ISOM - Tríptics

1
QUISOM?
NOIS I NOIES
T'atreveixes a dibuixar
el teu propi SOMI?
T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47
isom@isom.cat · www.isom.cat
Som un grup d’educadors que volem tenir cura de
tu durant el temps que estiguis amb nosaltres i no
puguis estar a casa.
Ens preocupem i t’escoltem a tu, a la teva família i a
totes les persones que t’envolten, també als teus
amics sent respectuosos ambtots.
Ho fem en col·laboració amb altres persones que
també es preocupen per tu i que ens ajuden a
ajudar-te, com ara els mestres, els metges els
EAIA’s etc... Que participen i ens ajuden a assolir
els objectius pel teu futur de manera constant.
Als educadors d’aquest CRAE ens agrada compartir
amb tu el bon humor, volem encomanar-te les
ganes de viure i dir-te que ets molt benvingut/da i
que comptem amb tu!
QUÈ POTS ESPERAR
DE NOSALTRES
T’oferim un lloc de vida, un espai on puguis créixer i
aprendre i des del que tu mateix/a, i amb la nostra
ajuda, puguis construir un projecte de futur.
Tu ets el protagonista del teu futur. Per tant no
esperis no fer res, un CRAE no és un internat ni un
hotel, tampoc una presó ni un lloc de càstig.
Confia: T’acompanyarem en el camí i no et deixarem
sol.
No et faltarà un àpat saludable, una habitació,
material per a l’escola, roba, sabates....
T’oferim una manera diferent de veure i d’entendre
el món i les coses que et passen, amb més
tranquil·litat, seguretat i a fer-te fort davant
del món.
Esperem que et sentis reconegut com a
persona i part important del CRAE.
Els educadors/es som persones que a
vegades també cometen errors.
Disculpa’ns si algun cop no fem les coses
prou bé.
L’equip d’educadors també esperem que
Perquè al CRAE creiem en un projecte educatiu compartit amb tu. Participa-hi!
Conviuràs amb altres companys, grans i petits, des del respecte, la confiança
i l’acceptació mútua. Estaràs a gust si hi poses de la teva part.
Perquè des del CRAE t’acceptem, respectem allò que sents, penses i fas, ajudant-te a
refer el camí si és necessari.
Perquè quan ja no estiguis al CRAE sempre seràs benvingut. Pots tornar
a compartir amb nosaltres les teves preocupacions, alegries...
QUÈ ESPEREM DE TU?
col·laboris i participis activament en tot
allò que et proposem. Que ens ajudis a
donar-te un cop de mà en el que
necessitis.
Que respectis les normes del centre, ja
que són necessàries per a mantenir una
bona convivència en el centre.
PER QUÈ POTSCONFIAR
AMB NOSALTRES?
FAMILIARS
Garcilaso 153, bxs. 2a
08027 Barcelona
T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47
isom@isom.cat · www.isom.cat
QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES?
Tots els educadors ens preocupem de
_______________, de la seva família i les persones que
l’envolten sent respectuosos amb tots.
Confia: L’acompanyarem en el camí i no el deixarem
sol, a les escoles, al metge, a l’EAIA etc..
No li faltarà un bon àpat, un lloc per dormir, material
per anar a l’escola, roba, sabates....
Al CRAE escoltem activament totes els vostres dubtes,
preocupacions, alegries, desacords... i tenim en
compte tant les vostres opinions com les de
_____________.
Oferim una manera diferent de veure i d’entendre el
món i les coses que us passen, amb més serenitat,
estabilitat i seguretat.
Acompanyarem i ajudarem a ______________ a fer front
a les situacions que es vagi trobant i a fer-se fort
davant d’elles.
Des de la nostra manera de fer, pensar i sentir, oferim
un lloc de vida, on ______________ pugui créixer i
aprendre, i així construir un projecte de futur.
Posem a l’abast de ______________ els recursos
i oportunitats que necessiti per tal que sigui capaç
de dirigir el seu propi camí.
COMPTA AMB NOSALTRES!
Perquè al CRAE creiem en un projecte educatiu compar-
tit. Participa-hi!
_______________ conviurà amb altres companys, grans
i petits, des del respecte, la confiança i l’acceptació
mútua.
Perquè estem convençuts que conjuntament serem
capaços d’assolir allò que sigui més beneficiós pel
_______________ i perquè tingui el temps i l’espai que
necessiti per assolir-ho.
Perquè els educadors/es procurarem trobar recursos,
noves idees, iniciatives i propostes que siguin les més
adequades pel _______________ i la seva família.
Perquè quan _______________ marxi i ja no estigui al
CRAE volem que sapigueu que pot tornar a compartir
amb nosaltres les vostres preocupacions, alegries,
problemes... L’orientarem a on dirigir-se per poder-los
resoldre.
INFORMACIÓ D’INTERÉS
Educador / tutor:
Horaris atenció:
Direcció:
Horaris atenció:
Telèfon:
Correu:
QUI SOM I QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES?
