Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma

862 views

Published on

Raportti vertailee kokoomuksen eurovaaliohjelman ja Eurokorva.fi-verkkopalvelun kautta kerätyn kansalaisnäkökulman painotusten eroja.

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eurokorva.fi ja kokoomuksen eurovaalihjelma

 1. 1. Eurokorva.fi Tulosten analyysi Kokoomuksen vaaliohjelman näkökulmasta Jarkko Kuusinen Ville Tapio 1.6.2009
 2. 2. Kokoomuksen vaaliteemojen esiintyminen koko materiaalissa (n=2175 vastausta) Teeman avainsanojen esiintyminen koko aineistossa (n=2175). (%) kaikista vastauksista Teemat kattavat 77% koko aineistosta Vastauksissa esiintyy usein moneen teemaan liittyvää kommentointia
 3. 3. Yhteenvetoa teemojen käsittelystä <ul><li>Teemaan ” vaikuttaminen EU:ssa” liitettään vastauksissa erittäin laaja kirjo asioita pienen pienistä yksityiskohdista globaaleihin kysymyksiin </li></ul><ul><li>Teemassa ”Talouskriisiin vastaaminen” korostuvat protektionismin välttäminen, yhteiset pelisäännöt ja sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen </li></ul><ul><li>Teemassa ”toimivat sisämarkkinat” nousee vahvasti esiin pienempien yritysten toiminnan edellytykset, unionin neljän vapauden ylläpitäminen, nuorten asiat ja työllistymiseen liittyvät asiat </li></ul><ul><li>Teemassa ” Ilmastonmuutoksen torjunta ” tulee runsaasti konkreettisia ehdotuksia. Esillä ydinvoima, tuulivoima, tarve yhteiselle ympäristöpolitiikalle, teknologiaan panostamisen tarve </li></ul><ul><li>Teemassa ” Itämeri ” nousevat esiin maatalouden ja raskaan teollisuuden rooli sekä Venäjän vaikutuksen suuri merkitys </li></ul><ul><li>Teemassa ” turvallisuus ” nousevat esiin yhteiset puolustusvoimat, konflikteihin osallistuminen/niiden ulkopuolella pysyminen </li></ul><ul><li>Teemassa ” eurooppalaiset arvot” korostetaan yhteisen arvopohjan tärkeyttä. </li></ul>
 4. 4. Ikäryhmä 55 – 74 vuotiaat (n=422) Ikäryhmä 18 – 34 vuotiaat (n=1362) <ul><li>Tärkeimmät asiat: toimivat sisämarkkinat ja turvallisuus </li></ul><ul><li>Tärkeimmät asiat: Ilmastonmuutos ja Itämeren suojelu </li></ul><ul><li>Yhteistä : Talouskriisin merkitys pienin kaikista teemoista molemmilla vastaajaryhmillä </li></ul><ul><li>Erot näkemyksissä : >55 v korostavat turvallisuutta kun nuoret korostavat ilmastonmuutosta ja itämeren suojelua </li></ul>Kokoomuksen teemojen arviointi ikähaitarin ääripäissä
 5. 5. Naiset (n=1273) Miehet(n=1838) <ul><li>Tärkeimmät asiat: Ilmastonmuutos, Itämeren suojelu </li></ul><ul><li>Tärkeimmät : Talouskriisin hoito , toimivat sisämarkkinat </li></ul><ul><li>Yhteistä : Vaikuttaminen EU:ssa vähiten tärkeää molemmilla vastaajaryhmillä </li></ul><ul><li>Erot näkemyksissä : Talouskriisiin vastaaminen eniten ryhmiä jakava teema, naisilla matala ja miehillä korkea tärkeys </li></ul>Kokoomuksen teemojen arviointi nais- ja miesvastaajien osajoukoissa
 6. 6. Teema: Vaikuttaminen EU:ssa 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>313 - Kuunnellen, mutta soveltaen Suomen oloihin Eu-asiat kuunneltava hyvin. Tuotava erilaiset näkemykset perusteltuina Eu:ssa esille. Jos eri näkökanta ei saa kannatusta, niin suomalaisille selvitettävä, mikä olisi Suomen oloihin ja kansalaisten mielestä paras toimintamalli. </li></ul><ul><li>1417 - Europarlamentaarikkojen integriteetti säilytettävä On esiintynyt tapauksia, joissa Suomen valtion tai hallituksen edustajat ovat yrittäneet vaikuttaa meppien päätöksiin Europarlamentissa. Lobata toki saa, mutta mepit saavat vaaleissa valtuutuksensa suoraan kansalta. Siksi ministereiden ja virkamiesten (miksei myös puolueiden johdonkin) tulisi pidättäytyä asiattomista vaikutusyrityksistä meppien työhön. </li></ul><ul><li>1076 - Yhtenäinen eurooppa Minusta on surullista, että europarlamenttiin mennään puolustamaan suomen oikeuksia ja ajamaan suomen asiaa. Minusta siellä pitää ajaa kaikkien EU valtioiden asiaa ja ajatella kaikkien valtioiden parasta, ottaa huomioon eri valtioiden erityispiirteet, vahvuudet ja heikkoudet. Kysymys ei pidä olla miten saan mahdollisimman paljon etuja ja tukia omaan maahani tai miten parannan oman maani asemaa EU:ssa vaan miten meidän valtiomme voi auttaa toista valtiota saamaan asiansa kuntoon, omko meillä tuotetta, osaamista toimivia toimintamalleja joita kannattaisi muidenkin kokeilla. </li></ul>
