Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobil Programlama Soruları

32,186 views

Published on

" Bu döküman 2015-2016" eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Müh." verilen Mobil programlama dersi ile ilgili öğrenciler tarafından hazırlanmış soruları içermektedir. Bazı sorularda yanlışlık olabilir.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Mobil Programlama Soruları

 1. 1. soru 1- uygulama paketlerinde localhost üzerindeki cms admin arayüzünde resimlerin gözükmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? a-admin.php içindeki resimlerin kaydedildiği ip adresinin farklı olması b-resimlerin aslında yüklenmemiş olması c-demo.balicbilisim.com adresinin host dosyasında ekli olmaması d-resimlerin veritabanına kaydedilirken url formatının dışına çıkılması e-resimleri veritabanına kaydeden mysql sorgularının hatalı olması cevap 1: e soru 2 - uygulama paketlerinde bulunan android uygulamasının hiçbir değişiklik yapmadan Android SDK API23 seviyesinde çalışmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? a - org.apache kütüphanelerinin API23 seviyesinde bulunmaması b - API23 sdksının bilgisayarda yüklü olmaması c - Emülatör de bulunan sürümün API23 olması d - xstatic.java içinde bulunan ip adreslerinin değiştirilmemesi e - host dosyasına demo.balicbilisim.com adresinin eklenmemesi cevap 2: a soru 3 - AOSP geliştiricisi ________ dir. cevap 3: google soru 4 - Uygulama paketlerinde Android uygulumasının kullandığı webserver _________ dili ile yazılmıştır. cevap 4: PHP 1- Android api ile Google api arasındaki kesin fark nedir? a- Google api Google maps ve diğer spesifik kütüphaneleri içerir. b- Android api android kütüphanelerini içerir. c- Android api google apilerini desteklemektedir. d- Android api core android kütüphanelerini desteklerken, google api google maps ve diğer özel google kütüphanelerini desteklemektedir. e- Hiçbiri Cevap D
 2. 2. 2- Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama geliştirirken tasarım ve geliştirme açısında dikkat edilmesi gereken özelliklerdir? a- Ekran boyutu ve çözünürlük b- Input konfigürasyonları c- Cihaz özellikleri d- Platform versiyonu e- Hespsi Cevap E 3- … methodunu kullanarak bir aktiviteyi sonlandırabilirsiniz? Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- onDestroy() b- finishActivity c- finish() d- OnClick() e- Hiçbiri Cevap C 4- Eğer tüm uygulamalar genelinde veri paylaşımı yapmak istiyorsanız, hangisine bakmalısınız? a- Shared Preferences b- Internal storage c- SQLİte Veritabanı d- Content provider e- Hiçbiri Cevap D 5- Aşağıdaki bileşenlerden hangisi Intent sınıfından aktifleştiriliyor değildir? A- Activity B- Services C- ContentProvider D- BroadcastReceiver E- PublicStorage Cevap C 6- Bir servisin ana sınıfı nedir?(Parent class of Service) a- Object b- Context c- ContextWrapper d- ContextThemaWrapper e- TableLayout Cevap C 7- Tanım: Herhangi ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara, sistemlere paylaştıran ve dağıtan donanım veya yazılıma verilen genel isimdir.
 3. 3. Yukarıdaki tanım neyi anlatmaktadır? A- Sunucu B- Web sitesi C- NAC D- MAC E- Kasa Cevap A 8- Tanım: PHP ile yazılmış açık kaynak kodlu bir araçtır. Başlıca kullanım amacı İnternet üzerinden MySQL veritabanı yönetimidir. Yukarıdaki tanıma uyan yazılım aşağıdakilerden hangisidir? A- phpMyAdmin B- WampServer C- XAMPP D- NGİX E- Apache Cevap A 9- Android’de bulunmayan layout aşağıdakilerden hangisidir? A- FrameLayout B- LinearLayout C- RelativeLayout D- Intentlayout E- TableLayout Cevap D 10- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Android cihazları düşünerek soruyu cevaplayınız? A- Çekirdek: Linux kernelidir. Güvenlik, hafıza yönetimi, süreç yönetimi, ağ yığınları ve sürücü modellerini içermektedir. B- Android Runtime: Sanal makinedir. Dalvik Sanal Makinesini de içermektedir. 5.0 ile Dalvik kaldırılmış ve ART'ye geçilmiştir. C- Kütüphaneler: Veri tabanı kütüphaneleri, web tarayıcı kütüphaneleri, grafik ve arayüz kütüphanelerini içermektedir. D- Uygulama Çatısı: Uygulama geliştiricilere geniş bir platform sunan kısımdır. E- Uygulama Katmanı: Doğrudan Scala diliyle geliştirilmiş uygulamaları içermektedir. Cevap E 110201043-Akın Barış-Mobil Programlama Dersi Soru Hazırlama Ödevi
 4. 4. Soru1) Android uygulamaları geliştirmek için ................... programlama dili kullanmaktır. Cevap1)Java Soru2) I. Blank Activity II. Empty Activity III. Login Activity Yukarıdakilerden hangisi activity türüdür? A) I B) I,II C)I,III D)II,III E)I,II,III Cevap2) E şıkkı Soru3)Aşağıdakilerden hangisi Android uygulamalarının paketlenmiş halidir? A)APK B)SDK C)ART D)AVD E)ADB Cevap3) A şıkkı Soru4)Android işletim sistemi mimarisindeki en üst katman hangisidir? A) Applications Layer B) Application Framework Layer C) Libraries Layer D) Runtime Layer E) Linux Kernel Cevap4) A şıkkı Soru5)Aşağıdakilerden hangisi android cihazlar ile bilgisayar arasında köprü vazifesi görür? A)APK B)SDK C)ADB D)AVD E)ART Cevap5) C şıkkı Mobil Programlama Soru Hazırlama Ödevi ALİ YILDIRIM 130202005 1. Aşağıdaki emulator kısayollarından hangisi emulator penceresini büyütür ? A- ALT + 11 B- F8 C- SHIFT + F4 D- ALT + ENTER E- F11
 5. 5. Doğru cevap : D 2. Localhost ‘ un IP adresi hangisidir ? A- 127.0.0.1 B- 192.168.1.1 C- 128.0.0.1 D- 30.10.20.1 E- 11.111.11.1 Doğru cevap : A 3. Emulator den localhosta erişmek için kullanılan IP adresi hangisidir ? A- 127.0.1.1 B- 192.168.1.1 C- 10.0.2.2 D- 10.30.30.11 E- 41.0.0.1 Doğru cevap : C 4. .apk dosyası Android uygulamayı çalıştırmak için gerekli tüm verileri içerir ve adb aracı ile bir Android cihaza dağıtılabilir. A- Doğru B- Yanlış Doğru cevap : A 5. Android SDK yöneticisi Android paketlerini yüklemenizi ve silmenizi sağlar. A- Doğru B- Yanlış Doğru cevap : A 6. Android’de diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması kavramına _________ adı verilir. Doğru cevap : task (görev) 7. I. Applications II. Application Framework III. Libraries - Runtime IV. Linux Kernel Yukarıdakilerden hangileri Android sistem seviyelerindendir ? A- Yalnız I B- I ve II C- I ve IV
 6. 6. D- I, II ve III E- Hepsi Doğru cevap : E 8. Android Yazılım Geliştirme Kiti (Android SDK), Android uygulamaları oluşturmak, derlemek ve paketlemek için gerekli araçları içerir. A- Doğru B- Yanlış Doğru cevap : A 9. I. Uygulama (Application) II. Faaliyetler (Activities) III. Hizmetler (Services) IV. Yayın alıcıları (Kısaca alıcılar) (Broadcast receivers) V İçerik sağlayıcılar (Kısaca sağlayıcılar) (Content providers) Yukarıdakilerden hangileri Android yazılım bileşenlerindendir ? A- Yalnız I B- I, II ve III C- I , III ve IV D- II, III, IV ve V E- Hepsi Doğru cevap : E 10. Android de inşa sistemi olarak ______ kullanılır. Doğru cevap : Gradle 1. WAMP Server aciklamasi nedir? a) Web Apache Mysql ve Php b) Windows Apache Mysql ve Php c) Windows Application Mysql ve Php d) Windows Apache Microsoft Package e) Web Application Messaging Protocol Cevap: b) 2. Asagidakilerden hangisi Web Server’in Görevinden biridir? a) Iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını tanımlamaktır. b) Yaptığı işlemlerin sonucunu saklamaktir. c) Veri alış-verişi sağlar. d) Gelen ağ paketlerini incelemektir. e) Düzenli olarak güncelleme ve yedekleme yapmaktir. Cevap: c)
 7. 7. 3. GPU rendering ne icin kullanabiliriz? a) Hiz optimizasyonu saglamak icin. b) Sanal cihaz üzerinde uygulamayı başlatmak icin. c) Kaynak tüketimi saglamak icin. d) Bir networkten başka bir networke taşımaya yaramasi icin. e) Hizmet saglamak icin. Cevap: a) 4. Bir ______ bir Android uygulamasının görsel kısmını temsil eder. Cevap: etkinlik (activity) 5. ART’nin aciklamasi nedir? a) Application Remote Time b) Advanced Running Tech c) Android Run Time d) Authorized Researching Time e) Android Resolution Time Cevap: c) 1) Android ve Linux isletim sistemi arasindaki iliski nedir? Android Linux'un hangi parcalarini kullanir? a) Android Linux'un mobil versiyonudur. Butun modulleri kullanir. b) Android Linux isletim sistemi degildir. Linux modullerini kullanmaz. c) Android bir Linux isletimi sistemi degildir. Sadece Linux kernelini kullanir. d) Android bir Linux isletim sistemi degildir. Sadece Linux window managerlarini kullanir. (KDE, GNOME) Cevap: B 2) Andoird'de Native uygulama gelistirmek icin hangi programlama dilini tercih etmeliyiz? a) Javascript b) Java c) Ruby d) C# Cevap: B 1)IOS programlama yapılırken aşağıdaki programlama dillerinden hangisinin seçilmesi uygun olur? A)C++ B)Objective-C C)Java
 8. 8. D)C# E)Lua Cevap:Objective-C 2)OHA(Open Handset Allience) topluluğu içerisindeki dev firmalardan hangisi bir masaüstü ve laptop ekran kartı üreticisidir? A)HTC B)Sony C)Nvidia D)Qualcomm E)Samsung Cevap:Nvidia 3)Aşağıda verilen android versiyonlarından hangisi diğerlerine göre daha eski bir sürümdür? A)Froyo B)Kitkat C)Marshmallow D)Honeycomb E)Jelly Bean Cevap:Froyo 4)Dalvik VM az ..... , çok ...... tüketir. ART çok ...... , az ....... tüketir. Boşluklara gelmesi gerekenler nedir? Cevap(Sırası ile):Hafıza-İşlemci-Hafıza-İşlemci 1.Android işletim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Android, Linux kernel temeline oturtulmuş Açık Kaynak kodlu bir İşletim Sistemidir. II. Linux, Windows gibi işletim sistemlerine göre daha fazla cpu ve ram kullanır III. Android Linux kernel üzerine kurulu olsada Linux değildir. IV. Linux işletim sistemi üzerinde alışı gelindik bir çok araç içerisinde bulunmamaktadır. A.I ve II B. I, II, III
 9. 9. C.I, III, IV D.III ve IV E.Hepsi Doğru Cevap: C ………………. Android uygulamaları oluşturmak, derlemek ve paketlemek için gerekli araçları içerir. 2. Boşluklu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. JDK (Java Geliştirme Paketi) B. JRE (Java Runtime Environment) C. Genymotion D. Android Yazılım Geliştirme Kiti (Android SDK) E. JVM (Java Virtual Machine) Dogru Cevap: D 3. Emülatör kısayollarından Ctrl+F11 tuşunun görevi nedir? A. Emülatör penceresini büyütür. B. Ağı açıp kapatır. C. Emülatör penceresinin yönelimini sırasıyla yatay ve dikey olarak değiştirir. D. Emülatör penceresini küçültür. E. Hiçbiri Doğru Cevap: C 4. Hangisi ya da hangileri Android yazılım bileşenlerindendir? I. Uygulama (Application) II.Faaliyetler (Activities) III. Hizmetler (Services) IV.Yayın alıcıları (Kısaca alıcılar) (Broadcast receivers) A. I ve III B. I ve II C. II ve IV D. I , II, III E. Hepsi Doğru Cevap :E
