Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

533 views

Published on

In dit document wordt een weergave gegeven van de gemiddelde kosten van een aanbesteding naar procedure.

Ook is een onderbouwing gegeven voor de besparing die de dienstverlening van de Aanbestedingswijzer geeft voor onderhandse aanbestedingen.

Published in: Business, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

 1. 1. Augustus 2011Versie 1.0
 2. 2. Kosten per type aanbesteding In de presentatie “Wat kost een aanbesteding? “ zijn de kosten weergegeven voor de verschillende procedures van aanbesteden. Deze kosten zijn ontleed aan Onderzoek lasten nieuw Besluit aanbestedingsregels, Ministerie van Economische Zaken - Directie Marktwerking. In bijlage 9 van het bovengenoemd onderzoek wordt op basis van het standaard kostenmodel de kosten per procedure onderbouwd. Deze bijlage is ook als bijlage van deze onderbouwing toegevoegd. De kosten per procedure zijn:Diensten Kosten Leveringen Kosten Werken Kosten1. Onderhands 1. Onderhands 1. OnderhandsKosten aanbestedende dienst 2.528 Kosten aanbestedende dienst 2.523 Kosten aanbestedende dienst 2.881Kosten inschrijvende bedrijven 2.697 Kosten inschrijvende bedrijven 2.875 Kosten inschrijvende bedrijven 4.698Totaal 5.225 Totaal 5.398 Totaal 7.5792. Openbaar – Europees 2. Openbaar – Europees 2. Openbaar – EuropeesKosten aanbestedende dienst 16.144 Kosten aanbestedende dienst 16.199 Kosten aanbestedende dienst 14.011Kosten inschrijvende bedrijven 51.988 Kosten inschrijvende bedrijven 45.966 Kosten inschrijvende bedrijven 35.614Totaal 68.132 Totaal 62.165 Totaal 49.6253. Niet openbaar – Europees 3. Niet openbaar – Europees 3. Niet openbaar – EuropeesKosten aanbestedende dienst 19.228 Kosten aanbestedende dienst 19.014 Kosten aanbestedende dienst 13.931Kosten inschrijvende bedrijven 60.528 Kosten inschrijvende bedrijven 47.289 Kosten inschrijvende bedrijven 47.206Totaal 79.755 Totaal 66.303 Totaal 61.1374. Openbaar – Niet Europees 4. Openbaar – Niet Europees 4. Openbaar – Niet EuropeesKosten aanbestedende dienst 16.954 Kosten aanbestedende dienst 16.407 Kosten aanbestedende dienst 14.340Kosten inschrijvende bedrijven 47.244 Kosten inschrijvende bedrijven 23.717 Kosten inschrijvende bedrijven 35.155Totaal 64.298 Totaal 40.124 Totaal 49.495 Pagina | 2
 3. 3. Onderbouwing voor besparingenDe presentatie geeft ook een overzicht van de besparingen bij het gebruik van de Aanbestedingswijzer. Hierna treftu de onderbouwing voor deze besparingen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:- Kosten voor onderhandse procedure conform het standaard kostenmodel- Bepaling van de activiteiten die door Aanbestedingswijzer worden uitgevoerd- Voor de kosten van de Aanbestedingswijzer wordt de kostprijs van een meervoudige onderhandse aanbesteding gehanteerd ( 495)- Er zijn geen additionele besparingen of waardering voor extra opbrengsten door gebruik van de Aanbestedingswijzer meegenomen in de berekening. Bij besparingen en extra’s valt te denken aan: o Reductie van opleidingskosten o Bijdrage aan professioneel opdrachtgeverschap o Reductie faalkosten o Gratis kwantitatieve inkoopanalyse en managementinformatieDe besparingen zijn te kenmerken als administratieve lastenvermindering voor aanbesteden.In de pagina’s hierna volgt de berekening van de besparingen. Pagina | 3
 4. 4. Onderbouwing van besparingSamenvatting Diensten Leveringen WerkenZonder AanbestedingswijzerKosten aanbestedende dienst 2.528 2.523 2.380Kosten bedrijven 2.697 2.875 4.698Totale kosten van een aanbesteding 5.225 5.398 7.077Met AanbestedingswijzerKosten aanbestedende dienst 863 866 916Kosten Aanbestedingswijzer 495 495 495Subtotaal 1.358 1.361 1.411Kosten bedrijven 2.697 2.875 4.698Totale kosten van een aanbesteding 4.055 4.236 6.108Besparing 1.169 1.162 969Lastenverlichting op totale aanbesteding 1.169 / 5.225 x 100% = 22% 1.162 / 5.398 x 100% = 22% 969 / 5.398 x 100% = 14%Lastenverlichting voor aanbestedende dienst 1.169 / 2.528 x 100% = 46% 1.162 / 2.523 x 100% = 46% 969 / 2.380 x 100% = 41%Aanbestedingswijzer