 7. 7. Teema: Vaikuttaminen EU:ssa 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>847 - Avoimet yheteistyövälit kolmansien osapuolten kanssa Euroopan unionin tulisi olla avoin toimimaan yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Mm. etenkin Suomen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että EU pitää lämpimät, avoimet, mutta myöskin määrätietoiset välit Venäjään. Molemminpuolisen (!) avoimuuden lisääminen EU:n ja Venäjän välillä tavoitteeksi. Myös NATO asioista olisi pystyttävä keskustelemaan avoimesti. </li></ul><ul><li>1340 - Turvallisuuspolitiikka Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tärkeä tekijä. Siihen liittyy myös puolustuspolitiikka. Suomen on jatkettava avointa keskustelua Natoon liittymisestä. Energiahuollon turvaaminen kriisitilanteissa. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen, tavoitteena öljy- ja kaasuriippuvuuden huomattava vähentäminen Venäjältä </li></ul><ul><li>1386 - Euroopan talousmekanismien kehittäminen turvaamaan - euroopan maiden kaupan ja teollisuuden tukeminen siten, että pärjäämme Aasian maille ja Amerikalle ja pystymme turvaamaan kauppasuhteet itään. - suomen teollisuuden ja maatalouden tukeminen tulisi olla mahdollista järkevissä määrin esim telakkateollisuuden tuki. Maataloudessa pitäisi pystyä säilyttämään omavaraisuus. </li></ul><ul><li>787 - Byrokratian vähentäminen Euroopan Unionia vaivaa mittava byrokratia. Päätöksenteko on monipolvista, salaista ja hyvin kaukana asukkaiden arjesta. Ajatellaanpa vaikka maataloustukihakemusten laatimista. Suomen on omalla panoksellaan vaikutettava, että EU:n hallintoon saadaan virtaviivaisuutta, läpinäkyvyyttä ja nopeutta. On vaikea ymmärtää sukkulointia Brysselin ja Strassbourgin välillä. </li></ul>
 8. 8. Teema: Talouskriisi 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>22 - Työllisyys Talouslaman aikana on jokaisen Euroopan maan keskityttävä työllisyyden hoitoon. Ensin kuntoon oman maan asiat, sitten voi auttaa muita. </li></ul><ul><li>25 - Unionin yhtenäisyys ulospäin Isojen unionin maiden protektionismi uhkaa unionin yhtenäisyyttä. Toisaalta pienten jäsenten ylimitoitetut vaatimukset - vrt Irlanti, joka kiristää muita... Tasapainon etsiminen on tärkeää, koska sisäinen eripura heikentää unionia suhteessa muihin koalitioihin. </li></ul><ul><li>136 - Yhteinen valuutta EURO on yksi tärkeimmistä EU:n saavutuksista arkisessä elämässä. Pidetään eurosta huolta vastuulisella talouspolittikalla! </li></ul><ul><li>142 - Talouslaman torjuminen yhteisin pelisäännöin Talouslaman torjumisessa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja niiden toteuttamista valvotaan. Käännetään Eurooppa uuteen nousuun. Läpinäkyvyys kaikkeen taloudelliseen toimintaan, korruptiota ja vapaamatkustajia ei suvaita. </li></ul><ul><li>273 - Harmonisointi ja toimivat sisämarkkinat EUn talouden onnistuminen näinä kriisiaikoina riippuu siitä kuinka hyvin unioni pystyy realisoimaan toimivat sisämarkkinat koko EUn alueella. Se on ainoa keino pärjätä globaalissa kilpailussa ja luoda uutta kasvua. </li></ul>
