Acc 2013 bab 4

2,668 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acc 2013 bab 4

 1. 1. Peraturan Simpan Kira, Rangka Kerja Kitaran Perakaunan dan Penyimpanan Rekod
 2. 2. Persamaan perakaunan Setiap perniagaan mempunyai aset yang disumbangkan oleh pelbagai pihak iaitu pemilik dan pihak bukan pemilik. Persamaan perakaunan sebenarnya menggambarkan pertalian diantara jumlah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik sesuatu entiti perniagaan pada suatu tarikh tertentu. Konsep persamaan perakaunan merumuskan bahawa pada bila-bila masa aset adalah bersamaan dengan ekuiti. Ekuiti boleh dibahagikan kepada ekuiti luar (liabiliti) dan ekuiti pemilik (modal).
 3. 3. Aset = Liabiliti + Ekuiti pemilik Ekuiti pemilik akan bertambah sekiranya perniagaan mendapat rugi, persamaan perakaunan juga boleh dinyatakan seperti beriku Aset = Liabiliti + { Modal + (Hasil - Belanja)} Persamaan perakaunan juga boleh disusun semula seperti berikut: Ekuiti pemilik = Aset - Liabiliti Liabiliti =Aset - Ekuiti pemilik
 4. 4. – Aset • Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh sesebuah entiti perniagaan dan memberikan perkhidmatan atau membawa manfaat di masa hadapan • Contoh: Tunai, stok, tanah, jentera • Aset boleh dikelaskan kepada: – Aset semasa ( kegunaan untuk tempoh setahun atau kurang) – Aset bukan semasa (kegunaan untuk tempoh lebih daripada setahun) – Liabiliti/tanggungan • Amaun yang perlu dijelaskan oleh sesebuah entiti perniagaan. Contoh: overdraf, akaun belum bayar, pinjaman • Liabiliti boleh dikelaskan kepada: – Liabiliti jangka panjang (hutang yang perlu dijelaskan melebihi tempoh setahun) – Liabiliti semasa (hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh setahun atau kurang) – Ekuiti • Tuntutan keatas aset entiti perniagaan
 5. 5. Kesan urusniaga keatas persamaan perakaunan • Urusniaga adalah peristiwa kewangan yang mempengaruhi unsur-unsur yang terdapat dalam persamaan perakaunan dan juga kedudukan kewangan sesebuah entiti.
 6. 6. • contoh: 1. Pemilik perniagaan Puan Intan memasukkan tunai RM10000 dan tanah RM50000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. 2. Perniagaan Puan Intan membeli peralatan secara tunai RM4500 3. Perniagaan Puan Intan membeli bekalan secara tunai RM1650 4. Memberi perkhidmatan secara tunai RM3500 5. Memberi perkhidmatan secara kredit kepada Azam RM5000 6. Membeli bekalan secara kredit daripada Han Trading RM1800
 7. 7. Urusniaga Kesan ke atas aset Liabiliti Ekuiti pemilik 1. Tunai (+RM10,000) Tanah(+RM50,000) Modal (+RM60,000) 2 Peralatan (+RM4,500) Tunai (-RM4,500) 3 Bekalan (+RM1,650) Tunai (-RM1,650) 4 Tunai (+RM3,500) Hasil (+RM 3,500) 5 Penghutang-Azam (+RM 5,000) Hasil (+RM 5,000) 6 Bekalan (+RM1,800) Pemiutang (+RM1,800)
 8. 8. Peraturan perekodan mengikut jenis akaun • Sistem catatan bergu • Bentuk akaun mengikut format T AKAUN (nama akaun sebenar hendaklah dicatatkan) debit kredit
 9. 9. Jenis akaun Bertambah Berkurang Aset Debit Kredit Liabiliti Kredit Debit Ekuiti pemilik Kredit Debit Hasil Kredit Debit Belanja Debit Kredit Jadual peraturan perekodan mengikut jenis akaun
 10. 10. • Panel A- Jurnal Entry • Panel B- melaporkan akaun ke lejar Debit Kredit Tunai…….. 50,000 stok semasa 50,000 Isu stok semasa 50,000 50,000 Akaun tunai Stok semasa
