Mikkelin tulevaisuuspohdinta

3,585 views

Published on

Uusi kaupunginvaltuusto kiteyttää Mikkelin kehittämisen suuntalinjat ja tavoitteet sekä
määrittelee keinot, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.

Valmistelun pohjaksi haluttiin mahdollisimman laaja näkemys kaupunginkehittämisestä.

Tämän johdosta kutsuimme työn aluksi kaikkia kaupunkimme kehittämisestä
kiinnostuneita mukaan tulevaisuuden suunnitteluun verkkopohjaisen
tulevaisuuspohdinnan avulla. Tulevaisuuspohdinnan toteutti Sitran Kuntaohjelman tuella
ennakoivan johtamisen asiantuntijayritys Fountain Park Oy.

Tulevaisuuspohdinnan tulokset toimitetaan päätöksentekijöidenkäyttöön ja ne ovat
kaupunginvaltuuston strategian valmistelun pohjana.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mikkelin tulevaisuuspohdinta

 1. 1. Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009
 2. 2. SisältöTavoite .......................................................................................................................................... 3 Osallistaminen ............................................................................................................................. 4 Menetelmä .................................................................................................................................... 5 Tulokset ........................................................................................................................................ 6  Yhteenveto .................................................................................................. 6  Alle 36-vuotiaat ............................................................................................ 7  36-55-vuotiaat.............................................................................................. 8  Yli 55-vuotiaat .............................................................................................. 9  Naiset ........................................................................................................ 10  Miehet ........................................................................................................ 11  Mikkeliläiset ............................................................................................... 12  Ulkopaikkakuntalaiset ................................................................................ 13  Elinkeinot ................................................................................................... 14  Matkailu ..................................................................................................... 31  Kaupunkisuunnittelu .................................................................................. 41  Maaseutu ................................................................................................... 56  Kulttuuri ..................................................................................................... 62  Ympäristö .................................................................................................. 72  Sosiaali- ja terveyspalvelut ........................................................................ 85  Liikenne ..................................................................................................... 98  Liikunta .................................................................................................... 107  Hallinto ..................................................................................................... 117  Asuminen................................................................................................. 132  Opiskelu ................................................................................................... 140  Raportin on laatinut: Ville Tapio 040 5909385 ville.tapio@fountainpark.com http://www.fountainpark.com Sivu 2 / 141
 3. 3. TavoiteUusi kaupunginvaltuusto kiteyttää Mikkelin kehittämisen suuntalinjat ja tavoitteet sekämäärittelee keinot, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.Valmistelun pohjaksi haluttiin mahdollisimman laaja näkemys kaupunginkehittämisestä.Tämän johdosta kutsuimme työn aluksi kaikkia kaupunkimme kehittämisestäkiinnostuneita mukaan tulevaisuuden suunnitteluun verkkopohjaisentulevaisuuspohdinnan avulla. Tulevaisuuspohdinnan toteutti Sitran Kuntaohjelman tuellaennakoivan johtamisen asiantuntijayritys Fountain Park Oy.Tulevaisuuspohdinnan tulokset toimitetaan päätöksentekijöidenkäyttöön ja ne ovatkaupunginvaltuuston strategian valmistelun pohjana. Työn edistymisestä tiedotetaankaupungin kotisivuilla osoitteessa: http://www.mikkeli.fi Sivu 3 / 141
 4. 4. OsallistaminenTulevaisuuspohdintaan pääsivät osallistumaan kaikki halukkaat avoimen verkkopalvelunkautta. Verkkopalvelua mainostettiin kaupungin omien sivujen lisäksi useilla muilla sivuilla.Kutsun tulevaisuuspohdintaan sai yhteensä noin 1 400 henkilöä, joista 506 osallistui jatuotti yli 700 pohdintaa kaupungin tulevaisuudesta. Ikä Alle 16 5 1,0 % 16-25 39 7,7 % 26-35 81 16,0 % 36-45 102 20,2 % 46-55 146 28,9 % 56-65 107 21,1 % 66-75 22 4,3 % Yli 75 4 0,8 % Sukupuoli Nainen 248 49,0 % Mies 258 51,0 % Kotikunta Mikkeli 386 76,6 % Muu 118 24,4 % Sivu 4 / 141
 5. 5. MenetelmäTulevaisuuspohdintaan osallistuneita pyydettiin sekä pohtimaan omia ehdotuksiakaupungin kehittämiseksi että arvioimaan muiden osallistujien tekemien ehdotustentärkeyttä. Ehdotuksia tehtiin yli 700 kappaletta ja arvioitiin lähes 7 000 kertaa. Sivu 5 / 141
 6. 6. TuloksetOsallistujien tuottamat ehdotukset luokiteltiin 12 aihealueeseen ja yksittäisten ehdotustenarvioinnit laskettiin yhteen aihealueittain. Seuraavissa kuvaajissa aihealueita kuvaavatpallot ovat sitä suurempia mitä useampia yksittäisiä ehdotuksia aihealueeseen liittyy.Pallon sijainti pystyakselilla määräytyy aihealueeseen liittyvien ehdotusten tärkeydenarviointien keskiarvon mukaan. Pallo on sitä ylempänä mitä tärkeämpänä senaihealueeseen liittyviä ehdotuksia on keskimäärin pidetty.Sijainti vaaka-akselilla määräytyy aihealueeseen liittyvien ehdotusten tärkeydenarviointien keskihajontaluvun mukaan. Pallot ovat sitä enemmän oikealla mitä enemmänsen aihealueeseen liittyvien ehdotusten arvioinneissa on ollut hajontaa (eli erimielisyyttä).Yhteenveto Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä ehdotuksia pidetään yleisesti tärkeimpinä. Myös opiskeluun liittyviä ehdotuksia pidetään hyvin tärkeinä ja ne jakavat vähiten mielipiteitä. Mikkeliläisiä puhuttavat määrällisesti eniten elinkeinoihin, kaupunkisuunnitteluun sekä hallintoon liittyvät aiheet. Ympäristöön littyvät aiheet jakavat selkeimmin mielipiteitä. Sivu 6 / 141
 7. 7. Alle 36-vuotiaat Sivu 7 / 141
 8. 8. 36-55-vuotiaat Sivu 8 / 141
 9. 9. Yli 55-vuotiaat Sivu 9 / 141
 10. 10. Naiset Sivu 10 / 141
 11. 11. Miehet Sivu 11 / 141
 12. 12. Mikkeliläiset Sivu 12 / 141
 13. 13. Ulkopaikkakuntalaiset Sivu 13 / 141
 14. 14. Seuraavissa luvuissa kaikki yksittäiset ehdotukset ovat listattu luokittain tärkeysjärjestyksessä. Yksiehdotus voi liittyä useampaan luokkaan. Luokkien alussa esitettävät graafiset kuvaajat kertovatkuinka suuri prosenttiosuus muiden luokkien sisällöstä on liitoksissa listattavaan luokkaan.Jokaisen ehdotuksen yhteydessä näytetään ehdotukseen liittyvien arviointien keskiarvo (asteikolla0-100), arviointien keskihajonta (asteikolla 0-50) sekä yksittäisten arviointien määrä.Elinkeinot- Työpaikat (tärkeys: 90%, hajonta: 7, arvioinnit: 9)Mikäli Mikkeliin saataisiin enemmän esim. teollisuutta tai muita työpaikkoja, saataisin Mikkelistä poismuuttamista jarrutettua ja maakuntakeskuksemme voisi kasvaa ja vaurastua.- Uusien työpaikkojen luominen (tärkeys: 89%, hajonta: 7, arvioinnit: 11)Kaupunkiin syntyy heti uusia työpaikkoja, kun kaupunki aktiivisesti kaavoittaa alueita liiketoiminnan tarpeisiin.Täällä olevat yritykset ovat heti valmiita investoimaan, kun vaan luodaan edellytykset ja annetaanmahdollisuus rakentaa. Esim. Osuuskauppa Suur-Savo pystyy luomaan noin 300 uutta työpaikkaa, kun vainosuuskaupan tarpeisiin löytyy ratkaisut. Tämä edellyttää luonnollisesti laajaa yhteistyötä mm. tiehallinnon javaltion kanssa, koska osa investoinneista vaatii uuden 5 tie linjauksen toteutumisen. Mutta ratkaisevaa onASENNE. Jos halutaan, että noita työpaikkoja alkaa syntyä vaikka heti, niin se on mahdollista. Sopivialiikepaikkoja on tälläkin hetkellä olemassa. Kyse on siitä, annetaanko täällä toimivien yritysten kehittyä. Pitäisipitää mielessä, että paikallisen yrittäjän/toimijan perustama uusi työpaikka on yhtä arvokas kuin ulkopuolisentoimijan. Nyt tuntuu, että ulkopuolelta tulevat yrittäjäkandidaatit ovat kuin jumalia, joille ollaan järjestämässäparhaat liikepaikat hinnalla millä hyvänsä. Kaupungin pitää myös muistaa maltti tonttien hinnoittelussa. Maa eivoi maksaa mitä tahansa täällä. Mieluummin edulliset tontit täynnä yrityksiä kuin kalliit tontit tyhjilään.- Kaupungin kaavoituksella edesautettava yritystoimintaa (tärkeys: 89%, hajonta: 9, arvioinnit: 7)Kaupungin tulee omalla kaavoitusmonopolillaan huolehtia siitä että yritystoiminta saa riittävästi kaavoitettujatonetteja. Yritystoiminnan myötä kaupunkiin tulee uusia työpaikkoja ja sitä kautta verotulopohjaa palveluille.Lisäksi kaupungin tulee olla mahdollisuuksien mukaan toimitilarakentamisen tukena, esim. Kirjalassa.Eduvalvonta ei saa herpaantua missään vaiheessa. Kehitysjohtajan yhdeksi tehtäväksi voisi miettiä Sivuvaltionhallinnon seuraamista ja jos asiat koskevat / voivat vaikuttaa Mikkeliliin niin asioiden esille tuomista. 14 / 141
 15. 15. - Kunnossapito (tärkeys: 87%, hajonta: 7, arvioinnit: 8)Kaupunki siistiksi. Hiekat ja lumet pois ajoissa, kadut pestyt. Rikkinäiset rakenteet ja ralennukset korjatuksi. -Tämä jo on tärkeä osa ensivaikutelmaa, kun uusi ihminen harkitsee perheen tai yrityksen muuttoa kaupunkiin.- OMAISHOITOKESKUS MIKKELIIN (tärkeys: 86%, hajonta: 11, arvioinnit: 16)Mikkeliin tulisi perustaa omaishoitoa tukeva keskus, josta omaistaan kotona hoitavat voivat saada neuvonta-ja ohjaus palveluja sekä hoitoapua kotiin tai tilanteen ja tarpeen mukaan lyhyaikaisen hoitopaikanhoidettavalleen, joko ympärivuorokautisesti tai muutamaksi tunniksi päivässä. Keskuksessa voisi toimiakaupungin, kolmannen sektorin ja yksityisten yritysten toimijoita.- Yrittäjyys kunniaan (tärkeys: 86%, hajonta: 11, arvioinnit: 8)Kaupungin tulee aktiivisemmin tukea syntyviä yrityksiä. Pk-yrityksissä on mikkeliläisten työllistämisentulevaisuus.- Vahvistetaan elinkeinoelämää ja koulutusta (tärkeys: 85%, hajonta: 8, arvioinnit: 12)Mikkeli pärjää parhaiten vahvistamalla niitä vahvuuksia, joita meillä jo on. Eli satsataan elinkeinoelämään (ml.matkailu) ja palvelualoihin sekä koulutukseen. Kun koulutamme ihmisiä laadukkaasti ja saamme heidätpysymään maakunnassa tarjoamalla kunnon töitä, pärjäämme. Tässä ei totisesti ole mitään uutta jaihmeellistä; vanha totuus.- Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus (tärkeys: 85%, hajonta: 19, arvioinnit: 6)Mikkelissä tehdään suurella rahalla vaikka minkälaisia stategioita, osa niistä joutavia. Eikö nekin rahatkannattaisi satsata työpaikkoihin. Jos täällä ei ole nuorille mielekästä työtä, eivät he täällä viihdy jatulevaisuutta ei kannata perustaa pelkästään eläkeläisten varaan. Tiedän nuoria perheitä jotka olisivat valmiitamuuttamaan ja rakentamaan talonsa ja elämänsä Mikkelin seudulle jos olisi työpaikkoja.