 9. 9. Teema: Talouskriisi 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>301 - Yhtenäisemmäksi kansalliset suvereniteetit huomioon ottaen Unionin tulisi keskittyä vain ja ainoastaan yhteiseen turvallisuus- ja talouspolitiikkaan. Myös jonkinlainen &quot;European Bill of Rights&quot; olisi paikalleen, mutta ei mitään 500+-sivuista kryptista &quot;perustuslakia&quot;. Kokoomus on perinteisesti kammoksunut isoa, byrokraattista keskushallintoa ja korostanut lähidemokratian merkitystä. Tätä ei tulisi unohtaa Eurooppa-politiikassakaan. Kautta historian isot keskushallinnot ovat johtaneet kansalaisvapauksien menettämiseen ja tyranniaan, niin ei saada käydä modernissa Euroopassa. Turvallisuus on tärkeä asia, mutta vapaus on vielä tärkeämpi! </li></ul><ul><li>322 - Talous ja kilpailukyky kuntoon EU:n ensisijainen aktiivisuuden kohde on saada EU-alueen talous kuntoon. Eräänä osana tästä voisi olla tietynlaisen yhteisen rahoitustarkastuksen luominen siten, että sillä on toimivalta kaikissa jsäenmaissa. Tällä ehkä estettäisiin nykysien kaltaisen tilanteen syntyminen ja vahvistettaisiin mahdollisuuksia tästä notkosta nousuun. Tämä merkitsee myös rahamarkkinoiden säännöstelyä. EU-alueen kilpailukyvyn turvaaminen ja parantaminen on ensisijaista, jotta Eurooppa pärjää kilpailussa Kauko-Idän valtioden ja jonkin ajan kuluttua jaloilleen nousevan USA:n kansaa. </li></ul><ul><li>333 - Yhteinen eurooppa Todellinen monopoleista vapaa markkinatalous. Vastuullisuus kätäntöön juhlapuheista. Paikallisten oligarkien vallananastus estettävä riittävällä ohjauksella. </li></ul><ul><li>393 - Yhtenäinen talouspolitiikka Ei edes laman varjolla protektionismia. </li></ul><ul><li>410 - Talous ja päätöksenteko Euroopan alueen talous yhtenäiseksi. Nyt on isoja eroja maiden suhteen. Isot EU:n maat tuntuvat tekevän päätöksiä ilman pieniä maita. Näin ollen pienemmät maat joutuvat eriarvoiseen asemaan ja maksumiehiksi EU:ssa. </li></ul>
 10. 10. Teema: Toimivat sisämarkkinat 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>2 - Pienten yritysten kansainvälistymisen tukeminen EU-maiden välistä pk-yritysten kauppaa pitäisiä tukea ja helpottaa. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat ketterimpiä innovoimaan ja reagoimaan muuttuvaan maailmaan. Pienentämällä liiketoiminnan kansainvälistämisen byrokraattisia haasteita ja tarjoamalla varhaisen vaiheen kansainvälistymiseen kannustavaa tukea nuorille yrityksille saadaan Euroopan alueelle aikaiseksi uusia teollisuuden aloja ja niillä nopeaa kasvua. </li></ul><ul><li>7 - Vapaus Euroopan keskeisin arvo kaikessa politiikan tekemisessä tulee olla vapaus. Ilman sitä ei ole oikeastaan mitään: sanaa, liikkumista, elinkeinoja, kulttuuria, moninaisuutta, yksilöiden kunnioitusta. Valitettavasti viime aikoina vapautta on pyritty rajoittamaan monin keinoin, myös poliitikkojen toimesta. Olisi aika nostaa vapauden teema takaisin politiikan asialistalle! </li></ul><ul><li>8 - Nuorisotyöllisyys Taantumassa erityisesti nuoret tuntuvat tippuvan taas tyhjän päälle. Työpaikkoja häviää, työharjoittelupaikkoja on vähemmän tarjolla - ja kaikkiaan arvokasta työkokemusta on vaikeammin hankittavissa. Siirtyminen työelämään on jo nykyisen sääntelyn vuoksi hankalaa ja hidasta toisinaan, ja nyt tuntuisi, että tarvitaan toimia nuorten työllisyystilanteen kohentamiseksi. </li></ul><ul><li>10 - Yhteismarkkinat Euroopan unioni perustuu pitkälti taloudelliseen yhteistyöhön ja siitä syntyvään menestykseen. Kuitenkin taantuma ja maiden erilaiset kehityskulut aika ajoin nostavan protektionismin, siis kaikenlaiset vapaakaupan esteet, esille. Nyt pitäisi lähteä puolustamaan sitä miksi oikeastaan koko unioni on syntynyt. Se, että me voimme käydä kauppaa muiden eurooppalaisten kanssa - ja he voivat perustaa yrityksiä Suomeen, on kaikkien etu. </li></ul>