 11. 11. Debit Kredit Tunai 50,000 stok semasa 50,000 Isu stok semasa Tanah 40,000 tunai 40,000 Membayar tanah Bekalan pejabat 500 akaun pembayaran (hutang) 500 Membeli peralatan pejabat Sewa 1100 gaji 1200 kemudahan 400 tunai 2700 Perbelanjaan Tunai 5500 Hasil perkhidmatan 5500 Perkhidmatan tunai
 12. 12. 500 50,000 Akaun Bayaran Stok semasa 50,000 2,700 Akaun tunai Sewa 40,000 500 Tanah Bekalan Pejabat 40,000 1,100 Gaji 1,200 kumudahan 400 perkhidmatan 5,500 5,500
 13. 13. Aset = liabiliti + ekuiti pemilik Baki 12,800 Baki 40,00 Baki 500 Baki 500 Baki 1,100 Baki 1,200 Baki 400 Baki 5,500 Baki 50,00
 14. 14. • Panel C – penyediaan imbangan duga Imbangan Duga (tarikh penyediaan imbangan duga) Akaun Debit (RM) Kredit (RM) Tunai 12,800 Tanah 40,000 Stok semasa 50,000 Bekalan pejabat 500 Bayaran 500 sewa 1,100 Gaji 1,200 kemudahan 400 perkhidmatan 5,500 Jumlah 56,000 56,000
 15. 15. Perniagaan mesra memulakan perniagaan dalam bulan januari menjual bingkai gambar yang dihasilkan oleh penduduk tempatan. Jan 1 pemilik melabur tunai sebanyak RM 15,000 kedalam perniagaannya. Jan 3 membeli 100 unit bingkai gambar harga RM 10 seunit. Jan 5 membayar tunai RM300 sewa kedai untuk bulan Januari hingga Mac Jan 12 menjual 30 unit bingkai gambar pada ` harga RM 30 seunit Jan 15 menjual 4 unit bingkai secara kredit RM 1200 Jan 18 membeli bingkai secara tunai RM 80
 16. 16. • Daripada contoh yang diberikan, kita dapat mengetahui bahawa kitaran perakaunan melibatkan beberapa peringkat seperti penyediaan catatan jurnal diikuti dengan pengeposan ke lejar, penyediaan catatan pelarasan dan diikuti dengan penyediaan imbangan duga.
 17. 17. Merekod urusniaga dalam jurnal – Jurnal adalah rekod perakaunan yang digunakan untuk membuat catatan pertama dalam kitara perakaunan. – Maklumat yang diperolehi daripada dokumen punca. – Catatan dibuat didalam jurnal mengikut giliran tarikh urusniaga berlaku. – Terdapat 2 jenis jurnal iaitu: • Jurnal khas (digunakan untuk merekod urusniaga yang serupa jenisnya yang kerap berlaku) • Jurnal am (merekod urusniaga lain yang tidak sesuai direkod dalam jurnal khas)
 18. 18. Jenis jurnal Fungsi Jurnal jualan Merekod semua jualan kredit Jurnal belian Merekod semua pembelian kredit Jurnal pembayaran tunai Merekod semua pembayaran tunai Jurnal pembelian tunai Merekod semua penerimaan tunai Jurnal pulangan jualan Merekod pemulangan jualan oleh penguna Jurnal pulangan belian Merekod pemulangan jualan kepada pembekal Jenis jurnal khas dan fungsinya:
 19. 19. Mengapa perlu merekod dalam jurnal? – Menyediakan satu rekod secara kronologi tentan urusniaga- urusniaga yang berlaku – Mendedahkan rujukan kehadapan ke lejar dan rujukan kebelakang ke dokumen punca – Mengurangkan keperluan untuk merekodkan butiran yang tidak perlu dalam lejar – Membantu pengeposan ke lejar dengan menganalisis akaun yang akan didebit dan kredit
 20. 20. Jurnal jualan dan jurnal belian – Invois adalah dokumen punca untuk perekodan dalam kedua-dua jurnal ini. – Invois yang disediakan oleh pembekal biasanya akan diberi bersama sama barangan yang dihantar kepada pembeli. – Pihak pembekal biasanya menyimpan salinan penduanya. – Berdasarkan salinan pendua invois, catatan akan dibuat ke dalam jurnal jualan.