- Uusia asukkaita Mikkeliin (tärkeys: 85%, hajonta: 10, arvioinnit: 9)Mikkeli on kaunis kaupunki, jossa on luonto ja palvelut lähellä. Haasteena on väestökato, joka tuntuu jatkuvanedelleen. Todennäköisesti hyvin suuri joukko entisiä mikkeliläisiä palaisi kotiseudulleen mikäli löytyisityöpaikka tai vaihtoehtoisesti aika ja olosuhteet olisivat otollisia etätyölle. Tähän työpaikkojen lisäämiseenesitin joitakin ajatuksia toisessa kohdassa. Kaupungintaloudenkin kannalta on hyvä miettiä, miten uusiaveronmaksajia paikkakunnalle saadaan. Muita houkuttelevia asioita ovat mm. yrittäjyyden edellytystenluominen. Informaatiota tästäkin asiasta voisi olla myyvästii netissä ja vähintäänkin englannin kielellä myös.Yhteistyö eri yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja muiden asiantuntijoiden ja tahojen kanssa on olennaista, jottapalvelut toimivat. Myönteiset mielikuvat kaupungista ja kaupungin oikeanlainen imago voivat joillekin ollariittävä syy muuttoon. Voisiko asukkaiden hankinnasta tehdä myönteisen, muista erottuvan kampanjan?Matkakohteet, infopisteet, tavaratalot, matkakeskus jne. voisivat olla mukana kampanjassa, jossahoukuteltaisiin alueelle lisää asukkaita ja kesäasukkaitakin. Kaupungin ja seudun vahvuuksia myöserinomaisena asuinympäristönä tulee tuoda esille, muuten ihmiset eivät niistä voi tietää. Ystävällinen palvelumuistetaan aina. Voisiko silläkin profiloitua?Arvot ovat jo muuttuneet ja ihmisten käyttäytyminen. Tämänhetken arvomaailmaan voisivat kuulua ekologisuus,turvallisuus,ka- Palvelualan merkitys työllistäjänä (tärkeys: 84%, hajonta: 9, arvioinnit: 10)Kaupungin visioissa korostuu kovasti hallintokaupunki. Ne ovat arvokkaita työpaikkoja nekin. Kaupunginkannattaa strategioissaan korostaa monipuolista palvelurakennetta ja luoda kaikin tavoin mahdollisuuksiapalvelusektorin kehittymiselle. Palvelusektori on erittäin hyvä ja suuri työllistäjä. Ja sopii Mikkelin imagoon.- Yritystoimintaa lisää (tärkeys: 84%, hajonta: 21, arvioinnit: 10)Yritystoiminta on kaiken avain. Ilman sen laajenemista ja kehittämistä kaupungilla ei ole taloudellisestimahdollisuuksia selviytyä.- Matkailupalvelujen kehittäminen (tärkeys: 84%, hajonta: 9, arvioinnit: 9)Vaikka palvelutarjonta on tositaiseksi vähäistä ja kielitaito surkeaa, on jostain syystä vielä riittänytkohtuullisesti erityisesti venäläisiä matkailijoita, mutta tuskin kauaan. Matkailijat menevät sinne missä ovatparhaat palvelut. Tämän kehittäminen alalla toimivien yritysten yhteistyönä on ensiarvoisen tärkeää. Nyt Sivumatkailupalveluissa on hieman puuhastelun makua edelleen. 15 / 141
 16. 16. - teollisten työpaikkojen luominen, (tärkeys: 83%, hajonta: 11, arvioinnit: 7)teolliset työpaikat ovat elävän ja menestyvän kuntayhteisön runko, ilman niitä ei tulla toimeen, pelkilläpalveluilla ja koulutuksella ei eletä. on pystyttävä luomaan pien yrityksiä ja mitä tärkeintä niiden tuottamilletuotteille markkinoita. Sillä tekemine on helppoa, mutta myymine vaikeat. Kun alueella on vain kaksikauppaketjua K - ja S niin ne hallitsevat markkinoita suvereenisesti sekä taloudellisesti, että poliittisesti. Kutentiedetään kyseiset ketjut ovat Helsingistä johdettuja ketjuja, joiden valta markkinoilla on ylivertainen sanoisinmonopoolinen, Onkin tärkeää luoda myös pienille yrityksille markkina paikkoja ( hyviä keskustassa) joita eikyseiset superit monopolisoi. Kaupungin on luotava edullisia vuokraltaa olevia liikekiinteistöjä, sillä pienyrittäjät eivät voi laittaa vuokria hintoihin kuten ketjut K j S.- Mikkeli koulukaupungiksi (tärkeys: 83%, hajonta: 13, arvioinnit: 5)Valtakunnallisessa keskustelussa nousee säännöllisesti esiin joitain teemoja, joiden tilasta kannetaan jatkuvaahuolta. Yksi tällainen on koulutus yleensä ja yleissivistävä opetus erikoisesti. Jos Mikkeli haluaa olla Suomenparas paikka 2020, pitää sen koulutoimen olla esimerkillisessä asemassa. Tähän päästään seuraavasti: 1.Koulutoimen kehittämistä varten kootaan opettajavetoinen työryhmä, jonka yksinkertaiseksi tehtäväksiannetaan nostaa Mikkeli Suomen koulukaupungiksi. Näin kaupunki luottaa oman henkilöstön osaamiseen ja jotämä ele on kääntämässä opetuspuolella negatiivista konsulttivetoista kehittämisilmapiiriä positiivisemmaksi.2. Työryhmän jäsenille maksetaan erilliskorvaus työstään. Tämä "Mikkelilisä" tulee jatkossa täydentämäänkaupunkiin pätevää opettajavoimia. 3. Tämän työryhmän ensimmäisiä tehtäviä voisivat olla: - Uusienopetussuunnitelmien (ne uudistuvat v. 2011 tämänhetkisen tiedon mukaan) suunnittelun ja kokeilunaloittaminen. - Opetusryhmien koon ja oppimistulosten tutkiminen - Uusien opetusmenetelmien suunnittelu jakokeilu - Optimaalisen kouluverkon muodostaminen kaupunkiin jne Lisäksi kaupungin koulutoimessa otetaanhuomioon 4. Oppilaiden ja huoltajien kuuleminen (aidosti) opetuksen suunnittelussa 5. Rakennetaankaupunkiin omia opintopolkuja esiopetus-perusopetus-2.asteen opetus-korkeakouluopetus-opiskelijanloppusijoitus. Yritysmaailma mukaan. 6. Kaupunki voisi jatkossa hyödyntä- Ei "rahasampojen" myyntiä! (tärkeys: 83%, hajonta: 15, arvioinnit: 9)Sähkölaitos pitää ehdottomasti säilyttää Kaupungin hallinnassa niin yritys kuin onkin. Myynnillä ei saavutetakuin hetken apu talousongelmiin. Joku totesi, että sama kuin laskisi housuihinsa, ensin lämmittää sitten tuntuukahta kylmemmältä. Paukut toiminnan tehostamiseen ilman toimintojen ulkoistamisia ja henkilökunnanirtisanomisia. Siinä käy tuotapikaa samoin kuin em. myyntikuviossa, tekijät kaikkoavat ja kohta pitää satsataulkoistettujen palveluiden koordinoijan hankkimiseen. Näin on käynyt monessa äkkipäätöksillä palvelujaulkoistaneessa yrityksessä.- Potilashotelli ja senioriasuntoja palveluineen! (tärkeys: 83%, hajonta: 7, arvioinnit: 8)Potilashotelli, jolla saadaan hoitoviivemaksut kuriin. Kodinomaisia senioriasuntoja , joissa teknologian avullasaatu turvallisuus huippuunsa , joissa pitkällekin viety hoito voidaan tuoda "kotiin" inhimillisyyttä unohtamatta.Turvallinen, avustettu asuminen "luonnon helmassa" elämän ehtoolla houkuttelee ikäihmisiä muuttamaanmuualtakin Mikkeliin. Enää ei väestön vanhenemista nähdä "peikkona", vaan mahdollisuutena - ei vain uusiintyöpaikkoihin palveluammateissa vaan myös osana uutta brändiä -"turvallinen Mikkeli"- Saimaan vesistön hyödyntäminen (tärkeys: 83%, hajonta: 12, arvioinnit: 10)Mikkeli voisi ottaa toiseksi painopisteekseen Saimaan ja muiden lähivesien vetovoiman lisäämisen. Loistavatpuitteet kehittää matkailua, vapaa-ajan asumista, kalastusta ym. oheiselinkeinoja ja palveluita.- Nopeat junayhteydet helsinki-mikkeli (tärkeys: 82%, hajonta: 17, arvioinnit: 22)Hyvät matkustusyhteydet pääkaupunkiseudulle houkuttelee uusia yrityksiä, asukkaita ja turisteja Mikkeliin.Säännöllistä lentoliikennettä ei tarvita, koska pääkapunkiseutu on liian lähellä lentomatkustamiseen.- Uusia yrityksiä (tärkeys: 82%, hajonta: 24, arvioinnit: 11)Hallintokaupungin maine ei ole vetovoimainen. Mikkeliin on saatava yrityksiä - sekä valmistavaa teollisuuttaettä palveluyrityksiä. Elinkeinoyhtiöt ovat viime aikoina olleet aktiivisia asian edistämiseksi. Tätä on tuettavaedelleen. Valtion alueellistamispolitiikan ja virastojen varaan ei yksin kannata laskea.- Taidetta ja kulttuuria (tärkeys: 82%, hajonta: 8, arvioinnit: 3) SivuMikkeli on vuonna 2020 vetovoimainen lämpimän ja ihmisläheisen taiteen ja kulttuurin keskittymä. Tämän 16 / 141vuoksi alueelle syntyy myös uusia keksintöjä ja monenlaista yritteliäsyyttä - yritystoimintaa.Erityinen lämpö jaihmisläheisyys syntyy siitä, että esillä on sekä korkeakulttuuria että Jokamies Kenentahansa tekemää ja
 17. 17. tuottamaa taidetta kaikin erilaisin tavoin tehtynä. Haluaisin esimerkiksi tehdä kulttuurikierroksen ruhtinatarDemidovan mukana, olla ilmavalvontatehtävissä lottien mukana Naisvuoren tornissa, katsella Porrassalmentaistelunäytöstä. Menetelmänä käytetään mm. sosiokulttuurista innostamista, jolla saadaan paljon tavallisiaihmisiä mukaan vapaaehtoiseen toimintaan omaksi hyvinvoinnikseen. Vartioparaati on ehdottomastisäilytettävä ohjelmistossa. Työväen näyttämäpäivien valtakunnallista näkyvyyttä on nostettava, ehkä sanasta"työväki" kannattaisi luopua tässä.- Elinvoimainen viihtyisä kaupunki puhtaan maaseudun keskell? (tärkeys: 82%, hajonta: 14, arvioinnit:12)Yrittäjyyttä tulee edistää. Työpaikkoja on pystyttävä säilyttämään eri toimialoilla ja luomaan uusia, jotta(nuoret) perheet saadaan pysymään ja viihtymään Mikkelissä. Teiden ja liikenneyhteyksien pitää toimia, muttaEI rakenneta moottoriteitä kaupungin ja asutusalueiden halki. Ne synnyttävät meluhaittoja ja vievät pohjankaupungin ja seudun vetovoimatekijöiltä. Jos rahat löytyvät teiden rakentamiseen, on ne löydyttävä myösmelu- ym. suojauksiin. Hyvinvointi ei rakennu siihen, että tänne pääsee ja täältä pois mahdollisimmannopeasti vaan siitä, että täällä on oikeasti pysyviä työpaikkoja niin tuotannossa kuin palveluissa ja ihmisetviihtyvät. Harrastusmahdollisuudet ja palvelut ovat jo tällä hetkellä aika hyvät.- Käytäntölähtöinen innovointikulttuuri ja -ympäristö (tärkeys: 82%, hajonta: 13, arvioinnit: 17)Mikkelistä ei tule globaalia huippututkimuksen keskittymää mutta meistä voi tulla huippulaatuinenkäytäntölähtöisen innovoinnin paikkakunta. Tässä tarvitaan tiivis yhteistyö tutkijoiden ja kehittäjien, julkisensektorin toimijoiden, välittäjäorganisaatioiden, yritysten ja asiakkaiden ja käyttäjien välillä.- VÄESTÖNKASVU (tärkeys: 82%, hajonta: 12, arvioinnit: 4)-hankitaan Mikkeliin jokin iso työllistäjä, jonka työllistymisen kohderyhmänä erityisesti lapsiperheet -> lisäämahdollisuuksia tuottaa toimintaa ja vapaa-ajan aktiviteetteja, sillä käyttäjämäärä olisi suurempi ->kannattavampaa tuoda lisää kauppa-alan toimintaa eli siis kauppoja, jonka myötä tulee taas lisää työpaikkoja,joka taas houkuttelee lisää ihmisiä- ASENNEMUUTOS - Mikkelin maaseutu on nähtävä vahvuutena (tärkeys: 81%, hajonta: 22, arvioinnit: 9)Mikkelin kaupunki ei pelkällä keskustan kehittämisellä pääse koskaan kasvukeskukseksi. Elinkeinopolitiikkaon käännettävä tuomaan esille vahvuudet, jotka kiinnostavat "ruuhka" Suomeen kyllästyneitä. Vahvuudet eivätole torin ympärillä, ei alla, eikä yllä. Vastaavanlaisia toreja on kaikissa kaupungeissa. Selkeästi linjaamallatulevaisuuden alueiksi Otavan, Haukivuoren ja Anttolan saadaan koko alueelle pysyvää kehitystä, ja niitätodellisia uusia työpaikkoja.- Saimaasta kehitettävä alueellinen vetonaula. (tärkeys: 81%, hajonta: 16, arvioinnit: 19)Saimaan ainutlaatuisuus hyödynnetään nimenomaan yhtenäisellä, monipuolisella tarjonnalla erilaisilleihmisryhmille. Ei niin, että jokainen yrittäjä kilpailee yksin tarjonnallaan vaan kaiken tarvittavan löytääMikkelin tarjoamien palvelujen kautta. Tarjolla voisi olla kansallispuisto ( Ks mallia vaikka Repovedenalueesta), matkailu, mökkeily ,talviurheilu, huvielämä (tansseja, erilaisia ravintoloita, hyvää ruokaa, ei siis vainjuomistarkoitusta palvelevia). Kansainvälisyys huomiotava, muutkin kuin venäläiset ovat ihmeissään upeastaluonnostamme.- Houkuttelemalla yrityksiä kaupunkiimme. (tärkeys: 81%, hajonta: 15, arvioinnit: 6)- MIKKELI LUONTOMATKAILUN KESKUS (tärkeys: 81%, hajonta: 15, arvioinnit: 10)Lähdetään rakentamaan Mikkelistä luontomatkailun keskusta, jolla on laaja tarjonta matkailussa, vapaa-ajanliikuntapalveluissa ja elämyksiä tuottavassa liiketoiminnassa. Miksi emme tarjoa läpi vuoden Mikkelinvetovoimatekijöitä kaikille hyödynnettäväksi.- Korkeatasoiset opiskelumahdollisuudet (tärkeys: 81%, hajonta: 12, arvioinnit: 18)Kaupunkiin pitää saada hyvät koulutusmahdollisuudet erityisesti aloille, jotka tuottavat potenttiaalisiaveronmaksajia. Mikkelin tulee panostaa myös opiskeluajan jälkeiseen aikaan, jotta opiskelijat saadaanjäämään kaupunkiin yritysten työntekijöiksi ja uusiksi yrittäjiksi. Sivu- yrittäjiä (tärkeys: 81%, hajonta: 17, arvioinnit: 10)Yrittäjiä houkuteltava paikkakunnalle. Suurempien ketjujen kauppoja ja ravintoloita lisää nykypäivän 17 / 141"vaatimusten" tasolle.