 10. 10. Android uygulama bileşenleri ……………. nesnesi ile diğer Android uygulamaları bileşenlerine bağlanabilir. 5. Boşluklu yere hangi kelime gelmelidir? A. Application B. Extend C. Intent D. Inheritance E. İmplements Doğru Cevap : C 1. CMS ekranında ki buton aktif etme işlemleri için ……………………… dosyasında değişiklik yapılmalıdır. 2. CMS sayfamızın PhpMyAdmin’e bağlanabilmesi için ……………………. dosyasındaki bilgiler ile veritabanımıza yetki eklemeliyiz. 3. Android Studio da projeye kütüphane eklemek için file- ………………………………… -libraries yolu izlenir. 4. Aşağıdakilerden hangisi WampServer ‘ın bulundurduğu kurulumlardan değildir? A. MySQL B. MsSQL C. Apache D. Windows E. PHP 5. Komut ekranından bilgisayarımıza bağlı cihazları görmek için hangi komutu kullanırız? A. adb Shell B. adb devices C. adb pull D. adb push E. adb install 1) Android sisteminin geliştirilmesinde sorumlu proje ........ olarak adlandırılır. // Android Open Source Project// 2) Google Play ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Google Playdeki her uygulama ücretsizdir. B) Google Play Android kullancılarına android uygulama sunulan bir pazar yeridir. C)Google Play eski android sürümü kullanan telefonlar için android sürümünü güncelleştirmelerine gerek kalmadan gerekli hizmet ve kütüphaneleri sunar. D)Google Play ios uygulama sunar. ///Cevap // E) Google Play güncelleme hizmeti sunmaktadır. İndex.js Config.php Project Structure
 11. 11. 3)Android inşa sistemi olarak..... kullanılır. //Gradle// 4)...... aracı android araçları tarafından oluşturulan dex dosyasını alır, çalıştırılabilir ve bağlanabilir formata çevirir. // Dex2oat 5) .apk dosyası ne iş yapar? A) Android uygulamaları oluşturur. B) Yapılandırma dosyalarını XML formatına çevirir. C) Android uygulamayı çalıştırmak için gerekli tüm verileri içerir. //Cevap// D) Güncelleme hizmeti sunar. E) Hepsi 6)Daha üst android sürümleri alt android sürümlerinde kullanmayı ne sağlar? A) .apk B) Android SDK C) Gradle D) Destek Kütüphanesi //Cevap // E) AVD 7)Debug sertifikası ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Eclipse hata ayıklama olarak bilinir. B) Projeyi geliştirme aşamasında imzalanır. C) Geçerliliği 365 gündür. D) Hatayı düzeltmek için debug.keystore dosyasını silmeliyiz. E) Her cihaz için gerekmez. // Cevap// 8).......... veritabanında saklanan tüm verilere sağlayıcı üzerinden erişebilir. // SQLite // 9) Androidin ilk sürümü........, son sürümü............... // 2.2 Froyo - 4.4. KitKat // 10) ........ dinamik HTML üreten bit dildir. //PHP// 1) Aşağıdakilerden hangisi Emülatörün IP adresidir. a) 10.0.0.2 b) 10.2.2.0 c) 10.0.2.2
 12. 12. d) 10.2.2.2 e) 10.2.0.2 Doğru cevap: C 2) Aşağıdakilerden hangisi activity ilk açıldığında çalışan fonksiyondur. a) onResume b) onStop c) onDestroy d) onCreate e) onDraw Doğru cevap: D 3) I) Windows II) Mac OS III) Linux Android geliştirme ortamı en hızlı hangi işletim sisteminde çalışır, sıralayınız. a) II > I > III b) II > III > I c) I > III > II d) III > I > II e) III > II > I Doğru cevap: E 4) Aşağıdaki kod ne işe yarar? Button down = (Button) findViewById(R.id.down_button); down.setOnLongClickListener(new OnLongClickListener() { @Override public boolean onLongClick(View v) { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mobil programlama", Toast.LENGTH_LONG).show(); return true; } }); a) down butonuna basıldığında toast ile "Mobil programlama" yazar. b) down butonuna basılı tutulduğunda toast ile "Mobil programlama" yazar. c) down butonuna basıldığında return true döner. d) down_button butonuna basıldığında toast ile "Mobil programlama" yazar. e) down_button butonuna basılı tutulduğunda toast ile "Mobil programlama" yazar. Doğru cevap: B
 13. 13. 5) String elemanları hangi dosya altında saklanır? a) res -> values -> string.xml b) res -> menu -> string.xml c) res -> layout -> string.xml d) res -> mipmap -> string.xml e) res -> values -> style.xml Doğru cevap: A Soru 1: Aşağıdakilerden LogCat uyarı seviyelerinden hangisinin uygulama geliştirme sırasında kullanılması tavsiye edilir? a) Debug (doğru cevap) b) Error c) Verbose d) İnfo e) Warn Soru 2: DDMS’in açılımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Dalvik Debug Monitor Service b) Dalvik Debug Monitor Server (doğru cevap) c) Device Debug Monitor Service d) Dalvik Device Monitor Server e) Darwin Debug Monitor Server Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi bir ekranın tasarımını layout dosyası ile oluşturur? a) setAdapter b) onClick c) onCreate d) setContentView (doğru cevap) e) findViewById Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi bir TextView genişliğini içerdiği metin değerine göre düzenler? a) 60dp b) 60sp c) wrap_content (doğru cevap) d) match_parent e) fill_parent Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi layout dosyalarında kullanılması tavsiye edilmeyen bir ebat belirtme yöntemidir? a) android:layout_height="60dp" b) android:layout_width="fill_parent" c) android:layout_height="60px" (doğru cevap)
 14. 14. d) android:layout_height="match_parent" e) android:layout_width="fill_parent" Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi bir Android projesinde derlenmiş apk dosyasının bulunduğu klasördür? a) bin (doğru cevap) b) gen c) src d) values e) libs Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi bir Android işletim sistemi sürümü değildir? a) Eclair b) Honeycomb c) Blackberry (doğru cevap) d) Froyo e) Cupcake 1) Android, ……….. kernel temeline oturtulmuş açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Cevap: Linux 2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Process Yönetimi Linux kernelda gerçekleşir B) Browser bir applicationdur C) libc android kütüphanesidir D) Power managament Linux kernelda gerçekleşir E) Android open source değildir Cevap: E 3) Web Serverla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İstemci tarayıcı (browser) ile web sunucuya istekte bulunur B) Chrome bir web serverdır C) IP adresi olmadan iletişime geçilemez. İstekte bulunabilmek için IP adresi gerekir.
 15. 15. D) Tarayıcıya URL (adres) yazıyor. Ip adresini bulabilmek için DNS Sunucuya sorulur. E) Apache açık kaynak kodlu bir web serverdır Cevap: B 4) Aşağıdakilerden hangisi android data saklama alanı değildir? A) Internal storage B) External storage C) Shared preferences D) SQLite E) Dalvik VM Cevap: E 5) ………….web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların ve verilerin internet kullanıcılarının erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır. Cevap: Hosting • Php nin 7.0 versiyonu ile iptal edilen sql bağlantı kodu hangisidir.? • A.)PDO • B.)mysqli_connect • C.)mysql_connect • D.) mysqli_close • E.)Hiçbiri • Cevap C • Androidde cihaz izinlerinin tanımlanması gereken yer hangisidir.? • A.)Java sınıfları • B.)strings.xml • C.)Styles.xml • D.)AndroidManifest.xml • E.)gradle dosyası • Cevap D
 16. 16. A.)Application framework-(Libraries-Runtime)-Linux Kernel-Applications • B.) Libraries-Linux Kernel-Applications- Application framework • C.) Applications-Libraries-Linux Kernel- Application framework • D.) Applications-Libraries-Application framework- Linux Kernel • E.) Applications-Application framework-Libraries- Linux Kernel • Cevap E Avd nin hızlı calısması için kurulması gereken araç hangisi? • A.)X86 Atom System image • B.)Intel x86 Emulator Accelator • C.)Google usb driver • D.)Google Play service • E.)SDK-build tool • Cevap B Andridde görselliğin oluşturulduğu dosyanın tipi? • A.)AndroidManifest dosyası • B.)Java dosyaları • C.)Xml dosyası • D.).Gradle dosyası • E.).properties dosyası • Cevap C Androidde resimlerin barındırıldığı klasör ? • A.)res/drawable klasörü • B.)src klasörü • C.)libs klasörü • D.)res/values klasörü • E.)res/layout klasörü • Cevap A
 17. 17. Androidde ana kodların giriliği dosyanın tipi ? • A.)AndroidManifest dosyası • B.)Java dosyaları • C.)Xml dosyası • D.).Gradle dosyası • E.).properties dosyası • Cevap B Derya YANGIN - 1102032105 MOBİL PROGRAMLAMA SORULARI Soru1: Apache statik HTML üretir. o Doğru o Yanlış Cevap: Doğru. Soru 2: PHP, her istemciye ayrı HTML ürettiğiniz durumlar için uygundur. o Doğru o Yanlış Cevap: Doğru. Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Dinamik Web Siteleri,Web Uygulamaları Geliştirmek için oluşturulmuş Web Tabanlı Çalışan Programlama Dili’dir? A.)phpMyAdmin B.)Apache C.)PHP D.)mySql E.)Web Servis Cevap: C(PHP) Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi Web Server ın görevlerindendir? A.)Bilgisayarımızı bir veritabanı servisi oluşturmamızı sağlar. B.)SQL sorgularını çalıştırır. C.)Web sitesindeki php dilini kullanıcı taraflı bir dil (html) çevirir. D.)Veri alış-verişi sağlar. E.)Web trafiği çok fazla olduğunda sistem kaynakları çok tüketildiği için hizmet sonandırır. Cevap: D Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi hosting problemlerinden değildir?
 18. 18. A.)Ayar dosyalarına müdahale edilmez. B.)Eklentiler yüklenemez. C.)Kaynak tüketimi. D.)Paylaşımlı sunucu olduğundan 100 kişinin dosyaları çalışır. E.)Sunucu güvenliği ile hizmet satın aldığınız kurum ilgilenir. Cevap: E Soru 6: Wampserver , hazır paket olarak tüm ayarları yapılmış apache, php ve mysql sunar. o Doğru o Yanlış Cevap: Doğru Soru 7: --------------------,akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve Linux çekirdek (kernel) tabanlı bir işletim sistemidir. Aşağıdaki şıklardan hangisi boşluk yerine yazılabilir? A.)Android SDK B.)Android C.)Task D.)Android debug bridge (adb) E.)Android Çalışma – Zamanı (ART) Cevap: B Soru 8: Android’de diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması kavramına task (görev)denir. o Doğru o Yanlış Cevap: Doğru Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi Android Platformu bileşenlerinden biri değildir? A.)Uygulamalar(Applications) B.)Uygulama Framework (Application Framework) C.)Kütüphaneler ve Çalışma Zamanı (Libararies and Runtime) D.)Linux Çekirdeği (Linux Kernel) E.)Task Cevap: E Soru 10: --------------------, Android uygulamaları oluşturmak , derlemek ve paketlemek için gerekli araçları içerir. Aşağıdaki şıklardan hangisi boşluk yerine yazılabilir? A.) Android SDK B.) Android Çalışma – Zamanı (ART) C.) Android debug bridge (adb) D.) Android Stdio
 19. 19. E.) Task Cevap: A Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Android Stdio için doğrudur? A.)Android uygulamaları geliştirmek için bütünleşik geliştirme prtamı sunar. B.)Android inşa sistemi olarak kullanılır. C.)Android çalışma zamanı olarak kullanılır. D.)Android hata ayıklama barındırmaktadır. Androis projesinin en üst dizininde build.gadle dosyasının hazırlanmasını sağlamaktadır. Cevap: A Soru 12: Android uygulamaları geliştirmek için izlenen yol ; I-Geliştiriciler özel yapılandırma dosyaları oluşturur. II-Android araçları arka planda bu uygulama dosyalarını android uygulamasına çevirir. III- Geliştiriciler IDE içinde dağıtma işlemini başlatır. Aşağıdakilerden hangisi doğru sırayla verilmiştir? A.)I-II-III B.)III-I-II C.)I-II-III D.)I-III E.)II-III Cevap: C Soru 13: Android SDK yöneticisi Android API’sinin belirli sürümlerini yüklemenizi sağlar. o Doğru o Yanlış Cevap: Doğru Soru 14: Destek kütüphanesi daha alt Android sürümleri tarafından sağlanan işlevselliği üst Android sürümlerinde kullanmayı sağlar. o Doğru o Yanlış Cevap: Yanlış Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi android uygulamaların gerçek bir android telefonunu taklit ederek bilgisayarda çalıştırılmasını sağlar? A.)SDK B.)AVD C.)Adb D.)Art E.)Gradle Cevap: B Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi Android yazılım bileşenlerinden değildir?
