Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Voorlichtingsbijeenkomst
RDA
2
Onderwerpen
1. RDA in het kort
2. Wie komen in aanmerking
3. Hoe werkt de RDA
4. Welke kosten en uitgaven wel
5. Welke k...
3
1. RDA in het kort
• Research & Development Aftrek
• Fiscale aftrek voor overige R&D-kosten:
> R&D-investeringen (= UITG...
4
2. Wie komen in aanmerking
Twee voorwaarden:
• Uw onderneming betaalt vennootschapsbelasting of u betaalt als
zelfstandi...
5
3. Hoe werkt de RDA
• Gezamenlijke aanvraag WBSO / RDA
• Schatting van kosten en uitgaven per project
• AgNL geeft besch...
6
RDA: op basis van forfait
• Aantal uren WBSO-aanvraag/S&O-verklaring C 150 per maand
• RDA-bedrag: forfaitair € 15 per S...
7
RDA: op basis van kosten/uitgaven
•Aantal uren WBSO-aanvraag/S&O-verklaring > 150 per maand
•RDA-bedrag: op basis van ko...
8
4. Welke kosten en uitgaven wel
• Kosten en uitgaven te relateren aan eigen S&O-projecten
• Kosten: uitsluitend dienstba...
9
Voorbeelden van kosten
• Aanschaf van materialen voor testen of het doen van proeven
• Aanschaf materialen voor het make...
10
Voorbeelden van uitgaven
• Investeringen in nieuwe gebouwen waarin S&O-werkzaamheden
gaan plaatsvinden
• Aanschaf van n...
11
Toerekening van uitgaven
• Uitgaven kunnen gedeeltelijk worden gebruikt voor S&O
• Dus: het deel van de investering dat...
12
Voorbeeld 1
• Een producent van levensmiddelen koopt een microscoop van
€ 200.000
• De onderneming doet een S&O-project...
13
Voorbeeld 2
• Een onderneming investeert in een nieuw gebouw van € 1.500.000
• In het nieuwe gebouw zullen naast S&O oo...
14
5. Welke kosten en uitgaven niet
• Kosten en uitgaven waarvoor de verplichting
(= opdrachtverstrekking) voor 1 januari ...
15
Welke kosten niet
• Loonkosten
• Kosten van uitbesteed onderzoek
• Inhuur van arbeid
• Kosten voor afschrijvingen, fina...
16
Welke uitgaven niet
• Tweedehands bedrijfsmiddelen
• Algemeen inzetbare ICT-middelen
• Apparatuur ten behoeve van door ...
17
6. Wat levert de RDA op ?
VpB
•Op basis van kosten en uitgaven:
per euro aan goedgekeurde kosten en uitgaven,
uitgaande...
18
Verplichtingen
RDA op basis van forfait:
•Altijd mededeling gerealiseerde S&O-uren
binnen 3 maanden na afloop kalenderj...
19
Correctie-beschikking
• Beschikking afgegeven op basis van een schatting in de aanvraag
• Binnen 3 maanden na afloop ka...
20
7. Hoe dient u in
• Digitaal, met het aanvraagprogramma of via eLoket: www.agentschapnl.nl/wbso
• Na 1 mei 2012: gezame...
21
8. Conclusie: RDA Proces
• U dient een gezamenlijke WBSO / RDA aanvraag in
• Aantal S&O-uren gemiddeld > 150/maand:
u d...
22
RDA proces (vervolg)
• U ontvangt een RDA-beschikking
(NB: er volgen dus twee beschikkingen uit één aanvraag,
één voor ...
23
Zie ook:
www.agentschapnl.nl/rda
voor:
- een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen
- de RDA-handleiding
- en nog he...