 18. 18. - vanhusten palvelujen monipuolinen turvaaminen (tärkeys: 81%, hajonta: 15, arvioinnit: 16)Mikkelin ikäjakauma nyt ja tulevaisuudessa on ikävoittoinen ellei tehdä jotain. Joten pikaisesti on tehtävätoimenpiteitä elinkeinoelämän kehittämiseksi siten, että v. 2020 on työntekijöitä. Keinoina monipuolisetkoulutukset (maahanmuuttajat, muuntokoulutus, uusia ammatteja). Jotta työikäinen väestö pysyykaupungissa, pitää tehostaa liike-elämää ( kaavoitus, pienyrittäjyyden tukeminen, tietokniikan hyödyntäminen -etätyö, byrokratian vähentäminen Maakuntaliitto rasite???, palvelujen tuottaminen kaupungille ostopalveluina,sosiaaliset yritykset, toimiluvalla toimivat hoito- jne. palvelut, yhdistystoiminnan ja osuuskuntien tuottamatpalvelut). Eli v. 2020 vanhusväestölle omia taloja, joissa on omistusasuntoja ja talossa erikseen tuotetaanpalveluja, myös kotipalvelujen lisääminen sellaiseksi, että siitä on hyötyä. Kuljetuspalveluja vanhoille/sairaille,jotta tasa-arvo säilyy. Terveydenhoitopalveluihin uusia malleja, ensiksi tehrveydenhoitajan palvelut ja lääkäritvain tarvittaessa.- Vihreä, elävä keskusta (tärkeys: 80%, hajonta: 12, arvioinnit: 11)Mikkeli halusi vuonna 2009 kehittää keskustaa tasapainoisesti. Kauppakeskushankkeiden rinnalla kehitettiinei-kaupallista keskustaa. Kulttuurielämän lisäksi viher- ja luonnonympäristö vesielementteineen haluttiinnostaa esille. Siksi vuonna 2020 saamme nauttia mm. valtakunnallisesti merkittävästä Mikkelin kansallisestakaupunkipuistosta, joka ulottuu yhtenäisenä vihervyöhykkeennä Kalevankankaalta Rokkalanjokea pitkinsatamaan, Saimaan rantoja seuraillen edelleen Kenkäveron peltojen, Mikkelipuiston ja Kaihunharjun kauttaPorrassalmen-Tuukkalan maisemiin. Mikkelin satamasta on luotu viihtyisä, toiminnallinen puistoalue. Saksalanpuoleisessa päässä on joitain asuinkerrostaloja. Muuten satama-aukio ja sitä reunustavat makasiinitmuodostavat houkuttelevan satamapuiston, jossa voi nauttia erilaisista tapahtumista, ravintolapalveluista,erilaisista vesiliikenne- ja vesiliikuntamahdollisuuksista (kanootinvuokraus, soutuvenevuokraus,polkuvenevuokraus, turistilaiva Kenkäveroon ja Visulahteen(Salosaaren silta uusittiin jo 2009, jottareittiliikenne on mahdollista). Makasiineissa toimivat em. yrittäjät ja niissä voi olla muutakin näyttely- taiharrastustoimintaa. Sataman yleisilme on avara ja siinä on haluttu säilyttää jälkiä aiemmista toiminnallisistavaiheista. Myös veneiden talvisäilytys on mahdollista osalla satamapuistoa, jotta ilme ei ole liian steriili jayhteys kesän toiminnallisuuteen säilyy.- Vireä ydinkeskusta (tärkeys: 80%, hajonta: 25, arvioinnit: 14)Kaupunkikeskustan kehittäminen, kavelykatuja lisää, pienyrityksiä ja erikoisliikkeitä (joidentoimintamahdollisuuksien kehittämiseen panostettava).- Kaikki peruspalvelut kuntoon ja niille tänne käyttäjät (tärkeys: 80%, hajonta: 14, arvioinnit: 8)Paljon lähellä peruspalveluita olevia palveluasuntoja rakennattava. Näihin houkutellaan eläköityneetmuuttamaan ja asumaan. On oltava kokoontumistiloja, virkistyspaikkoja ja kunnonylläpitämispaikkoja jaedullisia ruokailupaikkoja tanssipaikoista lähtien. Mikkeli runsaiden palveluiden pikkukaupunki. Tännemuuttaneet eläkeläiset tulevat käyttämään runsaasti erilaisten pienyrittäjien palveluita kuten hieronta,kamapaajat, pienet ravintolat, elokuvat, teatteri, jumppasalit. Käyttäjien määrä tekee yrittäjien toiminnanmonipuolisiksi ja kannattavaksi.- Mikkeli, nuorten yrittäjien paratiisi! (tärkeys: 80%, hajonta: 11, arvioinnit: 13)Houkutellaan nuoria perustamaan yrityksiä uusilla, ennakkoluulottomilla konsepteilla mm. turismin japalvelualojen saralla.- Uusien yritysten aktiivinen houkuttelu Mikkeliin (tärkeys: 80%, hajonta: 18, arvioinnit: 19)On selvitettävä mitkä yritykset etsivät toiminnalleen uusia toimipisteitä. Suomessa(kin) on varmasti moniaelinvoimaisia firmoja, jotka eivät ole tyytyväisiä nykyisiin kuntiensa toimintaan. Mikkelin on tarjottava jotainmitä yritykset eivät saa nykyisiltä sijaintikunnilta. Lisäksi on selvitettävä yritykset, joiden johdossa toimiiMikkeliläislähtöisiä henkilöitä ja pyrittävä heitä siirtämään ainakin osan toiminnoistaan Mikkeliin.- Rantatontteja kaavoitettava Mikkeliin, omakoti ja rivitalo (tärkeys: 79%, hajonta: 14, arvioinnit: 12)Mikkelin kaupungin tulee kaavoittaa vetovoimaisia Saimaan rantatontteja ja tien toiselle puolellerantanäkymätontteja. Tonttien sijainniksi sopivia alueita ovat Annilan ja Kyyhkylän selkien itärannat. Näillärannoilla on asutusta harvakseen, Kyyhkylän selän puolella ei ollenkaan. Itärannalle, jotta ilta-aurinko paistaapitkään.Kaavatonttien rantaviivaksi riittää hyvin 25-30 metriä ja toiseen suuntaan 50 metriä. Tälläisillä SivuSaimaan rantatonteilla on vetovoimaa, joten hintatasona voi pitää vähintään 100.000 euroa. Tontit myydään 18 / 141vain vakituiseen ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Tälläisiä tontteja pitää olla saatavilla, jotta Mikkeliin saadaanihmisiä, joilla on päätäntävaltaa elinkeinoelämässä ja hallinnossa, eiväthän tälläiset ihmiset tule, jos heille ei
 19. 19. ole tarjolla laadukkaita tontteja. Jos tälläisiä saadaan Mikkeliin heidän mukanaan voi siirtyä Mikkeliinelinkeinoa ja hallintoa. Ei heille riitä tontti jossain Rokkalan takana umpimetsässä. Tälläisellä rantatontillaasujat eivät enää mökkipaikkaa kaipaa, joten vähentää sitä tarvetta. Monet kaupungit, Kuopio, Savonlinnaesimerkiksi. toimivat juuri näin, Mikkeli on pahasti jälkijunassa. Anttolan kuntakin on aikoinaan ollut tässäsuhteessa edistyksellinen, Tiilisaari ja Pölkinlahti, käykää päättäjät katsomassa. Anttolaan voi hyvin VanhanPappilantien varteen kaavoittaa lisää. Kaava pelkästään ei riitä, vaan on rakennettava kunnallistekniikanosalta- HYVÖDYNNETÄÄN OLEVA ASIANTUNTIJUUS JA LUONNE (tärkeys: 79%, hajonta: 12, arvioinnit: 10)Arvostetaan ja innostaen generoidaan myös jo olevaa: yrityksiä, julkistoimijoita, kolmatta sektoria. Niissä onviisautta, ongelmanratkaisukykyä ja kantovoimaa. Kunnioitetaan rakennetun ympäristön historiallisiamerkkejä, sovittaudutaan herkän hienosti tarvittavilla uusilla osilla jo oleviin rakenteisiin ja maisemiin, niitäluontaisesti kehittäen. Paikallislehti kehittyy jokapäiväisenä samanlaiseksi asioiden syventäjäksi ja arjensankareiden esiintuojaksi kuin se on nyt sunnuntainumerossaan, se löytää "edustuksellisuuden" takaatodelliset tekijät. Elämästä tehdään hauskaa ja kepeämpää ja slow-liikettä tuetaan - puhutaan muustakin kuineuroista. Ihmisen kokoinen kaupunki, sitä kohti voisi palata.- Elinkeinot (tärkeys: 79%, hajonta: 20, arvioinnit: 6)Tuetaan pienyrittäjiä. Suositaan ympäristöystävällistä ja työvoimaa tarvitsevaa tuotantoa. Lisätään yhteistyötäja tuotteiden kysyntää maaseudun tuottajien kanssa.- Lisää työpaikkoja ja etätyölle paremmat edellytykset (tärkeys: 79%, hajonta: 17, arvioinnit: 10)Teollisuudet työpaikat tulevat vähenemään ja monet yhtiöt siirtävät tuotantonsa ulkomaille. Tilalle Mikkelikintarvitsee uudenlaista yritystoimintaa. Voisiko kaiken kattavana ajatuksena yritystoiminnassa olla ekologisuus,turvallisuus ja ilmastonmuutoksen huomioiminen? Palveluja tarvitaan entistä enemmän, joten eri sektoreidenpalveluyrityksiä seudulle mahtuu varmaan paljon lisää (vaikkapa hoiva ja dementiakoteja tyhjeneviinmaalaistaloihin). Voisiko kutsua koolle keskeiset osapuolet miettimään innovatiivisa, täysin uudenlaisiakinyrittämisen muotoja? Suomesta ja maailmalta löytyy varmaan hyviä esimerkkejä. Kaupunginjohto voisiasiantuntijoiden kanssa tehdä benchmarking- käyntejä kunnissa ja kaupungeissa, joissa on erityisen hyvinonnistuttu uusien työpaikkojen luomisessa. Voisiko esim."Oulun hengestä ja toimintatavoista ottaa jotain oppiatai Jyväskylän mallista tai pääkaupunkiseudulta? Vastaavat tiedonhaku- ja bisnesvierailut yrittäjien kanssamm. Kiinaan ja Venäjälle, mukaan esim. Olli Rehn, Erkki Liikanen jne. Näissä maissa riittänee markkinoitatyöllistämään Etelä-Savonkin osaajia. Tai edullisemmin toteutettuna suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijatvoisi kutsua Mikkeliin. Monenlaisia tulevaisuusraportteja on varmaan laadittu ja niistä voi löytyä hyödyllistätietoa päättäjille. Kun etätyön tekijöille luodaan hyvät edellytykset mm. toimivat tietoliikenneyhteydet javiihtyisä asuinympäristö palveluineen, mahdollis- Moottoritie Helsinki-Mikkeli (tärkeys: 78%, hajonta: 17, arvioinnit: 15)Hyvät tieyhteydet pääkaupunkiseudulle houkuttelee uusia yrityksiä, asukkaita ja turisteja Mikkeliin.Säännöllistä lentoliikennettä ei tarvita, koska pääkapunkiseutu on liian lähellä lentomatkustamiseen.- Keskustasta kaupunkilaisille toinen olohuone (tärkeys: 78%, hajonta: 13, arvioinnit: 11)Keskustan kehittäminen on ehdoton edellytys Mikkelin säilymisenä kaupungin näköisenä ja tuntuisena. Eitehdä Mikkelistä uutta Kuusankoskea, vaan luodaan yrittäjille mahdollisuus luoda ydinkeskustan alueestalämminhenkinen ja viihtysä ajanvietto paikka kaikille kaupunkilaisille. Tämä edellyttää parkkitilojenjärjesteämistä, kävelykatujen lisäämistä ja liike- sekä ulkoalueiden siistiä ulkoasua. Autojen saaminen piiloonja jalkaisin sekä pyörällä liikkumisen helpottaminen luo viihtyisyyttä. Mikkelin suppea keskusta antaa hyvätmahdollisuudet tehdä siitä kansainvälisestikin kiinnostavan kohteen. Kun lisäksi hyödynnetään sataman alue,jonka kehittäminen hyödyttää puolin ja toisin keskustan elinvoimaisuutta.- Uusia yrityksiä Mikkeliin (tärkeys: 78%, hajonta: 15, arvioinnit: 12)Panostetaan siihen, että Mikkeliin saataisiin uusia yrityksiä /yritysten toimipisteitä. Näin luodaan uusiatyöpaikkoja- Kaupungin työntekijät innovaattoreina (tärkeys: 78%, hajonta: 17, arvioinnit: 24)Kaupunkiorganisaation innovatiivisuuden paljastaminen ja näkyväksi tekeminen. Kaupungin työntekijät oman Sivutyönsä mutta myös laajemmin käytäntöjen uudistajina. 19 / 141