 20. 20. A.)Uygulama (Applications) B.)Faaliyetler (Activities) C.)Hizmetler (Services) D.)Yayın alıcıları (Broadcast receivers) ve İçerik sağlayıcılar (Content Providers) E.)Parçalar (Fragments) Cevap : E Soru 17: Aşağıdakilerden hangisinde Temel Kullanıcı Ara Birim Bileşenleri birarada verilmiştir? A.)Etkinlik, Parçalar, Görünüm ve Düzen B.) Etkinlik, Parçalar, Uygulama C.) Hizmetler, Parçalar, Görünüm ve Düzen D.) Etkinlik, İçerik Sağlayıcılar, Görünüm ve Düzen E.) Etkinlik, Parçalar, Faaliyetler Cevap: A Soru 18: Android, Linux kernel temeline oturttulmuş Açık Kaynak kodlu bir İşletim sistemidir. o Doğru o Yanlış Cevap: Doğru Soru 19: Android Linux kernel üzerine kurulu ve Linux dur. o Doğru o Yanlış Cevap: Yanlış Soru 20: Android Stack-Based çalışır. o Doğru o Yanlış Cevap : Yanlış Soru 21: --------------------, Android işletim sistemi mimarisindeki en üst katman olarak bilinir. Aşağıdaki şıklardan hangisi boşluk yerine yazılabilir? A.)Application Framework Layer B.) Application Layer C.)Libararies Layer D.)Runtame Layer E.) Application Layer and Libararies Layer Cevay: B Soru 22: Application Framework Layer, Native-Libraries olarakta karşımıza çıkabilen, Android işletim sistemine yerleştirilmiş araç kütüphanelerini bulunduran katmandır. o Doğru o Yanlış
 21. 21. Cevap: Yanlış Soru 23: Dalvik Virtual Machine, Dan Bornstein tarafından Android için özel olarak geliştirilmiş bir sanal makinadır. o Doğru o Yanlış Cevap : Doğru Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi Linux – Kernel için yanlıştır? A.) Donanımların Yönetimi B.)Güvenlik Politikaları Yönetimi C.)Güç Yönetimi ( Power Management ) D.)Kütüphane Paylaşımı E.)Uygulama Yönetimi Cevap : E Soru 25: Aşağıdakilerden hangisi ile cihaz hakkında bilgi alabiliriz? A.)TelephonyManager B.) Package Manager C.) Power Manager D.) Alarm Manager E.) Bluetooth Service Cevap: A Soru 26: Data saklama alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A.) Internal Storage- External Storage- Shared preferences- Package Manager B.) Power Manager - External Storage- Shared preferences- Network- SQLite C.) Internal Storage- External Storage- activity Manager- Network- SQLite D.) Internal Storage- External Storage- Shared preferences- Network- SQLite E.) Internal Storage- Window Manager- Shared preferences- Network- SQLite Cevap : D 1. Aşağıdakilerden hangisi daha üst Android sürümleri tarafından sağlanan işlevselliği alt Android sürümlerinde kullanmamızı sağlar? A) Gradle B) JDK C) Destek Kütüphanesi D) API E) ADB CEVAP: C
 22. 22. 2. Android işletim sistemi mimarisinde Uygulama katmanı altında hangi katman bulunmaktadır? A) Kütüphaneler katmanı B) Linux çekirdeği katmanı C) Çalışma zamanı katmanı D) Uygulama Çerçevesi katmanı E) Çekirdek kütüphaneleri katmanı CEVAP: D 3. Aşağıdaki veri saklama alanlarından hangisine sadece uygulamanın erişim izni vardır? A) Internal Storage B) External Storage C) Shared Preferences D) Network E) SQLite CEVAP: A 4. Hangisi android cihazlar ile bilgisayar arasında bir köprü görevi yapar? A) Android Manifest B) ADB C) JDK D) SDK E) API CEVAP: B Soru1: …………………. Uygulamalar kurulduktan sonra çalıştırılabilir dosyaları(.dex) çalıştırılacağı zaman kendi içerisinde işlemcinin anlayacığı dile çevirerek derler. Cevap1: Dalvik VM Soru2: …………………. Uygulamalar kurulurken çalıştırılabilir dosyaları(.dex) kurulum aşamasında işlemcinin anlayacağı dile çevirir ve çalışma sırasında çevirdiği dosyaları kullanır ve zaman kaybetmez. Cevap1: ART Soru3: Aşağıdakilerden hangisi android framework katmanında bulunur? A)telefon rehberi
 23. 23. B)skype C)telefon yöneticisi(telephony manager) D)tarayıcı E)whatsapp Cevap3: C şıkkı SORU4: Wamp server online yapmaya çalışırken “Could not perform service action : Hizmet başlatılamadı.” Hatası alınırsa nasıl bir çözüm yolu izlersiniz? Cevap4: Bu hatanın çözümü için 80 portu diğer uygulamalar tarafından kullanılıyor olabileceğinden çakışmayı önleme amaçlı Wamp server httpd.conf dosyası içindeki port numaralarını değiştiririm. Örneğin 80 den 8085 yaparım. SORU5: Android nedir? Cevap5: Android, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve Linux çekirdek (kernel) tabanlı bir işletim sistemidir. SORU6: Hosting nedir? Hosting problemlerine 3 örnek veriniz. Cevap6: Hosting: Bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dökümanların internet kullanıcıları tarafından erişilebileceği bir bilgisayarda(sunucu) tutulmasıdır. Hosting problemleri: 1.Ayar dosyalarına müdahale edilemez 2.Kaynak tüketimi 3.Eklentiler yüklenemez 120201070 Emir Koçbey Soru Hazırlama Ödevi 1-) Wamp server'da yararlanılacak cms, php, vs. dosyaları hangi dizin altında bulunur? a-)Apache b-)Php c-)Mysql d-)www directory e-)PhpMyAdmin Cevap: D
 24. 24. 2-) Wamp server'da oluşturulan dosyların ana sayfasına tarayıcıya .......... yazılarak bağlanılır. Cevap:Localhost 3-)demo1168 Android projesinde hangi java classı sayesinde serverdaki doysalara bağlanılır? a-)myprofile b-)xstatics c-)register d-)login e-)main Cevap: B 4-)1168 projesinde php dosyları hangi dosyadan mysql'e giriş bağlantı ayarlarını alır? a-)config.php b-)set.php c-)login.php d-)users.php e-)polls.php, cevap: A 5-)Android Studio'da projesinin resim, düzen, layout, values vs gibi dosyalar ..... dizini altında bulunur. Cevap : Res. 1- TextView tv1 = (TextView)findViewById(R.id.TV); ile tanımlanmış TextView nesnesiniin değerini "Merhaba Dünya" yapmak için hangi kodun çalışması gerekir? A- tv.setText("Merhaba Dünya"); B- TV.setValue("Merhaba Dünya"); C- tv1.setText("Merhaba Dünya"); D- tv.Value("Merhaba Dünya"); E- TV.Text("Merhaba Dünya"); Doğru cevap: C 2- Android studio'da sanal cihazları yönetmek için hangi adımları izlememiz gerekmektedir? A- Tools -> Android -> AVD Manager B- Tools -> Android -> SDK Manager C- Tools -> Android -> Android Device Monitor A- Run -> Tools -> AVD Manager B- Run -> Tools -> SDK Manager Doğru cevap: A 3- Android studioda açılan bir projenin hangi SDK sürümünde çalışacağını hangi adımlarla seçebiliriz? A- File -> Settings -> Project B- File -> Other Settings -> Default Project Structure
 25. 25. C- Tools -> Settings -> Project D- File -> Project Structure -> Project E- Tools -> Other Settings -> Default Project Structure Doğru cevap: D 110202062 - Emre Çelikörs Mobil Programlama Soru Hazırlama Ödevi 1) Bir android uygulamasında activity döngülerinden ilk hangi method devreye girer ? a)OnStart() b)onResume() c)onRestart () d)onCreate() e)onDestroy() Cevap : C)onCreate() 2)Aşağıdaki Android platform bileşenlerinden hangisi temel donanım iletişim katmanını kontrol eder ? a)Applications b)Application Framework c)Libraries d)Runtime e)Linux Kernel Cevap: e)Linux Kernel 3)Bir Android uygulamasında,uygulama başladığında ilk hangi activity'nin çalışacağını ................ dosyasından ayarlayabiliriz. Cevap : AndroidManifest.xml 4) Aşağıdakilerden hangisi Application Framework öğelerinden biri değildir ? a)Window Manager b)View System c)Package Manager d)SQLite e)Location Manager Cevap: d)SQLite 5)Android uygulamalarının paketlenmiş haline ..... dosyası denir. Cevap : APK 120201015 Emre Özdeveci Mobil Programlama Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Android işletim sisteminin seviyelerinden birisi değildir? A. Applications B. Application Framework C. User Interface D. Libraries and Runtime
 26. 26. E. Linux Kernel CEVAP: C 2. Aşağıdaki marketlerden hangisinden Android uygulama indiremeyiz? A. Amazon AppStore B. Google Play C. Apple AppStore D. Appia E. SlideMe CEVAP: C 3. Aşağıdakilerden hangisi Android cihaz emulator kısayollarından birisidir? A. Alt + Enter B. CTRL + F2 C. CTRL + insert D. Alt + insert E. CTRL + F5 CEVAP: A 4. I. AVD II. Alternatif Emülatör III. Gerçek bir Android Cihazı Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri ile geliştirilen uygulamayı test edilebilir? A. I B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III E. II ve III CEVAP: D 5. I. Uygulama II. Faaliyetler III. Hizmetler IV. Yayın Alıcıları Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Android yazılım bileşenleri arasında yer alır? A. I ve II B. I, II ve III C. Hepsi D. Hiçbiri E. III ve IV CEVAP: C
 27. 27. 6. İçerik Sağlayıcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir Android uygulamasının görsel kısmını temsil eder. B. Sistem mesajları ve intent’leri dinlemek için kaydedilebilir. C. Bir kullanıcı arabirimi sağlamadan görevlerini gerçekleştirir. D. Uygulama verilerine yapılandırılmış arabirim sunar. E. Proje kaynaklarına erişim imkânı ve uygulama ortamı hakkında küresel bilgi sağlar. CEVAP: C 7. Fragmentler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Düzen yöneticisi olarak da bilinir. B. Bir etkinliğin bağlamı (context) kapsamında çalışacak bileşenleridir. C. Kapsüller sayesinde tekrar kullanımı kolaylaşır ve farklı boyutta cihazlarda kullanımını destekler. D. Küçük bir ekranda sadece bir parçası gösterir ve kullanıcının diğer parçalarda gezinmesine izin verir. E. İç içe geçmiş Activity'ler gibi davranır. CEVAP: A Eray YELMEN - 120201030 Mobil Programlama Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri res dosyası içerisinde bulunur ? I. Drawable II. Layout III. Menu IV. values/strings.xml V. Manifest A) Yalnız V B) I-II-III C) I-II-IV D) I-II-III E) I-II-III-IV Doğru Cevap : E 2. Uses-permission’ların yazıldığı dosya aşağıdakilerden hangisidir ? A) AndroidManifest.xml B) MainActivity.java C) menu/main.xml D) values/strings.xml E) build.gradle (Module: app)
 28. 28. Doğru Cevap : A 3. <ImageView android:id="@+id/Button1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="10dp" android:src="@drawable/logo" android:scaleType="fitXY" android:layout_below="@+id/lnr" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" /> Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur ? A) final ImageView imageView = (Button) findViewById(R.id.imageView1); B) final ImageView1 imageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); C) final ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.Button1); D) final ImageView Button = (Button) findViewById(R.id.imageView1); E) final EditText imageView = (Button) findViewById(R.id.imageView1); Doğru Cevap : C ERNOYAN ŞİMŞEK 120201063 10.01.2016 Mobil Programlama Soru Hazırlama Ödevi 1-)Android Studio'da açılışta ilk çalışacak sayfanın bilgisi ……………… Dosyasında tutulur. Cevap : AndroidManifest.xml 2-) Aşağıdakilerden hangisi demo1168 uygulamasının yönetim paneli dosyasıdır ? a-) PhpMyAdmin b-) xstatics c-) Database Structure d-)CMS e-) PHP Cevap: D 3-) CMS ye giriş yapılınca ilk olarak yönlendirildiğimiz sayfa hangisidir? a-)config.php b-)admin.php c-)login.php d-)users.php e-)polls.php Cevap: B 4-) demo1168 Android projesinde veritabanı işlemlerinin yürültüdüğü PHP dosyalarına hangi java class’ı ile bağlanılır. a-) myprofile b-) xstatics c-) register d-) login e-) main
 29. 29. Cevap: B 5-) 1168 projesinde veritabanına bağlanmak için gerekli bilgiler hangi dosyada bulunur? a-) config.php b-) set.php c-) login.php d-) users.php e-) polls.php, cevap: A SORU 1 İlk Android cihaz kaç yılında ve hangi firma tarafından satışa sunulmuştur? A-) 2007-HTC B-) 2007-SAMSUNG C-) 2008-HTC D-) 2008-SAMSUNG E-) 2009-SAMSUNG CEVAP :…C SORU 2 Bir AVD ile çalışmak için kullanılan kısayollardan hangisi emülatör pencerisini büyütmemizi sağlar? A-) F8 B-) CTRL+F11 C-) F9 D-) ALT+ENTER E-) F10 CEVAP:…D 110201111 Fatih Pir 1) Android sistem …........... , …................... , …............. ve …........... olmak üzere dört seviyeye ayrılır.
