Sambal voor een scherpere DBFMO of PPS 130409

550 views
440 views

Published on

Bij DBFMO- / PPS-projecten gaat het om projecten waarbij overheidsorganisaties
en consortia voor relatief lange tijd verplichtingen aangaan. Verplichtingen
waarbij beide partijen samen de keuze maken om langdurig samen te
werken. De basis voor die samenwerking moet dus buitengewoon goed zijn.
Scherpte in de aanbestedingsdocumenten is hierbij vereist. En die scherpte
kunt u vaak op eenvoudige wijze verbeteren, met een korte doorlooptijd en
tegen lage kosten.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sambal voor een scherpere DBFMO of PPS 130409

  1. 1. Sambal voor een scherpere DBFMO Bij DBFMO-projecten gaat het om projecten waarbij overheidsorganisaties en consortia voor relatief lange tijd verplichtingen aangaan. Verplichtingen waarbij beide partijen samen de keuze maken om langdurig samen te werken. De basis voor die samenwerking moet dus buitengewoon goed zijn. Scherpte in de aanbestedingsdocumenten is hierbij vereist. En die scherpte kunt u vaak op eenvoudige wijze verbeteren, met een korte doorlooptijd en tegen lage kosten. DBFMO gaat over minder, maar nog wel steeds over veel DBFMO-projecten zijn publiekprivate samenwerkingen waarbij een overheids- instelling het ontwerp, de realisatie, financiering, beheer en onderhoud en vaak ook de facilitaire dienstverlening van een project langdurig bij een privaat consortium onderbrengt. Halverwege het vorige decennium was het nog voorbehouden aan projecten waar het om een paar miljoen euro ging, inmiddels is die grens al ruimschoots onderschreden. Toch: het gaat nog steeds om veel geld. En ook: je tekent voor een jarenlange samenwerking. Daardoor: veel en zorgvuldige aandacht, maar: ook de juiste? De DBFMO’s gaan dus nog steeds over veel en krijgen ook de aandacht die ze verdienen: veel en zorgvuldig. Veel aandacht van een groot aantal uiteenlopende betrokkenen in de organisatie. En zorgvuldige aandacht om allerlei waarborgen in te bouwen om te komen tot de juiste aanbestedingsdocumenten. En ook: langdurige aandacht, want een DBFMO kent een lange voorbereidingstijd. Gevaar? Niet meer onbevangen naar eigen aanbestedingsdocumenten kijken. Maar bovendien: de documenten ook kunnen bekijken door de bril van een marktpartij. Die kun je immers niet betrekken bij het opstellen van de documenten waarop ze later zelf moeten inschrijven. De vraag is dus of veel, zorgvuldige en langdurige aandacht leidt tot de best passende aanbestedingsdocumenten. Wij ervaren dat het zeker niet altijd het geval is.Wij werken graag en vaak Kan het anders? Volgens ons wel. Kost dat veel? In onze constructie niet. samen met Royal Wordt de doorlooptijd dan meteen stukken langer? Niet met onze aanpak.Haskoning, en treden u als een ingespeeld team tegemoet
  2. 2. Onze ervaring aan de andere kant van de tafel Wij hebben meerdere consortia geholpen bij de inschrijving op DBFMO’s. Die hulp bestond onder andere uit het begrijpen van de aanbestedingsdocumenten en modelleren van de prestatie en het betalingsregime. Wat er staat, lijkt vaak evident, maar met een geheel andere bril – in casu van degene aan de andere kant van de tafel – is dat ineens niet meer altijd het geval. Verder zoek je als inschrijvend consortium naar de risico’s die je moet afdekken, en naar de risico’s waarvoor je je moet indekken. Wij hebben die risico’s met de bril van consortium op, in kaart gebracht en met Monte-Carlosimulaties inzicht gegeven in de (mate van) onzekerheden. Onze uitgebreide aanbestedingservaring Wij behoren tot de Nederlandse top, daar waar het gaat om het ondersteunen van complexe en unieke aanbestedingstrajecten. Ons track record is groot en spreekt voor zich. In onze aanpak staat de hoger gelegen organisatiedoelstelling centraal. Wij streven naar een aanbestedingsstrategie die hier naadloos op aansluit. Alleen dan leidt een aanbesteding tot het gewenste resultaat. Met ons sambalcomité de ervaringen bij u toegepast Sambalcomité: onze benaming voor