 20. 20. - Koulutusta nuorille (tärkeys: 78%, hajonta: 17, arvioinnit: 5)Olisi tärkeätä säilyttää ja monipuolistaa koulutusmahdollisuuksia nuorille toisen asteen koulutuspaikoistalähtien ja vielä niin, että työelämän tavoitteet ja toiveet voitaisiin ottaa huomioon. Myös oppisopimuskoulutustatulisi lisätä.- Osatyökykyisten hyödyntäminen työmarkkinoilla. (tärkeys: 78%, hajonta: 9, arvioinnit: 6)Osatyökykyisiä/vajaakuntoisia henkilöitä joilla olisi halua työelämään, mutta nykyinen kylmä ja "riistäväkin"tahti ei kannusta tarpeeksi työyhteisöjä palkkaamaan ns. osatyökykyisiä. Oletan, että sopivalla markkinoinnillaja kannustuksella erilainen osaaminen voisi tuoda tulosta. Haen nimenomaan julkisen puolen vastuutatyöllistämisessä.- Hyvinvoivan kaupungin edellytys on hyvinvoiva talousalue (tärkeys: 77%, hajonta: 17, arvioinnit: 13)Mikkelin alueen luontainen kehittyminen perustuu työhön ja luonnonvaroihin, lähinnä puuhun sen erimuodoissa. Päästäkseen globaaleille markkinoille tuotannolla on oltava sekä uutuusarvo että tavaratalojenmassa-artikkelin luonne. Näitä mahdollisuuksia on esitelty laajasti web-sivuilla http://karelianagency.com.Mikkelin kaupungin sekä virkamies- että luottamushenkilöjohto ovat saaneet tiedokseen myös viimeisimmäntarjouksen, Palicca-projektin, joka perustuu siihen, että käytetään ns. Friulin mallin tapaan hajautettuatuotantomallia, jossa varsinaisen tuotantovaiheen muodostavat 10-20 työntekijän perheyritykset. Mallista saatarkempia tietoja sähköpostilla mahotti@iwn.fi. Myös kaupungin alueelle on tarjolla runsaasti työpaikkojamuoviteollisuuden puolella; sivuilla esitellään Square 3D-järjestelmää, jonka lähin vertailutuote on Lego.Legolla on toistatuhatta ruiskupuristinta ja tuotannon liikevaihto viime vuonna oli yli miljardi euroa. SekäPalican että Squaren ylivoimaisuus Legon rinnalla perustuu siihen, että Lego toimii vain kaksiulotteisesti, kunehdotuksen tuoteryhmät erittäin laajoine tuotekehitysohjelmineen ovat kolmiulotteiset ja markkinoiden ainoat.Kun sekä ympäröivä maaseutu Mikkelin talousalueena että itse kaupungin talous saatetaan terveelle pohjalle,on Mikkelillä täysin realistiset mahdollisuudet kehittyä Suomen parhaaksi paikaksi vuoteen 2020 mennessä.- Tuetaan alueen elinkeinoelämää (tärkeys: 77%, hajonta: 21, arvioinnit: 3)Mahdollistetaan järkevällä kaavoituksella hyviä liikepaikkoja sekä teollisuutta.- Vireä ja puoleensavetävä (tärkeys: 77%, hajonta: 16, arvioinnit: 9)-Lisää yliopistokoulutusta ja muuta vastaavaa, että saisimme nuoria jäämään ja muuttamaan tänne. -Liikenneyhteydet nopeiksi ja toimiviksi joka suuntaan. -Keskustaa pitäisi elävöittää pidemmillä aukioloajoilla jarunsailla ajanviettopaikoilla. Liikekeskusten rakentaminen on varmaan yksi avain tässä. -Paikkakunnanhistoriaa pitäisi olla aina saatavilla matkailijoille. Kaikki mielenkiintoiset henkilöt ja tapahtumat voisivat ollaesillä matkamuistomyymälöissä ja esitteissä. Myös kulttuuritapahtumissa. -Paikallisen kulttuurityönarvostaminen yhdeksi maakunnan vahvuudeksi. Innokkaalla, kannustavalla yhteistyöllä saadaan paljonarvokasta aikaiseksi. -Johtamiskulttuuri avoimeksi. Ihmisten henkisessä hyvinvoinnissa voimme kehittyämaailman parhaiksi. -Vanhat ihanat puutalot purettiin Mikkelistä. Voisiko niitä rakentaa vielä jonnekin? Taipuukerrostaloja, vaikka Kenkäveroon. Perinneosaaminen kunniaan! -Olkaamme hyviä ihmisiä!Kunniottakaamme toistemme työtä, ja tukekaamme paikallista yrittäjyyttä ja lähituotantoa.- Käytäntölähtöinen innovointi (tärkeys: 77%, hajonta: 17, arvioinnit: 16)Käyttäjistä lähtevä uudistaminen. Kehittäjät, tutkijat, yritykset´, julkinen sektori ja käyttäjät yhteiskehittelemäänMikkeliä ja uusia ratkaisuja- Matkailupalvelujen tuottajien yhteistyö tiiviimmäksi (tärkeys: 77%, hajonta: 15, arvioinnit: 12)Mielestäni Saimaan seudun matkailumahdollisuuksia pitäisi hyödyntää enemmän. samalla myöskin kestävänkehityksen näkökulma olisi säilytettävä. Saimaan kiertäminen polkupyörällä rauhallisesti ajellen ja erikohteisiin tutustuen sekä ennalta suuniteltuihin majoistuspaikkoihin nojaten täyttäisi näitä kriteerejä. Muitekinoheispalveluja olisi hyvä saada joustavasti käytetteäviksi. Joko kokomatkainen tai osiin jaettu opastus,huoltopalvelujen saatvauuden ajantasaiset tiedot ym. olisivat tärkeitä Koko matkailun kannalta olisi tarpeensaada lomakaudeksi ainakin osan kesämatkailuyrittäjien kapasiteetista toimimaan elokuun loppuun saakka.Sellaisia opiskelijoita, ja nuoria, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa, pitäisi voida hyödyntää tässäloppukesän jakson aikana. myöskin osatyökykyisten työtarjokkaiden mahdollisuudet olisi tällöin hyvähuomioida. Nuorten voisi otaksua saaneen alkukesän aikana hyvää tuntumaan tehtäviinsä. Lähiseudulla on Sivujoitakin vuosia ollut tasokas pyöräilytapahtuma: Toyr de Mäntyharju. Se on vain päivän retki, mutta sen hyvistä 20 / 141järjestelyistä on paljon opittavaa. Järjestäjät haluavat sen kuitenkin säilyttää pienenä ja laadukkaanatapahtumana. Viime syksyn Innoelma- messuila Helsingissä palkittiin "Äksyt äämät"- niminenpieni Pohjois-
 21. 21. Karjalalainen matkailuyritys. Siellä on kehitelty hyvää yhteistyötä saksalaisten matkailijoiden kanssa japyöräilyn osalta on kehitelty mittava retki- turvallinen kaupunki ja monipuolisisesti työpaikkoja (tärkeys: 77%, hajonta: 19, arvioinnit: 17)Hyvät palvelujen ja turvallinen asuinympäristön ylläpitäminen ja markkinointi Työpaikkatarjonnan lisääminen jamonipuolistaminen, puolisolle työpaikka Osaamisen varmistaminen koulutuksella- Melontaa kaupungin sydämessä ym. muut hankkeet eivät eten (tärkeys: 77%, hajonta: 15, arvioinnit: 14)Mikkelin Melojat esitti keväällä 2008 kaupungin liikuntatoimelle, ympäristökeskukselle, puistotoimistolle, Eslillleja yrityssektorin edustajille kuinka melontamahdollisuuksia parantamalla voitaisiin saada matkailijoille japaikallisille lisää mielekästä tekemistä. Esitystä pidettiin erittäin hyvänä ja varsinkin Esli sekä matkailu- jamajoituspalveluita tarjoavat yritykset ottivat idean lämpimästi vastaan. Hanke kuitenkin kaatui lähinnä siihen,ettei projektille löytynyt vastuullista tahoa, joka olisi selvittänyt hanketta tarkemmin, hankkinut sille rahoituksenja vienyt lopulta koko toteutusprojektin läpi. Tästä heräsikin kysymys, onko kaupungin kehittäminen kuitenkinkiinni enemmän eri tahojen yhteistoiminna/yhteisen näkemyksen puutteesta ja siitä ettei kukaan oikein tiedäkenen tulisi vastata mistäkin, kuin varsinaisten ideoiden tai rahan puutteesta?- Vähemmän fossiilisia polttoaineita (tärkeys: 77%, hajonta: 19, arvioinnit: 8)Bensiinin hinta nousee vuosien mittaan. Keinoja joilla Mikkeli voi vähentää riippuvuutta fossiilisistapolttoaineista: - kaavoitukseen riittävät kevyen liikenteen väylät - lähipalvelut tavoittaa vähemmälläbensanpolttamisella kuin keskitetyt - kaukolämpöputkisto kaikille asuntoalueille, ja liityntä kohtuuhintaiseksi -alueille, joille ei valmista kaukolämpöä ole saatavilla, kaavavaraus hake- tms. biopolttolaitoksille - kaupunginkäyttämää kevyempää ajoneuvokalustoa sähkö- tai biokaasukäyttöisiksi - kysynnän käynnistyessä voisihoukutella alaan liittyvää yritystoimintaa paikkakunnalle. Esim. vanhoihin autoihin on mahdollista asentaakaasumoottoreita, ja sähköautojakin on huollettava jossain. - metaanikaasua on mahdollista tuottaabiojätteestä, vesistöjen kasveista ja pohjamudasta, karjanlannasta sekä ihmisten ulosteista - se on energiaajoka haisee! Maalaisjärjellä ajateltuna tämän pitäisi olla varma laajenevan bisneksen alue. Misetin ja Miktechinporukat miettimään asiaa kaupungin näkökulmasta.- KOulutusta kehitettävä (tärkeys: 76%, hajonta: 16, arvioinnit: 8)Yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulu samalle kampukselle! - vain siten saadaan näiden kahden välillepitkäjännitteinen yhteistyö kehittymään. Nyt yliopistokeskus on onnistuneesti profiloitunut maakunnantämänhetkiseen elinkeinorakenteeseen.Mutta onko elinkeinorakenne jatkossa samansuuntainen? Tällähetkellähän aivan suuri osa koulututetuista häviää muualle, kosk akoulutusta vastaavaa työtä ei maakunnassaole saatavilla. Koulutus ja työpaikkojen tarjonta on saatava kohtaamaan- -muutoin maakunnasta muutto jatkuu---- Työpaikkojen kautta muuttovoittoon (tärkeys: 76%, hajonta: 20, arvioinnit: 15)Mikkelin koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan on pantava vauhtia. Muualta saapuvat yrittäjät on toivotettavatervetulleiksi ja koulutustarjontaa on muokattava yritysten tarpeisiin. Valmistuneet on saatava työllistymäänEtelä-Savon alueelle. Muuttovoiton saavuttamisen jälkeen on paljon helpompaa saada tänne houkuteltua lisääyrityksiä.- Saimaan ranta-alue hyötykäyttöön (tärkeys: 76%, hajonta: 18, arvioinnit: 24)Saimaan rannat sataman perukoilta Kyyhkylään saakka kokonaisvaltaiseen suunnittteluun, ei ainoastaanasunnoille, mutta toimisto/yritystiloja tarjontaan. Satamaan palveluja, ravontoloita jne. Sijainti ainutkertainenliikenteellisesti sekä torin läheisyydessä. Missään ei ole tällaista mahdollisuutta, täällä se on jätetty huomiotta.- Saa Onnistua ja Rikastua (tärkeys: 76%, hajonta: 12, arvioinnit: 6)Mitä enemmän meillä on elämässään onnistuneita ja ja vaurastuneita asukkaita, sitä enemmän heistä säteileemuille työtilaisuuksia ja toimeentuloa. Olisi hienoa nähdä Mikkeli kaupunkina, jossa on eniten Ferrareita jaLamborghineja, yli 40 jalkaisia jahteja ja loistohuviloita pohjoiseuroopassa. Loitava mittari monessa suhteessa.- nuorta väkeä lisää Mikkeliin (tärkeys: 75%, hajonta: 15, arvioinnit: 11)Otetaan pakolaisia lisää. Heillä usein lapsia, joista on koulutettavissa tulevaisuuden työntekijöitä. Sivu- Koko kunnan kehitys (tärkeys: 75%, hajonta: 29, arvioinnit: 8) 21 / 141Mikkeliä tulee kehittää koko kunnan alueelta.Myös hajaasutus alueet mukaan.Mikkeli tarvittsee myös väljää
 22. 22. asunto aluetta ja uusia veronmaksajia.Maaseutu on voimavara.Siellä voisi olla pienyritys toimintaa, joka tukisimaatalous ja muita sivuelinkeinoja.Miksei omana toimintanakin.- Sähköisten palveluiden kehittäminen (tärkeys: 75%, hajonta: 15, arvioinnit: 13)Kesäasukkaana ja siten harvoin paikalla olevana, ja kesäasunnolla ollessanikin silti 30 minuutin automatkanpäässä keskustasta olevana, hoitaisin hallinnollisia asioita kaupungin kanssa mieluiten internetin kautta.Kaupungin pitäisi hallinnollisten palveluiden lisäksi kehittää ja tarjota aktiivisemmin myös muita palveluitakesäasujille yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.- Rohkeus ja keskinäinen luottamus nostavat Mikkelin Suomen k (tärkeys: 75%, hajonta: 19, arvioinnit:11)-Katsotaan eteenpäin eikä peruutuspeiliin! Investoidaan osaamiseen ja infrastruktuuriin, palvelutuotantoon jakulttuuriin niin paljon kuin suinkin voidaan! Niin tärkeää kuin onkin hoitaa vanhukset ja lapset hvyin, se eivalitettavasti yksin riitä silloin kun pitää rakentaa seutukunnan elämä vankalle pohjalle! - Luotetaan toisiimme,kannustetaan toisiamme yrittäjyydessä, luovuudessa, innovaatioissa ja yhteistyössä sen sijaan, ettäkadehdimme, kampitamme. mitätöimme, vähättelemme ja yritämme kaikin keinoin ampua alas niitä, jotkauskaltavat esittää eteenpäin vieviä ideoita ja tehdä tulevaisuuteen suuntaavia tekoja.- Mikkelin ekoyliopistokeskus (tärkeys: 75%, hajonta: 11, arvioinnit: 8)Mikkeliin voidaan pitkäjänteisellä työllä rakentaa kestävään kehitykseen nojaava, ympäristöliiketoimintaapanostava ja uusiutuvia energialähteitä kokeileva ja edistävä kansainvälinen osaamiskeskittymä.