 30. 30. CEVAP: Uygulama, uygulama framework, kütüphaneler ve çalışma zamanı ve linux çekirdeği 2) Android SDK, sanal veya gerçek Android cihazlara bağlanarak cihazı yönetmeyi veya uygulama hatalarının ayıklamasını sağlayan …..................................................... barındırmaktadır. CEVAP: Android hata ayıklama köprü (ADB) 3) (…...) Android Linux kernel üzerine kurulu olduğundan bir Linux'tur. CEVAP: Yanlış 4) PHP ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Sunucu-taraflı programlamadır. B) İstemci-taraflı programlamadır. C) Betik dilidir. D) PHP bütün büyük işletim sistemlerinde, Linux, birçok Unix türevi Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS dahil olmak üzere çok çeşitli platformlarda çalışabilir. E) PHP dinamik HTML üretir. CEVAP: B 5) Android Package Manager ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Android üzerinde kurulu paketlerden (uygulamalardan) sorumludur. B) Bu servisi kullanarak bir uygulamayı silebiliriz. C) Bu servisi kullanarak uygulama hakkında bilgi alabiliriz. D) Bu servisi kullanarak cihaz hakkında bilgi alabiliriz. E) Uygulamanın kaynağına erişebilmemize imkan tanır. CEVAP: D Soru1)wampserver için; D/Y- Hazır paket olarak ayarları yapılmış apache, php, mysql ve cms sunar. (cevap: yanlış: cms kısmını sunmaz) Soru2)android debug bridge için hangisi veya hangileri doğrudur?
 31. 31. a-Android cihazlar ile bilgisayar arasında köprü vazifesi görür. b-Türkçe karşılığı Android Hata Ayıklama Köprüsüdür. c-Adb database’le cihaz arasındaki iletişimi sağlamaktadır. d-Adb tek yönlü bağlantı sağlar veritabanıyla iletişim halindedir. e-Android cihazlar üzerindeki hata ayıklama modu aktif hale getirildikten sonra cihaz, diğer farklı cihazlar ile ADB üzerinden iletişim kurabilmektedir. (cevap: a-b-c-e) Soru3) Android java üzerine kurulu bir platformdur. Bu yüzden android SDK dan önce kurulması gerekenler hangileridir? a-eclipse b-JDK c-JRE d-Android Development Tools(ADT) e-Netbeans (cevap: a,b,d) Soru 4-wamp server için genelde port çakışması hangilerinde olmaktadır? a-Tureng b-skype c-Netbeans d-Dev c++ e-Teamviewer f-internet information service g-world wide web services (cevap:b-e-f-g) Soru5-port değiştirme için adımlar hangi sırayla izlenir. 1- yönetimsel araçlar 2- Denetim masası 3- Sistem güvenliği 4- programlar 5- programlar ve özellikler 6- Windows özellikleri aç veya kapat
 32. 32. (Cevap: Denetim masası/programlar/programlar ve özellikler/Windows özellikleri aç veya kapat) Soru6- paketlerde hangilerinden yararlanmadık? 1)php 2)android studio 3)cms 4)database 5)wamp server 6)genymotion Cevap:hepsi Soru-1) Birçok bilgisayarda WampServer uygulamasının kurulduktan sonra Offline durumundan Online duruma geçememesinin sebebi nedir? a) Bilgisayarın reboot edilmemesi b) WampServer'ın sürümünün eski olması c) WampServer'ın komut satırı kullanımına ihtiyaç duyması d)WampServer'ın varsayılan olarak kullandığı port 80'in başka uygulamalar tarafından kullanılıyor olması e) WampServer'ın kurulumunun düzgün yapılmaması Sou- 2) Paketin çalıştırılması sırasında alınan bu hatanın sebebi nedir?
 33. 33. a) Syntax hatası b) API hatası c) Http.Client kütüphanesinin eksikliği d) Dosya yollarının yanlış veya eksik olması e) Derleyici hatası Soru-3) Aşağıdakilerden hangisi bir şirket kurmak için gerekli değildir ? a) Şirketi temsilen yetkili kişiler tarafından usulüne uygun biçimde doldurulmuş ve imzalanmış şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. b) Şirketin ticari ismi ve şirketi temsile yetkili olan kişilerin noter tasdikli imzaları c) Şirketin ticari ismi ve şirketi temsile yetkili olan kişilerin noter tasdikli imzaları d) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin karakoldan alınmış sabıka belgeleri e) Şirket sermayesinin % 0,04’ünün T.C. Rekabet Kurumu’nun T.C. Merkez Bankası (TCMB) ve ya bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu Soru-4) Bir AVD ile çalışmak için kullanılan kısayollardan hangisi doğrudur? a) Alt+Enter = Ağı açar b) Ctrl+F11 = Ağı açıp kapatır c) F8 = Ağı açıp kapatır d) F8 = Emülatör penceresini yeniler e) Alt+Enter = Emülatör penceresini yeniler Soru-5) Android’te uygulama isimlerinden hangisi geçersizdir? a) Uygulama b) Uygulama1 c) Xyz d) Qyz1 e) uygulamaOrnek 1.İşletim sistemi ile donanım arasında iletişimi sağlayan katman aşağıdakilerden hangisidir ?
 34. 34. A-Applications Manager B-Runtime Layer C-Application Framework Layer D-Libraries Layer E-Linux-Kernel -Cevap E 2-Android cihazlar üzerindeki hata ayıklama modu aktif hale getirildikten sonra cihaz, diğer farklı cihazlar ile .................. üzerinde iletişim kurabilmektedir. ---Android Debug Bridge (ADB) 3.Aşağıdakilerden hangisi android yazılım bileşenlerinden biri değildir ? A-Hizmetler B-Faaliyetler C-İçerik sağlayıcılar D-Uygulama E-Veritabanı Cevap E 120201088 – Göktuğ Can Çakmak SORULAR 1-) Php.ini “max_upload_size” sınırı kaçtır? A)32 MB B)64MB C)128 MB D)256 MB E)Belli bir sınırı yoktur. Doğru Cevap : B 2-) VPS(Sanal Kişisel Sunucu) ‘de aşağıdakilerden hangisini yüklemeye gerek yoktur? A)Php B)Apache C)MySql D)MSSQL Server E)Hepsi gereklidir. Doğru Cevap : D 3-) Aşağıdakilerden hangisi Android Studio kurulumu ile beraber gelmez? A)Sdk Manager B)AVD(Android Virtual Device) C)Genymotion D)JAVA E)Hepsi gelir. Doğru Cevap : C 4-) Android layout’larındaki componentlerin “id”leri hangi dosyada tutulur? A)Drawable klasörü B)MainActivity.java C)ActivityMain.xml D)R.java E)AndroidManifest.xml Doğru Cevap : D 5-) Android uygulamaların uzantıları aşağıdakilerden hangisidir?
 35. 35. A).exe B).ini C).apk D).jar E).xml Doğru Cevap : C 1- Aşağıdakilerden hangisi android işletim sistemi mimarisindeki Applications katmanında bulunmaz? A) Home B) Phone C) Browser D) Contacts E) SQLite CEVAP: E 2- İlgili uygulama alanında bulunan ve XML formatı ile ilgili uygulamaya ait isteğe bağlı dataların saklanmasına olanak tanır bu alanda genelde uygulama ile ilgili basit ayar bilgileri bulunur. Yukarıda tanımı verilen Data Saklama Alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Internal Storage B) Shared Preferences C) External Storage D) Network E) SQLite CEVAP: B 3- Android in diğer sistemlere göre farklılığı ………. Based çalışmasıdır. CEVAP: Register 1) Android işletim sistemi mimarisindeki en üst katman olarak bilinen katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Applications Layer B) Application Framework Layer C) Libraries Layer E)SDK Layer D) Runtime Layer cevap:A 2) Android cihazlar ile bilgisayar arasında köprü vazifesi gören .................dir.
 36. 36. cevap:ADB 3) Android üzerinde kurulu paket(uygulamalar)ler den sorumlu olan servis ..................dir. cevap: Package Manager 4) Aşağıdakilerden hangisi Android bileşenlerinden değildir? A)Uygulama B)Faaliyetler C)Hizmetler D)Altyapılar E)Yayın alıcıları cevap:D 1)Android ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Android işletim sistemi mimarisindeki en üst katmanı linux kernel dır. B) Android, Linux kernel temeline oturtulmuş açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. C) APK dosyaları Android uygulamalarının paketlenmiş halidir. D) Android SDK (Software Development Kit) geliştiriciye, uygulama oluşturma,test etme ve derleme işlemlerini yapabilmesi için API kütüphaneleri ve geliştirici araçları sunar. E) ADT Plugin , Eclipse içinde Android uygulamaları geliştirebilmek için SDK'yı Eclipse'e entegre eden plug-in'dir. CEVAP:A 2) Uygulamaların harici Java kütüphanesinden faydalanabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar? A)Dalvik VM B)ART C)Linux kernel D)Core libraries E)Libraries layer CEVAP:E 3)
 37. 37. Yukarıdaki hatanın nedeni ................. dosyalarının eksik olmasıdır. CEVAP:Apache client 4)Emülatörün özelliklerini nerden değiştiririz? A)AVD manager B)SDK manager C)Android Device Monitor D)Project structure E)Settings CEVAP:A 5)Komut satırına ........... yazıldığında yüklü cihazlar gelir, ........ yazıldığında cihazın içine girilmiş olur. Boşluklu yerlere ne gelmelidir? CEVAP:avd devices,adb shell MOBİL PROGRAMLAMA SORU HAZIRLAMA ÖDEVİ HAZIRLAYAN: HATİCE SENA HOCAMOĞLU NO: 120201055 1) “ MySQL connect failed. MySQL server has gone away.” Hatası ile karşılaştığınızda aşağıdakilerden hangisi bir çözüm olamaz? a)ilgili kod dosyasında mysql bağlantısını ve sorguları kontrol etmek b)wait time out süresini uzatmak c) max_allowed_packet boyutunu arttırmak d)mysql sürümlerinin uyumluluğunu kontrol etmek e) ilgili kod dosyasında mysql bağlantısında sorguya “reconnect” kodunu eklemek 1.cevap:e 2) Google Play mağazasında, uygulamanın altında yazan ve PEGI olarak okunan etiket ile ilgili hangisi yanlıştır? a) “Pan European Game Information” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir oyun standardıdır. b) PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16, PEGI 18 olarak sınıflandırılmaktadır. c)Oyun standartlarına göre oyunun ölçülen kalitesini belirtir. d) Bir uygulamanın çocuklar açısından uygunluğunu ölçmeye yarar. e) Uygulamada indirilmeden önce görülecek şekilde etiketlenir. 2.Cevap:c
 38. 38. 3) Android’de diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması kavramına ………………………………………. adı verilir. 3.cevap: task (görev) 4) ……………………… , Android uygulaması geliştirme aşamalarını (örneğin projede kullanılan kütüphaneleri otomatik olarak indirip kurma) otomatize eden bir build sistemidir. 4.cevap:Gradle 5) IntelliJ IDEA ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? a) JetBrains isimli bir şirketin geliştirdiği ve sattığı bir IDE’dir. b) HTML5, JavaScript, Java, PHP, Ruby, Pyhton Groovy dillerini destekler. c) JetBrains firmasına ait popüler bir Java editörüdür. d)JetBrains firmasının Android Studio için geliştirdiği bir IDE’dir. e) Android Studio, IntelliJ IDEA üzerine geliştirmiştir. 5.cevap:d 6) Aşağıdakilerden hangisi bir android application’ı çalıştırmanın yolu olarak gösterilemez? a) AVD, Genymotion gibi emülatörler kullanmak. b) Uygulamayı Google Play de yayınlamak. c) APK dosyasını emülatöre yüklemek. d) Uygulamayı akıllı telefon, TV gibi cihazlara yüklemek. e) Uygulamayı Google’ın Android Bulut servisine yüklemek. 6.cevap:e 7) Aşağıdakilerden hangisi, Android Studio’da sık kullanıdığımız araçlardan biri değildir? a)Run-> Choose a running device b) File-> Project Structure c)File->Import Project d)File-> Restart e)Run-> Edit configurations 7.cevap:d 8) …………………………………. sınıfı tarafından oluşturulan nesneler uygulama içinde kullanılan ekranları temsil ederler. 8.cevap: Activity 9) …………………………………. dosyası, herhangi bir Android projesinin olmazsa olmaz dosyasıdır. Uygulamanızın tüm temel bilgileri ve izinler bu dosya içinde belirtilir.