 5. 5. Onderbouwing van besparingType: D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedureTotaal aantal aanbestedingen: 35.058Kosten per aanbesteding zonder Aanbestedingswijzer Totale kosten Kosten per Aanbestedende dienst Bedrijven aanbesteding % - werkz. Kosten % - werkz. KostenCC.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 1.314.675 37,50 100% 37,50 0% 0,00C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 2.629.350 75,00 100% 75,00 0% 0,00C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 1.314.675 37,50 100% 37,50 0% 0,00C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 7.712.760 220,00 100% 220,00 0% 0,00C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 15.776.100 450,00 100% 450,00 0% 0,00C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 5.258.700 150,00 100% 150,00 0% 0,00C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 2.892.285 82,50 100% 82,50 0% 0,00C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 5.258.700 150,00 100% 150,00 0% 0,00C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 1.109.149 31,64 100% 31,64 0% 0,00C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 657.338 18,75 100% 18,75 0% 0,00C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 4.159.308 118,64 0% 0,00 100% 118,64C.14 Schriftelijk stellen van vragen 5.407.100 154,23 0% 0,00 100% 154,23C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 4.055.325 115,67 100% 115,67 0% 0,00C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 66.548.929 1.898,25 0% 0,00 100% 1.898,25C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 3.327.446 94,91 0% 0,00 100% 94,91C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 3.549.276 101,24 0% 0,00 100% 101,24 Subtotaal 130.971.116 3.736 1.369 2.367DD.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 1.183.208 33,75 100% 33,75 0% 0,00D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 4.991.170 142,37 0% 0,00 100% 142,37D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 1.871.689 53,39 100% 53,39 0% 0,00D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 18.300.955 522,02 100% 522,02 0% 0,00D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 4.159.308 118,64 100% 118,64 0% 0,00D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 3.746.824 106,88 100% 106,88 0% 0,00D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 591.604 16,88 100% 16,88 0% 0,00D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 5.258.700 150,00 100% 150,00 0% 0,00D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 5.258.700 150,00 0% 0,00 100% 150,00D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 1.314.675 37,50 100% 37,50 0% 0,00D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 1.314.675 37,50 0% 0,00 100% 37,50D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 4.206.960 120,00 100% 120,00 0% 0,00 Subtotaal 52.198.468 1.489 1.159 330Totaal 183.169.584 5.225 2.528 2.697 Samenvatting Kosten aanbestedende dienst 2.528 Kosten bedrijven 2.697 Totale kosten van een aanbesteding 5.225Aanbestedingswijzer
 6. 6. Onderbouwing van besparingType: D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedureTotaal aantal aanbestedingen: 35.058Kosten per aanbesteding met Aanbestedingswijzer Aanbestedende dienst Aanbestedingswijzer Bedrijven % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten % - werkz. KostenCC.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 0% 0,00 100% 0% 0,00C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 50% 37,50 50% 0% 0,00C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 0% 0,00 100% 0% 0,00C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 0% 0,00 100% 0% 0,00C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 75% 337,50 25% 0% 0,00C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 0% 0,00 100% 0% 0,00C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 100% 0,00 0% 0% 0,00C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 75% 61,88 25% 0% 0,00C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 100% 150,00 0% 0% 0,00C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 0% 0,00 100% 0% 0,00C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 100% 0,00 0% 0% 0,00C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 0% 0,00 100% 0% 0,00C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 118,64C.14 Schriftelijk stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 154,23C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 70% 80,97 30% 0% 0,00C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 0% 0,00 0% 100% 1.898,25C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0% 0,00 0% 0% 0,00C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 0% 0,00 0% 100% 94,91C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 0% 0,00 0% 100% 101,24 Subtotaal 668 0 2.367DD.