Niemandsland? Nieuwe strategieeen voor de openruimte?
Energietransitie & BioBasedEconomy
Een nieuw economisch perspectief ...
CONTEXT & WENSBEELD

http://www.biomassauitlandschap.nl

http://www.youtube.com/watch?v=N_Be7cLMJYI e7cLMJYI

Verwaarden v...
VERKENNING
4

1
2
5

3
6
1. EnergieLandschappenOverijssel (ELO)
2. Randstad Metropool - Schiphol Trade Park
3. Nationale l...
1. ENERGIELANDSCHAPPEN PROVINCIE OVERIJSSEL (ELO)

- Rietland
energieland

- Boer’n power
Noaber power

- Duurzame
Energie...
verkenning energielandschappen; beweging van onderop

Initiatief Provincie Overijssel
Vraagstuk; hoe duurzame energie stim...
PROTOYTPING Boer’n Power, Naober Power

eendekroos als veevoer
reststoffen naar vergister

tanken bij de boer

De belangri...
2. RANDSTAD METROPOOL

2

Randstad structuurvisie - Noord Vleugel -
SCHIPHOL TRADE PARK, gemeente Haarlemmermeer

tijdelijk gebruik agrarische gronden (85 ha) voor proefteelten BBE irt duurz...
SCHIPHOL TRADE PARK, proefvelden

olifantsgras, 						

papaver(blauw maanzaad)

hennep (vezels) 	

Quinoa (pseudograan)

...
PANTANOVA

HEINEKEN GREEN SYNERGIE

Green Synergy

redeneren vanuit de keten

type verwerking
juiste biomassa pakket
trans...
3. NATIONALE LANDSCHAPPEN

3

waardevolle (cultuurhistorische) landschappen (areas of outstanding beauty)
NATIONAAL LANDSCHAP WINTERSWIJK

kleinschalig coulissenlandschap; scholte hoeven, houtwallen, esgronden, weide en beken
Energie-goed Winterswijk

Greendeal
Vraagstuk; verduurzaming bedrijfsvoering Sibelco, aanpak mestoverschot, GLB beleid
Str...
Energie-goed Winterswijk

esgronden

biomassa stromen

hooilanden

beken

essen voor biomassa

GLB pilot 5-7% vergroening
...
KRIMPGEBIEDEN -ontstedelijking -

4
KRIMPGEBIEDEN, Oost Groningen, gemeente Slochteren

Schildmeer - nat en openweide gebied -
Bomenwaaier - Schildmeer -

(MD Architecten)

Leren van duurzame gebiedsontwikkeling (LVDO)
Vraagstuk; hoe waterretentie c...
Energiepalet voor een wachtend landschap

(MD Architecten)

Leren van duurzame gebiedsontwikkeling (LVDO)
Vraagstuk; tijde...
4. RIVIERVEILIGHEID -programma stroomlijn -

5

vrijmaken van de stroombaan van opgaande, niet flexibele vegetatie
Rivier de IJssel (groenste rivier van nederland)

Rivierenlandschap; dijken, oeverwallen, (kronkel)uiterwaarden, ooibos, (...
Concept Energieke IJsselvallei

regionale kringloop

energiepotentieel

cyclisch beheer

biomassa beheerplan, exploitatie
...
5. ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAM TRANSPORT EN LOGISTIEK

6

verduurzaming transportcorridor Betuwe met ruimtelijke kwalitei...
duurzame transport corridor Betuwe (prv Gelderland)

schakelen tussen energietransitie, transport en (agro)logistiek en ru...
Icoonprojecten; kiemcellen voor energietransitie en verduurzaming

Provinciaal Programma ‘Werken met eigen energie’ (energ...
prototyping; infrabundel, knooppunten en landelijk gebied

‘energieleverend bouwwerk’ (assen)

‘energieleverende logistiek...
niemandsland is iemandsland in nederland

Mark Obbink, Dienst Landelijk Gebied										

Werelddag van de Stedenbouw, Gen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Werelddag 2013. mark obbink. energietransitie en biobased economy

1,374 views

Published on

In 1913 vond in Gent de Wereldtentoonstelling plaats. Honderd jaar later (12 november 2013) organiseert de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) de Werelddag van de Stedenbouw in Gent (in de prachtige Bijloke). Wat waren de ruimtelijke issues in 1913 en zijn ze nog relevant nu? Met als thema 'Waar ligt de grens?' bogen experts uit binnen- en buitenland zich over prangende vraagstukken: verdichting, duurzaamheid, betaalbaar en energiezuinig wonen, mobiliteit, ruimtelijk-economische vernieuwing...