- Elävä kaupunkikeskus Saimaan rannalla (tärkeys: 75%, hajonta: 21, arvioinnit: 12)Kekustan liikerakennusten, liikenneympäristön ja puistojen onnistunut saneeraus ja täydennysrakentaminenluo viihtyisän ja toimivan liikekeskuksen, joka laajenee ratapihan yli satama-alueelle Savilahden ranta-alueiden saneeraaminen asunto-, liikerakennusten alueena luo asumiselle ja yritystoiminnalle nykyaikaiset jamielenkiintoiset puitteet. Toimivat liikenneyhteydet ( maantie-, rautatie-, lentoliikenne sekä vesiliikenne ) jamuutoinkin toimiva infrastruktuuri ovat edellytys toimivalle ja dynaamiselle kaupunkikehittämiselle. Viihtyisätrantapuistot varmistavat omaleimaisen maiseman hyödyntämisen .- Käytäntölähtöinen innovointikulttuuri ja -ympäristö (tärkeys: 75%, hajonta: 21, arvioinnit: 14)Mikkelistä ei tule globaalia huippututkimuksen keskittymää mutta meistä voi tulla huippulaatuinenkäytäntölähtöisen innovoinnin paikkakunta. Tässä tarvitaan tiivis yhteistyö tutkijoiden ja kehittäjien, julkisensektorin toimijoiden, välittäjäorganisaatioiden, yritysten ja asiakkaiden ja käyttäjien välillä.- Saimaan Naantali (tärkeys: 75%, hajonta: 20, arvioinnit: 14)Mikkeliä voisi kehittää nätiksi Saimaan lomakeitaaksi Naantalin tapaan. Kivoja palvelutaloja eläkeläisille, hyvätterveyspalvelut, inhimillinen ja humaani infrastruktuuri, kauneus, vesistöt ja luonto lähellä. Elinkeinoelämä olisiinhimillistä ICT:tä ehkä myös senioreihin ja lomailuun painottuen.- Ohittajat pysäytettävä (tärkeys: 75%, hajonta: 18, arvioinnit: 8)Kenkäveron pelloille parkkialue. Nonstop lauttayhteys kesäisin välille Kenkävero-Graani-Satama. Talvisinmoottorikelkkajuna. Kaupunkijuna välille Kenkävero-Satama-Tori. Pientä yritystoimintaa syntyisiautomaattisesti sataman alueelle. Yritykset maksaisivat yhdessä kustannukset. Kenkäveroon ulkona olevatalvi/kesäuimala, lämmitys voimalaitoksen lauhteella. Talvipuutarha Mikkelipuistoon. Jätevesipuhdistamonpaikalle majoitustilaa. Pitkä luistelurata/avantouintipaikka talvisin. Ohiajaminen saatava loppumaan!- Lisätään työpaikkoja (tärkeys: 74%, hajonta: 26, arvioinnit: 16)Valmistuneet opiskelijat jäisivät kyllä Mikkeliin, jos täällä olisi töitä eli kannattaa tehdä kaikki voitavissa oleva jaenemmänkin työpaikkojen lisäämiseksi.- LÄHIRUOKAA SAATAVILLA (tärkeys: 74%, hajonta: 20, arvioinnit: 14)Turvataan mm. kauppahallin toiminta riittävän alhaisin vuokrin. Torimyyntiä "suojellaan". Kaupat ottavathyllyihintä lähitilojen tuotteita. Sivu- Kasarmialue (tärkeys: 74%, hajonta: 23, arvioinnit: 8) 22 / 141Vanhojen kasarmien alueelle on syntynyt elävä pienyritysten, käsityöläisten, taidenäyttelyiden, kirpputorien,kahviloiden ja talvitorin alue, joka vetää isot joukot mikkeliläisiä ja muita retkeilijöitä erityisesti viikonloppuisin.
 23. 23. Näyttämöpäivien pari parasta esitystä on kaikkien mikkeliläisten nähtävissä Sotkulla aina parin viikon ajannäyttämöpäivien jälkeen. Alue on Mikkelin keidas.- Luonnonvarat ja tuotanto (tärkeys: 74%, hajonta: 15, arvioinnit: 12)Kestävällä ja vakaalla pohjalla oleva yhdyskunta syntyy vain kestävän tuotannon perustalle. Kaupallisettoiminnot kyllä löytävät tälläiset paikat sillä kauppiaat haistavat rahan. Mikkelissä tälläinen tuotannollinenpohja löytyy ympärillä olevista luonnonvaroista: metsät, metsätalous ja maaseutuelinkeinojen alkutuotyteidenjalostus.- Kaikki yritykset Mikkelissä kasvattavat vetovoimaa (tärkeys: 74%, hajonta: 23, arvioinnit: 10)Ei kiistellä siitä saako joku yritys tulla Mikkeliin, vaan otetaan vastaan avomielin.- Luonto ja ihmiset sopusoinnussa (tärkeys: 73%, hajonta: 24, arvioinnit: 14)Mikkelistä ei tule teollisuuskeskusta, vaan monipuolisten palvelujen,matkailun, koulutuksen ja tutkimuksenavulla elinkeinorakenne riittää kattamaan myös lisääntyvän vanhusväestön tarpeet. Yliopistotasontutkimushankkeet vievät uusille urille: kestävää kehitystä ei enää ajatella tulevan esim. autoilua tukemalla(toriparkit ym), vaan kehitetään aivan uudentyyppistä ajattelua ihmisten elämänlaadun,luonnonkestokyvyn,henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja esim.kansainvälisyyden näkökulmasta. Asumiseen,palveluihin ja likkumiseen kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita, joissa eettiset jaekologiset tekijät on asetettu etusijalle.- LÄHIKAUPAT (tärkeys: 73%, hajonta: 11, arvioinnit: 10)Tarvitaan lähikauppoja isojen palvelukeskittymien lisäksi. Kahvilanurkkauksia ja kohtaamispaikkojakauppapalvelujen osaksi - ja mitä isompi toimija, sen tärkeämpi hyvän tahdon ele, kuten yleisövessojenkintarjoaminen.... Elämyksellisyyttä asiakaspintaan standardin tylsän sijaan!- Turvallisuusklusterista yksi elinkeinostrategian kärki (tärkeys: 73%, hajonta: 13, arvioinnit: 7)Mikkelin on mahdollista tehdä turvallisuusklusterista tulevaisuuden menestystarina. Siihen kannattaa satsata.- pienyrittäjyystoiminnan tukeminen (tärkeys: 73%, hajonta: 18, arvioinnit: 17)Palvelutuotantoon monipuolisia yrityksiä. Saksassa hyviä kokemuksia sosiaalisista yrityksistä, niitä Mikkeliinmuillekin kuin ekotorille. Tietotekniikan hyödyntämisessä työpaikkoja Mikkeliin, yritykset voivat olla vaikkaHelsingissä, Pietarissa tai Roomassa. Koulutuksessa satsataan nopeasti vaikuttaviin muuntokoulutuksiin.Yritystaloja, joissa voisi toimia useita tai jopa kymmeniä eri alojen yrityksiä.- Panostamalla turvallisuusteknologiaan ja -osaamiseen (tärkeys: 73%, hajonta: 18, arvioinnit: 17)Luodaan Mikkelistä turvallisuusalan teknologia- ja innovaatiokeskittymä ja koordinoija. Kootaan yhteenpaikalliset ja kansalliset osaajat ja innovaattorit niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. PanostetaanMikkelin kaupunkistrategiassa, elinkeinostrategiassa ja aluestrategiassa turvallisuusteemaan. Turvallisuus onarjen mutta myös hallinnollista ja siviiliturvallisuutta. Huomoidaan turvallisuuden moninaiset näkökulmat japanostetaan näiden edistämiseen poikkihallinnollisella yhteistyöllä.- Huolehditaan keskustan vetovoimasta ja kehittymisestä (tärkeys: 73%, hajonta: 26, arvioinnit: 13)Aloitettua kasvojenkohotusta viedään johdonmukaisesti eteenpäin kaikkien toimijoiden (kaupunki, liike-elämä,yrittäjät, liikennöitsijät ) yhteisvoimin. Tärkeitä osia ovat sataman ja torin välikorttelit ja yhteydet,pysäköintijärjestelyt (toriparkki), torin pohjoisreunan liiketlat, jalankulkuympäristö mahdollisine sääsuojineen.yleisestä siisteydestä uolehtiminen.- Positiivisia uutisia lehtiin järjetelmällisesti (tärkeys: 73%, hajonta: 21, arvioinnit: 11)Eiköhän aletaan rakentaa Mikkelin menetsyksen ilmapiiriä yritysten kanssa ja yritysten ehdoilla. Unohdetaanvähäksi aikaa , kuka virkamies teki ensimmäisenä sitä taikka tätä.Mitä sillä on väliä, kuka virkamies sai ollaekana kakkua ottamassa tai ministeriä kättelemässä. Ei se muita liikuta. Nosteaan rohkeasti , savolaisistatavoista poiketen yrityksiä valokeilaan. Siis yrityksiä, jotka ovat aivan tavallisia. Ei tarvitse olla mikäänmaailman luokan yrittäjä tai yritys. Tuodaan vaikka kerran kahdessa viikossa kaupunkilehdessä yksi hyvä,mukava tai muuten vaan taloudellisesti kivasti pärjännyt yritys esille. Kerrotaan rennosti yrittäjästä ja sen Sivuasiakkaista ja muusta , joka innostaa tavallisia ihmisiä jaksamaan töissä ja arjessa ja uskomaan parempaanMikkeliin. Usko tulevaan ja parempi ilmapiiri syntyy aivan tavallisista asíoista, ei tarvitse aina olla jotain 23 / 141balettia tai oopperaa. Kunhan noita pieniä positiivisia asioita tulee sopivasta vastaan ja riittävän pitkään, niin
 24. 24. kyllä ne iinostavat yllättävän paljon. Yleinen ilmapiitihän tässä pitää saada positiiviseksi ja houkuttelevaksi.Kun ensin on harjoiteltu alueen lehdissä, niin sen jälkeen voidaan tehdä posstuksia vuoden ja oparin ajan jahaetaan kissojen ja koirien kanssa juttuja Helsingin Sanomiin. Sinne kun saadaan sunnuntai hesariin juttua,niin sillähän on heti miljoona lukijaa. Niitä juttuja , kun on kymmenn tai enemmän vuoden aikana, niin taas onMikkelin s- Yhtenäinen Mikkeli 2 (tärkeys: 72%, hajonta: 15, arvioinnit: 10)Toimivaan kaupunkiin kuuluu mielestäni myös, että palvelukokonaisuuksia on keskitetysti. Graanissapalveluita voisi olla enemmänkin (käyntikorttialue). Samoin Kirjalan kaupunginosa on saanut mielestänipiristysruiskeen Gigantista. Lisää kulutushyödykkeitä tarjoavia yrityksiä, koska alue käytännössä keskustanjatke -> miksi mennä merta edemmäks kalaan? Urskin kenttä Urpola-Kirjalaan ja pienyrityksiä keskustaan?Rantakylän kehitys? Pitäisikö olla pelkkä asuinalue? Ihmetyttää käydä sielläkin asioilla -> bensaa kuluu kunkauppoja siellä sun täällä? Merkittävät yritykset valtaväylien varteen. Rantakylästä puutarhakaupunginosaisoine omakotitalotontteineen.- Paras paikka asua ja yrittää (tärkeys: 72%, hajonta: 15, arvioinnit: 13)Mikkelissä loistavat olosuhteet ja puiteet yrityksille: tiloja ja työvoimaa joustavasti saatavilla, hyvätliikenneyhteydet sekä toimivat tietoliikenneyhteydet. Yhteistyö kaupungin, Finnveran, TE-keskuksen ja monienmuiden toimijoiden kesken on Suomen esimerkillisintä ja kehitys yhteistyölle on ollut huikea menetystarina.Mikelissä on laaja kirjo eri tyyppisiä asumismahdollisuuksia cityasunnoista maaseudun rauhaan. UudistettuUrheilupuisto on aktiivisten kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja keskustan kävelyalue täynnä kahviloita jatapahtumia sekä tempauksia. Niin seniorit kuin juniorit on huomioitu laajassa tapahtumatarjonassakorkeakulttuurista urheiluun ja kansan tapahtumiin. Mikkelin maine myhäelevästä on kiillotettu Suomenparhaaksi paikaksi asua pienessä suuressa kaupungissa.- Panostetaan luokkakoon radikaaliin pienentämiseen (tärkeys: 72%, hajonta: 21, arvioinnit: 16)Olen veronmaksajana valmis sijoittamaan pieniin opetusyksiköihin. Tämä linjaus nostaa Mikkelin valtavirranmukana seilaavien kaupunkien yläpuolelle, joka näkyy koulutettujen lapsiperheiden vyörynä paikkakunnalle.Samalla tulee lisää työpaikkoja, kun yritykset haluavat tarjota työntekijöilleen maan parasta palvelua. Tämätietysti vaatii lujaa uskoa ja tahtoa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla. Onko uudet valtuutetut valmiitamuutokseen ja vastuun kantoon?- tori (tärkeys: 72%, hajonta: 19, arvioinnit: 17)yrittäjiä houkuteltava liää- Satamaan kaupunkikeskus (tärkeys: 71%, hajonta: 17, arvioinnit: 13)Mikkelin satamaan voitaisiin kehittää kaupaunkikeskus, missä rannassa olisi laiturit olisivat koko laiturikadunmatkalla. Noille laitureille voisi tehdä pieniä kauppoja, kahviloita jne missä ihmiset viihtyisivät. LisäksiLaiturikadun ja junaradan väliselle alueelle voisi suunnitella korkeahkoja kerrostaloja, joissa olisi alhaallliiketilaa ja ylhäällä asuntoja, joista olisi myös luonnollisesti näkymä Saimaalle. Tämä keskus houkuttelisi sekäohiajavia turisteja että paikallisia ihmisiä viettämään aikaansa ja rahaansa keskuksessa parantaen sekäkaupungin yritysten liiketoimintaa ja alueen ihmisten viihtyvyyttä.- Yrittäminen (tärkeys: 71%, hajonta: 13, arvioinnit: 14)Kaupungin on tehtävä edelleen yhteistyötä Mikkelin yrittäjien kanssa. Yritysten (niin pienten, kuin suurempien)aktiivinen läsnäolo kaupungin kehittämisessä on varmasti viisasta.- Pitkän tähtäimen suunnitelmia (tärkeys: 71%, hajonta: 29, arvioinnit: 10)Sitähän tämä kysely kai valmisteleekin. Selkeät ohjelmat työelämälle, hallinnolle, ympäristölle, asuntoalueille,joukkoliikenteelle, kulttuurille, liikunnalle jne. juuri sinne kymmenen vuoden päähän.- Kansainvälistyminen (tärkeys: 71%, hajonta: 15, arvioinnit: 12)Mikkeli pitäisi saada paremmin tunnetuksi kansainvälisesti. Koulutussektorilla tämä on jo melko hyvinonnistunut, eli ulkomaalaisia opiskelijoita on jo Mikkelissä melkoisesti. Kuinka saataisiin edes osa näistä, esim.Helsingin Kauppakorkeakoulun opiskelijoista jäämään yrittäjiksi Mikkeliin? Tänne kaivataan uusia ajatuksia ja Sivunäkökulmia yrittämiseen ja sen tukemiseen. Kielikoulutusta tulisi edelleen kehittää ja lisätä, esim. venäjä.Ongelma täällä Suomessahan on se, että "nappikauppa" ei kannata kun väkeä (asiakkaita) on niin vähän. 24 / 141Mikkeli tulisi saada houkuttelevammaksi matkailullisesti, eikä esim. seisottaa tyhjillään kaupungin parhaimmillapaikoilla sijaitsevaa hotellia, epäonnistuneen yrityskaupan seurauksena. Eikö tästä kiinteistöstä saisi