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 100% 33,75 0% 0% 0,00D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 0% 0,00 0% 100% 142,37D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 0% 0,00 100% 0% 0,00D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 0% 0,00 100% 0% 0,00D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 0% 0,00 100% 0% 0,00D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0% 0,00 0% 0% 0,00D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0% 0,00 0% 0% 0,00D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 25% 26,72 75% 0% 0,00D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 0% 0,00 100% 0% 0,00D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 50% 75,00 50% 0% 0,00D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 0% 0,00 0% 100% 150,00D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 0% 0,00 100% 0% 0,00D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 0% 0,00 0% 100% 37,50D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 50% 60,00 50% 0% 0,00 Subtotaal 195 0 330Totaal 863 495 2.697 Samenvatting Kosten aanbestedende dienst 863 Kosten Aanbestedingswijzer 495 Kosten bedrijven 2.697 Totale kosten van een aanbesteding 4.055Aanbestedingswijzer
 7. 7. Onderbouwing van besparingType: L1, leveringen, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedureTotaal aantal aanbestedingen: 17.352Kosten per aanbesteding zonder Aanbestedingswijzer Totale kosten Kosten per Aanbestedende dienst Bedrijven aanbesteding % - werkz. Kosten % - werkz. KostenCC.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 650.700 37,50 100% 37,50 0% 0,00C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 1.301.400 75,00 100% 75,00 0% 0,00C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 650.700 37,50 100% 37,50 0% 0,00C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 3.817.440 220,00 100% 220,00 0% 0,00C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 7.808.400 450,00 100% 450,00 0% 0,00C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 2.602.800 150,00 100% 150,00 0% 0,00C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 357.885 20,63 100% 20,63 0% 0,00C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 1.171.260 67,50 100% 67,50 0% 0,00C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 2.602.800 150,00 100% 150,00 0% 0,00C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 620.024 35,73 100% 35,73 0% 0,00C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 130.140 7,50 100% 7,50 0% 0,00C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 930.035 53,60 0% 0,00 100% 53,60C.14 Schriftelijk stellen van vragen 2.790.106 160,79 0% 0,00 100% 160,79C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 2.092.580 120,60 100% 120,60 0% 0,00C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 37.201.418 2.143,93 0% 0,00 100% 2.143,93C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 1.860.071 107,20 0% 0,00 100% 107,20C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 1.984.076 114,34 0% 0,00 100% 114,34 Subtotaal 68.571.835 3.952 1.372 2.580DD.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 390.420 22,50 100% 22,50 0% 0,00D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 1.860.071 107,20 0% 0,00 100% 107,20D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 1.278.799 73,70 100% 73,70 0% 0,00D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 8.370.319 482,38 100% 482,38 0% 0,00D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 2.325.089 134,00 100% 134,00 0% 0,00D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 1.952.100 112,50 100% 112,50 0% 0,00D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 325.350 18,75 100% 18,75 0% 0,00D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.602.800 150,00 100% 150,00 0% 0,00D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.602.800 150,00 0% 0,00 100% 150,00D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 650.700 37,50 100% 37,50 0% 0,00D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 650.700 37,50 0% 0,00 100% 37,50D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 2.082.240 120,00 100% 120,00 0% 0,00 Subtotaal 25.091.388 1.446 1.151 295Totaal 93.663.223 5.398 2.523 2.875 Samenvatting Kosten aanbestedende dienst 2.523 Kosten bedrijven 2.875 Totale kosten van een aanbesteding 5.398Aanbestedingswijzer
