONSIDERABILĂ , AVÂND ACEEAŞI “V ÂRSTĂ ” CU BIBLIOTECA. </li></ul><ul><li>Cartea cerută îi revine utili zatorului în maximum 15 minute. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>SALA DE LECTUR Ă </li></ul><ul><li>EXISTĂ UN CUSTODE </li></ul><ul><li>SALA ESTE SUPRAVEGHEATĂ VIDEO </li></ul>
 7. 7. <ul><li>STUDENŢII AU POSIBILITATEA SĂ-ŞI GĂSEASCĂ INFORMAŢIA ŞI ÎN FORMAT DIGITAL ... </li></ul><ul><li>DE ASEMENEA , AICI SE POT ACCESA COMPUTERE SPECIALE PENTRU UTILIZATORII ORBI SAU CU PROBLEME MAI PUŢIN GRAVE DE VEDERE </li></ul>
 8. 8. <ul><li>SALA </li></ul><ul><li>“ STOYAN ARGIROV”, </li></ul><ul><li>DESTINATĂ DOCTORANZILOR </li></ul>
 9. 9. <ul><li>FOND DE CARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  </li></ul><ul><li>DIFERITE DIC ŢIONARE... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>COLECŢII SPECIALE </li></ul><ul><li>ENCICLOPEDII, MANUSCRISE... </li></ul>
 11. 11. <ul><li>CARTEA VECHE CUPRINDE 2000 DE VOLUME </li></ul><ul><li>NU EXISTĂ APARATE DE UMIDIFICARE, “ CONSERVAREA “ SE F ACE LA TEMPERATURA CAMEREI </li></ul>
 12. 12. <ul><li>FONDUL COLECŢIILOR SPECIALE NUMĂRĂ 2000 DE VOLUME. EDIŢII ÎN LIMBILE : BULGAR Ă, SLAVĂ </li></ul><ul><li>1615 </li></ul>
 13. 13. <ul><li>DIRECTOAREA BIBLIOTECII: DOAMNA ANNA ANGELOVA </li></ul>
 14. 14. <ul><li>MARMURĂ, VITRALII DEOSEBITE ŞI ATMOSFERĂ CALDĂ... </li></ul><ul><li>SIMBOLUL BIBLIOTECII </li></ul><ul><li>“ BUFNI ŢA ” </li></ul>
 15. 15. <ul><li>SUNT EXPUSE “CREA ŢII ” ALE COPIILOR CARE PARTICIP Ă ÎN FIECARE SÂMBĂTĂ LA “ATELIERUL DE CREA ŢIE ” </li></ul>
 16. 17. <ul><li>ATELIER DE PICTURĂ </li></ul>
 17. 18. <ul><li>FIGURINE DIN LUT, CARE SUNT COPIA UNOR PERSONAJE DIN CĂRŢI, AŞA CUM ŞI LE-AU IMAGINAT COPIII DUPĂ CITIREA OPEREI </li></ul>
 18. 19. <ul><li>VASE DE LU T , REALIZATE ÎN CADRUL “ATELIERULUI DE CREA ŢIE ” </li></ul>
 19. 21. <ul><li>ACCES LIBER LA RAFT </li></ul><ul><li>BIBLIOTECA PENTRU ADULŢI </li></ul>
 20. 22. <ul><li>SALA DE LECTURĂ </li></ul><ul><li>PUBLICAŢII SERIALE </li></ul>
 21. 23. <ul><li>VI NILURI </li></ul><ul><li>UN APARAT CARE TRANSFORMA MUZICA DE PE VINILURI PE CD-URI </li></ul>
 22. 24. <ul><li>MEDIATECA </li></ul><ul><li>UTILIZATORII A U POSIBILITATEA SĂ ÎMPRUMUTE PARTITURI, ŞI SĂ EXERSEZE CHIAR PE HOLURILE BIBLIOTECII </li></ul>
 23. 25. <ul><li>FOND DE CARTE Î N LIMBA ENGLE ZĂ DONAT DE FUNDAŢIA “LAURA BUSH” </li></ul><ul><li>ÎN 2006 BIBLIOTECA A FOST VIZITATĂ DE FOSTA DOAMNĂ A S.U.A </li></ul>
 24. 26. <ul><li>O EXPOZIŢIE CARE AVEA CA TEMĂ ÎNCEPUTURILE BIBLIOTECII DE COPII, CARE ÎMPLINISE 50 DE ANI </li></ul><ul><li>DIFERITE EVENIMENTE... </li></ul>
 25. 27. <ul><li>DOAMNA IVELINA IVA </li></ul><ul><li>CENTRUL CULTURAL AMERICAN </li></ul>
 26. 28. <ul><li>SALĂ CARE ADĂPOSTEŞTE EXPOZIŢII TEMPORARE </li></ul><ul><li>UN LUCRU INTERESANT : LUCR ĂRILE ERAU DESENATE DOAR DINTR-O LINIE CONTINUĂ </li></ul>
 27. 29. <ul><li>ISTORICUL BIBLIOTECII... </li></ul><ul><li>PERSONALITĂŢILE CARE AU FONDAT ACEASTĂ BIBLIOTECĂ </li></ul>
 28. 30. <ul><li>MANUSCRISE... </li></ul><ul><li>CUM VOR ARĂTA... </li></ul>
 29. 31. <ul><li>fondul de carte cuprinde 1 milion de volume </li></ul><ul><li>- 150.000 de utilizatori pe an </li></ul><ul><li>  - există un fond de carte separat dedicat literaturii spaniole, americane şi turcă. </li></ul><ul><li>  - Vladimir Vazuv în calitate de primar cu ajutorul Consiliului Local a promulgat o hotărăre, prin care s-a infiinţat biblioteca. </li></ul><ul><li>  - prima sală de lectură a avut 18 locuri </li></ul><ul><li>  - s-au alocat 1 milion de leva pentru restaurarea clădirii (Boico Borison - primar) </li></ul><ul><li>  - în 1941 funcţionează direcţia de cultură </li></ul><ul><li>  - fondul de carte  cuprinde: </li></ul><ul><li>6000 de cărţi </li></ul>
 30. 32. <ul><li>DIGITIZAREA </li></ul><ul><li>ÎN FORMAT ELECTRONIC </li></ul>
 31. 33. <ul><li>Va exista un catalog electronic. </li></ul><ul><li>Vor fi digitizate: 34.000 de reviste şi ziare, 100.000 de cărţi, peste 5000 de articole, reviste şi ziare. </li></ul><ul><li>Articolele sunt în număr de 72.000 din diferite domenii: politică, istorie, filiologie şi literatură pentru copii, artă plastică etc.   </li></ul><ul><li>  Se are în vedere un catalog pentru toate bibliotecile regionale. Va fi digitizată revista: &quot;Serdica&quot; -cea mai veche (numele bulgăresc al capitalei). </li></ul>

×