Som un grup d’educadors amb un objectiu
professional comú i molt important per tots nosaltres:
“atendre als infants, adolescents i les seves famílies,
per millorar i promoure la seva autonomia.”
T’escoltem! Per aquest motiu treballem aquí, i volem
fer-nos càrrec _______________ amb la major cura
possible durant el temps que no pugui estar a casa
amb vosaltres.
Us tindrem presents i esperem que col·laboreu i
participeu amb nosaltres en tot aquest procés,
sentint-vos recolzats i acompanyats, ja que sou part
important del procés de _______________ al CRAE.
Els educadors d’aquest CRAE no treballem sols, sinó
que ho fem en col·laboració amb altres persones que
participen i ens ajuden a assolir els objectius pel
futur de _______________ de manera ferma i
constant. Esperem poder aprendre moltes coses
conjuntament, sempre amb l’objectiu comú d’aju-
dar-lo en el seu procés de creixement.
Com que som professionals ens comprometem
i responsabilitzem d’explicar-vos de forma clara i
entenedora el que passa, en relació amb allò que té
a veure amb la situació actual de _______________
i les possibles del futur.
Als educadors volem compartir amb vosaltres el bon
humor, la vitalitat i l’optimisme d’aquest CRAE.
_______________ és molt benvingut /da!
Esperem que respecteu les indicacions que es
donen des del centre, ja que són necessàries per
a mantenir una bona relació de col·laboració.
EQUIP
QUI SOM?
Garcilaso 153, bxs. 2a
08027 Barcelona
T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47
isom@isom.cat · www.isom.cat
VISIÓ: ISOM és una entitat d’atenció especialitzada
coneguda i reconeguda, que col·labora amb
l’administració i la iniciativa privada per impulsar
projectes innovadors i de qualitat, d’atenció a les
persones, en diversos àmbits des d’una òptica no
lucrativa.
MISSIÓ: ISOM vol atendre a les persones, especialment
als infants, adolescents i les seves famílies, per
millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i
qualitat de vida, mitjançant projectes d’acció social
especialitzada, amb una atenció relacional de
proximitat i individualitzada, coherent amb la seva
responsabilitat social.
A ISOM ens caracteritzem per dur a terme la nostra
missió de manera eficient i eficaç.
VALORS: Coherència, competència, compromís,
col·laboració i comunicació.
Aquesta missió, visió i valors són fruit de la reflexió,
d’ara en endavant esperem que ens ajudis a repensar-
la amb la teva participació.
A ISOM tenim Espai de Reflexió Ètica, al qual pots
adreçar-te per fer consultes relatives a aspectes
d’ètica professional i organitzativa.
A ISOM trobaràs un equip de professionals compe-
tent, amb experiència i rigor tècnic; compromès amb
el transparent desenvolupament dels projectes i
coherent amb els valors democràtics.
Convençuts que no podem abastar les solucions tots
sols, a ISOM col·laborem per establir xarxes i
aliances que contribueixin a la millora de la cohesió
social.
Des d’ ISOM promovem la creació d’espais d’escolta
i diàleg des de la participació en la presa de
decisions i la construcció conjunta del coneixement.
Des d’ ISOM t’acompanyarem en el teu recorregut
posant al teu abast la nostra experiència i recursos
per al teu creixement i reconeixement com a
professional.
A ISOM ens preocupem per oferir el millor tracte a
les persones, sent sensibles a les seves demandes,
per tant trobaràs un bon ambient de treball on la
serietat no està renyida amb el bon humor, la
vitalitat i l’optimisme que volem encomanar als
infants, adolescents i joves.
QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES? QUÈ ESPEREM DE TU?
PER QUÈ POTS CONFIAR AMB NOSALTRES?
Les persones que atenem es mereixen professionals
motivats, competents, assertius, resolutius i amb
iniciativa, disposats a innovar i assumir nous reptes.
A ISOM esperem “que no facis d’educador sinó que
siguis educador”.
Esperem que et comprometis amb ISOM, amb la
nostra missió, visió i valors.
Esperem de tu un compromís amb les persones que
atenem, infants, adolescents, joves i famílies, ets un
referent i per tant has de ser empàtic.
Esperem que et comprometis amb l’equip de professio-
nals: que participis per arribar a acords, que portis a
terme el projecte on t’inseriràs amb responsabilitat
compartida i amb respecte cap a les iniciatives
personals.
Esperem que et comprometis amb la professió, fent de
la intervenció també un espai de reflexió que permeti
les bones pràctiques mantenint sempre viva la
capacitat per escoltar i aprendre.
Col·laboració
Competència
Coherència
iniciativa
Comunicació
Col·laboració
Competència
Coherència
ISOM tè una sòlida experiència professional que ens ha
permès construir el nostre model d’intervenció amb rigor
tècnic i qualitat.
ISOM comparteix els valors que fonamenten el programa
de responsabilitat social, per tant estem compromesos
amb la millora de les condicions econòmiques, mediam-
bientals i socials. I som honestos, transparents i
coherents amb tot allò que fem.