 11. 11. Teema: Toimivat sisämarkkinat 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>48 - Teollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen Teollisuuden siirtyminen EU alueellaa maasta toiseen lopetettava. Kuilpailukyky ei saa perustua vain esim. palkkatasoon. Puolassa miehen kustannus n. 400 eur / kk meillä n. 4000 eur / kk. Jotain pitää tehdä.. </li></ul><ul><li>51 - Innovaatiot Pienissä yrityksissä tehdyt innovaatiot esiin. Nykyään siirtyvät liian herkästi suuryrityksille. </li></ul><ul><li>64 - Yhteinen rahapolitiikka Jotta voimme kilpailla muiden suurien alueiden rinnalla (USA, Kiina), tulee rahan liikkuvuuden olla mahdollisimman sujuvaa ja tapahtua alhaisilla kustannuksilla euroalueen sisällä. Tämä vaatii yhtenäistä valuuttaa sekä soveltuvin osin yhtenäistä rahapolitiikkaa muutoin (huomioiden alueiden erot). </li></ul><ul><li>67 - Koulutuksen jakaminen Opiskelijoiden liikkuvuuden/vaihdon helppous. </li></ul><ul><li>92 - Yhtenäinen ansiotuloverotus koko EU:n alueelle Työskentelen tällä hetkellä Virossa, jossa on alhainen 22% ansiotulovero riippumatta tuloista. Haluaisin jossakin vaiheessa uraani muuttaa takaisin Suomeen, mutta se on tehty verotuksella lähes mahdottomaksi. Mikäli muuttaisin Suomeen ja haluaisin käteen samaan verran nettopalkkaa, minun pitäisi löytää työ, josta saisin yli 30% enemmän palkkaa kuin tällä hetkellä. Lisäksi jos muuttaisin Suomeen tammi-kesäkuussa, joutuisin maksamaan ulkomailla ansaitusta palkasta verot Suomeen myös siltä ajalta, jolloin en ole vielä Suomessa asunut. Työvoiman vapaa liikkuminen ei toteudu kun verotuksessa on näin suuria eroja maiden välillä. Yhteinäisemmällä verotuksella koko EU:n alueella työvoimalla olisi oikeasti mahdollisuus liikkua joustavammin maasta toiseen - ja takaisin kotimaahan. </li></ul>
 12. 12. Teema: Ilmastonmuutos 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>29 - Vastuullinen ympäristöpolitiikka EU:n edellänäyttäjän rooli ympäristöpolitiikassa on lähitulevaisuuden teemoista unionille hyvin tärkeä. Edelläkäynti myös mahdollisimman ympäristöystävällisten energiantuotantomuotojen mallipaikkana on unionin imagolle hyväksi. </li></ul><ul><li>31 - Energian huoltovarmuus Euroopan Unionin energiaturvallisuus on uhattuna.(v 2030 jo yly 70% tuontienergiaa) </li></ul><ul><li>49 - Ympäristöpolitiikka Ympäristöystävällinen Suomi esimerkkinä muille. </li></ul><ul><li>100 - Ilmastonmuutos on pysäytettävä! EU suunnannäyttäjäksi muulle maailmalle kestävämmän energiapolitiikan toteuttajana ja uusiutuvien energiamuotojen kehittäjänä </li></ul><ul><li>101 - Ilmastopakolaisuus on estettävä! Kehitysyhteistyölle on löydyttävä vihdoin riittävät varat. Painotus koulutukseen ja uusiutuvien enrgiamuotojen käytön tehostamiseen kehittyvissä maissa. </li></ul><ul><li>115 - Ydinvoimalla ilmastonmuutosta vastaan </li></ul><ul><li>116 - Energian säästö ennen tuulivoimaa </li></ul><ul><li>119 - vihreä teknologia Eussa on päätettävä yhdenmukaisesta uudesta vihreästä teknologiasta </li></ul><ul><li>149 - Yhteinen ympäristöpolitiikka Yhteinen linja takaa parhaan lopputuloksen </li></ul><ul><li>219 - Single European Sky Tämä hanke on erittäin tärkeä eurooppalaisen kaupallisen ilmailun kannalta. Tässä ilmastopoliittisessa tilanteessa kaupallisen ilmailun sujuvuutta Euroopassa tulee kehittää edelleen eteenpäin, sillä hanke on vielä osittain puutteellinen. Jäsenmailla on vaikutusvaltaa asiaan, etenkin Suomella, joka on merkittävä portti idän taivaalle. </li></ul>
 13. 13. Teema: Ilmastonmuutos 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>200 - Energiapolitiikka Energiapolitiikka on keskeinen tekijä sekä ilmaston muutoksen kannalta että energian hinnan ja saatavuuden kannalta. Ilmaston muutoksen luonteesta ollaan montaa mieltä, mutta hiilidioksidin tuottaminen ilmakehään ei ole järkevää - siitä ollaan kai aika yhtä mieltä. Venäjän - Saksan kaasuputki on uhka Itämerelle ja sen lupaehdot tulee laatia sellaisiksi, että Suomi ei joudu Saksan energiapolitiikan maksumieheksi. Ei rehevöitymisen takia eikä myöskään kalojen mahdollisen syöntikiellen takia. Energiapolitiikkaan liittyy paljon muitakin kysymyksiä - mm. päästökauppa ja sen ehdot. EU:n ja USA:n tulisi löytää yhteinen sävel tällä alueella. </li></ul><ul><li>221 - Ympäristöpolitiikka Eurooppa on edelläkävijä monessa asiassa ympäristöpolitiikan saralla. Mielestäni tämä asia tulee yhtenäistää jäsenmaissa lainsäädännöllisin keinoin (päästörajoitukset, jätteiden ja vesistöjen hoito jne.). Yhtenäisenä ja ansiokkaalla ympäristlinjalla Eurooppa voi toimia suunnan näyttäjänä myös Yhdysvalloille ja Aasian maille. </li></ul><ul><li>227 - Ilmaston viilentaminen alkaa euroopasta Unioinin tasolla on laitettava seuraava vaihde silmään energiapolitiikassa. Lisää ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Fuusion tutkimukseen käytettävät varat on tuplattava vaikka maatalouden kustannuksella! Yksityisautoilun vastustaminen on kuluttajien kiusaamista, sillä liikenteen osuus kasvihuonepäästöistä on vain 15 prossaa (Energiantuotanto 29%) Panostamalla energiateknologiaan, saamme kilpailuetu tällä sektorilla ja voimme jatkossa myydä sitä teknologiaa Kiinaan ja Intiaan. Lihansyönnin kritisointi ilmastosyistä on perusteltua vain niin kauan, kunnes alamme keräämään karjatalouden metaanipäästöjä ja polttamaan sitä energiaksi. </li></ul>
 14. 14. Teema: Itämeri 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>281 - Kuoleeko Itämeri Itämeren suurimmat saastuttajat ovat maatalouden lannoitteet ja puhdistamattomat jätevedet. Lannoitteiden käyttöä tulisi valvoa entistä tarkemmin, jo Itämereen laskevien jokien valuma-alueilla. Venäjän kanssa pitää saada aikaan sopimus, jonka mukaan he oikewasti puhdistavat esim loputkin Pietarin jätevesistä, se ei ole rahasta kiinni vaan halusta välittää. Vielä onneksi toteutumattomana uhkana on on öljykatastrofi. Sen estämiseksi on panostettava meriliikenteen ohjaukseen ja valvontaan </li></ul><ul><li>445 - Energiariippumattomuus Maakaasuputki Itämeren alitse Saksaan vain lisää riippuvuutta. Lisäksi se on vakava sotilaallinen uhka kaikille Itämeren rantavaltioille. Venäjä tulee varmistamaan sotilaallisesti putken turvallisuuden Biskajanlahdelta Suomenlahden pohjukkaan. Siitä on Venäjällä valmiit suunnitelmat ja välineet olemassa sen toteuttamiseen. </li></ul><ul><li>465 - Itämeri ja muut meret ja järvet pidettävä kunnossa. Vaadittaisiin maataloudelle ja raskaalle metalliteollisuudelle omia pikku puhdistamoja tai kytketäisiin ne kaupunkien jätevesipuhdistamoihin. </li></ul><ul><li>1071 - Elinkeinoja on puolustettava fasismilta Euroopassa tulee vaikuttaa siihen, että ympäristöpolitiikka ei saa johtaa yhteiskunta- ja talouskehitystä, vaan elinkeinojen toimintaedellytykset on turvattava. Itämeren suojelussa on jo tehty valtavia ylilyöntejä, jotka uhkaavat elinkeinojen olemassaoloa. </li></ul>
 15. 15. Teema: Itämeri 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>495 - Itämeri on meille tärkeä Itämeri voi säilyä vain EU-maiden tiiviillä yhteistyöllä. Pelkään, että ennen pitkää tapahtuu jokin suuri öljykatastrofi. Siihen on varauduttava kunnolla. Itämeri on saatava puhtaaksi. Saastuminen on estettävä. Talouden sääntely on tärkeätä, jotta menossa olevan taantuman tapaiset ilmiöt eivät voi toistua. Ydinvoimaa tarvitaan lisää, mutta ei ole mitään järkeä siinä, että laitosten lauhdevedet lasketaan mereen. Ne olisi käytettävä asutuskeskusten lämmittämiseen ja esim. kasvihuoneisiin maataloustuotanon kehittämiseen. </li></ul><ul><li>640 - Ympäristöasiat Euroopan tulisi olla johtava ympäristöasioissa ja vaatia sitä myös muilta. Uusiutuvan energian käyttö, kierrätys, säästäminen, päästöjen kuriin saaminen jne. on sovittava yhdessä. Maatalouden päästöt mm. Itämereen ovat häpeä Suomelle! </li></ul><ul><li>646 - Itämeren tila myös Venäjän vastuulle </li></ul><ul><li>780 - Itämeren osalta Venäjän Pietarilla on suuri vastuu. Halosen &quot;pässi&quot; sossu pressa auttoi Pietarin kaupunkia valtion varoin jäteasioiden hoidossa. Paskat juoksee silti Suomenlahteen ja pilaa sen kokonaan. Eiköhän Putinin kanssa veljeily jatku, kun pressakausi loppuu 2012 entiselta SAK:n lakimieheltä. Pyrkii tietysti EU:n tai eduskuntaan. Brysseliin on menossa! </li></ul><ul><li>813 - Saariston merien puhtaus Saaristomme ja meremme ovat vaarassa, ellei niitä varjella ja hoideta. Ilman EU:n edustajia ja lainsäädäntöä se ei onnistu. Esim. laivojen öljy- ym. saastepäästöt saadaan vähenemään ja toivottavasti loppumaan vain lain voimalla. </li></ul>