 39. 39. 9.cevap: AndroidManifest.xml MOBİL PROGRAMLAMA ANDROİD SORULARI 1-) Android işletim sisteminde çalışan bir uygulama içerisinde kullanılmak üzere yaratılan bir Activity ekranı ….. içerisinde tanımlanmak zorundadır. Cevap: Android Manifest 2-) Android ….. üzerinde çalışan bir işletim sistemidir. Cevap: Linux Çekirdeği 3-) Android mobil cihazlar içerisinde bulunan SQL veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir ? a) MsSQL b) MySQL c) SQLite d) HeidiSQL e) PostgreSQL Cevap: c SQLite 4-) Android işletim sistemli bir mobil uygulamada uygulamanın paket ismi benzersiz olmak zorundadır. Doğru mu, Yanlış mı? Cevap: Doğru
 40. 40. 5-) Aşağıdaki Layout dosyalarından hangisi ya da hangileri Android bir uygulamada bulunabilir? I) Linear Layout II) Relative Layout III) Table Layout IV) Frame Layout a) I-II b) Yalnız I c) I-II-IV d) I-II-III e) Hepsi Cevap: e Hepsi 6-) Ön planda çalışmakta olan bir Android uygulamanın yaşam döngüsü sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a) onCreate() –> onStart() –> onStop() b) onCreate() –> onStart() –> onResume() c) onCreate() –> onResume() –> onStop() d) onCreate() –> onResume() –> onDestroy() e) onCreate() –> onStart() –> onResume() –> onStop() –> onDestroy() Cevap: b onCreate() – onStart() – onResume() döngüsüdür. Çünkü uygulama ön planda çalışmaya devam etmektedir.
 41. 41. 7-) onCreate() methoduyla ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I- super.onCreate() sayesinde alt sınıf için bir grafik penceresi oluşturur. II- Activity ekranı açıldığında ilk çalışan methoddur. III- Activity ekranının açılması için zorunlu değildir. a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I-II e) Hepsi cevap: d şıkkı I-II 8-) Android’de .apk uzantısı hangi anlama gelir? a) Application Package b) Application Program Kit c) Android Proprietary Kit d) Android Package e) Application Proprietary Kit cevap a: Application Package 1)wamp servere normal olarak hangi portdan bağlanıyoruz ?(port değiştirmemiş hali düşünürsek ) a)80 b)90 c) herhangi port olabilir d) portsuz e) 85 cevap : 80 2)CMS ilk açıldığında daha giriş yapmadan ekran gelen uyarı nasıl düzeltilir ? a)php>admin>session kısmını sil b)cms>index > session kısmını sil
 42. 42. c)cms>admin> session kısmını sil d) o uyarı cms girince kendi düzeliyor e)hiçbiri cevap : b 3)cms içinde products kısmını ekleme yapınca ekliyor ama eklememiz gözükmüyordu bu sorunun çözümü ? a)products yolunu değiştirme(mobil4/img olarak düzeltme) b)products için cms admine @ ekleme c)products için php admine @ ekleme d)phpmyadmin içinden bu sorun düzeltilebilir d)phpmyadmin de products kısmına @ ekleme 4)android studio da projeyi derledikten sonra emilatörden login yapılamıyordu çözümü ? a)xstatic içinden ıp değişimi b)xstatic içinden login giriş kısmı ekleme c)cms kısmında login.php kısmına admin ekleme d)php kısmında login.php kısmına admin ekleme e)hiçbiri dosya bozuk cevap : a 5)1168.sql import ettikten işlem yapmak için ne yapmalıyız ? a)phpmyadminde kendimize admın oluşturmak b)phpmyadminde kendimize user oluşturmak c)phpmyadminde birşey yapmaya gerek yok d)cms den user oluşturmak e)hiçbiri cevap : a 6)database erişmek için hangi php dosyasını değiştirmemiz gerekiyor ? a)set.php b)resgister.php c)config.php d)login.php e)database.php cevap : c 120202033 İbrahim Aşık
 43. 43. Android işletim sisteminde hangi veritabanı kullanılır? A-) oracle B-) mssql C-) sqlite D-) mysql E-) hiçbiri cevap : C Android de task adı verilen kullanımın amacı nedir ? A-) Veritabanıyla bağlantı kurulması B-) Uygulamanın kullanıcıyla etkileşime girişi C-) Uygulamaya verilen yetkilerin denetimi D-) Diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması E-) Uygulamanın tasarımın yapıldığı alan cevap:D İsmet Karaduman -140202098 1-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yukarıdaki hatanın giderilmesi için çözüm adımlarından biri olabilir. I- Emülatör içerisinden Usb Hata Ayıklama modunu açmak. II- Intel HAXM’i Android SDK Manager içerisinden doğru bir şekilde kurmak.
 44. 44. III- Proje ile ilgili Java library dosyalarının yüklemek. IV- Bilgisayarın BIOS ayarlarından Virtualization (Sanallaştırma) özelliğinin aktif hale getirmek. A-)Yalnız I B-)I,II ve IV C-)I ve III D-)II ve IV E-)Hepsi. DOĞRU YANIT D: 2-)Aşağıdakilerden hangisi Android Platformu bileşenlerinden değildir. A-)Uygulamalar B-)Uygulama Framework C-)Android Bellek Yönetimi D-)Kütüphaneler ve Çalışma Zamanı E-)Linux Çekirdeği DOĞRU YANIT C: 3-) “Uygulama Framework, ................................. ile ................................ arasında üst düzey etkileşimleri sağlayan bir API.dir” ifadesinde yer alan boşluklara hangi ikili gelmelidir. I- Android uygulamaları II- Android studio
 45. 45. III- Emülator IV- Android sistemi V- Android SDK Manager A-)I-III B-)I-IV C-) II-V D-)III-IVE-)IV-V DOĞRU YANIT B: 4-) Android işletim sistemine yerleştirilmiş araç kütüphanelerini bulunduran katman aşağıdakilerden hangisidir. A-)Libraries Layer B-)Application Framework Layer C-)Runtime Layer D-)Core Libraries E-)Hiçbiri DOĞRU YANIT A: 5-) Aşağıdakilerden hangisi bir Hosting problemi değildir. A- Ayar dosyalarına müdahale edilememesi.
 46. 46. B- Bazı eklentilerin yüklenememesi. C- Düzenli olarak güncelleme ve yedekleme. D- Aşırı kaynak tüketimi. E- Maksimum memory limit hatası. DOĞRU YANIT C: Soru 1 : Android ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Android, Linux kernel temeline oturttulmuş Açık Kaynak kodlu bir İşletim Sistemidir. (Operating System - OS). B. Linux, Windows gibi işletim sistemlerine göre daha az cpu ve ram kullanır bu sebeplede hızlı ve mini bir işletim sistemidir. C. Android bir Linux işletim sistemidir. D. Mobil cihazlarda ve Tabletlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. E. APK dosyaları Android uygulamalarının paketlenmiş halidir. CEVAP : C Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi bir Android sürümü değildir ? A. Jelly Bean B. Kit Kat C. Lollipop D. Symbian E. Eclair CEVAP : D Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi Linux Kernel üzerinde bulunmaz? (Android için) A. Keypad Driver B. Wifi Driver C. Power Management D. Surface Manager E. Camera Driver CEVAP : D
 47. 47. Soru 4 : Android işletim sistemi mimarisindeki en üst katman aşağıdakilerden hangisidir ? A. Applications B. Application Framework C. Libraries D. Android Runtime E. Linux Kernel CEVAP : A Soru 5 : Android işletim sisteminde bulunan ve Uygulamalar ile Android arasındaki servislerin aracılığını yapan katman aşağıdakilerden hangisidir? A. Applications B. Application Framework C. Libraries D. Android Runtime E. Linux Kernel CEVAP : B Soru 6 : 1- Dalvik Virtual Machine, Dan Bornstein tarafından Android için özel olarak geliştirilmiş bir sanal makinadır. 2- Java olarak yazılan uygulama kodları (.class) derleyiciler tarafından Dalvik VM’in okuyabileceği op codelara çevrilmesiyle oluşturulmuş .dex uzantılı dosyaların çalıştırılacağı sanal makinadır. 3- .Dex dosyaları Dalvik VM’nin çalıştırılabilir(executable) dosya uzantılarıdır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ? A- Yalnız 1 B- 1-2 C- Yalnız 2 D- 1-2 ve 3 E- 2-3 CEVAP : D Soru 7 : “ İlgili uygulama alanında bulunan ve s formatı ile ilgili uygulamaya ait isteğe bağlı dataların saklanmasına olanak tanır bu alanda genelde uygulama ile ilgili basit ayar bilgileri bulunur.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir ?