A ISOM volem que els infants, adolescents, joves i les
seves famílies enforteixin les capacitats que els
permetin el control de la seva vida pròpia vida, per tant
vetllem pel seu apoderament de forma càlida i propera.
A ISOM apreciem les noves
idees, iniciatives i les
propostes que promoguin
altres maneres de fer
PROFESSIONALS
QUI SOM?
Garcilaso 153, bxs. 2a
08027 Barcelona
T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47
isom@isom.cat · www.isom.cat
VISIÓ: ISOM és una entitat d’atenció especialitzada
coneguda i reconeguda, que col·labora amb
l’administració i la iniciativa privada per impulsar
projectes innovadors i de qualitat, d’atenció a les
persones, en diversos àmbits des d’una òptica no
lucrativa.
MISSIÓ: ISOM vol atendre a les persones, especialment
als infants, adolescents i les seves famílies, per
millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i
qualitat de vida, mitjançant projectes d’acció social
especialitzada, amb una atenció relacional de
proximitat i individualitzada, coherent amb la seva
responsabilitat social.
A ISOM ens caracteritzem per dur a terme la nostra
missió de manera eficient i eficaç.
VALORS: Coherència, competència, compromís,
col·laboració i comunicació.
Aquesta missió, visió i valors són fruit de la reflexió,
d’ara en endavant esperem que ens ajudis a
repensar-la amb la teva participació.
A ISOM tenim Espai de Reflexió Ètica, al qual pots
adreçar-te per fer consultes relatives a aspectes
d’ètica professional i organitzativa.
A ISOM trobaràs un equip de professionals compe-
tent, amb experiència i rigor tècnic; compromès amb
el transparent desenvolupament dels projectes i
coherent amb els valors democràtics.
Convençuts que no podem abastar les solucions tots
sols, a ISOM col·laborem per establir xarxes i aliances
que contribueixin a la millora de la cohesió social.
Des d’ ISOM promovem la creació d’espais d’escolta
i diàleg des de la participació en la presa de decisions
i la construcció conjunta del coneixement.
A ISOM ens preocupem per oferir el millor tracte a les
persones, sent sensibles a les seves demandes, per
tant trobaràs un bon ambient de treball on el rigor no
està renyit amb el bon humor, la vitalitat
i l’optimisme que volem encomanar als infants,
adolescents i joves.
QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES?
QUÈ ESPEREM DE TU?
PER QUÈ POTS CONFIAR AMB NOSALTRES?
ISOM te una sòlida experiència professional que ens
ha permès construir el nostre model d’intervenció amb
rigor tècnic i qualitat. Treballem per la infància des de
el 2001. A dia d’avui atenem a 62 infants i a les
seves famílies.
ISOM comparteix els valors que fonamenten el
programa de responsabilitat social, per tant estem
compromesos amb la millora de les condicions
econòmiques, mediambientals i socials.
A ISOM apreciem les noves idees, iniciatives i les
propostes que promoguin altres maneres de fer.
A ISOM volem que els infants, adolescents, joves
i les seves famílies enforteixin les capacitats que els
permetin el control de la seva vida pròpia vida, per
tant vetllem pel seu apoderament de forma càlida i
propera.
Les persones que atenem es mereixen professionals
motivats, competents, assertius, resolutius i amb
iniciativa, disposats a innovar i assumir nous
reptes.
A ISOM treballem en xarxa, per tant esperem
poder pensar junts, compartir objectius i recursos
tot unificant capacitats i esforços per a l’acció en
comú.
Dedicar temps per a la planificació i coordinació,
propiciant espais per al coneixement mutu que
facilitin la implicació efectiva i participació activa
de tots els professionals.
Assumir responsabilitats i riscos comprometent-nos
amb el projecte col·lectiu.
La comunicació recíproca, el diàleg permanent
i l’intercanvi d’idees són essencials.
Poder compartir el coneixement, aprendre i avaluar
la nostra pràctica professional en pro de la millora
continuada
Mantenir la confidencialitat com a una eina
imprescindible per fer bé la nostra feina.
La informació es tracta amb rigor. El respecte a la
intimitat és un dret fonamental lligat a la dignitat de
les persones. Els infants, adolescents i les seves
famílies necessiten tenir-nos confiança per que ens
expliquin què els passa.
INFORMACIÓ D’INTERÉS
Educador / tutor:
Horaris atenció:
Direcció:
Horaris atenció:
Telèfon:
Correu:
Comunicac
Col·laboració
Competència
Coherència
Garcilaso 153, bxs. 2a
SEU SOCIAL
08027 Barcelona
T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47
isom@isom.cat · www.isom.catQUISOM?
T'atreveixes a dibuixar
el teu propi SOMI?
CENTRE OBERTEuropa 2, bxs.
CENTRE OBERT
08913 Badalona
QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES?
Tots els educadors/es ens preocupem del vostre
fill/a, i de les persones que l’envolten sent
respectuosos amb tots i totes.
Confia: Us acompanyaren en el camí i no us
deixarem sols.