 16. 16. Teema: Turvallisuus 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>63 - Turvallisuus Mielestäni on äärimmäisen tärkeää luoda Eurooppaan selkeä, yksinkertainen ja luotettava yhteinen puolustusjärjestelmä. </li></ul><ul><li>69 - Turvallisuus Suomen pysyttävä konfliktien ulkopuolella. Voi silti osallistua rauhanprosesseihin. </li></ul><ul><li>79 - Yhtenäisyys Vakaa kehitys, hyvät businessmahdollisuudet, turvallisuus niin terveyden kuin maanpuolustuksenkin kannalta. </li></ul><ul><li>88 - EU:n tulee kehittää suuria yhteisiä asioita. Rikollisuus, huumeet, pakolaiset sekä esim. koulutuspoliittiset asiat ovat vielä huonosti hoidettuja. Näihin asioihin tulee panostaa sensijaa, että määritellään kurkkuja yms. koko Euroopan kannalta jonnin joutavia juttuja. </li></ul><ul><li>107 - Yhtenäinen turvallisuus-, talous- ja ympäristöpolitiikka 1) Turvallisuus Viime kädessä NATO turvaa EU-alueen. Turvaamisen tulisi koskea kaikkia jäsenmaita. 2) Talous Taloudessa kaikkien maiden tulisi olla tasaveroisia, niin periaatteissa kuin käytännön toteutuksessakin. Toteutukseen tulee saada myös vielä EU:n ulkopuolella olevat Norja, Islanti ja Sveitsikin. Tasapuolisen toteutuksen tulee koskea myös maatalouspolitiikkaa. 3) Ympäristö Tasapuolisuuden tulee koskea kaikkia - niin vlimerellisiä kuin pohjoisiakin jäseniä. </li></ul><ul><li>118 - yhteenkuuluvuus Mitä enemmän eussa on jäseniä euroopasta, niin sitä turvallisempi eurooppa tulee olemaan. </li></ul>
 17. 17. Teema: Turvallisuus 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>143 - Turvallinen, laatuvalvottu ruoka On tärkeätä, että Euroopan jäsenvaltioissa noudatetaan yhdessä säänneltyä, riittävää elintarviketuotannon valvontaa, niin, että tuontielintarvikkeita voi ostaa ja nauttia turvallisella mielin. </li></ul><ul><li>150 - Yhteinen turvallisuuspolitiikka Iso joukko on parempi kuin yksittäinen maa. </li></ul><ul><li>162 - Euroopan unionille riittää nämä neljä + pilaria Nämä 3+ pilaria ovat: -vapaa (tulliton) kauppa yhteisön alueella -yhteinen valuutta -yhteinen turvallisuuspolitiikka -vapaa liikkuvuus. johon liittyy se + eli yhteinen rikollisuuden torjunta Rajusti kasvanutta EU:n hallintoa on pakko keventää ja turha rahan vetvaaminen edes-takaisin jäsenmaan ja EU:n välillä on purettava. Tässä on selvä johtotähti EU:n kehittämiselle. </li></ul><ul><li>164 - EU:a ja sen jäsenvaltioita ei tule kehittää holhousinstituutioiksi eikä ns. turvallisuuden varjolla tule polkea eikä vähentää yksilön perusoikeuksia (sananvapaus, oikeus vapaaseen asumiseen ja matkustamiseen, oikeus kirje- ja viestintäsalaisuuteen, oikeus itse päättää mitä syö, juo tai tekee jne. jne.). </li></ul><ul><li>Eurooppa on historiallisista syistä vastuussa Afrikan ja muun kolmannen maailman kehityksestä ja siitä, että niiden asukkaillakin olisi mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Se tarkoittaa myös velvollisuutta puuttua sotilasoperaatioilla niissä tapahtuviin konflikteihin. Ajankohtaisena mm. Kongo. Mitä niillä joukoilla tekee, jos niitä ei voida käyttää !!! </li></ul><ul><li>181 - Yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka Se ei ole niin vaikeaa! Vaikka hyökkäys ainakaan Euroopan unionin sydänmaille ei ole ajankohtainen -toivottavasti-, niin silti pitäisi tämäkin haara saattaa käytäntöön. Euroopan Armeija perustettava heti. </li></ul>