 21. 21. • Jurnal jualan • Jurnal belian Tarikh No invois Penghutang Kod akaun amaun Jan 2 ARR 1264 Amin 1010-o1 3500 Akaun yang akan didebitkan Tarikh No invois Pemiutang Kod akaun amaun Akaun yang akan dikreditkan
 22. 22. • Jurnal pulangan jualan Tarikh No nota kredit Penghutang Kod akaun amaun Akaun penghutang yang akan dikreditkan
 23. 23. Jurnal penerimaan dan pembayaran tunai – Digunakan untuk merekod semua tunai yang diterima dan dibayar. – Contoh: jualan tunai, kutipan yang diterima daripada penghutang dan juga penerimaan tunai daripada sumber lain seperti sewa – Bagi jurnal pembayaran tunai pula, contoh urusniaga yang direkodkan dalam jurnal adalah seperti pembelian secara tunai, pembayaran kepada pemiutang dan pembayaran untuk mendapatkan perkhidmatan tertentu.
 24. 24. • Jurnal penerimaan tunai • Jurnal pembayaran tunai Tarikh Rujukan dokumen Akaun/ perkara Kod akaun Diskaun jualan Tunai Bank Jualan Penghutang Lain- lain Tarikh format Rujukan dokumen Akaun/ perkara Kod akaun Diskaun belian Tunai Bank belian Pemiutang Lain- lain Lajur analisis
 25. 25. • Jurnal am – Urusniaga yang tidak dapat direkodkan dalam jurnal khas direkodkan dalam jurnal am – Mempunyai lajur debit dan kredit yang akan digunakanuntuk mencatatkan jumlah yang akan didebit dan dikreditkan. Tarikh Akaun/ perkara Kod Akaun Debit kredit
 26. 26. Memindahkan ringkasan urusniaga daripada jurnal kepada lejar • Maklumat bagi setiap urusniaga yang tercatat dalam jurnal seterusnya akan dipindahkan atau dilaporkan kedalam akaun didalam lejar • Proses pendahan ini biasanya disebut pengeposan (posting) • lejar adalah satu rekod perakaunan yang mengandungi maklumat transaksi • Proses pindahan ini biasanya disebut pengeposan (posting)
 27. 27. Tarikh No invois Penghutang Kod akaun amaun Jan 1 4 6 7 ARR 1264 ARR 1265 ARR 1266 Amin Hamid Chong Jumlah 1010-01 1010-03 1010-02 1500 2000 600 4100 Akaun jualan Tarikh Akaun Folio Debit Tarikh Akaun Folio Kredit Jan 7 Penghutang JJ1 4100 Lejar Am Tarikh Akaun Folio Debit Tarikh Akaun Folio Kredit Jan 7 Jualan JJ1 4100 Jurnal jualan Akaun kawalan penghutang
 28. 28. • Catatan pelarasan dan pembetulan kesilapan – Catatan pelarasan adalah tindakan yang perlu diambil sebelum penyediaan penyata kewangan di bawah amalan asas akruan. – Tujuannya untuk memastikan semua urusniaga yang wajar dilaporkan sebagai urusniaga dilaporkan dalam penyata kewangan bagi sesuatu tempoh masa.
 29. 29. • Mengimbangi akaun – Akaun perlu diimbangkan sebelum imbangan duga disediakan. – Untuk mengimbangkan akaun anda perlu terlebih dahulu menghitung jumlah yang terdapat disebelah debit secara berasingan daripada jumlah yang terdapat disebelah kredit. – Kemudian bandingkan kedua-dua jumlah debit dan kredit bagi mendapatkan baki.
 30. 30. • Menyediakan imbangan duga – Imbangan duga adalah dua lajur yang menyenaraikan akaun-akaun beserta dengan bakinya(debit atau kredit) pada satu tarikh tertentu. – Tujuan penyediaan imbangan duga adalah untuk menyemak ketepatan baki-baki akaun yang terdapat didalam lejar am (iaitu jumlah baki-baki debit mesti sama amaunnya dengan baki-baki kredit) – Penyediaan imbangan duga memudahkan penyediaan penyata kewangan.

×