 48. 48. A. Sqlite B. External Storage C. Internal Storage D. Shared Preferences E. Network CEVAP : D Soru 8 : Android’de uygulama kapansa bile arkaplanda çalışmasını istediğimiz sınıfa ne ad verilir ? A. Activity B. Layout C. Service D. Drawable E. Gradle CEVAP : C Soru 9 : MySql’de oluşturulan kullanıcılar için host parametreleri verilebilir. Buna göre verilen parametreler için aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri doğrudur ? 1- Localhost: Sadece MySQL’in bulunduğu makineden erişilir. 2- %: Her yerden erişilebilir. 3- IP: Sadece sizin belirlediğiniz IP’lerden erişilir. A- Yalnız 1 B- Yalnız 2 C- Yalnız 3 D- 1-3 E- 2-3 CEVAP : D Hazırlayan: Mert ÇELTİKOĞLU / 120202068 1. Android’de işletim sistemi ile donanım arasındaki iletişimi sağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Dalvik Virtual Machine B) Process
 49. 49. C) Surface Manager D) Linux Kernel E) Binder Doğru Cevap: D) Linux Kernel 2. Aşağıdakilerden hangisi Android veri saklama alanlarından değildir? A) Shared preferences B) External storage C) SQLite D) Internal storage E) Data preferences Doğru Cevap: E) Data preferences 3. Aşağıdakilerden hangisi Android Runtime bileşenlerindendir? A) Dalvik Virtual Machine B) Media Framework C) Surface Manager D) WebKit E) libc Doğru Cevap: A) Dalvik Virtual Machine 4. Aşağıdaki komutlardan hangisini bilgisayarımızın hafızasında bulunan bir dosyayı emülator hafızasına kopyalarken kullanırız? A) adb pull D: Mobil.txt /sdcard/mobil/ B) adb push /sdcard/Mobil/ D: Mobil.txt C) adb move D: Mobil.txt /sdcard/mobil/ D) adb pull D: Mobil.txt /sdcard/Mobil.txt E) adb push D: Mobil.txt /sdcard/mobil/ Doğru Cevap: E) adb push D: Mobil.txt /sdcard/Mobil/
 50. 50. 5. Aşağıdakilerden hangisi Linux-Kernel işlevlerinden değildir? A) Donanım Yönetimi B) Kaynak Yönetimi C) Güvenlik Politikaları Yönetimi D) Kütüphane Paylaşımı E) Güç Yönetimi Doğru Cevap: B) Kaynak Yönetimi Mert Esen 120202063 1.Aşağıdakilerden kısayollardan hangisi AVD Emülatör penceresini büyütür? A)Alt + Enter B)F8 C)Ctrl+F11 D)Ctrl+Alt+Delete E)Alt+Tab CEVAP:A 2. Android cihaz üzerine bir uygulamanın yüklenebilmesi için bu uygulamanın imzalanmış olması gerekir. Geliştirme aşamasında Eclipse hata ayıklama anahtarı olarak adlandırılan bir sertifika ile otomatik olarak uygulamayı imzalar. Bu hata ayıklama sertifikası üretim tarihinden itibaren kaç gün sonra devre dışı kalır? A)7 B)10 C)30 D)90 E)365 CEVAP:E 3.”SQLite”,”OpenGL”, “SSL” gibi kütüphaneler Android bileşenlerinin hangisinde bulunur? A)Applications(Uygulamalar) B)Application Framework(Uygulama Çatısı) C)Libraries(Kütüphaneler) D)Runtİme(Çalışma Zamanı) E)Linux Kernel(Linux Çekirdeği) CEVAP:C 4.Android Studio kullanarak yeni bir proje hangi yönergeler takip edilerek açılır? A)Help -> Submit Feedback B)File -> New Project
 51. 51. C)Wiev -> Quick Definitions D)Code -> Generate E)Navigate -> Test CEVAP:B 5.Aşağıdakilerden hangisi Android yazılım bileşenlerinden değildir? A) Uygulama (Application) B) Faaliyetler (Activities) C) Hizmetler (Services) D) Linux Kernel E) İçerik sağlayıcılar (Kısaca sağlayıcılar) (Content providers) CEVAP:D 1-) Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir uygulama içerisinde kullanılacak olan izinler …. içerisinde belirtilir. Cevap: Android Manifest 2-) Android işletim sistemi kayıt tabanlı olarak çalışır. Doğru mu, Yanlış mı? Cevap: Doğru 3-) Android işletim sistemi mimarisindeki en üstte bulunan katman hangisidir ? a) Uygulama Çatısı b) Kütüphane Katmanı c) Linux Çekirdek Katmanı d) Uygulamalar e) Android Çalışma Zamanı Cevap: d Uygulamalar 4-) Android hangi açık kaynak lisansı altında lisanslanmıştır ? a) OSS b) SourceForge c) Apache/MIT d) Eclipse Public License e) Mozilla Public License cevap: c Apache/MIT Lisansı 5-) Aşağıdakilerden hangisi Android işletim sistemlerinin takma isimlerinden değildir ? a) Marshmallow b) Gingerbread c) Muffin d) Lollipop e) JellyBean cevap c: Muffin
 52. 52. 6-) Android işletim sistemli bir mobil uygulamada kullanıcıyı bir Activity ekranından diğerine geçirmek için hangi sınıf kullanılır? a) Activity b) Intent c) Application d) Inflater e) Adapter Cevap: b Intent 7-) Google Android’i ne zaman satın almıştır? a) 2004 b) 2005 c) 2006 d) 2007 e) 2008 cevap: b 2005 8-) DDMS’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir ? a) Dalvik Memory Server b) Device Memory Server c) Dalvik Monitoring Services d) Dalvik Debug Memory Server e) Dalvik Debug Monitor Services Cevap: e Dalvik Debug Monitor Services Mobil Programla Soru Ödevi 120202010 Mervenur ERGÜL 1)Aşağıdakilerden hangisi PHP özelliklerinden değildir? a) PHP özgür bir yazılım olup PHP Lisansı ile dağıtılmaktadır. b) PHP statik HTMLdir c) PHP tüm web sunuculara ve hemen hemen tüm işletim sistemi ve platforma ücretsiz olarak yüklenebilir d)Her istemciye ayrı HTML durumlar ürettiğiniz durumlar için uygun e)Bir programla dilidir. Cevap(b) 2)Aşağıdakilerden hangisi android yazılım bişelenlerinden biri değildir? a)Uygulama b)Hizmetler c)Faaliyetler
 53. 53. d)Yayın Alıcıları e)Emülatör cevap(e) 3)Aşağıdakilerden hangisi temel kullanıcı arabirim bişelenlerinden biri değildir? a)activity b)fragement c)view d)layout e)task cevap(e) 4)Android Sistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) arkaplan işlemlerini desteklemez. b) dosya sistemine ve gömülü SQLite veritabanına erişim izinlerini denetler. c)OpenGL ES standardını kullanır. d) 2-D ve 3-D grafik destekler e) zengin bir kullanıcı arabirimi kütüphanesi sağlar cevap(a) 5)Android işletim sistemli bir mobil uygulamada kullanıcıyı bir Avtivity ekranından diğerine geçirmek için hangi sınıf kullanılır? a)Activity b)Intent c)Application d)Inflater e)Adapter cevap(b) 6)Android işletim sistemi mimarisindeki en üstte bulunan katman hangisidir? a)Uygulama Çatısı b)Kütüphane Katmanı c)Linux Çekirdek Katmanı d)Uygulamalar e)Android Çalışma Zamanı cevap(d) 7)……………………………., akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve Linux çekirdek (kernel) tabanlı bir işletim sistemidir.(Android)
 54. 54. 8)Android de Alternatif emülatör olarak ………………………….. kullanabiliriz.(Genymotion) 9) Android inşa sistemi olarak..... kullanılır.(Gradle) 10)Debug Sertifikasının geçerlilik süresi ……………. Gündür.(365) 1-) Android işletim sistemi ……… tabanlı işletim sistemidir. ( cevap: Linux) 2-) Android uygulamaları için hangi dil kullanılmaktadır? A-) Php B-)Java C-)C# D-)Ruby E-)C++ Cevap:B 3-) Android uygulamaları oluşturmak, derlemek ve paketlemek için ……… gereklidir. (cevap: Android SDK) 4-)AVD’nin açılımı nedir? A-)Android Yazılım Geliştirme Kiti B-)Android Hata Ayıplama Köprüsü C-)Android Sanal Aygıt D-) Android Veri Datası E-)Android Sistem Görüntüsü Cevap:C 5-)Aşağıdakilerden hangisi Android Data Saklama Alanlarından değildir? A-)Internal Storage B-)External Storage C-)Sql D-)Network E-)SQLite Cevap:C A)404 B)8080 C)80 D)24 E)200 CEVAP: C 2. Aşağıdakilerden hangisi temel kullanıcı arabirim bişelenlerinden biri değildir? a)activity b)fragment c)view d)layout e)task CEVAP: E 3. ………… akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve Linux çekirdek (kernel) tabanlı bir işletim sistemidir. CEVAP: ANDROİD 4. Aşağıdaki Linux Kernel katmanında bir veya daha fazla proses arasında bağlantı sağlamaya yarar ? A-) Binder B-) Power Management C-) USB Driver D-) Alarm Driver E-) Shared Memory Driver CEVAP: A 5. Android SDK yöneticisi Android paketlerini yüklemenizi ve silmenizi sağlar. A- Doğru
 55. 55. B- Yanlış CEVAP: A 6. Aşağıdaki Android API eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) API 3 => Android 1.5 b) API 8 => Android 2.2 c) API 10 => Android 4.1.2 d) API 23 => Android 6.0 e) API 18 => Android 4.3.1 CEVAP: C 1. Wamp server port değiştirme işlemi hangi dosya içinden gerçekleştirilir ? a -) php.ini b -) my.ini c -) phpmyadmin d -) config.php e -) httpd.conf Cevap e ;; 1. _________ emülatörü Android projelerinin başlatma ve çalıştırılmasında nispeten daha hızlıdır. (CEVAP: Genymotion) 2. Asagidakilerden hangisi Hosting Problemlerinden biri degildir? A. Ayar dosyalarına müdahele edilemez. B. Eklentiler yüklenemez. C. IP adresi olmadan iletişime geçilemez. D. Kaynak tüketimi. E. Paylaşımlı sunucu olduğundan 100 kişinin dosyaları çalışır. (CEVAP: C) 3. WAMPSERVER ne icin kullanilmaz? A. Windows işletim sisteminde : Hazır paket olarak tüm ayarları yapılmış apache, php ve mysql sunar. B. Android uygulamaları oluşturmak ve derlemek icin. C. Java kaynak dosyaları Java derleyicisi tarafından Java sınıf dosyalarına dönüştürülür. D. Android API’sinin belirli sürümlerini yüklemenizi sağlar. E. Her istemciye ayrı HTML durumlar uretmek için. (CEVAP: E) 4. __________ akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve Linux çekirdek (kernel) tabanlı bir işletim sistemidir.
 56. 56. (CEVAP: Android Isletim Sistemi) 5. Aşağıdakilerden hangisi Android bileseni degildir? A. Uygulama (Application) B. Faaliyetler (Activities) C. Hizmetler (Services) D. Yayın alıcıları (Kısaca alıcılar) (Broadcast receivers) E. Isletim cihazlar (Processing devices) (CEVAP: E) 1) I. Android, Linux kernel temeline oturtulmuş Açık Kaynak kodlu bir İşletim Sistemidir. II. Android Linux kernel üzerine kurulu olsa da Linux değildir. III. Linux, Windows gibi işletim sistemlerine göre daha çok cpu ve ram kullanır . Yukarıdaki ifadelerden hangisi ve ya hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnızca I E) I,II ve III CEVAP : A 2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Php çalışmalarını gerçekleştirmek için WAMP Server kurulmalıdır. B) CMS için apache web sunucu programı kurulmalıdır. C) Database structure için mysql mariaDB kurulmalıdır. D) Android App için Android Studio kurulmalıdır. E) IOS için MAC işletim sisteminde XAMMP kurulmalıdır. CEVAP: E 3) Aşağıdakilerden hangisi Android platformu bileşenlerinden değildir? A) Libraries B) Android Debugging C) Aplication Framework D) Android Runtime E) Linux kernel CEVAP : B 4)
 57. 57. Yukarıdaki hatayı çözebilmek için aşağıdaki dosyalardan hangisi indirilmelidir? A) JDK B) SDK C) Apache client D) WAMP server E) XAMMP CEVAP : C 5) Android kullanıcı arayüzü için temel yapıtaşı …………….dir. CEVAP : ETKİNLİKLER 110201011 – OKAN DEMİR MOBİL PROGRAMLAMA SINAV SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi emülatörün localhost adresine erişmek için kullanılan ip adresidir ? a) MySqlConverterTool b) MsSqlConverterTool c) PhpConverterTool d) PdoConverterTool e) VersionConverterTool Doğru Cevap (A) 2) Üzerinde çalıştığımız projenin php kodlarında yaşanan sürüm hatalarını gidermek için aşağıdakilerden hangisi tam çözüm sağlamaktadır ? a) 11.0.2.2 b) 10.0.2.2 c) 10.22.0.2 d) 10.0.22.2
 58. 58. e) 12.0.2.2 Doğru Cevap (B) 3) Üzerinde çalıştığımız projede android uygulama ile yaptığımız veri listeleme isteği php dosyalarından …………… klasöründeki ……………. dosyasına gönderilmektedir. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir ? a) PHP – set.php b) PHP – get.php c) CMS – admin.php d) CMS – get.php e) CMS – set.php Doğru Cevap (B) Aşağıdakilerden hangisi Android Studio da alternatif bir emülatör olarak kullanılabilir? a-)WMware b-)VirtualBox c-)Parallels d-)QEMU e-)Genymotion Cevap: E. 1)Web işlemlerinde kullanılan genel port hangisidir? A)404 B)8080 C)80 D)24 E)200 CEVAP C 2)Native Libraries olarakta karşımıza çıkabilen,Android işletim sistemine yerleştirilmiş araç kütüphanelerini bulunduran katman aşağıdakilerden hangisidir?
 59. 59. A)Applications Layer B)Application Framework Layer C)Runtime Layer D)Libraries Layer E)Dalvik VM CEVAP D 3)Android’de diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması kavramına ne ad verilir A)SDK B)Package C)Task D)ADB E)Gradle CEVAP C MOBİL PROGRAMLAMA SORULARI 1.Aşağıdakilerden hangisi sanal aygıtın çalışmasını sağlar? A)SDK B)CDK C)AVD D)Activity E)Fragments 2.Aşağıdakilerden hangisi alternatif mobil emulatör olarak kullanılabilir ?
 60. 60. A)Genymotion B)Wmware C)VirtualBox D)Kali Linux E)Ubuntu 3.Hangi android platformu bileşeni kernel bölümünde yer alır? A)Browser B)Dalvik VM C)SQLite D)OpenGL E)Kamera 4.Android programlama yaparken java kodlarının bölüm hangisidir? A)Activity B)View C)Manifest D)Kernel E)Task 5.Android geliştiriciler hangi platform üzerinden android aplikasyonlarını kullanıcıların indirmesine olanak sağlar? A)AppStore B)Amazon C)Google Play D)WampServer E)Apache AndroidManifest.xml dosyası için hangisi doğrudur?
 61. 61. a. Web Servis ile çekilen verileri gösterir. b. Uygulamanın ihtiyacı olan izinleri belirtir. c. Başka bir activitye geçiş sağlar. d. Yeni bir görsel nesne tanımlaması yapar. e. Tasarım düzenimini sağlar. cevap : b Uygulama her açıldığında Android sistemi tarafından çalıştırılan metod hangisidir? a. onResume b. onPause c. onCreate d. onStop e. onBind cevap : c I) Uygulama (Application) II) Faaliyetler (Activities) III) Hizmetler (Services) IV)Yayın alıcıları (Kısaca alıcılar) (Broadcast receivers) V)İçerik sağlayıcılar (Kısaca sağlayıcılar) (Content providers) 1-) Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri android bileşeni olarak tanımlanabilir? A) I ve II B) III ve V C) I,II ve III D) IV ve V E) Hepsi Cevap : E 2-) Bir Android uygulaması sadece bir tane ……………….. sınıfına sahip olabilir. Cevap: Application 3-) ……… dosyaları Android uygulamalarının paketlenmiş halidir.