 18. 18. Teema: eurooppalaiset arvot 1/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>7 - Vapaus Euroopan keskeisin arvo kaikessa politiikan tekemisessä tulee olla vapaus. Ilman sitä ei ole oikeastaan mitään: sanaa, liikkumista, elinkeinoja, kulttuuria, moninaisuutta, yksilöiden kunnioitusta. Valitettavasti viime aikoina vapautta on pyritty rajoittamaan monin keinoin, myös poliitikkojen toimesta. Olisi aika nostaa vapauden teema takaisin politiikan asialistalle! </li></ul><ul><li>12 - Luoda länsimaisen valtion mallipoja Luoda (minimi-)pohja länsimaiselle demokraattiselle oikeusvaltiolle, jonka päälle on helppo tehdä valtiokohtaisia muunnoksia. Harmillisen usein nyt mennään siinä metsään, että lisätään uusi EU-lakipykäliä olemassaolevien kansallisten lakien päälle, kunnes kukaan ei saa enää mitään tolkkua.) </li></ul><ul><li>25 - Unionin yhtenäisyys ulospäin Isojen unionin maiden protektionismi uhkaa unionin yhtenäisyyttä. Toisaalta pienten jäsenten ylimitoitetut vaatimukset - vrt Irlanti, joka kiristää muita... Tasapainon etsiminen on tärkeää, koska sisäinen eripura heikentää unionia suhteessa muihin koalitioihin. </li></ul><ul><li>33 - Arvopohja demokratia, läpinäkyvys, korruptionvausteinen työ, kuluttjansuoja, ruokaturvallisuus </li></ul><ul><li>35 - Euroopan yhteinen kulttuuri Euroopan alueen yhteiselle identieteetille on tarvetta. Eurooppa on moninainen alue, mutta yhtenäisyyksiä löytyy ja niitä olisi syytä korostaa. </li></ul><ul><li>37 - Eurooppalainen identiteetti / Tunne jaetusta eurooppalaisuudesta luo yhtenäisyyttä. </li></ul>
 19. 19. Teema: eurooppalaiset arvot 2/2 <ul><li>Poimintoja kommentoinnista: </li></ul><ul><li>19 - euroopan arvot Eurooppalainen arvopohja rakentuu kristillisille pohjalle. Moraalikysymyksissä kristillinen etiikka on vahvasti kirjattu usean eurooppalaisen valtion perustaksi joko perustuslakiin tai vakiintuneena vaikuttavana käytäntönä. Toinen merkittävä yhdistäväksi tekijäksi arvokysymyksissä on Euroopna kulttuurin helleeninen perintö. Antiikin Kreikan aikainen poliittinen hallintomuoto eli demokratia on poliittisen elämän ja kulttuurin kulnmakivi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Näiden yhdistävien arvopohjien lisäksi nyky-EU:ta innoittaa integraation syventäminen sekä poliittisen yhtenäisyyden tiivistäminen. Liian pitkään EU on ollut taloudellinen jättiläinen ja poliittinen kääpiö. Yhteistyöän syventäminen nostaisi myös EU:n poliittisen painoarvonm vastaamaan sen taloudellista painoarvoa. Näihin asioihin olisi syytä panostaa ja ehkä hieman hidastaa laajentumispyrkimyksiä, jotka osaltaa saattavat hajauttaa liiaksi EU:n poliittista ja kulttuurista yhtenäistymispyrkystä. Kysymys on silti sellainen, että siihen ei helppoa vastausta ole, sillä toisaalta esim. Turkin mukaanottaminen voisi parantaa maan ihmisoikeustilanetta, lisätä demokrattista halintoa ja sen läpinäkyvyyttä valtiossa, kannustaa hallinnon avoimuuden lisäämisessä jne.... EU:n kannata Turkki edustaa erilaista arvopohjaa ja maailmankuvaa kuin tähänastiset jäsenmaat. </li></ul><ul><li>21 – Maahanmuuttajat / Eurooppaa tulee saada yhtenäinen käytäntö maahanmuuttopolitiikkaan. </li></ul><ul><li>84 - Euroopan integraation syventäminen ja maltillinen laajennus EU:n integraatio on yleensä edennyt sykleittäin: Välillä integraatiota on syvennetty, välillä taas on keskitytty unionin laajennukseen. - Nyt 2009-2014 on jälleen EU:n integraation syventämisen aika. Tulee huolehtia Lissabonin sopimuksen implementoinnista Irlannissa, Tshekissä jne., jotta se &quot;perustuslakia korvaavana asiakirjana&quot; saadaan voimaan koko EU:n alueella. </li></ul>