 8. 8. Onderbouwing van besparingType: L1, leveringen, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedureTotaal aantal aanbestedingen: 17.352Kosten per aanbesteding met Aanbestedingswijzer Aanbestedende dienst Aanbestedingswijzer Bedrijven % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten % - werkz. KostenCC.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 0% 0,00 100% 0% 0,00C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 50% 37,50 50% 0% 0,00C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 0% 0,00 100% 0% 0,00C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 0% 0,00 100% 0% 0,00C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 75% 337,50 25% 0% 0,00C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 0% 0,00 100% 0% 0,00C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 100% 20,63 0% 0% 0,00C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 75% 50,63 25% 0% 0,00C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 100% 150,00 0% 0% 0,00C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 0% 0,00 100% 0% 0,00C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 100% 0,00 0% 0% 0,00C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 0% 0,00 100% 0% 0,00C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 53,60C.14 Schriftelijk stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 160,79C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 70% 84,42 30% 0% 0,00C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 0% 0,00 0% 100% 2.143,93C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0% 0,00 0% 0% 0,00C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 0% 0,00 0% 100% 107,20C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 0% 0,00 0% 100% 114,34 Subtotaal 681 0 2.580DD.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 100% 22,50 0% 0% 0,00D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 0% 0,00 0% 100% 107,20D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 0% 0,00 100% 0% 0,00D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 0% 0,00 100% 0% 0,00D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 0% 0,00 100% 0% 0,00D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0% 0,00 0% 0% 0,00D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0% 0,00 0% 0% 0,00D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 25% 28,13 75% 0% 0,00D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 0% 0,00 100% 0% 0,00D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 50% 75,00 50% 0% 0,00D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 0% 0,00 0% 100% 150,00D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 0% 0,00 100% 0% 0,00D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 0% 0,00 0% 100% 37,50D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 50% 60,00 50% 0% 0,00 Subtotaal 186 0 295Totaal 866 495 2.875 Samenvatting Kosten aanbestedende dienst 866 Kosten Aanbestedingswijzer 495 Kosten bedrijven 2.875 Totale kosten van een aanbesteding 4.236Aanbestedingswijzer
 9. 9. Onderbouwing van besparingType: W1, werken, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedureTotaal aantal aanbestedingen: 14.383Kosten per aanbesteding zonder Aanbestedingswijzer Totale kosten Kosten per Aanbestedende dienst Bedrijven aanbesteding % - werkz. Kosten % - werkz. KostenCC.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 1.078.725 75,00 100% 75,00 0% 0,00C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 3.164.260 220,00 100% 220,00 0% 0,00C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 6.472.350 450,00 100% 450,00 0% 0,00C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 2.157.450 150,00 100% 150,00 0% 0,00C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 485.426 33,75 100% 33,75 0% 0,00C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 215.745 15,00 100% 15,00 0% 0,00C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 2.157.450 150,00 100% 150,00 0% 0,00C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 640.998 44,57 100% 44,57 0% 0,00C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 647.235 45,00 100% 45,00 0% 0,00C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 5.768.980 401,10 0% 0,00 100% 401,10C.14 Schriftelijk stellen van vragen 1.922.993 133,70 0% 0,00 100% 133,70C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 1.442.245 100,27 100% 100,27 0% 0,00C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 38.459.869 2.673,98 0% 0,00 100% 2.673,98C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 1.922.993 133,70 0% 0,00 100% 133,70C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 7.179.176 499,14 0% 0,00 100% 499,14 Subtotaal 74.794.621 5.200 1.359 3.842DD.