Escoltem activament; dubtes, preocupacions,
alegries, desacords... i tenim en compte les
vostres opinions i les del vostre fill/a.
Oferim una manera diferent de veure i d’entendre
el món i les coses que us passen, amb serenitat,
estabilitat i seguretat.
Acompanyem i ajudem al vostre fill/a fer front a les
situacions que es vagi trobant i a fer-se fort
davant d’elles.
Des de la nostra manera de fer, pensar i sentir,
oferim un lloc i un temps, on el vostre fill/a pugui
créixer i aprendre, i així construir un projecte
de futur.
Posem a l’abast del vostre fill/a els recursos i
oportunitats que necessiti per tal que sigui capaç
de dirigir el seu propi camí.
PER QUÈ POTS CONFIAR AMB NOSALTRES?
Perquè creiem en un projecte educatiu compartit.
Participeu-hi!
El vostre fill/a conviurà amb altres companys, grans
i petits, des del respecte, la confiança i l’acceptació
mútua.
Perquè estem convençuts que conjuntament serem
capaços d’assolir allò que sigui més beneficiós pel
vostre fill/a.
Perquè els educadors/es procurem trobar recursos,
noves idees, iniciatives i propostes que siguin les més
adequades.
Perquè quan el vostre fill/a marxi i ja no estigui al centre
volem que sapigueu que pot tornar a compartir amb
nosaltres les seves preocupacions, alegries... l’orientarem
a on dirigir-se per poder-los resoldre.
INFORMACIÓ D’INTERÉS
Educador / tutor:
Horaris atenció:
Direcció:
Horaris atenció:
Telèfon:
Correu:
QUI SOM I QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES?
Som un grup d’educadors que tenim un objectiu
professional comú i molt important per tots
nosaltres: “atendre als infants, adolescents i les
seves famílies, per millorar i promoure la seva
autonomia.”
Us escoltem! Per aquest motiu treballem aquí,
i volem fer-nos càrrec del vostre fill/a per acompan-
yar-lo en les tasques escolars i oferir-li activitats
lúdiques i educatives de qualitat.
Us tindrem presents i esperem que col·laboreu i
participeu amb nosaltres en tot aquest procés,
sentint-vos recolzats i acompanyats ja que sou part
important del procés del vostre fill/a.
Els educadors/es no treballem sols sinó que ho fem
en col·laboració amb altres persones que participen
i ens ajuden a assolir els objectius pel futur del
vostre fill/a de manera ferma i constant. Esperem
poder aprendre moltes coses conjuntament, sempre
amb l’objectiu comú d’ajudar-lo en el seu procés de
creixement.
Com que som professionals ens comprometem
i responsabilitzem d’explicar-vos de forma clara i
entenedora el que passa, en relació amb allò que té
a veure amb la situació actual del vostre fill/a i les
possibles del futur.
Als educadors/es ens agrada compartir amb vosaltres
el bon humor, la vitalitat i l’optimisme.
Sou molt benvinguts /des!
Esperem que respecteu les indicacions que es
donen des del centre, ja que són necessàries per a
mantenir una bona relació de col·laboració.
1 of 10

Recommended

ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica by
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió ÈticaISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica
ISOM - Constitució de l'Espai de Reflexió Ètica1999ISOM
1K views5 slides
ISOM - Espai de reflexió ètica 2012 by
ISOM - Espai de reflexió ètica 2012ISOM - Espai de reflexió ètica 2012
ISOM - Espai de reflexió ètica 20121999ISOM
1.7K views10 slides
ISOM - Espai de reflexió ètica 2011 by
ISOM - Espai de reflexió ètica 2011ISOM - Espai de reflexió ètica 2011
ISOM - Espai de reflexió ètica 20111999ISOM
1.9K views21 slides
Conferència carles parellada by
Conferència carles parelladaConferència carles parellada
Conferència carles parelladapilaruniversitat
146 views3 slides
Grup assa.. by
Grup assa..Grup assa..