24
Vragen?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rda voorlichting 8_mei_syntens

502 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rda voorlichting 8_mei_syntens

 1. 1. Voorlichtingsbijeenkomst RDA
 2. 2. 2 Onderwerpen 1. RDA in het kort 2. Wie komen in aanmerking 3. Hoe werkt de RDA 4. Welke kosten en uitgaven wel 5. Welke kosten en uitgaven niet 6. Wat levert de RDA op 7. Hoe dient u in 8. RDA proces
 3. 3. 3 1. RDA in het kort • Research & Development Aftrek • Fiscale aftrek voor overige R&D-kosten: > R&D-investeringen (= UITGAVEN) > R&D-exploitatiekosten (= KOSTEN) • Dus: > S&O-loonkosten via de WBSO > overige kosten en uitgaven m.b.t. S&O via de RDA • Budget: – € 250M in 2012; – € 375M in 2013; – € 500M in 2014 en verder. • Koppeling aan WBSO: gezamenlijke aanvraag voor WBSO en RDA
 4. 4. 4 2. Wie komen in aanmerking Twee voorwaarden: • Uw onderneming betaalt vennootschapsbelasting of u betaalt als zelfstandig ondernemer inkomstenbelasting • U maakt gebruik van de WBSO en heeft een S&O-verklaring
 5. 5. 5 3. Hoe werkt de RDA • Gezamenlijke aanvraag WBSO / RDA • Schatting van kosten en uitgaven per project • AgNL geeft beschikking met daarin het RDA-bedrag • RDA-bedrag: 40% van de goedgekeurde kosten/uitgaven, of 40% van een forfaitair bedrag o.b.v. uren • RDA-bedrag is aftrekpost: verlaagt winst (IB/VpB) • Verrekening via aangifte IB/VpB
 6. 6. 6 RDA: op basis van forfait • Aantal uren WBSO-aanvraag/S&O-verklaring C 150 per maand • RDA-bedrag: forfaitair € 15 per S&O-uur • Lage administratieve lasten, lage uitvoeringskosten • “Escape” mogelijk bij werkelijke kosten/uitgaven > € 50.000/jaar Voorbeeld: • Ondernemer is VpB of IB-plichtig • S&O-verklaring voor het hele kalenderjaar 2012 voor 1.000 uren • RDA-bedrag: 1.000 x € 15 x 0,40 = € 6.000 • RDA-bedrag is aftrekpost voor aangifte (VpB/IB) over 2012
 7. 7. 7 RDA: op basis van kosten/uitgaven •Aantal uren WBSO-aanvraag/S&O-verklaring > 150 per maand •RDA-bedrag: op basis van kosten en uitgaven Voorbeeld: •Ondernemer is VpB of IB-plichtig •S&O-verklaring voor heel 2012 voor 6.000 uren •Schatting kosten en uitgaven: € 100.000 •RDA-bedrag: € 100.000 x 0,40 = € 40.000 •Aftrekpost in aangifte VpB/IB over 2012
 8. 8. 8 4. Welke kosten en uitgaven wel • Kosten en uitgaven te relateren aan eigen S&O-projecten • Kosten: uitsluitend dienstbaar aan S&O-projecten • Uitgaven: dienstbaar aan S&O-projecten • Verplichtingen moeten na 31-12-2011 zijn aangegaan
 9. 9. 9 Voorbeelden van kosten • Aanschaf van materialen voor testen of het doen van proeven • Aanschaf materialen voor het maken van een prototype • Aanschaf van specifieke software nodig voor S&O • Werk (geen S&O) i.h.k.v. eigen S&O dat wordt uitbesteed aan derden • Kosten voor huur van apparaten of gebouwen met S&O-functie • Reis- en verblijfkosten (binnen EU) voor het uitvoeren van S&O werk
 10. 10. 10 Voorbeelden van uitgaven • Investeringen in nieuwe gebouwen waarin S&O-werkzaamheden gaan plaatsvinden • Aanschaf van nieuwe apparatuur of gereedschappen nodig voor het vervaardigen van prototypes • Aanschaf van ICT-hardware specifiek bedoeld voor S&O
 11. 11. 11 Toerekening van uitgaven • Uitgaven kunnen gedeeltelijk worden gebruikt voor S&O • Dus: het deel van de investering dat voor S&O wordt gebruikt opgeven voor de RDA • In de aanvraag noemt u de uitgave, het % van toerekening en een korte toelichting NB: individuele bedrijfsmiddelen met een waarde > 1 miljoen euro moeten in 5 verschillende jaren worden aangevraagd; elk jaar 20 % opvoeren.