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werelddag 2013. mark obbink. energietransitie en biobased economy

 1. 1. Niemandsland? Nieuwe strategieeen voor de openruimte? Energietransitie & BioBasedEconomy Een nieuw economisch perspectief voor het landelijk gebied? Mark Obbink, DLG, Werelddag van de Stedenbouw, Gent, 12 november 2013
 2. 2. CONTEXT & WENSBEELD http://www.biomassauitlandschap.nl http://www.youtube.com/watch?v=N_Be7cLMJYI e7cLMJYI Verwaarden van groene grondstoffen uit landbouw, natuur en landschap(sbeheer) in Nederland
 3. 3. VERKENNING 4 1 2 5 3 6 1. EnergieLandschappenOverijssel (ELO) 2. Randstad Metropool - Schiphol Trade Park 3. Nationale landschappen - Energie-Goed Winterswijk 4. Krimpgebieden - Schildmeer (Gr) bomenwaaijer 5. Rivierveiligheid, stroomlijn - Energieke IJsselvallei 6. Duurzaam transport & logistiek - Energiecorridor Betuwe zes voorbeelden
 4. 4. 1. ENERGIELANDSCHAPPEN PROVINCIE OVERIJSSEL (ELO) - Rietland energieland - Boer’n power Noaber power - Duurzame Energie Zwolle 1 - Energierijk Denekamp - Onze eigen Deventer molen Ontwikkelperspectief Omgevingsvisie provincie Overijssel
 5. 5. verkenning energielandschappen; beweging van onderop Initiatief Provincie Overijssel Vraagstuk; hoe duurzame energie stimuleren op basis van sociale cohesie en ruimtelijke kwaliteit Strategie; inzet van theory U als instrument voor maatschappelijke beweging Ruimte; initiatieven vanuit de community verder brengen van haalbaarheid naar uitvoerbaarheid Actoren; iedereen, open uitnodiging, multistakeholders Co-creatie, Learning Journey, Multistakeholder & Prototyping
 6. 6. PROTOYTPING Boer’n Power, Naober Power eendekroos als veevoer reststoffen naar vergister tanken bij de boer De belangrijkste bron is mest....... Prototyping: - Boer’n power Noaber power - Onze eigen Deventer molen - Energierijk Denekamp - Duurzame Energie Zwolle - Rietland energieland aantal vrachtwagens x 10 tanken bij de boer; synergie tussen landbouw en transportbedrijven, verladers
 7. 7. 2. RANDSTAD METROPOOL 2 Randstad structuurvisie - Noord Vleugel -
 8. 8. SCHIPHOL TRADE PARK, gemeente Haarlemmermeer tijdelijk gebruik agrarische gronden (85 ha) voor proefteelten BBE irt duurzame werklocatie
 9. 9. SCHIPHOL TRADE PARK, proefvelden olifantsgras, papaver(blauw maanzaad) hennep (vezels) Quinoa (pseudograan) (Sorghum, Vlas (olievlas), Koolzaad, Bladrammenas, Mystery crop) Greendeal Vraagstuk; tegengaan overlast ganzen, duurzame en innovatieve werk- en leerlocaties Schiphol Strategie; opzetten van biomassa proefteelten met grondeigenaren, markt en kenniscentra Ruimte; veldlaboratoria diverse teelten,cellulose cyclus landschap, expocenter Partners; BBE cluster, BetterBeGreen, TheSolidGrounds, SADC * vormen van ongesubsidieerde landbouw die services verlenen de maatschappij terugdringen ganzen > biomassa teelt > bbe products > duurzaam bedrijvenpark
 10. 10. PANTANOVA HEINEKEN GREEN SYNERGIE Green Synergy redeneren vanuit de keten type verwerking juiste biomassa pakket transport en opslag energielandschap ontwerp ontwerp in de ruimte ontwerp in de tijd combineren van functies en meerwaarden contacten en contracten SBB NM landschappen Groenservice ZH waterschappen provinciale waterstaat rijkswaterstaat gemeenten closed cellulose cyclus (C3) landschap vergroening bedrijfsvoering > vergisters
 11. 11. 3. NATIONALE LANDSCHAPPEN 3 waardevolle (cultuurhistorische) landschappen (areas of outstanding beauty)
 12. 12. NATIONAAL LANDSCHAP WINTERSWIJK kleinschalig coulissenlandschap; scholte hoeven, houtwallen, esgronden, weide en beken