Grup assa..AlineCharlier
509 views8 slides
ISOM - Constitución del Espacio de Reflexión Ética by
ISOM - Constitución del Espacio de Reflexión ÉticaISOM - Constitución del Espacio de Reflexión Ética
ISOM - Constitución del Espacio de Reflexión Ética1999ISOM
1.2K views5 slides

More Related Content

Similar to ISOM - Tríptics

Tiralinies gener2014 by
Tiralinies gener2014Tiralinies gener2014
Tiralinies gener2014gcaldero
495 views28 slides
Cap a un camí diferent by
Cap a un camí diferentCap a un camí diferent
Cap a un camí diferentJaume Cullerés
2.7K views5 slides
Escola de pares i mares2 by
Escola de pares i mares2Escola de pares i mares2
Escola de pares i mares2mcasas52
197 views17 slides
Comunicació per la convivència by
Comunicació per la convivènciaComunicació per la convivència
Comunicació per la convivènciaGemma Sánchez Forés
127 views7 slides
JovesLab proposta by
JovesLab propostaJovesLab proposta
JovesLab propostaJosep Maria Miró i Pascual
149 views20 slides
Triptic IES taradell by
Triptic IES taradellTriptic IES taradell
Triptic IES taradellampa
298 views2 slides

Similar to ISOM - Tríptics(20)

Tiralinies gener2014 by gcaldero
Tiralinies gener2014Tiralinies gener2014
Tiralinies gener2014
gcaldero495 views
Escola de pares i mares2 by mcasas52
Escola de pares i mares2Escola de pares i mares2
Escola de pares i mares2
mcasas52197 views
Triptic IES taradell by ampa
Triptic IES taradellTriptic IES taradell
Triptic IES taradell
ampa298 views
Aprenentatge Servei by Esperanza
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Servei
Esperanza267 views
Estimulació cognitiva en la primavera i la tardor by guest5df3f2c
Estimulació cognitiva en la primavera i la tardorEstimulació cognitiva en la primavera i la tardor
Estimulació cognitiva en la primavera i la tardor
guest5df3f2c272 views
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1] by Es Calidoscopi
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Programaeducaciosocioemocionalalscentreseducatius[1]
Es Calidoscopi160 views
Creences, Aules Obertes 08 by mcunille
Creences, Aules Obertes 08Creences, Aules Obertes 08
Creences, Aules Obertes 08
mcunille625 views
El nostre projecte de socialització by elemerpcast
El nostre projecte de socialitzacióEl nostre projecte de socialització
El nostre projecte de socialització
elemerpcast800 views
Un compromis per un mon feliç.bruixot.10 anys by pbatall1
Un compromis per un mon feliç.bruixot.10 anysUn compromis per un mon feliç.bruixot.10 anys
Un compromis per un mon feliç.bruixot.10 anys
pbatall1729 views
Presentació setembre 16 by pbatall1
Presentació setembre 16Presentació setembre 16
Presentació setembre 16
pbatall1950 views
Què és el programa FEAC by feac-claret
Què és el programa FEACQuè és el programa FEAC
Què és el programa FEAC
feac-claret643 views
Debat Practicum I Psicopedagogia by yodenules
Debat Practicum I PsicopedagogiaDebat Practicum I Psicopedagogia
Debat Practicum I Psicopedagogia
yodenules434 views
COL.LABORACIÓ EAP- ESCOLES by Mari Nuñez
COL.LABORACIÓ EAP- ESCOLESCOL.LABORACIÓ EAP- ESCOLES
COL.LABORACIÓ EAP- ESCOLES
Mari Nuñez305 views
PROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE by Mari Nuñez
PROJECTE CURRICULAR DEL CENTREPROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE
PROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE
Mari Nuñez363 views

Recently uploaded

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 views98 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf by
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 views22 slides

Recently uploaded(8)

ISOM - Tríptics

  • 1. QUISOM? NOIS I NOIES T'atreveixes a dibuixar el teu propi SOMI? T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47 isom@isom.cat · www.isom.cat
  • 2. Som un grup d’educadors que volem tenir cura de tu durant el temps que estiguis amb nosaltres i no puguis estar a casa. Ens preocupem i t’escoltem a tu, a la teva família i a totes les persones que t’envolten, també als teus amics sent respectuosos ambtots. Ho fem en col·laboració amb altres persones que també es preocupen per tu i que ens ajuden a ajudar-te, com ara els mestres, els metges els EAIA’s etc... Que participen i ens ajuden a assolir els objectius pel teu futur de manera constant. Als educadors d’aquest CRAE ens agrada compartir amb tu el bon humor, volem encomanar-te les ganes de viure i dir-te que ets molt benvingut/da i que comptem amb tu! QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES T’oferim un lloc de vida, un espai on puguis créixer i aprendre i des del que tu mateix/a, i amb la nostra ajuda, puguis construir un projecte de futur. Tu ets el protagonista del teu futur. Per tant no esperis no fer res, un CRAE no és un internat ni un hotel, tampoc una presó ni un lloc de càstig. Confia: T’acompanyarem en el camí i no et deixarem sol. No et faltarà un àpat saludable, una habitació, material per a l’escola, roba, sabates.... T’oferim una manera diferent de veure i d’entendre el món i les coses que et passen, amb més tranquil·litat, seguretat i a fer-te fort davant del món. Esperem que et sentis reconegut com a persona i part important del CRAE. Els educadors/es som persones que a vegades també cometen errors. Disculpa’ns si algun cop no fem les coses prou bé. L’equip d’educadors també esperem que Perquè al CRAE creiem en un projecte educatiu compartit amb tu. Participa-hi! Conviuràs amb altres companys, grans i petits, des del respecte, la confiança i l’acceptació mútua. Estaràs a gust si hi poses de la teva part. Perquè des del CRAE t’acceptem, respectem allò que sents, penses i fas, ajudant-te a refer el camí si és necessari. Perquè quan ja no estiguis al CRAE sempre seràs benvingut. Pots tornar a compartir amb nosaltres les teves preocupacions, alegries... QUÈ ESPEREM DE TU? col·laboris i participis activament en tot allò que et proposem. Que ens ajudis a donar-te un cop de mà en el que necessitis. Que respectis les normes del centre, ja que són necessàries per a mantenir una bona convivència en el centre. PER QUÈ POTSCONFIAR AMB NOSALTRES?