 25. 25. kehittämällä sen paljon puhutun kylpylän? Erilaista matkailullista infraa löytyy seudulta. Yhdistämällä näitävoimia toiminta saataisiin tehokkaammaksi ja "kakusta" riittäisi jaettavaa varmasti kaikille. Asema- ja satama-alueen jatkokehittäminen. Mikkelillä sama vika kuin Jyväskylällä. Ratapiha erottaa hienon sataman jakeskustan. Onko asema-aluetta mahdollista pienentää siirtämällä puunkuormaus syrjäisemmälle seudulle,mahdollisesti kattaa asema ja mahdollistaa luonteva siirtyminen keskustasta satamaan? Teollisuuslaitokset ja-myymälät pois sataman alueelta syrjempään ja lisää viihtyvyyttä, mahd. asuntoja, pienliiketiloja myössatamaan.- Paikallisten vahvuuksien käyttöönotto ja kehittäminen (tärkeys: 71%, hajonta: 29, arvioinnit: 6)Esimerkiksi Ideapark varmasti lisää työllisyyttä sekä liikennettä alueelle, mutta ei välttämättä johda kovinkestäviin ratkaisuihin ja samalla sitouttaa liiaksi verrattuna omaleimaisten ja paikallistenpiirteidenkehittämiseen.- Mikkelistä tekemisen meiningin mallikaupunki. (tärkeys: 71%, hajonta: 25, arvioinnit: 8)Suomessa on seutukuntia, jotka nauttivat osittain ansiototankin mainetta joko "yrittäjäystävällisenä","kehittämishaluisena" tms kuntana. Voisi erikseen miettiä, millä keinoin Mikkelissä asuvat ja työssä käyvätvoisivat osoittaa, että osataan sitä yrittää muuallakin kuin pohjanmaalla. Yhdessä tekemisen ja "kyllä hoituu" -imagon luominen ei ole kiinni suhdanteista.- venäjän kielen osaamista lisättävä (tärkeys: 71%, hajonta: 14, arvioinnit: 19)Peruskouluun venäjän kieli vaihtoehdoksi jo aluta saakka. Näin v. 2020 on nuorissa sen osaajia. Venäläistenliike- ja vapaa-ajan matkailu kasvaa, kun meillä on palveluja heidän kielellään. Myös yrityselämälle,vientiyrityksille mahdollisuus kehittyä kun on omasta takaa kielen osaajia.- Jatkuva kasvu vai tasapaino? (tärkeys: 71%, hajonta: 17, arvioinnit: 14)Voiko kaikki kasvaa jatkuvasti? Ei. Jos kaupungin talouden uskotaan olevan pelastettavissa sillä, ettärakennetaan hyvin kalliita toriparkkeja ja valon heittimiä yms., ollaan menty hieman metsään. Pelkkäulkokuoren parantelu ei poista sisäistä kriisiä. Tasapaino on tila jossa yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeätasiat ruokkivat toisiaan ja syntyy kuin ympyrä. Pitäisi tehdä säästö toimenpiteitä ja sitten investoida asioihin,jotka ruokkivat ihmisten tuloa Mikkeliin kenties takaisin ja jäävän tänne ja myös muuttavan tänne. Paremmatbaarit ja opiskelu mahdollisuudet saisivat nuoret elämään Mikkelissä opiskelu aikansa. Erilainenkulttuuritoimita ja sen mahdollistaminen ei vaadi hirveästi rahaa välttämättä. Ihmiset pitää saada asioimaankeskustassa, eikä jossain megamarketissa johon pääsee vain autolla. Useammat yritykset luovat työpaikkojaja tekevät mukavan ja sivistyneen ilmapiirin. Kirjastot ja ilmaiset vessat ovat inhimillisiä.- Yritysystävällinen kaupunki hyvillä yhteyksillä (tärkeys: 70%, hajonta: 15, arvioinnit: 11)Mikkelin tulevaisuudesta tehtävien päätösten pitää perustua työpaikkojen lisääntymiseen. Pyrittävä kaikessapäätöksenteossa huomioimaan niiden työllisyysvaikutus. Ilman työpaikkoja ei kaupunki voi tietenkään elää jakasvaa tervellä pohjalla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kasvukykyisten yritysten eliedellytysten turvaamistaja tarvittaessa avustamista. Kaupunki pitää tehdä houkuttelevaksi korkean teknologian kasvuyritystenkotipaikaksi. Kaupungin pitää kantaa osavastuu kasvuyritysten elinedellytyksistä. Pienellä riskinotolla voidaansaada aikaiseksi merkittäviä onnistumistarnoita. Liikenneyhteyksien parantuminen tekee Mikkeliä koko ajan joluonnostaan houkuttelevammaksi kotipaikaksi yrityksille.- Kehittämällä ja markkinoimalla (tärkeys: 70%, hajonta: 20, arvioinnit: 10)Mikkeli paikkakuntana tulee olla kiinnostava, jotta tulevaisuudessa saadaan ihmisiä muuttamaanpaikkakunnalla sekä uusia yrittäjiä. Palvelut tulevat olla toimivat ja kattavat kuten esim. terveyspalvelut.Mikkelin tulee lamasta ja velasta huolimatta rohkeasti uskaltaa investoida tulevaisuuteen terveellä tavalla. Onharmillista jos Mikkeliläiset käyvät muualla paikkakunnilla esim. ostoksilla ja rahat menevät esim. Lahtee taiJyväskylään. Mikkeli on kuitenkin mahdollisuukien kaupunki ja Mikkelin ohi ajaa viikottain melkoinen määräihmisiä joten sitäkin tulisi osata hyödyntää- Osa-aikatyötä ja projekteja (tärkeys: 70%, hajonta: 21, arvioinnit: 12)Useat henkilöt (työkyvyttömyyseläkeläiset ym ) eivät pysty kokoaikatöihin, mutta omaavat tietotaitoa.Kartoitetaan heidät "pankiin" ja järjestetään osa-aikatyötä tai otetaan heidät projekteihin mukaan. Sivu- VIITOSTIEN PORTTI LUONTO-SUOMEEN / IKÄIHMISTEN PARATIISI (tärkeys: 70%, hajonta: 22, 25 / 141arvioinnit: 11)Pääkaupunkiseudun pankkaantuessa mahdottomaksi onnelliselle elämälle, yhä useammat haluavat palata
 26. 26. synnyinseudulleen ja tuoda lastelapsensa tullessaan, johon lapset suostuvat ja maksavat hyväthoitokorvaukset. Uusien muuttajien myötä ikärakenne nousee, mutta se ei tässä tapauksessa ole haitta vaanhyöty, koska kaupunkimme verotulopohja saa pysyvää vakautta. myös on luultavaa, että myös valtionosuusjärjestelmässä ikääntyminen antaa lisäboonuksia kaupungille. Kouluikäisten ja ikäihmisten määränkasvaminen maksukykyisistä kutalaisista turvaa myös veronmaksukykyisen henkilökunnan kasvamisenOpettajia ja lääkäreitä oheishenkilöstöineen. Mikä on parasta myös kaikille palvelualojen yritystoiminnalle.Toivota rohkeutta kehittämistoimille ja onnena onnistumiselle- matkailun kehittäminen perustamalla mikkeliin MEK (tärkeys: 70%, hajonta: 22, arvioinnit: 12)Mikkelin kaupunki yhdessä naapurikuntien ja alueen liike-elämän kanssa perustaa matkailunedistämiskeskuksen, joka edistää alueen matkailupalveluja. Ensiksi hyödynnetään ranta-alueita (Saimaa,pikkujärvet ja vaikka myös joet keskellä kaupunkia) Pois vedenpuhdistamo keskeltä kaupunkia, alueellekaavoitetaan tiloja korkeatasoisille hotelleille ja kylpylöille. Mikkelin MEK konsultoi pieniä matkailuyrittäjiäAnttolasta, Ristiinasta (onko siellä?), Kangasniemeltä ja Puumalasta ja yhdessä tuotetaan vapaa-ajanpalveluja ympäri vuoden. Yksi kohde Venäjän rikkaat ja keskiluokka. Miks junat kulkee Mikkelin ohiKuopioon ja Lapppiin, kun rahat voitas ottaa jo tänne.- Karkialammen kehittäminen (tärkeys: 70%, hajonta: 17, arvioinnit: 14)Alueen tilat otettava tehokkaaseen käyttöön. Uusia yrityksiä houkuteltava alueelle. Savon Prikaatinkunniakasta mainetta käytettävä hyväksi.- Retkiluistelutapahtuma (tärkeys: 69%, hajonta: 17, arvioinnit: 11)Osana Saimaan talvimatkailun kehittämisessä Mikkelin tulisi hyödyntää nouseva retkiluistelubuumi. Aluksitavoitteena voisi olla Savonian veroinen talvitapahtuma, myöhemmin maineen kasvaessa voisi tavoitellasuurempaakin massatapahtumaa. Luonto on suuremmoinen ja puitteet tapahtumalle on hyvät. Hotellit jamajoituspaikat ovat lähellä jäätä ja kapean vesiväylän rannalla on monia palvelupaikkoja. Hanke tulisitoteuttaa yhdessä yritysten kanssa. Reitin lähtöpaikkoina voisi olla satama ja Visulahti. Lasten ja nuorten reittivoisi kiertää Lamposaaren ympäri. Lamposaaren nuotiopaikkaa tulisi hyödyntää. Toinen reitti voisi ollaSalosaaren ympäri. Pitempi reitti kulkisi aina Heimariin saakka; taukopaikkana vaikkapa Kyyhkylä.Ruokailupaikat ovat siis valmiina, 1-2 tulentekopaikkaa lisää riittää. Tänä talvena on poikkeuksellisen hyväjäätilanne. Huononpia vuosia varten tulisi suunnitella kevyempää kalustoa reittien avaamiseksi. Tapahtumatulee ajoittaa viikon päähän Kuopion luistelutapahtumasta, jolloin osa hollantilaisita voisi kiertää Mikkelinkautta. Pienestä voisi kehittyä suurta.(vertaa ravit)- Lisää työpaikkoja (tärkeys: 69%, hajonta: 23, arvioinnit: 12)Lisää työpaikkoja pitkä aikaisille työttömille. Ei voi mitenkään päästä minnekkään töihin kun kaikki vaativattyökokemusta ja mistä sitä kokemusta saa ellei mihinkään pääse töihin.- Kehittämällä vapaa-ajan ja hyvinvointialojen toimintaa (tärkeys: 68%, hajonta: 13, arvioinnit: 8)Alueella vapaa-ajan asutuksen ja matkailijoiden määrä on suuri ja kasvussa, joten vapaa-ajan jahyvinvointipalvelujen sekä julkista että yritystoimintaa on kehitettävä voimakkaasti - samalla on haettavamaailmalta ja ennekoitava tulevaisuuden trendejä, joihin suuri osa ihmisistä on kiinnittymässätulevaisuudessa. Tällä ennakoivalla otteella on mahdollista rakentaa myönteistä imagoa Mikkelille Suomenparhaana paikkana Nyt jo alueella on vapaa-ajan ja hyvinvointipalveluja(kuntoutus,virkistys,kulttuuri,terveydenhuolto yms. palvelut), mutta jotain merittävää on saatava aikaan jokoverkostoimalla olevia toimintaoja paremmin yhteen suuren kokonaisuuden saamiseksi tai luotavapääomasijoittajien avulla todella suuri palvelukeskittymä Mikkelin alueelle. Jos uudesta hankkeesta onkysymys, niin se tulee olla megaluokan hanke, joka verkostoi nykyiset pienemmät jo olevattoimijat/yksityiset/jukiset saman kokonaisuuteen. Pieni näpertely ei vaikuta mitään.- Vireä elinkeinoelämä, kärkenä palveluliiketoiminta (tärkeys: 68%, hajonta: 24, arvioinnit: 9)Linjaukset löytyvät kaupungin / seudun elinkeinostratagiasta- Virkamiehet 5 v määräaikaiselle (tärkeys: 67%, hajonta: 21, arvioinnit: 21)OP:n Tanskanen kertoi Vaakunan tilaisuudessa, että alueen elinkeinojen kehittäminen on lamiminlyöty kunesitteli surkeita tilastoja. Tästä syystä loput virkamiehet kaavoituksen, liikennesuunnittelun jne edellytysten Sivuluomisen osalta eläkkeelle välittömästi. Uusille 5 v sopimus jonka uusinnan ehtona työpaikkatavoitteen 26 / 141saavuttaminen. Tämä pitäisi saada myös valtion puolelle.