 12. 12. 12 Voorbeeld 1 • Een producent van levensmiddelen koopt een microscoop van € 200.000 • De onderneming doet een S&O-project • Microscoop wordt voor 70% van de tijd ingezet voor dit project • De rest van de tijd voor andere doeleinden, bv. kwaliteitscontrole • Kwalificerend voor RDA: 70% X 200.000 • In WBSO/RDA aanvraag onder ‘uitgaven’: “ Microscoop € 140.000 (70%) ” en een korte toelichting
 13. 13. 13 Voorbeeld 2 • Een onderneming investeert in een nieuw gebouw van € 1.500.000 • In het nieuwe gebouw zullen naast S&O ook andere activiteiten plaatsvinden • De onderneming vraagt WBSO / RDA aan voor een S&O-project • Totale vloeroppervlak is 2.500 m² • Gedurende de projectperiode zal 1.250 m² van het gebouw gebruikt worden voor S&O • Kwalificerend voor RDA: 50% X 1.500.000 • In de WBSO/RDA aanvraag onder ‘uitgaven’: “ Nieuw gebouw € 750.000 (50%)” en een korte toelichting
 14. 14. 14 5. Welke kosten en uitgaven niet • Kosten en uitgaven waarvoor de verplichting (= opdrachtverstrekking) voor 1 januari 2012 is aangegaan • Kosten en uitgaven voor activiteiten die geen S&O zijn dus: geen WBSO dan ook geen RDA • Kosten en uitgaven die niet direct aan S&O werk zijn toe te rekenen: bv. beursbezoek, opleidingen, abonnementen, software voor algemeen gebruik
 15. 15. 15 Welke kosten niet • Loonkosten • Kosten van uitbesteed onderzoek • Inhuur van arbeid • Kosten voor afschrijvingen, financiering en aankoop van grond
 16. 16. 16 Welke uitgaven niet • Tweedehands bedrijfsmiddelen • Algemeen inzetbare ICT-middelen • Apparatuur ten behoeve van door derden te verrichten S&O • Investeringen waarvoor energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu- investeringsaftrek (MIA) is verkregen
 17. 17. 17 6. Wat levert de RDA op ? VpB •Op basis van kosten en uitgaven: per euro aan goedgekeurde kosten en uitgaven, uitgaande van VpB-tarief van 25%: 40% X 25% = 10% •Bij forfait: 40% X 25% X € 15 = € 1,50 per S&O uur IB •Op basis van kosten en uitgaven: 40% X 52% = 21% •Bij forfait: 40% X 52% X € 15 = € 3,12 per S&O uur
 18. 18. 18 Verplichtingen RDA op basis van forfait: •Altijd mededeling gerealiseerde S&O-uren binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar •Werkelijke kosten/uitgaven niet relevant geen andere administratieve verplichtingen RDA op basis van werkelijke kosten & uitgaven: •Altijd mededeling gerealiseerde S&O-uren, kosten én uitgaven (binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar) •Bijhouden administratie waaruit werkelijke kosten & uitgaven blijken beschikbaar binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar.
 19. 19. 19 Correctie-beschikking • Beschikking afgegeven op basis van een schatting in de aanvraag • Binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar: per beschikking mededeling over gerealiseerde uren en gemaakte en betaalde kosten en uitgaven • Na de mededeling volgt bij onderrealisatie een correctiebeschikking • Dus: RDA-bedrag kan alleen naar beneden bijgesteld worden • Niet of niet tijdig een mededeling: RDA-bedrag wordt in een correctie op nihil vastgesteld
 20. 20. 20 7. Hoe dient u in • Digitaal, met het aanvraagprogramma of via eLoket: www.agentschapnl.nl/wbso • Na 1 mei 2012: gezamenlijke aanvraag WBSO / RDA • Aanvraagperiode vòòr 1 juli 2012 ? met terugwerkende kracht RDA aanvragen. Alle aanvragers ontvangen een brief
 21. 21. 21 8. Conclusie: RDA Proces • U dient een gezamenlijke WBSO / RDA aanvraag in • Aantal S&O-uren gemiddeld > 150/maand: u doet een schatting van de kosten en uitgaven per project • Aantal S&O-uren gemiddeld C 150/maand: forfait • Beoordeling WBSO: is er sprake van S&O-werk? • Beoordeling RDA: welke kosten/uitgaven kwalificeren?
 22. 22. 22 RDA proces (vervolg) • U ontvangt een RDA-beschikking (NB: er volgen dus twee beschikkingen uit één aanvraag, één voor de WBSO en één voor de RDA) • Verrekening van het RDA-bedrag in de aangifte (VpB / IB) • Binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar: verplichte mededeling • Eventueel correctie-RDA-beschikking (bij onderrealisatie) • Verrekening van het correctie-RDA-bedrag in aangifte van het volgend jaar • AgNL kan uw bedrijf bezoeken en een controle uitvoeren
 23. 23. 23 Zie ook: www.agentschapnl.nl/rda voor: - een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen - de RDA-handleiding - en nog heel veel meer informatie
 24. 24. 24 Vragen?

×