  • 3. FAMILIARS Garcilaso 153, bxs. 2a 08027 Barcelona T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47 isom@isom.cat · www.isom.cat
  • 4. QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES? Tots els educadors ens preocupem de _______________, de la seva família i les persones que l’envolten sent respectuosos amb tots. Confia: L’acompanyarem en el camí i no el deixarem sol, a les escoles, al metge, a l’EAIA etc.. No li faltarà un bon àpat, un lloc per dormir, material per anar a l’escola, roba, sabates.... Al CRAE escoltem activament totes els vostres dubtes, preocupacions, alegries, desacords... i tenim en compte tant les vostres opinions com les de _____________. Oferim una manera diferent de veure i d’entendre el món i les coses que us passen, amb més serenitat, estabilitat i seguretat. Acompanyarem i ajudarem a ______________ a fer front a les situacions que es vagi trobant i a fer-se fort davant d’elles. Des de la nostra manera de fer, pensar i sentir, oferim un lloc de vida, on ______________ pugui créixer i aprendre, i així construir un projecte de futur. Posem a l’abast de ______________ els recursos i oportunitats que necessiti per tal que sigui capaç de dirigir el seu propi camí. COMPTA AMB NOSALTRES! Perquè al CRAE creiem en un projecte educatiu compar- tit. Participa-hi! _______________ conviurà amb altres companys, grans i petits, des del respecte, la confiança i l’acceptació mútua. Perquè estem convençuts que conjuntament serem capaços d’assolir allò que sigui més beneficiós pel _______________ i perquè tingui el temps i l’espai que necessiti per assolir-ho. Perquè els educadors/es procurarem trobar recursos, noves idees, iniciatives i propostes que siguin les més adequades pel _______________ i la seva família. Perquè quan _______________ marxi i ja no estigui al CRAE volem que sapigueu que pot tornar a compartir amb nosaltres les vostres preocupacions, alegries, problemes... L’orientarem a on dirigir-se per poder-los resoldre. INFORMACIÓ D’INTERÉS Educador / tutor: Horaris atenció: Direcció: Horaris atenció: Telèfon: Correu: QUI SOM I QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES? Som un grup d’educadors amb un objectiu professional comú i molt important per tots nosaltres: “atendre als infants, adolescents i les seves famílies, per millorar i promoure la seva autonomia.” T’escoltem! Per aquest motiu treballem aquí, i volem fer-nos càrrec _______________ amb la major cura possible durant el temps que no pugui estar a casa amb vosaltres. Us tindrem presents i esperem que col·laboreu i participeu amb nosaltres en tot aquest procés, sentint-vos recolzats i acompanyats, ja que sou part important del procés de _______________ al CRAE. Els educadors d’aquest CRAE no treballem sols, sinó que ho fem en col·laboració amb altres persones que participen i ens ajuden a assolir els objectius pel futur de _______________ de manera ferma i constant. Esperem poder aprendre moltes coses conjuntament, sempre amb l’objectiu comú d’aju- dar-lo en el seu procés de creixement. Com que som professionals ens comprometem i responsabilitzem d’explicar-vos de forma clara i entenedora el que passa, en relació amb allò que té a veure amb la situació actual de _______________ i les possibles del futur. Als educadors volem compartir amb vosaltres el bon humor, la vitalitat i l’optimisme d’aquest CRAE. _______________ és molt benvingut /da! Esperem que respecteu les indicacions que es donen des del centre, ja que són necessàries per a mantenir una bona relació de col·laboració.