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 1.618.088 112,50 100% 112,50 0% 0,00D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 9.614.967 668,50 0% 0,00 100% 668,50D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 2.163.368 150,41 100% 150,41 0% 0,00D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 1.922.993 133,70 100% 133,70 0% 0,00D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 2.403.742 167,12 100% 167,12 0% 0,00D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 1.442.245 100,27 0% 0,00 0% 0,00D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 5.768.980 401,10 0% 0,00 0% 0,00D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 1.618.068 112,50 100% 112,50 0% 0,00D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.157.450 150,00 100% 150,00 0% 0,00D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.157.450 150,00 0% 0,00 100% 150,00D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 539.363 37,50 0% 0,00 100% 37,50D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 1.725.960 120,00 100% 120,00 0% 0,00 Subtotaal 34.211.400 2.379 1.021 856Totaal 109.006.021 7.579 2.380 4.698 Samenvatting Kosten aanbestedende dienst 2.380 Kosten bedrijven 4.698 Totale kosten van een aanbesteding 7.077Aanbestedingswijzer
 10. 10. Onderbouwing van besparingType: W1, werken, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedureTotaal aantal aanbestedingen: 14.383Kosten per aanbesteding met Aanbestedingswijzer Aanbestedende dienst Aanbestedingswijzer Bedrijven % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten % - werkz. KostenCC.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 0% 0,00 100% 0% 0,00C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 50% 37,50 50% 0% 0,00C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 0% 0,00 100% 0% 0,00C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 0% 0,00 100% 0% 0,00C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 75% 337,50 25% 0% 0,00C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 0% 0,00 100% 0% 0,00C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 100% 33,75 0% 0% 0,00C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 75% 11,25 25% 0% 0,00C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 100% 150,00 0% 0% 0,00C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 0% 0,00 100% 0% 0,00C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 100% 0,00 0% 0% 0,00C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 0% 0,00 100% 0% 0,00C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 401,10C.14 Schriftelijk stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 133,70C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 70% 70,19 30% 0% 0,00C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 0% 0,00 0% 100% 2.673,98C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0% 0,00 0% 0% 0,00C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 0% 0,00 0% 100% 133,70C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 0% 0,00 0% 100% 499,14 Subtotaal 640 0 3.842DD.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 100% 112,50 0% 0% 0,00D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 0% 0,00 0% 100% 668,50D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 0% 0,00 100% 0% 0,00D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 0% 0,00 100% 0% 0,00D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 0% 0,00 100% 0% 0,00D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0% 0,00 0% 0% 0,00D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0% 0,00 0% 0% 0,00D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 25% 28,12 75% 0% 0,00D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 0% 0,00 100% 0% 0,00D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 50% 75,00 50% 0% 0,00D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 0% 0,00 0% 100% 150,00D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 0% 0,00 100% 0% 0,00D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 0% 0,00 0% 100% 37,50D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 50% 60,00 50% 0% 0,00 Subtotaal 276 0 856Totaal 916 495 4.698 Samenvatting Kosten aanbestedende dienst 916 Kosten Aanbestedingswijzer 495 Kosten bedrijven 4.698 Totale kosten van een aanbesteding 6.108Aanbestedingswijzer