 27. 27. - Mikkeli on paraspaikka elämänkaaren jokaisella alueella (tärkeys: 67%, hajonta: 21, arvioinnit: 11)Mikkelissä on laaja koulutustarjonta ja työpaikkatarjonta näin koulutuksen jatkoksi. Yrityspuolella onpositiivinen asenne ja uusien yrityksien sijoittuminen, että perustaminen on "helppoa". Kuntapalvelujasaatavissa aina päiväkodista vanhushuoltoon ja on parasta. Lisäksi yksityisellä sektorilla on täydentävääpalvelutarjontaa saatavissa em. toimialueilla.- Sijaisten asema kaupungin työntekijöinä (tärkeys: 67%, hajonta: 26, arvioinnit: 11)Määräaikaisten sijaisten asema on tällä hetkellä todella kurja. Työsuhteita mm. ketjutetaan, työsuhdekatkaistaan viikolopuiksi ja työsopimukset tulevat pahimmassa tapauksessa useita viikkoja sopimuksenalkamisen jälkeen. Epätietoisuus työsuhteen jatkumisesta ei sitouta kaupungin työntekijäksi ja sitoutuminenkaupungin asukkaaksi myös kärsii kun tulevaisuutta ei voi suunnitella kuukautta pidemmälle.- Vanhusten hoidon sponsorointi (tärkeys: 67%, hajonta: 28, arvioinnit: 8)Olen toimittanut yrittäjien järjestölle keksintöni: Yritykset sponsoroisivat huippu-urheilun sijasta vanhustenhoitoa. Perusteluni: parantaako moottoriurheilu ilmakehää ja harrastajienda terveyttä? Eikö huippu-urheiluntärkein tavoite ole mahdollisimman runsas doping-rikollisuus?- Pitkäjänteisyyttä tutkimukseen ja koulutukseen (tärkeys: 67%, hajonta: 20, arvioinnit: 14)Mikkelin kaupungin tulisi osaltaan mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystoiminnan jatkuminenMikkelissä, eli osallistumalla yliopistoyksikköjen rahoitukseen pitkäjänteisesti ja tasapuolisesti. Koska omaayliopistoa ei ole, niin korkeakoulutasoisen (siis ei ammattikorkeakoulutasoisen) toiminnan säilyttämiseenMikkelissä tulisi suunnata resursseja, niin, että ne ovat riittävän pitkäkestoisia houkutellakseen työvoimaa.Välilliset ja suorat työllisyysvaikutukset ja paikkakunnan vetovoimaisuus koulutetun väestön silmissä paranisi.- Lisää isoja kauppakeskuksia. (tärkeys: 67%, hajonta: 35, arvioinnit: 10)Saadaan lisää työpaikkoja ja ihmiset liikkeelle paremmin, pitemmät aukiolo-ajat kauppoihin.- "Päiväunihotelli" (tärkeys: 67%, hajonta: 24, arvioinnit: 6)Esimerkiksi Japanissa on kuulemma paikkoja, joissa voi vaikkapa toimistotyöläinen ruokatunnilla käydäottamassa 15-30 minuutin päivänokoset. Työpaikallahan ei voi nukkua. Pienen rauhallisen leposijan (tyynylläja peitolla) saisi pientä maksua vastaan tai vaikka kausikortilla. Sopisi myös interreilaajalle, shoppailijalle,turistille jonka jalat kaipaavat lepoa. Tai vaikka opiskelijalle hyppytunnin ajaksi. Ei tarvitsisi ollayöpymismahdollisuutta. Päiväunihotellissa voisi vaikka odottaa seuraavan junan tai bussin lähtöä. Alkoholinkäyttö ja kaikenlainen häiriköinti olisi kiellettyä. Taustalla voisi soida rauhallinen klassinen musiikki. Nykyäänväsyneelle ei ole muuta paikkaa kuin kahvilassa istuminen, jos koti ei ole keskustassa.- lisää nuoria työhön kaupungin työpaikkoihin (tärkeys: 66%, hajonta: 22, arvioinnit: 10)- Puolisoille töitä (tärkeys: 65%, hajonta: 27, arvioinnit: 11)Tehdään jotain todella erikoista ja näkyvää kuten - perustetaan kehitysosuuskunta, jonka palvelukseenpalkataan kaikki työtä vailla olevat Mikkeliin muuttavien puolisot.- Venäläiset turistit (tärkeys: 64%, hajonta: 24, arvioinnit: 6)Venäjä sijaitsee melkein Mikkelin naapurissa ja venäläisiä turisteja pitäisi saada houkuteltua tänne enemmän,sillä he toisivat mukanaan huomattavat määrät rahaa. Lisäksi turistivirrat kohottaisivat Mikkelin imagoamatkailukohteena. Mikkeliin tarvitaan selkeä ympäri vuoden käytössä oleva matkailukohde kuten esimerkiksikylpylähotelli, joka toimisi samalla isona työllistäjänä paikallisille. Lisäksi tarvitaan paljon erilaisia tapahtumiakuten festivaaleja, messuja ynnä muita sellaisia, jotta loman viettäminen Mikkelissä olisi mahdollisimmanantoisaa. Paikallista historiaa ja savolaista kulttuuria on myös tuotteistettava turisteja houkutteleviksipaketeiksi esim. järjestämällä Savolais-Päivät, joilla ihmisillä on mahdollisuus tutustua paikallisiin ruokiin,vanhoihin tapoihin jne. Vahvoja matkailuvaltteja on jo mm. Visulahti ja Jurassic-Rock, joiden toimintaa onedelleen kehitettävä ja laajennettava. On tehtävä yhteistyötä myös matkatoimistojen kanssa, jotta saataisiinräätälöityä turisteille sopivia pakettimatkoja. Näitä matkoja tulisi markkinoida aktiivisesti esimerkiksi Pietarissa.Tietysti myös kotimaisia turisteja tulisi houkutella Mikkeliin lomiaan viettämään esimerkiksi tv/radio-mainonnanavulla. Pääasia, että tänne saadaan runsaasti lisää matkailullista sisältöä ja että sen markkinointi Sivukohderyhmille hoidetaan viimeisen päälle kunnolla. 27 / 141
 28. 28. - Yrityskohtaiseen kehittämiseen (tärkeys: 63%, hajonta: 25, arvioinnit: 12)Unohdetaan yleiset kehittämisstrategiat ja -hankkeet. Yritykset tarvitsevat yksilöllistä kehittämistä eikä esim.Suuntamme on Pietari -tapaisia yleisyyksiä. Jotkut tämän jo osaavat, täsmäkehittämistä.- Ympäristöystävällisyys läpäisyperiaatteeksi (tärkeys: 63%, hajonta: 23, arvioinnit: 7)Mikkelin vahvuus on suhteellisen puhdas ympärsistö ja luonnonläheisyys. Olemme jo nyt edellä monia muitakaupunkeja, mutta voimme kehittyä maan ympäristöystävällisimmäksi.Otamme kestävän kehityksenperiaatteet käyttöön mm. rakentamisessa, liikenteessä, ruoan tuotannossa ja kaupungin omassa toiminnassa.Samanaikaiseti voidaan toteuttaa ekologisesti, mutta myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisestikestäviä ratkaisuja. Rakentamisessa keskitymme puurakentamiseen, jonka osaamista kehitämmeammattikorkeakoulussa. Ala työllistää paikallisesti, hyödyntää paikallisia raaka-ainevaroja ja hyödyttääaluetaloutta. Ruoan tuotannossa kehitämme paikallista tuotantoa ja jalostuista ja siirrymme askelittain kohtiterveellisempää ja turvallisempaa luonnonmukaista maa- ja elintarviketaloutta. Kestävän elintarvikeketjunkehittämisessä hyödynnämme paikallista osaamista Ruraliasta ja MTT:stä. Ympäristökysymyksiä ja esityisestivesiensuojelua, käyttöä ja käsittelyä kehitetään yhteistyössä Kuopion yliopiston ympäristöanalytiikanlaboratorion kanssa. Ala kehittyy merkittäväksi työllistäjäksi jatkossa.- Osa-aikainen suojatyö (tärkeys: 63%, hajonta: 16, arvioinnit: 7)Eläkeläiset voisivat tehdä osa-aikaisesti vaikka hoitotyötä. Mekanismi on olemassa: nytkin työkokeilun nimelläTE-keskus maksaa vakuutukset ja ylläpitokorvauksen.- Ammatillinen koulutus ykköskohteeksi (tärkeys: 63%, hajonta: 18, arvioinnit: 15)Ammatillisessa koulutuksessa olisi mahdollista nousta vielä paremmalle tasolle ja antaa yrityksillemahdollisuudet niiden todellisten tulevien osaajien rekrytointiin. Siinä on mahdollisuus, tieteen tekemiseentäällä on liian pienet ympyrät.- Junalla Pursialan mallipuutarhoille (tärkeys: 63%, hajonta: 23, arvioinnit: 16)Pursialassa sijaitseville mallipuutarhoille menee junarata. Eikös sitä voisi hyödyntää? Kesällähän olisi hauskaidea, että junalla pääsisi asemalta puutarhoja katselemaan. Juna voisi olla joku vanhanaikainen "höyryveturi"ja muutama vaunu. Kesätyöntekijä vaikka työllistämistuella junaa ajamaan. Lisäksi mainostettaisiinKenkäveroa ja Kaihun uimapaikkaa (uimapaikan kioskinkin voisi ottaa kesällä käyttöön: kesätyöntekijä myisisiellä limsaa, jäätelöä jne... Säävaraus!) Juna liikennöisi esim. tunnin välein non-stop. Kenkäverokin voisiinnostua tästä ideasta, saisivathan hekin mahdollisesti lisää asiakkaita tätä kautta... Eli Pursiala-Kenkävero-Kaihun upeaa ympäristöä kehittämään ja kesäksi sinne junakuljetus! :)- Vanhusten paratiisi (tärkeys: 63%, hajonta: 19, arvioinnit: 10)Vanhuksille mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään. Kehitetään eri asteisia palveluja joistaoltaisiin valmiita maksamaan tulojen mukaan. Tällä hetkellä sinun pitää olla todella huonokuntoinen tai iäkäsäsaadaksesi kaupungin palveluja. Yksityisiltä ei uskalleta tilata palveluja koska "niistä ei koskaan tiedä". Josyrittäjät olisivat mukana kaupungin hallinnoimassa verkostossa, palvelut riittäisivät halukkaille ja niitäuskallettaisiin hankkia. Tai sitten kaupunkin voisi tarjota palveluseteliä, jolla voisi hankkia kotiin apua.Palveluseteleissä olisi omavastuuosuus tulojen mukaan.- Huipputekniikkaa Ihmisläheisesti kuten rfid-koekaupunki (tärkeys: 62%, hajonta: 27, arvioinnit: 8)- Pienituloisten veroitusta kevennettävä. (tärkeys: 62%, hajonta: 24, arvioinnit: 11)Työnteon pitäisi olla se joka elättää eikä kelan tuet.- Vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen (tärkeys: 62%, hajonta: 18, arvioinnit: 5)Vapaa-ajan asukkaat käyttävät mielellään paikallisia palveluja jos niitä on tarjolla. Palveluyritystentoimintaedellytysten takaaminen tärkeää.- Liikennepuisto Mikkelipuiston viereen (tärkeys: 61%, hajonta: 13, arvioinnit: 4)kenkäveron ja mikkelipuiston väliin mahtuu liikennepuisto - Jätevesipuhdistamon (joka menee vaihtoon 5-7vuoden kuluttua) paikalle hotelliasuntola? ranta ruopattava käyttöön. Mikkelipuiston ympäristö ( melontareitit, Sivuym ) ahkeraan käyttöön - vetonaulaksi lapsiperheille . kun siihen vielä saadaan liikennepuistokin. Aikuisille on 28 / 141lähellä golfkentät ym. Yhteistyötä elämysyrittäjien kanssa - pitkiä kanootti - melontaretkiä ( melapirtti vieressä)