  • 5. EQUIP QUI SOM? Garcilaso 153, bxs. 2a 08027 Barcelona T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47 isom@isom.cat · www.isom.cat
  • 6. VISIÓ: ISOM és una entitat d’atenció especialitzada coneguda i reconeguda, que col·labora amb l’administració i la iniciativa privada per impulsar projectes innovadors i de qualitat, d’atenció a les persones, en diversos àmbits des d’una òptica no lucrativa. MISSIÓ: ISOM vol atendre a les persones, especialment als infants, adolescents i les seves famílies, per millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i qualitat de vida, mitjançant projectes d’acció social especialitzada, amb una atenció relacional de proximitat i individualitzada, coherent amb la seva responsabilitat social. A ISOM ens caracteritzem per dur a terme la nostra missió de manera eficient i eficaç. VALORS: Coherència, competència, compromís, col·laboració i comunicació. Aquesta missió, visió i valors són fruit de la reflexió, d’ara en endavant esperem que ens ajudis a repensar- la amb la teva participació. A ISOM tenim Espai de Reflexió Ètica, al qual pots adreçar-te per fer consultes relatives a aspectes d’ètica professional i organitzativa. A ISOM trobaràs un equip de professionals compe- tent, amb experiència i rigor tècnic; compromès amb el transparent desenvolupament dels projectes i coherent amb els valors democràtics. Convençuts que no podem abastar les solucions tots sols, a ISOM col·laborem per establir xarxes i aliances que contribueixin a la millora de la cohesió social. Des d’ ISOM promovem la creació d’espais d’escolta i diàleg des de la participació en la presa de decisions i la construcció conjunta del coneixement. Des d’ ISOM t’acompanyarem en el teu recorregut posant al teu abast la nostra experiència i recursos per al teu creixement i reconeixement com a professional. A ISOM ens preocupem per oferir el millor tracte a les persones, sent sensibles a les seves demandes, per tant trobaràs un bon ambient de treball on la serietat no està renyida amb el bon humor, la vitalitat i l’optimisme que volem encomanar als infants, adolescents i joves. QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES? QUÈ ESPEREM DE TU? PER QUÈ POTS CONFIAR AMB NOSALTRES? Les persones que atenem es mereixen professionals motivats, competents, assertius, resolutius i amb iniciativa, disposats a innovar i assumir nous reptes. A ISOM esperem “que no facis d’educador sinó que siguis educador”. Esperem que et comprometis amb ISOM, amb la nostra missió, visió i valors. Esperem de tu un compromís amb les persones que atenem, infants, adolescents, joves i famílies, ets un referent i per tant has de ser empàtic. Esperem que et comprometis amb l’equip de professio- nals: que participis per arribar a acords, que portis a terme el projecte on t’inseriràs amb responsabilitat compartida i amb respecte cap a les iniciatives personals. Esperem que et comprometis amb la professió, fent de la intervenció també un espai de reflexió que permeti les bones pràctiques mantenint sempre viva la capacitat per escoltar i aprendre. Col·laboració Competència Coherència iniciativa Comunicació Col·laboració Competència Coherència ISOM tè una sòlida experiència professional que ens ha permès construir el nostre model d’intervenció amb rigor tècnic i qualitat. ISOM comparteix els valors que fonamenten el programa de responsabilitat social, per tant estem compromesos amb la millora de les condicions econòmiques, mediam- bientals i socials. I som honestos, transparents i coherents amb tot allò que fem. A ISOM volem que els infants, adolescents, joves i les seves famílies enforteixin les capacitats que els permetin el control de la seva vida pròpia vida, per tant vetllem pel seu apoderament de forma càlida i propera. A ISOM apreciem les noves idees, iniciatives i les propostes que promoguin altres maneres de fer
  • 7. PROFESSIONALS QUI SOM? Garcilaso 153, bxs. 2a 08027 Barcelona T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47 isom@isom.cat · www.isom.cat
  • 8. VISIÓ: ISOM és una entitat d’atenció especialitzada coneguda i reconeguda, que col·labora amb l’administració i la iniciativa privada per impulsar projectes innovadors i de qualitat, d’atenció a les persones, en diversos àmbits des d’una òptica no lucrativa. MISSIÓ: ISOM vol atendre a les persones, especialment als infants, adolescents i les seves famílies, per millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i qualitat de vida, mitjançant projectes d’acció social especialitzada, amb una atenció relacional de proximitat i individualitzada, coherent amb la seva responsabilitat social. A ISOM ens caracteritzem per dur a terme la nostra missió de manera eficient i eficaç. VALORS: Coherència, competència, compromís, col·laboració i comunicació. Aquesta missió, visió i valors són fruit de la reflexió, d’ara en endavant esperem que ens ajudis a repensar-la amb la teva participació. A ISOM tenim Espai de Reflexió Ètica, al qual pots adreçar-te per fer consultes relatives a aspectes d’ètica professional i organitzativa. A ISOM trobaràs un equip de professionals compe- tent, amb experiència i rigor tècnic; compromès amb el transparent desenvolupament dels projectes i coherent amb els valors democràtics. Convençuts que no podem abastar les solucions tots sols, a ISOM col·laborem per establir xarxes i aliances que contribueixin a la millora de la cohesió social. Des d’ ISOM promovem la creació d’espais d’escolta i diàleg des de la participació en la presa de decisions i la construcció conjunta del coneixement. A ISOM ens preocupem per oferir el millor