 11. 11. Bijlage 9 uit Onderzoek lasten nieuw Besluit aanbestedingsregels, Ministerie van Economische Zaken - DirectieMarktwerking Pagina | 11
 12. 12. Bijlage IX SKMSIRA Consulting - Rapportage Lastenontwikkeling Aanbesteden v1.0 - 46 -
 13. 13. D1, dienst, onder, onderhands .Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ Aanbestedingen Type: D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure Organisatie:Samenvatting resultaten Groep Onderwerp PxQ Status L AD L BD AL BD Controle Onderverdeling internationaal Lasten en AL A Aankondigen opdracht Niet van toepassing Actief - - - ! L AD € 88.612.980 B Selecteren Niet van toepassing Actief - - - ! L BD € 94.556.604 C Inschrijven € 130.971.116 Actief 47.979.057 82.992.059 - ! AL BD € - L AD 0% L BD D Gunnen € 52.198.468 Actief 40.633.923 11.564.545 - ! 48% AL BD E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief - - - ! 52% Type: D1, diensten, onder EU-drempe € 183.169.584 88.612.980 94.556.604 0 0 Groep Onderwerp Administratieve lasten AL Lasten en AL Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie: Frequen- Aantal Volgnr. Verplichting Handeling Doelgroep Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal P tie bedrijven Q PxQ Referentie L AD L BD AL BD Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ A Aankondigen opdracht € - 0% 0% 0% A.01 Niet van toepassing € - € - € - € - B Selecteren € - 0% 0% 0% B.01 Niet van toepassing € - € - € - € - C Inschrijven € 130.971.116 37% 63% 0% C.01 Vaststellen toepassen Vaststellen aard van de opdracht en AD1: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 35.058 35.058 € 1.314.675 100% Europese richtlijn vergelijk met de richtlijnen aanbestedingen C.02 Vaststellen toepassen Ramen waarde opdracht en vergelijk AD1: aantal € 75 1 € 75 € - € 75 100% 35.058 35.058 € 2.629.350 100% Europese richtlijn met drempelbedrag richtlijn aanbestedingen C.03 Vaststellen toepassen Kiezen aanbestedingsprocedure AD1: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 35.058 35.058 € 1.314.675 100% Europese richtlijn aanbestedingen C.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, AD1: aantal € 110 2 € 220 € - € 220 100% 35.058 35.058 € 7.712.760 100% inkoopafdeling en management aanbestedingen C.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD1: aantal € 75 6 € 450 € - € 450 100% 35.058 35.058 € 15.776.100 100% aanbestedingen C.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen AD1: aantal € 75 2 € 150 € - € 150 100% 35.058 35.058 € 5.258.700 100% contractvoorwaarden aanbestedingenC.07 Vaststellen Kiezen gunningscriterium laagste prijs AD1: aantal € 75 € - € - € - 45% 35.058 15.776 € - 100% gunningscriteria aanbestedingenC.08 Vaststellen Formuleren gunningscriterium AD1: aantal € 75 2 € 150 € - € 150 55% 35.058 19.282 € 2.892.285 100% gunningscriteria economisch meest voordeligste aanbestedingen aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid C.09 Selecteren inschrijvers Selecteren bedrijven die een offerte AD1: aantal € 75 2 € 150 € - € 150 100% 35.058 35.058 € 5.258.700 100% mogen indienen aanbestedingen C.10 Uitnodigen voor Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot AD1: indieners offertes € 40 15/60 € 10 € - € 10 100% 110.915 110.915 € 1.109.149 100% inschrijving het doen van een inschrijving C.11 Toezenden bestek en Toesturen aanbestedingsdocumenten AD1: indieners offertes € 40 € - € - € - 100% 110.915 110.915 € - Verwerkt in 100% aanvullende documenten via de post C.10 C.12 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het AD1: aantal € 75 2 € 150 € - € 150 13% 35.058 4.382 € 657.338 100% beantwoorden van vragen aanbestedingen C.13 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het BD1: indieners offertes € 75 4 € 300 € - € 300 13% 110.915 13.864 € 