 29. 29. - Ilmeisesti Mikkelin nykytilassa on joitain haasteita? (tärkeys: 61%, hajonta: 28, arvioinnit: 4)Edellisestä 4/6 päätellen Mikkelin nykytilassa ja julkisissa palveluissa voi olla joitain haasteita - toki niitä onmuuallakin - vaikea arvioida ulkopuolisena. Mutta paras paikka 2020 syntyy alueen asukkaista, yrittäjistä,hallinnosta ja yhteistyöstä yms. vrt. esm Oulu ja Tampere. Kotityöt kunniaan ja perusasiat ensin kuntoon.Sitten visioimaan - tavoitetila voi toki olla, mutta alueellinen kehittäminen vaatii kyllä usein alueen *ihmiset*mukaan kehittämiseen, ei pelkkä Jumbon, Ideaparkin tai Gigantin pystyttäminen pellolle.- viljasiilon hyödyntäminen (tärkeys: 60%, hajonta: 25, arvioinnit: 13)Myydään viljasiilo yrittäjälle, joka rakentaa siihen musiikkikeskuksen. Bändit saavat harjoitella, tuottaakonsertteja ja tuottaa musiikkia. Siellä voisi tuottaa elokuvia jne. Jos ei löydy ostajaa, eikös Mikkelinkulttuuritoimi voi tehdä jotain, kun se nyt on tyhjän panttina.- Virtuaali-Mikkeli (tärkeys: 60%, hajonta: 24, arvioinnit: 9)Kymmenen vuotta sitten lähdettiin rakentamaan Virtuaali-Helsinkiä. Siitä ei tullut valmista, mutta hanke kylläkohistiin Yhdysvalloissa asti. Teknologia, kunnat, yritykset eivätkä kansalaiset olleet silloin valmiita. Nyt tilannevoi olla jo toinen. Miksei alettaisi luoda systemaattisesti, näkyvästi ja kuuluvasti virtuaalipalveluiden uudensukupolven kokonaisuutta, jossa kunta palveluineen olisi edelläkävijä. Siitä ei synny perinteisiä portaalejakummempaa ellei koko toimintaa suunnitella rakenteiltaan kokonaan uusiksi. Siksi se ei voi lähteäkorvaamaan olemassaolevia palveluita vaan sen on toimintatavoiltaan rakennuttava eri tavalla perusteita(kansalaisvaikuttaminen, ei sektoroituminen) myöten. Ideana on oltava vapaa ajattelu siitä, miten tässä jatulevassa maailmassa asiat pitäisi hoitaa, jos ne voitaisiin tehdä ilman toimivia instituutioita. MItään olennaistakunnallisen itsehallinnon periaatetta ei silti tarvitsisi uskoakseni loukata.- Teknologiayritysten tukeminen (tärkeys: 60%, hajonta: 27, arvioinnit: 10)Mikkelin tulee tukea erityisesti yrityksiä, joissa työskentelee koulutettuja ja hyvä palkkaisija työntekijöitä.- Muutama ajatus (tärkeys: 58%, hajonta: 32, arvioinnit: 10)-Keskustan, satama-alueen ja esim. kaupan keskittymien (Graani, Itäportti) suunnittelu kaavoituksellisesti.Satama-alueen kehittämiseen voisi ottaa mallia vaikkapa Lahdesta. -Yritysten toimintaedellytystenedistäminen lähinnä toimitilojen muodossa. -Oikoratayhteyden Mikkeli-Lahti varmistaminen ja sentoteuttamisen edistäminen.- Mielenkiintoiset houkuttelevat paradoksaaliset paikat (tärkeys: 57%, hajonta: 24, arvioinnit: 13)Sotahistoria - nykyisyys: paradoksien kautta mielenkiintoisten paikkojen tunnistaminen. Mannerheim tähänpäivään tuotuna. Hallinnon keskus - innovatiivinen yrityskeskittymä: mitä syntyy välitilasta?Samassa"paketissa" sotilaallinen menneisyys, hallinnollisuus, uudistuminen, tulevaisuuden näköalat jne.- Kuntarajojen ylitykset (tärkeys: 57%, hajonta: 28, arvioinnit: 9)Kunta on perustaltaan paikkaan perustuva kansanvaltainen hallintoelin. Jos se kyseenalaistetaan niin putoaapohja kok idealta. Tai onko sittenkään niin? 1860-luvun kuntalakien jälkeen koko hallinnon historia on ollutrajankäyntiä keskus- ja aluehallinnon kesken. Miksei sitä käytäisi nyt, kun on liitytty Euroopan unioniin, tallousja tavaramarkkinat ovat täysin globaalistuneet ja virtuaalistuneet. On tullut vain lisää rajoja ylitettäväksi! Paras-uudistuksen jälkeenkin jää palveltavia tarpeita ja mahdollisuuksia, joita isokaan kunta ei saa aikaiseksi eikäse olisi edes järkevää. Entä jos tehdäänkin "bisnestä" kuntapalveluista yli kuntarajojen? Pari esimerkkiä!MItä jos aletaan miettiä b2b-kuntapalveluita? Perinteisten palverluiden rinnalla voisi ajatella vaikkapademokratia-palveluiden kehittämistä mitä ne sitten ovatkin. Entä lisääntyvästi ulkomailla asuvat kansalaiset?Selvää on verkolla ja yhä simulatiivisimmilla palveluympäristöillä tulee olemaan kysyntää. Markkinaorientaatiotuskin tulee palvelutuotannossa vähenemään. Rohkealla palveliupilotoinnilla voisi raivata edelläkävijäasemaa,joka houkuttelisi myös yritystoimijoita hunajan ääreen.- Hiihtoputki toriparkkiin+Hänskiin teko ulkolatu (tärkeys: 57%, hajonta: 23, arvioinnit: 11)Mikkeli erottuu heti muista kaupungeista - ei hiihtoputken pidä aina korvessa olla vaan ihmisten lähellä.Samalla kaivuulla tulee putki torin alle ja siitä käytävä ulkoladulle Urskin ja Hänskin alueelle. Tekojää jakeinolatu yhdistyisivät upealla tavalla. Ladulle käyttömaksu ja sirukortilla sisään 24 h vuorokaudessa toriparkinkautta. Mikä mahdollisuus, kaupungin profiili nousisi heti ! Yritykset saattaisivat olla kiinnostuneita Sivuosallistumaan hankkeeseen, toisihan se turisteja ja sitä kautta rahaa. Ja ajatelkaa: vaikkapa maailmancupin 29 / 141sprintti tuolla ladulla ja maali Urskin pääsuoralla, myös jokavuotinen maakuntaviesti jne. - ei huonompi idea !Ilmanvaihto, kaivaminen, valaistus, varauloskäynnit , ajorampit, ym. - kaikki ne pitää joka tapauksessa tehdä -
 30. 30. voisiko ehkä tulevan tekojään jäähdytysjärjestelmää hyödyntää tässä ? Ainakin ulkoladulla voitaisiinhyödyntää tekojään ympäristöä Hänskissä ? Mielenkiintoinen ajatus. Olisipa vesseliä ampaista ladulle hyvinvalaistusta, lämpimästä autoparkista milloin vain sopii ja nauttia talviurheilusta aivan kaupunginkeskustassa...tämä kokonaisuus tekojään kanssa olisi kertakaikkiaan ainutlaatuinen koko maailmassa japalvelisi hienosti kaikkia ikäryhmiä vauvasta vaariin. Ajatus ja idea on vapaasti hyödynnettävissä, jokuinsinööri voisi laskea kustannuksia. Korostan, että rahoituksen hankkeeseen on tultava pitkälti muualta kuinkaupungilta- Hamstereille liikekeskus (tärkeys: 55%, hajonta: 19, arvioinnit: 11)Maailmassa, ja Suomessakin kerätään kaikkea. Miten olisi jos perustettaisiin keräilyharrastuskeskusMikkeliin? Yrityskeskittymä missä myytäisiin ja vaihdettaisiin kaikenlaista kerättävää postimerkeistä jatikkuaskin kansista olutpullon korkkeihin, postikorteista nukketalotavaraan, pienoismalleja ja posliinia, ihankaikkea. Voisi olla useampia kaupallisia liikkeitä, ja toisaalta vuokrattavia pöytiä harrastelijoille jokta myyylimääräisiään ja vaihtokappaleitaan. Homman ympärille voisi tehdä erilaisia teematapahtumia,kuukausimessuja. Neuvontaa olisi ilman muuta, ne jotka keräilee antaa vihjeitä ja neuvoja ja opetusta jaopastusta paikan päällä, mutta myös netissä. Siellä luonnollisesti mainostettaisiin hommaa. Tulkaa Mikkeliintekemään vaihtokauppaa....- Peruskoulujen luonnontieteellistä opetusta on parannettava. (tärkeys: 52%, hajonta: 26, arvioinnit: 9)Lukioissa luonnontieteiden opiskelu on aina vain vähäisempää. Suurin syy siihen on peruskoulussa huonostiopitut perusasiat matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Oma kokemukseni peruskoulun (2v. sitten)luonnontieteiden opetuksesta oli se että opetetut asiat ovat epätarkoituksenmukaisia lukio-opintoja ajatellen.Tulevaisuudessa osaamisen puute näkyy korkean teknologian yritysten karkaamisena muille paikkakunnilletyövoimapulan takia.- Energiayhtiöt myyntiin, rahoilla uutta korkeaa osaamista (tärkeys: 39%, hajonta: 15, arvioinnit: 15)Globaaleilla enrgiamarkkinoilla tarvitaan uusia teknologioita ja ratkaisuja, joita ei vielä ole kellään tarjota.Saatavilla rahoilla oma uusiin energiamuotoihin keskittyvä yliopisto ja rinnalle uutta globaalia yritystoimintaa.Tällä alueella on markkinoilla tilaus ja tilaisuus, joka täyttyy jos siihen ei tartuta. Kenelläkään ei ole myöskäänsen kummempia valmiuksia ja aina verukkeena käytettyä luontaisia vahvuuksia. Ei muuta kuin hommakäyntiin ja kv tutkijahuippujen houkuttelu käyntiin Sivu 30 / 141
 31. 31. Matkailu- Edistyksellinen ja rohkea kaavoituspolitiikka (tärkeys: 90%, hajonta: 1, arvioinnit: 2)Kaavoitetaan rohkeasti maa-alueita teollisuuden, kaupan, palvelujen, matkailun, asumisen ja vaapa-ajanasumisen tarpeisiin. Ei pidä huolestua, jos maanomistajat saavat pientä ylimääräistä kaavoituksen tuottamanarvonnousun myötä, ehkä näin saadaan maakauppoja liikkeelle ja hyviäö hankkeita toteutettvaksi. Mikkeli onjärvisuomen pääkaupunki, mutta meillä ei ole tarjota omarantaisia tontteja niitä haluaville. Lähellä kaupunkiaoleville rannoille sallittava tiheämpi rantarakentaminen. Kaavoituksella huolehdittava, että keskusta pysyykaupan ja palvelujen keskittymänä. Ilman elävää ja virkeää keskustaa Mikkelistä tulee yhtä laajaamaaseututaajamaa.- Kysytään kuntalaisilta, kesäasukkailta ja turisteilta (tärkeys: 88%, hajonta: 10, arvioinnit: 6)Tehdään säännöllisesti ja aktiivisesti tiedonkeruuta siitä mitä asukkaat, kesäasukkaat ja turistithaluavat/tarvitsevat/odottavat MIkkeliltä.- Vahvistetaan elinkeinoelämää ja koulutusta (tärkeys: 85%, hajonta: 8, arvioinnit: 12)Mikkeli pärjää parhaiten vahvistamalla niitä vahvuuksia, joita meillä jo on. Eli satsataan elinkeinoelämään (ml.matkailu) ja palvelualoihin sekä koulutukseen. Kun koulutamme ihmisiä laadukkaasti ja saamme heidätpysymään maakunnassa tarjoamalla kunnon töitä, pärjäämme. Tässä ei totisesti ole mitään uutta jaihmeellistä; vanha totuus.- Matkailupalvelujen kehittäminen (tärkeys: 84%, hajonta: 9, arvioinnit: 9)Vaikka palvelutarjonta on tositaiseksi vähäistä ja kielitaito surkeaa, on jostain syystä vielä riittänytkohtuullisesti erityisesti venäläisiä matkailijoita, mutta tuskin kauaan. Matkailijat menevät sinne missä ovatparhaat palvelut. Tämän kehittäminen alalla toimivien yritysten yhteistyönä on ensiarvoisen tärkeää. Nytmatkailupalveluissa on hieman puuhastelun makua edelleen.- Panostetaan ympäristön viihtyisyyteen (tärkeys: 83%, hajonta: 17, arvioinnit: 7)Paikalliset ja turistit viihtyvät siistissä ympäristössä ja siisteys syntyy pienistä asioista: - talojen julkisivut japiha-alueet pidetään siistissä kunnossa - risukot raivataan joka kevät, myös rannoilta - huolehditaankotieläinten jätöksien keräämisestä - istutuksia betonin sekaan ja myös kauemmas keskustasta (myös uuden Sivukierretaideteoskiertoliittymän juureen) - iloa tuovia valo- ja muita taideteoksia ympäri kaupunkia (myöslähiöihin) sekä sisääntuloväylien varteen - liikennemerkit ja valotolpat suoristetaan ja teiden montut paikataan 31 / 141heti eikä kerran vuodessa - torille kiinteä asiintymislava (mallia Kirkkopuisto), jossa kesäaikaan eläväämusiikkia joka päivä tiettyyn aikaan - jokainen huolehtii säännöllisesti rojut ja roskat pois omalta tontilta ja

×