een commissie van ervaren deskundigen die u het vuur aan de schenen legt met vragen. Vragen die aanvoelen als sambal en vragen om geblust te worden. Geblust met heldere antwoorden. Heldere antwoorden die de aanbestedingsdocumenten beter maken en leiden tot betere inschrijvingen en een betere basis voor langdurige en succesvolle samenwerking. Het sambalcomité komt in principe bijeen als de output- specificaties voor minimaal 80% gereed zijn. Dus voor de dialoogfase. Nadat het sambalcomité vanuit diverse invalshoeken de verwondervragen heeft geformuleerd, nemen wij deze samen met de opdrachtgever door. Hierbij lichten wij de vragen en de achterliggende gedachten bij de vragen toe, en geven wij aan waarom die vragen voor een potentiële inschrijver relevant zijn. Tijdens de sambalsessie stellen wij samen met u vast welke vragen zodanig relevant zijn dat ze een nadere uitwerking, toelichting of herformulering vereisen. Op die manier draagt onze scherpe en deskundige blik bij aan een scherpere DBFMO. Significant Significant B.V. Significant is een onafhankelijk advies- én onderzoeksbureau. Wij richten ons op Thorbeckelaan 91 het vertalen van organisatiebeleid en -strategie naar een optimale bedrijfsvoering3771 ED Barneveld en het ontwikkelen en evalueren van beleid en strategie op het gebied van T 0342 40 52 40 maatschappelijke thema’s. Wilt u meer weten over onze sambalcomités bij KvK 39081506 DBFMO-projecten of de overige dienstverlening van Significant B.V., dan kunt u info@significant.nl contact opnemen met richard.lennartz@significant.nl of met een van de andere www.significant.nl adviseurs via ons secretariaat (0342 40 52 40).
  3. 3. Miranda Maarssen-van Veenendaal, Corporate Dienst Rijkswaterstaat ”Als opdrachtgever wil je de mogelijkheden van PPS ten volle benutten: PPS gaat verder dan samenwerking, je gaat een partnership aan voor een lange periode. Om een uitvraag in de markt te zetten die enerzijds uitdagend genoeg is om partijen aan je te binden, maar die tegelijkertijd voldoende ruimte geeft om het partnership samen vorm te geven, doe je niet zomaar. Bijkomende valkuil is dat je als vragende partij geneigd bent om in oplossingen te denken en minder in functionaliteiten. Dit laatste is bij PPS essentieel: je laat je partner doen waar hij het beste in is, en dat is het bieden van een oplossing voor jouw vraagstuk. Rijkswaterstaat heeft de nodige ervaring met DBFM(O)-contracten in de infrastructuur. Voor vastgoedontwikkeling was deze ervaring tot voor kort niet aanwezig. Om toch de goede basis te kunnen leggen voor partnership in het eerste PPS-vastgoedproject voor Rijkswaterstaat, is de conceptuitvraag in een Sambalsessie met Significant onder de loep gelegd. De reden dat Significant is gevraagd deze ‘contra-expertise’ uit te voeren, is juist hun ervaring aan inschrijvende kant. Wie anders kan beoordelen of een inschrijvende partij de uitvraag uitdagend en volledig genoeg vindt om het gewilde partnership aan te willen gaan. Met name op de terreinen van duurzaamheid, innovatie en Het Nieuwe Werken heeft Significant verwondervragen gesteld die ons er toe moesten leiden de uitvraag nog scherper neer te zetten. De sessie heeft Rijkswaterstaat geholpen om nog meer vanuit functionaliteit te redeneren: het voelt enorm goed als de beschrijving van een gevraagde functionaliteit een antwoord oplevert dat je wilt horen. Dat betekent dat je beschrijving van de vraag helder en eenduidig is. Daar waar dit nog niet het geval was, heeft Significant ons de spiegel voorgehouden: bepaalde beschrijvingen zijn voor velerlei uitleg vatbaar; wil je meerdere oplossingen of wil je dat niet? Significant B.V. Het heeft voor Rijkswaterstaat opgeleverd dat de focus in de uitvraag Thorbeckelaan 91 is komen te liggen op de zaken die de organisatie echt belangrijk vindt,3771 ED Barneveld en op de kans die geboden wordt aan zowel opdrachtgever als T 0342 40 52 40 inschrijvende partij om tot partnership te komen.” KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl

×