4.159.308 100% stellen van vragen C.14 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD1: indieners offertes € 75 1 € 75 € - € 75 65% 110.915 72.095 € 5.407.100 100% C.15 "Aanwijzing" Schriftelijk beantwoorden van vragen AD1: indieners offertes € 75 45/60 € 56 € - € 56 65% 110.915 72.095 € 4.055.325 100% C.16 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD1: indieners offertes € 75 8 € 600 € - € 600 100% 110.915 110.915 € 66.548.929 100% C.17 Selectiecriteria Formuleren juridische criteria (zoals BD1: indieners offertes € 75 € - € - € - 0% 110.915 0 € - 100% (uitsluitingsgronden, strafrecht, faillissement, belasting, BIBOB) sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal
 14. 14. D1, dienst, onder, onderhands .Groep Onderwerp Administratieve lasten AL Lasten en AL Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie: Frequen- AantalVolgnr. Verplichting Handeling Doelgroep Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal P tie bedrijven Q PxQ Referentie L AD L BD AL BD Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ C.18 Indienen van de Reproduceren en schriftelijk opsturen BD1: indieners offertes € 40 45/60 € 30 € - € 30 100% 110.915 110.915 € 3.327.446 100% inschrijving van de inschrijving C.19 Indienen van de Afleveren offerte bij locatie van de BD1: indieners offertes € 40 4 € 160 € - € 160 20% 110.915 22.183 € 3.549.276 100% inschrijving opdrachtgever D Gunnen € 52.198.468 78% 22% 0% D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening AD1: aantal € 75 3 € 225 € - € 225 15% 35.058 5.259 € 1.183.208 100% aanbieding aanbestedingen D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening BD1: indieners offertes € 75 4 € 300 € - € 300 15% 110.915 16.637 € 4.991.170 100% aanbieding D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD1: indieners offertes € 75 30/60 € 38 € - € 38 45% 110.915 49.912 € 1.871.689 100% D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch AD1: indieners offertes € 75 4 € 300 € - € 300 55% 110.915 61.003 € 18.300.955 100% meest voordelige aanbieding D.05 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de AD1: indieners offertes € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 110.915 110.915 € 4.159.308 100% hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie D.06 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek AD1: indieners offertes € 75 1 € 75 € - € 75 0% 110.915 0 € - 100% toelichten afwijzing D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek AD1: indieners offertes € 75 4 € 300 € - € 300 0% 110.915 0 € - 100% toelichten afwijzing inclusief reistijd D.08 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne AD1: aantal € 75 1 30/60 € 113 € - € 113 95% 35.058 33.305 € 3.746.824 100% communicatie aanbestedingen D.09 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) AD1: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 45% 35.058 15.776 € 591.604 100% naam, adres AD en aanbestedingen opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde D.10 Contractering Overleg voeren over AD1: aantal € 75 2 € 150 € - € 150 100% 35.058 35.058 € 5.258.700 100% contractvoorwaarden (nadere contractanten afspraken over projectuitvoering) D.11 Contractering Overleg voeren over BD1: aantal € 75 2 € 150 € - € 150 100% 35.058 35.058 € 5.258.700 100% contractvoorwaarden (nadere contractanten afspraken over projectuitvoering) D.12 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen AD1: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 35.058 35.058 € 1.314.675 100% opdrachtbrief contractanten D.13 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour BD1: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 35.058 35.058 € 1.314.675 100% zenden opdrachtbrief contractanten D.14 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier AD1: aantal € 40 3 € 120 € - € 120 100% 35.058 35.058 € 4.206.960 100% en archiveren aanbestedingen E Aankondigen gunning € - 0% 0% 0% E.01 Niet van toepassing € - € - € - € -