 13. 13. Energie-goed Winterswijk Greendeal Vraagstuk; verduurzaming bedrijfsvoering Sibelco, aanpak mestoverschot, GLB beleid Strategie; koppeling co-vergister aan energievoorziening Sibelco, restwarmte naar huishoudens, voeding vergister met restmateriaal uit collectief landschapsbeheer en digestaat landbouw Ruimte; sluiten van lokale kringloop in een verzorgingsgebied <15km, esgronden opnieuw benutten voor (energie)teelten Spelers; landschapsbeheerders, agrariers, exploitant vergister, sibelco, inwoners,gemeente koppeling tussen landschap(sontwikkeling), co-vergister en kalksteengroeve
 14. 14. Energie-goed Winterswijk esgronden biomassa stromen hooilanden beken essen voor biomassa GLB pilot 5-7% vergroening gesloten kringloop op basis oude cyclus; esgronden, beekgronden, potstal=vergister
 15. 15. KRIMPGEBIEDEN -ontstedelijking - 4
 16. 16. KRIMPGEBIEDEN, Oost Groningen, gemeente Slochteren Schildmeer - nat en openweide gebied -
 17. 17. Bomenwaaier - Schildmeer - (MD Architecten) Leren van duurzame gebiedsontwikkeling (LVDO) Vraagstuk; hoe waterretentie combineren met decentrale energie opwekking Strategie; waterretentiegebied inrichten met oogstbare teelten (riet en kortlopend hout) Ruimte; open ruimte maakt plaats voor roterende houtopstanden, rietvelden en zichtlijnen Spelers; waterschap en grondeigenaren (en markt) ‘inrichting van 600 ha waterretentiegebied. Maximaal 10% oogstbaar energie ingericht’
 18. 18. Energiepalet voor een wachtend landschap (MD Architecten) Leren van duurzame gebiedsontwikkeling (LVDO) Vraagstuk; tijdelijk anders benutten van overheidsgrond voor energietransitie (en andere ideeen) Strategie; gebruik van maken van initiatieven vanuit de samenleving Ruimte; aanleg groen raamwerk met plots voor gedifferentieerd grondgebruik (energie, voedsel) Spelers; gemeente, burger(collectieven) en markt Tijdelijk Anders Benutten (TAB) gepland bouwterrein Zuidlaren, gemeente Tynaarlo
 19. 19. 4. RIVIERVEILIGHEID -programma stroomlijn - 5 vrijmaken van de stroombaan van opgaande, niet flexibele vegetatie
 20. 20. Rivier de IJssel (groenste rivier van nederland) Rivierenlandschap; dijken, oeverwallen, (kronkel)uiterwaarden, ooibos, (natuur)weidegrond
 21. 21. Concept Energieke IJsselvallei regionale kringloop energiepotentieel cyclisch beheer biomassa beheerplan, exploitatie en contractering Greendeal, Letter of Intend Biomass Vraagstuk; kostenreductie beheer uiterwaarden, nieuwe inkomsten uit landschapsbeheer Strategie; regionale kringloop biomasss; uiterwaarden, opschaalbaar naar andere vormen van infra Ruimte; logistieke inrichting uiterwaarden (ontsluiting, depots, biomassawerven, transport over water) Spelers; grondeigenaren, landschapsbeheerders, overheid (RWS, gemeenten), markt (verwerkers) biomassa uit uiterwaarden, transport over water, verwerking biomassa werf
 22. 22. 5. ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAM TRANSPORT EN LOGISTIEK 6 verduurzaming transportcorridor Betuwe met ruimtelijke kwaliteit (provincie Gelderland)
 23. 23. duurzame transport corridor Betuwe (prv Gelderland) schakelen tussen energietransitie, transport en (agro)logistiek en ruimte
 24. 24. Icoonprojecten; kiemcellen voor energietransitie en verduurzaming Provinciaal Programma ‘Werken met eigen energie’ (energie neutraliteit in 2050) Vraagstuk; verduurzaming transport en logistiek Strategie; regionale circulaire economie op basis van een mix duurzame energiebronnen Ruimte; energieleverend bouwwerk, logistieke hotspots en regionale LNG keten Spelers; markt, overheid, onderzoek (en burgercollectief Dirk III) PV lint, Windrotonde, LNG vulpunten, Logistieke hotspot
 25. 25. prototyping; infrabundel, knooppunten en landelijk gebied ‘energieleverend bouwwerk’ (assen) ‘energieleverende logistieke hotspots’ (knooppunten) ‘groengas netwerk in relatie tot agribusiness’ (landelijk gebied) interactief ontwerpend onderzoek
 26. 26. niemandsland is iemandsland in nederland Mark Obbink, Dienst Landelijk Gebied Werelddag van de Stedenbouw, Gent, 12 november 2013

×