 62. 62. Cevap: APK 4-) Android studio da yeni bir Android Sanal Aygıt (AVD) tanımlamak için aşağıdaki adımlardan hangisi uygulanır? A) Tools → Android → AVD Manager B) Seçenek → Geliştirici Seçenekleri menüsünden C) Run → Run ‘app’ D) Tools→Generate JavaDoc… E) Tools → Android →SDK Manager Cevap: A 5-) Kullanılan Android cihazının ayarlarından USB hata ayıklama özelliğini açmak için aşağıdaki adımlardan hangisi izlenmelidir? A) Tools → Android → AVD Manager B) Seçenek → Geliştirici Seçenekleri menüsünden C) Run à Run ‘app’ D) Tools→Generate JavaDoc… E) Tools → Android →SDK Manager Cevap: B 1.Aşağıdakilerden hangisi Android yazılım bileşenleri arasında yer almaz? A-)Uygulama (Application) B-)Faaliyetler (Activities) C-)Hizmetler (Servicies) D-)Parçalar (Fragments) -->(CEVAP) E-)Yayın alıcıları(Kısaca alıcılar)(Broadcast receiviers) 2.Android, ........ temeline oturttulmuş Açık Kaynak kodlu bir İşletim Sistemidir. Ancak Android Linux değildir. Yukarıdaki boş bırakılan alanı aşağıdaki şıklara göre doldurunuz. A-)Linux kernel -->(CEVAP) B-)Windows C-)Symbian D-)Mac
 63. 63. E-)Java 1) Android inşa sistemi olarak …………… kullanılır. Cevap) Gradle 2) WAMP server Windows Apache, …………. ve PHP’yi içerir. Cevap) Mysql 3) Aşağıdakilerden hangisi bir AVD için kullanılan kısayollardan biri değildir? a) Alt + Enter = Emülatör penceresini Büyütür. b) Ctrl + F11 = Emülatör penceresinin yönelimini sırasıyla yatay ve dikey olarak değiştirir. c) F8 = Ağı açıp kapatır. d) ESC = Emülatörde geri gelmek için kullanılır. e) SPACE = Uygulamayı durdurur. Cevap) E 4) Aşağıdaki Android API eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) API 3 => Android 1.5 b) API 8 => Android 2.2 c) API 10 => Android 4.1.2 d) API 23 => Android 6.0 e) API 18 => Android 4.3.1 cevap) C 5) PHP için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sadece statik HTML kodları için kullanılır. b) Dinamik HTML üreten bir dildir. c) Her istemciye ayrı HTML ürettiğiniz durumlar için uygundur. d) Apache web server üzerinde çalışabilir. e) Bir programlama dilidir. Cevap) A Hangisi android bileşenlerinden değildir? A) Applications B) Applications Framework C) Libraries D) Xcore E) Linux Kernel
 64. 64. Yeni android projesi Quik start nasıl oluşturul? a) Open an existing Andorid Studio Project b) start a existing Andorid Studio Project c) ımport an Andorid code sample d) configure e) docs and how tos 1.) Android uygulamada tanımladığımız bir Activity ,mobil Cihazda çalıştığı sırada çalışmayı Durdurdu hatası alıyorsa hangi dosyayı düzeltmemiz gerekir .(Activity içindeki java kodlarının doğru olduğunu varsayın) A.) Values.xml B.) Activitymain.layout C.) Manifext.xml D.) Strings.xml E.) Gradle dosyası CEVAP=C 2.) Manifest dosyası aşağıdakilerden hangisini içermez? A.) İntent filter B.) Content provider C.) INTERNET izni D.) Fragment java dosyası E.) Uygulama ikon resminin yolu CEVAP=D 3.)Android ile uygulama yapabilmemiz için Aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle kurulumuna gerek yoktur. A.) Java SDK
 65. 65. B.) SDK C.)Emulator D.)API dosyaları E.)Android IDE si CEVAP=C 4.)Android uygulama geliştirirken kullanılan WAMP server ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. A.)PHP desteği sağlar B.) Bütün İşletim sistemlerinde çalışır C.) Mobil yazılım ile veritabanı bağlantısı kurar. D.)Varsayılan portu 80 dir E.) Değişiklikleri yapabilmek için http.conf dosyası kullanılır. CEVAP=B 5.)Aşağıdakilerden hangisi Main Activity sınıfı için oluşturduğunuz dactivitymain.layout arayüz dosyasını birbirine bağlayan komuttur? A.) R.id.layout B.)this.setView(R.layout.activitymain) C.)setActivityView(R.id.activitymain) D.)setContentView(R.layout.activitymain) E.)Hiçbiri CEVAP=D 1.Android uygulama geliştiricisi genellikle hangi seviyelerde çalışır? A. Libraries-Runtime
 66. 66. B. Linux Kernel-Libraries C. Applications- Application Framework D. Runtime E. Linux Kernel Cevap : C 2.Gelecekte Dalvik VM in yerini ………….. alması bekleniyor. Cevap: ART 3.Aşagıdakilerden hangisi application framework katmanında bulunmaz? A. Activity Manager B. Window Manager C. View System D. Package Manager E. Media Framework Cevap : E 4. Paketimdeki PHP dosyalarını açmak için hangi işlemlerle ihtiyacımız var? 1. wampserver yüklemek 2.www klasörüne PHP dosyalarını atmak 3. klasörün içine localhosttan ulaşabiliriz. 5. Aşağıdakilerden hangisi android cihazlar ve bilgisayar arasında köprü vazifesi görür? A. ADB B. AVD C. SDK D. ART E. Dalvik VM Cevap : A 1) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kurulu olan Apache, PHP ve MySQL hakkındaki tüm bilgileri listeler? A) phpinfo(); B) php(); C) info(); D) infophp(); E) phpmyadmin(); 2) Aşağıdakilerden hangisi veritabanı sunucusunu yönetmede kullanılan web arayüzüdür? A) Joomla B) PhpNuke C) phpMyAdmin D) MySQL
 67. 67. E) CMS Soru 3:PHP dilinin “sınırlayıcı” işaretleri aşağıdakilerden hangileridir? a) “<” ve “>” b) “<?” ve “?>” c) “<#” ve “#>” d) “<&” ve “&>” e) “<%” ve “%>” Soru 4:PHP’nin konfigürasyon bilgilerini barındıran ayar dosyası aşağıdakilerden hangisidir? a) phpinfo.php b) php.inc c) php.ini d) php.cfg e) php.conf 5) Aşağıdaki adreslerden hangisi kayıtlı olan bilgi.php sayfasını tarayıcının adres çubuğundan çağırmak için kullanılır? A) http://www/bilgi.php B) http:// localhost C) http://bilgi.php D) http://localhost/bilgi.php E) http://localhost/php/bilgi.php 1. Yanlış olanların başına Y dogru olanların basına D yazınız: a) Uygulama Framework: Android uygulamalarından Android sistemi ile üst düzey etkileşimleri sağlayan bir APIdir. b) Linux çekirdeği - temel donanım için iletişim katmanı. c) Kütüphaneler ve Çalışma Zamanı – Uygulama çerçevesi ve Dalvik çalışma zamanının birçok ortak fonksiyonları için kütüphaneler (örneğin: Grafik Render, veri depolama, web tarama, vb.) sunmakla birlikte Android uygulamalarını çalıştırmak için core (çekirdek) Java kütüphanelerini sunar. d) dex dosyaların boyutu ilgili sınıf dosyalarından daha büyüktür. e) Android Yazılım Geliştirme Kiti (Android SDK), Android uygulamaları oluşturmak, derlemek ve paketlemek için gerekli araçları içerir. f) Intel sistem görüntüsü kullanan bir Android sanal aygıt ARM tabanlı sistem görüntüye göre Intel/AMD donanım üzerinde çalıştırıldığında çok daha hızlı çalışmamaktadır g) Linux, Windows gibi işletim sistemlerine göre daha az cpu ve ram kullanır bu sebeplede hızlı ve mini bir işletim sistemidir.
 68. 68. Cevap: (D-D-D-Y-D-Y-D) 2. Aşağıdakilerden hangisi “Emülatör pençesinin yönelimini sırasıyla yatay ve dikey olarak değiştirir” ifadesi için dogru kısayoludur: a) Alt+Enter b) Ctrl+Enter c) Alt+F11 d) Ctrl+F11 e) F8 3. Aşağıdakilerden hangisi Web ServerGörevi değildir: a) İstemci tarayıcı (browser) ile web sunucuya istekte bulunur. b) Tarayıcıya URL (adres) yazıyor. c) Ip adresini bulabilmek için DNS Sunucuya sorulur. d) Web sunucusu HTTP protokolünü kullanır. e) Çoğu durumda sunucu iş mantığını bir bileşen APIsi ile sunmaktadır 4. Aşağıdakilerden hangisi Android bileşenidir: a) Faaliyetler (Activities) b) Uygulama (Application) c) Hizmetler (Services) d) Yayın alıcıları (Kısaca alıcılar) (Broadcast receivers) e) İçerik sağlayıcılar (Kısaca sağlayıcılar) (Content providers f) Hepsi 5. Android, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu ve ______çekirdek (kernel) tabanlı bir işletim sistemidir. Android sisteminin geliştirilmesinden sorumlu proje ________olarak adlandırılır ve Google liderliğinde, diğer şirketlerle birlikte Open Handset Alliance tarafından geliştirilmektedir. a) Linux, Android Open Source 120202008 Suzan Yıldırım Soru1: Dalvik VM ..... olarak çalıştığı için az hafıza çok işlemci tüketir. Cevap1: JIT Soru2: ART .... olarak çalıştığı için çok hafıza az işlemci ile Android'in daha hızlı çalışmasını sağlar.
 69. 69. Cevap2: AOT Soru3: Android'de diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması kavramına ne adı verilir? A.Dalvik VM B.IPC C.ART D.Task E.ADB Cevap3: Task Soru4: Aşagıdakilerden hangisi Android uygulamaları parçalarından biri değildir? A.Application B.Content Providers C.Context D.BroadcastReceiver E.Layout Cevap4:Layout Soru5: OPEN HANDSET ALLİENCE (OHA) topluluğu içerisinde hangi firma bulunmaz? A.Nvdia B:Intel C.Qualcomm D.FireEye E.T-Mobile Cevap5: FireEye Mobil Programlama Sorular 1) Android işletim sistemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. B) Windows çekirdek tabanlı bir işletim sistemidir. C) Android sisteminin geliştirilmesinden sorumlu proje AOSP dir D) OpenGL ES kütüphanesi kullanarak 2D ve 3D grafiklerini destekler. E) Mobil cihazlar için geliştirilmiştir. Cevap: B 2) Android’de diğer uygulama bileşenlerinin yeniden kullanılması kavramına hangisini ifade eder? A) Encapsulation B) Task
 70. 70. C) Android SDK D) ADB E) Gradle Cevap : B 3) Aşağıdakilerden hangi Android platformu bileşeninin özelliği yanlış verilmiştir? A) Uygulamalar - Android Open Source Project; Tarayıcı (Browser), Kamera, Galeri, Müzik, Telefon vb. gibi birçok varsayılan uygulamayı içerir. B) Uygulama Framework (çerçevesi) - Android uygulamalarından Android sistemi ile üst düzey etkileşimleri sağlayan bir API. C) Kütüphaneler ve Çalışma Zamanı - Android uygulamalarını çalıştırmak için çekirdek C++ kütüphanelerini sunar. D) Linux çekirdeği - Linux çekirdeği, kütüphaneler ve çalışma zamanını kapsamaktadır E) Uygulama çerçevesi, Linux çekirdeği, kütüphaneler ve çalışma zamanını kapsamaktadır (encapsulated). Cevap : C 4)Android uygulama geliştiricisi, genellikle yeni Android uygulamaları oluşturmak için ............................ ve ........................ ......................... katmaları ile çalışır. Cevap : Uygulamalar ve Uygulama Çerçevesi 5) ADB (Android debug bridge) için hangisi doğrudur ? A) Android cihazlara bağlanarak cihazı yönetmeyi veya uygulama hatalarının ayıklamasının yapılmasını sağlar. B) Android inşa sistemi olarak kullanılmaktadır. C) Bütünleşik geliştirme ortamı sunmaktadır. D) Android uygulamaları için çalışma zamanı olarak kullanılır. E) Derlenmiş kod üretir fakat uygulamanın başlatılmasından itibaren daha hızlı çalıştırılmasını sağlar. Cevap : A 6) "Android cihaz üzerine bir uygulama yüklendiğinde uygulama kodu makina koduna çevrilir. Bu da yaklaşık olarak % 30 daha büyük derlenmiş kod üretir fakat uygulamanın başlatılmasından itibaren daha hızlı çalıştırılmasını sağlar. " anlatılan durumu aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır ?