tracte a les persones, sent sensibles a les seves demandes, per tant trobaràs un bon ambient de treball on el rigor no està renyit amb el bon humor, la vitalitat i l’optimisme que volem encomanar als infants, adolescents i joves. QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES? QUÈ ESPEREM DE TU? PER QUÈ POTS CONFIAR AMB NOSALTRES? ISOM te una sòlida experiència professional que ens ha permès construir el nostre model d’intervenció amb rigor tècnic i qualitat. Treballem per la infància des de el 2001. A dia d’avui atenem a 62 infants i a les seves famílies. ISOM comparteix els valors que fonamenten el programa de responsabilitat social, per tant estem compromesos amb la millora de les condicions econòmiques, mediambientals i socials. A ISOM apreciem les noves idees, iniciatives i les propostes que promoguin altres maneres de fer. A ISOM volem que els infants, adolescents, joves i les seves famílies enforteixin les capacitats que els permetin el control de la seva vida pròpia vida, per tant vetllem pel seu apoderament de forma càlida i propera. Les persones que atenem es mereixen professionals motivats, competents, assertius, resolutius i amb iniciativa, disposats a innovar i assumir nous reptes. A ISOM treballem en xarxa, per tant esperem poder pensar junts, compartir objectius i recursos tot unificant capacitats i esforços per a l’acció en comú. Dedicar temps per a la planificació i coordinació, propiciant espais per al coneixement mutu que facilitin la implicació efectiva i participació activa de tots els professionals. Assumir responsabilitats i riscos comprometent-nos amb el projecte col·lectiu. La comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi d’idees són essencials. Poder compartir el coneixement, aprendre i avaluar la nostra pràctica professional en pro de la millora continuada Mantenir la confidencialitat com a una eina imprescindible per fer bé la nostra feina. La informació es tracta amb rigor. El respecte a la intimitat és un dret fonamental lligat a la dignitat de les persones. Els infants, adolescents i les seves famílies necessiten tenir-nos confiança per que ens expliquin què els passa. INFORMACIÓ D’INTERÉS Educador / tutor: Horaris atenció: Direcció: Horaris atenció: Telèfon: Correu: Comunicac Col·laboració Competència Coherència
  • 9. Garcilaso 153, bxs. 2a SEU SOCIAL 08027 Barcelona T. 93 408 59 77 · F. 93 408 75 47 isom@isom.cat · www.isom.catQUISOM? T'atreveixes a dibuixar el teu propi SOMI? CENTRE OBERTEuropa 2, bxs. CENTRE OBERT 08913 Badalona
  • 10. QUÈ POTS ESPERAR DE NOSALTRES? Tots els educadors/es ens preocupem del vostre fill/a, i de les persones que l’envolten sent respectuosos amb tots i totes. Confia: Us acompanyaren en el camí i no us deixarem sols. Escoltem activament; dubtes, preocupacions, alegries, desacords... i tenim en compte les vostres opinions i les del vostre fill/a. Oferim una manera diferent de veure i d’entendre el món i les coses que us passen, amb serenitat, estabilitat i seguretat. Acompanyem i ajudem al vostre fill/a fer front a les situacions que es vagi trobant i a fer-se fort davant d’elles. Des de la nostra manera de fer, pensar i sentir, oferim un lloc i un temps, on el vostre fill/a pugui créixer i aprendre, i així construir un projecte de futur. Posem a l’abast del vostre fill/a els recursos i oportunitats que necessiti per tal que sigui capaç de dirigir el seu propi camí. PER QUÈ POTS CONFIAR AMB NOSALTRES? Perquè creiem en un projecte educatiu compartit. Participeu-hi! El vostre fill/a conviurà amb altres companys, grans i petits, des del respecte, la confiança i l’acceptació mútua. Perquè estem convençuts que conjuntament serem capaços d’assolir allò que sigui més beneficiós pel vostre fill/a. Perquè els educadors/es procurem trobar recursos, noves idees, iniciatives i propostes que siguin les més adequades. Perquè quan el vostre fill/a marxi i ja no estigui al centre volem que sapigueu que pot tornar a compartir amb nosaltres les seves preocupacions, alegries... l’orientarem a on dirigir-se per poder-los resoldre. INFORMACIÓ D’INTERÉS Educador / tutor: Horaris atenció: Direcció: Horaris atenció: Telèfon: Correu: QUI SOM I QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES? Som un grup d’educadors que tenim un objectiu professional comú i molt important per tots nosaltres: “atendre als infants, adolescents i les seves famílies, per millorar i promoure la seva autonomia.” Us escoltem! Per aquest motiu treballem aquí, i volem fer-nos càrrec del vostre fill/a per acompan- yar-lo en les tasques escolars i oferir-li activitats lúdiques i educatives de qualitat. Us tindrem presents i esperem que col·laboreu i participeu amb nosaltres en tot aquest procés, sentint-vos recolzats i acompanyats ja que sou part important del procés del vostre fill/a. Els educadors/es no treballem sols sinó que ho fem en col·laboració amb altres persones que participen i ens ajuden a assolir els objectius pel futur del vostre fill/a de manera ferma i constant. Esperem poder aprendre moltes coses conjuntament, sempre amb l’objectiu comú d’ajudar-lo en el seu procés de creixement. Com que som professionals ens comprometem i responsabilitzem d’explicar-vos de forma clara i entenedora el que passa, en relació amb allò que té a veure amb la situació actual del vostre fill/a i les possibles del futur. Als educadors/es ens agrada compartir amb vosaltres el bon humor, la vitalitat i l’optimisme. Sou molt benvinguts /des! Esperem que respecteu les indicacions que es donen des del centre, ja que són necessàries per a mantenir una bona relació de col·laboració.