 20. 20. Analyysissä käytetyt teemakohtaiset ontologiat <ul><li>Vaikuttaminen </li></ul><ul><li>EU:ssa </li></ul><ul><li>vaikuttam   </li></ul><ul><li>eurooppalaisu  </li></ul><ul><li>vaikutus   </li></ul><ul><li>avoim   </li></ul><ul><li>unioni   </li></ul><ul><li>etujouk   </li></ul><ul><li>itsekk   </li></ul><ul><li>kansallinen   </li></ul><ul><li>suomen   </li></ul><ul><li>ongelm   </li></ul><ul><li>byrokra   </li></ul><ul><li>kansall   </li></ul><ul><li>hallint   </li></ul><ul><li>tasavert   </li></ul><ul><li>yhteinen </li></ul><ul><li>Talouskriisiin </li></ul><ul><li>vastaaminen </li></ul><ul><li>markkina   </li></ul><ul><li>talouskriisi   </li></ul><ul><li>talouslama   </li></ul><ul><li>lama   </li></ul><ul><li>talouskasvu   </li></ul><ul><li>talouspol   </li></ul><ul><li>rahoitus   </li></ul><ul><li>protek   </li></ul><ul><li>maailmanmark   </li></ul><ul><li>kriisi   </li></ul><ul><li>talous   </li></ul><ul><li>talouden   </li></ul><ul><li>luottam   </li></ul><ul><li>sääntel   </li></ul><ul><li>säätel   </li></ul><ul><li>Toimivat </li></ul><ul><li>sisämarkkinat </li></ul><ul><li>sisämark   </li></ul><ul><li>liikkum   </li></ul><ul><li>vapa   </li></ul><ul><li>kotimark   </li></ul><ul><li>lissab   </li></ul><ul><li>kannus   </li></ul><ul><li>tasa-arvo   </li></ul><ul><li>siirtym   </li></ul><ul><li>liikkuv   </li></ul><ul><li>invest   </li></ul><ul><li>sosiaal   </li></ul><ul><li>houkut   </li></ul><ul><li>työpaik   </li></ul><ul><li>innov   </li></ul><ul><li>valuutta   </li></ul><ul><li>yhdenvert   </li></ul><ul><li>rahayks   </li></ul><ul><li>työmark </li></ul><ul><li>yhteismark  </li></ul><ul><li>Ilmaston- </li></ul><ul><li>muutos </li></ul><ul><li>ilmasto   </li></ul><ul><li>lämpen   </li></ul><ul><li>päästö   </li></ul><ul><li>kasvih   </li></ul><ul><li>uusiutuv   </li></ul><ul><li>energian tuot   </li></ul><ul><li>ydinvoima   </li></ul><ul><li>vihre   </li></ul><ul><li>ympäristöpol   </li></ul><ul><li>tuuliv   </li></ul><ul><li>energi   </li></ul><ul><li>Itämeren </li></ul><ul><li>suojelu </li></ul><ul><li>itämer   </li></ul><ul><li>rehev   </li></ul><ul><li>ravin   </li></ul><ul><li>meriliik   </li></ul><ul><li>päästö </li></ul><ul><li>Turvallisuus </li></ul><ul><li>turva   </li></ul><ul><li>rauha   </li></ul><ul><li>terror   </li></ul><ul><li>rikol   </li></ul><ul><li>rikos   </li></ul><ul><li>huume   </li></ul><ul><li>nato   </li></ul><ul><li>puolust   </li></ul><ul><li>kriisinhall   </li></ul><ul><li>lissab   </li></ul><ul><li>ihmiskaup   </li></ul><ul><li>lissab   </li></ul><ul><li>sota   </li></ul><ul><li>sodan   </li></ul><ul><li>Eurooppalaiset </li></ul><ul><li>arvot </li></ul><ul><li>yhdistävät </li></ul><ul><li>arvo </li></ul><ul><li>strateg </li></ul><ul><li>yhtenäi </li></ul><ul><li>lissab </li></ul><ul><li>kumppan </li></ul><ul><li>transat </li></ul><ul><li>ulkosuh </li></ul><ul><li>ihmisoik </li></ul><ul><li>demokr </li></ul><ul><li>oikeusval </li></ul><ul><li>perusvap </li></ul><ul><li>kansainväli </li></ul><ul><li>ulkopol </li></ul><ul><li>turvallisuuspol </li></ul>
 21. 21. Käytetyn ontologian ulkopuolelle jäävät asiat Teeman avainsanojen esiintyminen aineistossa (n=500). Skaala (%) vastauksista
 22. 22. Kokoomuksen teemojen ulkopuolella olevat suuremmat luokat <ul><li>yhteis* (18% kommenteista) sisältää mm.: </li></ul><ul><ul><li>yhteistyö, yhteiskuntavastuu, yhteiset toimet, yhteishenki, yhteisöllisyys </li></ul></ul><ul><li>koulu* (6% kommenteista) sisältää mm.: </li></ul><ul><ul><li>koulutus, koulutuspolitiikka, kouluruokailu, koulutustaso, kouluttaminen, koululaiset, koulumaailma </li></ul></ul><ul><li>ympär* (7% kommenteista) sisältää </li></ul><ul><ul><li>muut kuin ilmastonmuutokseen ja Itämereen liittyvät ympäristöasiat </li></ul></ul><ul><li>kulttuur* (6% kommenteista sisältää mm.: </li></ul><ul><ul><li>maiden kulttuurinen lähentyminen, eri maiden kulttuureja kunnioitettava, yhteistä kultuuriperimää vaalittava, kulttuurien rikkaus </li></ul></ul><ul><li>maaha* (5% kommenteista) sisältää mm.: </li></ul><ul><ul><li>maahanmuuttajat, maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen, maahanmuuton hallitseminen, maahanmuutolle yhteiset kriteerit, työperäisen maahanmuuton edistäminen </li></ul></ul>

×