 15. 15. D2, dienst, boven, openbaarDomein: Vermindering Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ Aanbestedingen Type: D2, diensten, boven EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:Samenvatting resultaten Groep Onderwerp PxQ Status L AD L BD AL BD Controle Onderverdeling internationaal Lasten en AL A Aankondigen opdracht € 80.543.551 Actief 17.902.667 - 62.640.884 ! L AD € 31.221.789 B Selecteren Niet van toepassing Actief - - - ! L BD € 29.972.008 C Inschrijven € 37.190.210 Actief 2.177.919 27.389.266 7.623.025 ! AL BD € 70.573.504 L AD 24% L BD D Gunnen € 13.875.621 Actief 10.983.284 2.582.742 309.595 ! AL BD E Aankondigen gunning € 157.919 Actief 157.919 - - ! 53% Type: D2, diensten, boven EU-drempe € 131.767.301 31.221.789 29.972.008 70.573.504 0 23% Groep Onderwerp Administratieve lasten AL Lasten en AL Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie: Wets- Frequen- Aantal Volgnr. artikel Verplichting Handeling Doelgroep Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal P tie bedrijven Q PxQ Referentie L AD L BD AL BD Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ A Aankondigen opdracht € 80.543.551 22% 0% 78% A.01 Vaststellen toepassen Vaststellen aard van de opdracht en AD2: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 1.934 1.934 € 72.525 100% Europese richtlijn vergelijk met de richtlijnen aanbestedingen A.02 Vaststellen toepassen Ramen waarde opdracht en vergelijk AD2: aantal € 75 1 € 75 € - € 75 100% 1.934 1.934 € 145.050 100% Europese richtlijn met drempelbedrag richtlijn aanbestedingen A.03 Vaststellen toepassen Kiezen aanbestedingsprocedure AD2: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 1.934 1.934 € 72.525 100% Europese richtlijn aanbestedingen A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, AD2: aantal € 110 8 € 880 € - € 880 100% 1.934 1.934 € 1.701.920 100% inkoopafdeling en management aanbestedingen A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD2: aantal € 75 80 € 6.000 € - € 6.000 100% 1.934 1.934 € 11.604.000 100% aanbestedingen A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen AD2: aantal € 75 € - € - € - 100% 1.934 1.934 € - Verwerkt in 100% contractvoorwaarden aanbestedingen A.05 A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen AD2: aantal € 75 16 € 1.200 € - € 1.200 100% 1.934 1.934 € 2.320.800 100% selectiecriteria in selectieleidraad aanbestedingen A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen AD2: aantal € 75 € - € - € - 0% 1.934 0 € - Verwerkt in 100% aanvullende selectiecriteria aanbestedingen A.07 A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie AD2: aantal € 75 € - € - € - 100% 1.934 1.934 € - Verwerkt in 100% (rangorde of loting) aanbestedingen A.07 A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD2: aantal € 75 € - € - € - 100% 1.934 1.934 € - 100% aanbestedingen A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste AD2: aantal € 75 1 € 75 € - € 75 10% 1.934 193 € 14.505 100% prijs aanbestedingen A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium AD2: aantal € 75 12 € 900 € - € 900 90% 1.934 1.741 € 1.566.540 100% economisch meest voordeligste aanbestedingen aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen AD2: aantal € 75 0 € - € - € - 100% 1.934 1.934 € - 100% vertrouwelijkheid informatie van aanbestedingen inschrijving A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail AD2: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 95% 1.934 1.837 € 68.899 100% aan de EU aanbestedingen A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op AD2: aantal € 75 30/60 € 38 € - € 38 5% 1.934 97 € 3.626 100% www.aanbestedingskalender.nl (geeft aanbestedingen door aan EU) A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale AD2: aantal € 75 1 € 75 € - € 75 40% 1.934 774 € 58.020 100% verspreid blad aanbestedingen A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen AD2: aantal € 75 0 € - € - € - 100% 1.934 1.934 € - 100% aantonen aanbestedingen A.18 Bestuderen Bestuderen EU-website op BD2: wekelijkse € 75 30/60 € 38 € - € 38 100% 1.249.102 1.249.102 € 46.841.312 0% 100% aankondigingen aankondigingen handelingen A.19 Bestuderen Bestuderen advertenties op BD2: wekelijkse € 75 € - € - € - 0% 1.249.102 0 € - Verwerkt in 0% 100% aankondigingen www.aanbestedingskalender.nl handelingen A.18 A.20 Bestuderen Bestuderen advertenties in nationaal BD2: wekelijkse € 75 € - € - € - 0% 1.249.102 0 € - Verwerkt in 100% 0% aankondigingen verspreid blad handelingen A.18 A.21 Opvragen aanbestedings- Opvragen van nadere documentatie BD2: aanvragers € 40 15/60 € 10 € - € 10 25% 23.848 5.962 € 59.621 0% 100% documenten door versturen e-mail informatie .

×