 71. 71. A) ADB (Android debug bridge) B) Gradle C) IntelliJ IDE D)Android Runtime (ART) E) Android Asset Packaging Tool (AAPT) Cevap : D 7) I.Dağıtılır II.Paketlenir III. Derlenir IV.Başlatılır IDE içinde dağıtma (deployment) işlemini başlattığında hangi sıralama ile çalıştırılır? A)I-II-III-IV B)II-III-IV-I C)III-II-IV-I D)IV-II-III-I E) III-II-I-IV Cevap : E 8) " Project SDK is not defined " hatasının çözümü için projeye ................... kurulması ve tanımlanması gereklidir. Cevap : SDK 9) File-> Poject Sructure -> Project SDK da "Android 4.4.2 platform invalid" şeklindeki hatanın sebebi hangisidir ? A) Gradle dosyasının yüklenmesi gerekmektedir. B) JDK kurulumu yapılması gerekmektedir. C) SDK kurulumu yapılması ve Project SDK dan işaret edilmesi gerekmektedir. D) API güncellenmesi yapılması gerekmektedir. E) Gerekli API nin yüklenmesi gerekmektedir. Cevap :C
 72. 72. 10) "HXAM is not working and emulator runs in emulation mode. AVD RAM size= 1536 MB. HXAM max RAM size = 512 MB" problemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) AVD ihtiyaç duyduğu bellek HAXM yapılandırmada belirtilen maksimum bellekten küçüktür. B) RAM i 1536 olan yeni bir emülatorde proje çalıştırılmalıdır. C) Projenin API si Emülator ile uyumsuzdur, yeni Emülatör kurulup çalıştırılmalıdır. D)Android geliştirme platformu hatalıdır,yeniden yüklenmesi gerekmektedir. E)RAM i 512 olan yeni bir emülatorde proje çalıştırılmalıdır. Cevap : E Mobil Programlama Soru Hazırlama Ödevi 1-) Aşağıdakilerden hangisi Android yazılım bileşenlerinden değildir? A)Uygulama B)Faaliyet C)Hizmetler D)MySQL Veritabanı E)İçerik Sağlayıcılar Cevap: D 2-) İnternet sitelerinin alan adlarını IP adresleri ile eşleştiren dosya aşağıdakilerden hangisidir? A)protocol B)services C)hosts D)dxdiag E)networks Cevap: C
 73. 73. 3-) Aşağıdakilerden hangisinde, diğer depolama alanlarına oranla güvenlik ilke ve politikalar daha düşük seviyede uygulanır? A) Internal Storage B) External Storage C) Shared Preference D)SQLite E)Network Cevap: B I) PHP II)MySQL III)SQLite IV)Apache 4-) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri WampServer içerisinde yer alır? A) I ve II B)Yalnız II C)I, II ve III D)I, II ve IV E)II ve IV Cevap: D Mobil Programlama Ödev Soru ve Cevapları 1 )Android de aşağıdaki sınıflardan hangisi görünümlerden sorumludur? A) android.view.Surface B) android.view.View C) android.view.View.BaseSavedState D) android.view.ViewGroup
 74. 74. E) android.view.ViewOverlay 2)Aşağıdakilerden hangisi Android yazılım bileşenleri arasında yer almaz ? A) Uygulama B) Faaliyetler C) Donanım D) Hizmetler E) İçerik Sağlayıcılar Cevap C 3) Android SDK içinde Java sınıf dosyalarını dex (Dalvik Executable) dosyasına dönüştüren ……….. ismindeki bir araç bulunmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluk yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) jdk B) jrm C) xml D) dx E) jre Cevap D 4) Aşağıdakilerden hangisi uygulamaların doğrudan makine dilindeki donanım bileşenleriyle,herhangi bir emülatör kullanmadan iletişime geçmesi olarak tanımlanabilir ? A) Java Run Time B) JVM C) XML D) JRE E) Android Run Time Cevap E 5) Aşağıdakilerden hangisi Android platform bileşenleri arasında yer almaz ? A) Uygulama Framework (çerçevesi)
 75. 75. B) Uygulamalar C) Ağ Bağlantısı D) Kütüphaneler ve Çalışma Zamanı E) Linux çekirdeği MOBİL PROGRAMLAMA DERSİ İÇİN HAZIRLANAN SORULAR 1- Verilen paket programda android uygulama sunucuya login yapan kişinin bilgilerini nasıl göndermektedir? A) Tcp socket bağlantı ile B) Udp socket bağlantı ile C) Url ye parametre yazarak D) Asp web servis ile E) Kısa mesaj ile Cevap: C 2- Android uygulamalarında oluşturulan her sayfaya …. denir. Cevap: Activity 3- Bir android uygulamada uygulamanın kullanılacağı izinler nerede belirtilir? A) Layout dosyalarında B) Main class’ta C) Gradle dda D) Proje properties de E) Android Manifest dosyasında Cevap: E 4- Aşağıdakilerden hangisi ile android data saklama alanlarından değildir? A) İnternel storage B) External storage C) Shared proferences D) Libraries E) SQLite Cevap: D 5- Verilen paket programda hangi port kullanılmıştır? A) 8080 B) 8088 C) 80 D) 88 E) SORU 1: Demo 1165 i Android ile açtığımız zaman aldığımız http kütüphanelerinin eksikliğinin hatası ………………………………. indirmemizle çözüme kavuşmuştur. F) CEVAP: Apache HTTP Components
 76. 76. G) H) SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi Android işletim sistemi uygulamalarından değildir ? I) A-) Home J) B-) SSL K) C-) Contacts L) D-) Browser M)E-) Phone N) CEVAP: B O) P) SORU 3: Dalvik Virtual Makinenin çalıştırılabilir dosya uzantısı …………………. tir. Q) CEVAP: .dex R) S) T) U) V) W) X) SORU 4: Aşağıdaki Linux Kernel katmanında bir veya daha fazla proses arasında bağlantı sağlamaya yarar ? Y) A-) Binder Z) B-) Power Management AA) C-) USB Driver BB) D-) Alarm Driver CC) E-) Shared Memory Driver DD) EE) CEVAP: A FF) GG) SORU 5: Android İşletim Sistemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? HH) A-) Akıllı telefonlar, tabletler ve mobil cihazlar için geliştirilmiştir. II) B-) Linux Kernel tabanlı bir işletim sistemidir. JJ) C-) Arka plan işlemlerini desteklemez. KK) D-) Zengin bir kullanıcı arayüzü kütüphanesi sağlar. LL)E-) Android Sisteminin geliştirilmesinden sorumlu proje Android Open Source Project olarak adlandırılır. MM)
 77. 77. NN) CEVAP: C Mobil Programlama Soru Hazırlama Ödevi : -Soru : Android işletim sisteminin serüveni …. yılında …. şirketinin …. şirketini satın almasıyla başlamıştır. Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A.) 2009 – Google – Android B.) 2007 – Android – Google C.) 2005 – Google – Android D.) 2007 – Google – Android E.) 2005 – Android – Google Cevap : C şıkkı -Soru : Open Handset Allience(OHA) topluluğu içerisinde birçok dev firma bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu firmalardan değildir? A.) Google B.) Android C.) Qualcomm D.) Sony E.) Intel Cevap : B şıkkı -Soru : Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlış bir ifadedir? A.) İlk Android cihaz 2008 yılında HTC şirketi tarafından satışa sunuldu. B.) HTC markalı, HTC Dream ilk Android Smartphone olma özelliği taşıyor. C.) Android için bir diğer önemli gelişme de Google’ın 2009 yılında Open Handset Allience(OHA) topluluğunu duyurmasıdır. D.) OHA topluluğun amacı Mobil Cihazlar için standartların oluşturulması ve mobil cihazlar için açık kaynak kodlu bir işletim sisteminin oluşturulmasıdır. E .) HTC Dream Android’in 1.0 sürümü ve 528 Mhz İşlemci ile 192 Mb RAM’e sahipti. Cevap : C şıkkı (tarih yanlış)
 78. 78. -Soru : Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri doldurunuz. * ……. şirketinin yaptığı bir diğer pazar araştırmasına göre de, 2013 yılı araştırma raporunda, 2013 yılı …… kullanımında %51.2'lik bir artış olduğunu gösterilmektedir. Ve bu yükselişe Akıllı Cihazların kullanım oranı ……. …… ‘ın yarınsından fazlasına hakim durumda. İlk boşluk : IDC ikinci boşluk : Akıllı Cihaz üçüncü boşluk : Mobil Pazar * 1 ile gösterilen şirket ……….. şirketidir. 2 ile gösterilen şirket ……….. şirketidir. 3 ile gösterilen şirket ……….. şirketidir. 4 ile gösterilen şirket ……….. şirketidir. Cevaplar sırayla : Android,IOS,BlackBerry OS,Symbian *Android, ….. temeline oturtulmuş ….. bir İşletim Sistemidir. (Operating System - OS). İlk boşluk : Linux Kernel İkinci boşluk : Açık kaynak kodlu *Linux, Windows gibi işletim sistemlerine göre daha az …… ve ….. kullanır bu sebeple de ….. ve ….. bir işletim sistemidir. İlk boşluk : cpu ikinci boşluk : ram üçüncü boşluk : hızlı dördüncü boşluk : mini * Android ……. üzerine kurulu olsada Linux değildir. Cevap : Linux kernel * ….. Android uygulamalarının paketlenmiş halidir. Cevap : APK dosyaları
 79. 79. * Android’in diğer sistemlere göre farklılığı, ….. değil ….. çalışmasıdır. İlk boşluk : Stack-Based ikinci boşluk : Register-Based -Soru : Android işletim sistemi mimarisindeki en üst katman olarak bilinir. Android işletim sisteminde bulunan uygulamalar (örnek olarak telefon rehberi, whatsapp, skype vs) bu katmanda bulunur. Bahsi geçen katman aşağıdakilerden hangisidir? A.) Applications Layer B.) Application Framework Layer C.) Libraries Layer D.) Runtime Layer E.) Taşıma Katmanı Cevap : A şıkkı *Android işletim sisteminde bulunan ve Uygulamalar ile Android arasındaki servislerin aracılığını yapan (örnek olarak Activity Manager, Telephony Manager vs) ……….bulunur. Cevap : Application Framework Layer -Soru : Native-Libraries olarakta karşımıza çıkabilen, Android işletim sistemine yerleştirilmiş araç kütüphanelerini bulunduran katman aşağıdakilerden hangisidir? A.) Applications Layer B.) Application Framework Layer C.) Libraries Layer D.) Runtime Layer E.) Taşıma Katmanı Cevap : C şıkkı
 80. 80. Numaralandırılmış yerlere neler gelmelidir? 1 -> .… 2 -> …. 3 -> …. 4 -> …. 5 -> …. Cevaplar Sırasıyla : Applications , Application Framework,Libraries,Android Runtime,Linux Kernel Soru1 : php için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) PHP dinamik HTML üreten bir dilidir. B) Her istemciye ayrı HTML ürettiğimiz durumar için uygundur. C) Programlama dilidir. D) Apache üzerinde de çalışır. E) Tümleşik geliştirme ortamıdır CEVAP -> E Soru 2 : Hazır paket olarak tüm ayarları yapılmış apache,php ve mysql i ............. sunar. CEVAP -> WAMPSERVER Soru 3 : android için aşağıdakileredn hangisi yanlıştır?
 81. 81. A) Android, Linux kernel temeline oturtulmuş Açık Kaynak kodlu bir İşletim Sistemidir. B) Linux, Windows gibi işletim sistemlerine göre daha az cpu ve ram kullanır bu sebeplede hızlı ve mini bir işletim sistemidir. C) Android Linux kernel üzerine kurulu olduğu için Linuxdur. D) Mobil cihazlarda ve Tabletlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. E) APK dosyaları Android uygulamalarının paketlenmiş halidir. CEVAP -> C Soru 4 : Android’in en güncel sürümü .................. tur. (Android 5.0 lollipop) Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi android katmanalarından değildir. A) Applications layer B) Application Framework Layer C) Taransport layer D) Libraries Layer E) Kernel layer CEVAP -> C

×